Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Informatie / exhibitieplicht (843a Rv) X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Art. 843a Rv ook bij verzoekschrift
Hoge Raad 26-10-2018 (pub. 26-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1985
Hoewel art. 843a lid 1Rv spreekt van 'vorderen’, kan een verzoek tot inzage of afgifte van stukken ook bij verzoekschrift worden ingesteld, ook als zelfstandig verzoek.
Beslissing o.g.v. 843a Rv niet appellabel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen o.g.v. art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
Verdeling van bewijslast en beroep op art. 843a Rv
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2017 (pub. 19-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:7483
Lastige (bewijs)positie van vrouw met 4 kinderen in polygaam huwelijk met naar vrouw stelt zeer vermogende man.
Veroordeling tot afgifte van bankafschriften
Rechtbank Limburg 28-06-2017 (pub. 29-06-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:6020
Toewijzing van vordering ex art. 843a Rv om bankafschriften over bepaalde periode over te leggen. Betreft bankrekening die werd gebruikt als huishoudrekening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 26-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1985
Hoewel art. 843a lid 1 Rv spreekt van 'vorderen’ kan een verzoek tot inzage in, afgifte van of uittreksel van bepaalde stukken ook bij verzoekschrift worden ingesteld. Dat kan als zelfstandig verzoek en naast een ander verzoek, zoals een verzoek bevel voorlopig getuigenverhoor of een verzoek gelasten voorlopig bericht of verhoor van deskundigen.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 10-07-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2412
Verrekening polissen levensverzekering en overgespaarde inkomsten. Gelden tijdens huwelijk geconsumeerd. Exhibitieplicht. Staat van aanbrengsten bij huwelijkse voorwaarden. Beroep tot betaling door de vrouw van een door de man aangebrachte vordering op de vrouw in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
FP
Parket bij de Hoge Raad 06-07-2018
(pub. 26-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:829
Procesrecht. Kan inzage, afschrift of uittreksel op de voet van art. 843a Rv worden verzocht bij verzoekschrift? Gewichtige redenen (art. 843a lid 4 Rv) in verband met vertrouwelijkheid van interne besluitvorming en overleg met externe adviseurs. Uitleg van veroordeling tot verstrekking afschrift van stukken in verband met vertrouwelijkheid van overleg tussen veroordeelde partij en haar advocaat.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2953
Vragen mbt verdeling huwelijksgoederengemeenschap staande huwelijk in het kader van sluiten huwelijkse voorwaarden. - Is vrouw niet-ontvankelijk in haar verzoek wegens berusting? - Stelplicht en bewijslast voor deelgenoot die beroep doet op de rechtsgevolgen van verzwijging a.b.i. art. 3:194 lid 2 BW. Art.150 Rv - Onderzoek mbt benadeling voor meer dan een kwart. Reikwijdte art. 3:196 BW. Wettelijk vermoeden van dwaling voor het geval de benadeling voor meer dan een vierde is bewezen.
HVFP
Rechtbank Noord-Holland 17-08-2016
(pub. 22-05-2018), ECLI:NL:RBNHO:2016:7243
De onderhavige zaak ziet op problemen tussen geregistreerd partners die samen een onderneming voerden en waarvan de man na een ongeval in een tehuis terecht is gekomen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Informatie / exhibitieplicht (843a Rv)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN