ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man moet na verdeling testament vader aan vrouw verstrekken
Rechtbank Gelderland 17-10-2018 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5766
Man moet afschrift testament van diens overleden vader aan vrouw verstrekken. Mogelijk belang vanwege verdeling die heeft plaatsgevonden ('nagekomen bate?') is voldoende voor toewijzing exhibitievordering.
Man moet afschriften van zakelijke credit card verstrekken
Gerechtshof Amsterdam 20-11-2018 (pub. 04-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4275
Toewijzing verzoek daartoe van vrouw (art. 843a Rv), aangezien huishoudelijke kosten deels hiermee werden betaald. Vrouw verkrijgt zo gegevens om behoefte te onderbouwen.
Art. 843a Rv ook bij verzoekschrift
Hoge Raad 26-10-2018 (pub. 26-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1985
Hoewel art. 843a lid 1Rv spreekt van 'vorderen’, kan een verzoek tot inzage of afgifte van stukken ook bij verzoekschrift worden ingesteld, ook als zelfstandig verzoek.
Beslissing o.g.v. 843a Rv niet appellabel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen o.g.v. art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1364
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse voorwaarden; verrekening; kosten van de huishouding; vergoedingsrecht; art. 1:143 BW; art. 843a Rv
Rechtbank Gelderland 27-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:933
- Inzage in het gehele bijstandsdossier, op grond van artikel 843a Rv, is niet nodig- Met een wijziging van omstandigheden dient gelijk te worden gesteld het geval waarin is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens- Ingevolge de van toepassing zijnde artikelen van de Participatiewet moet het college rekening houden met de maatstaven die gelden en de omstandigheden die van belang zijn in het geval dat de rechtbank dient te beslissen over de vraag of en, zo ja, tot welk bedrag een uitkering tot levensonderhoud zou moeten worde...
Rechtbank Gelderland 17-10-2018

(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5766
1. In art. 4 WVPS is vormvereiste opgenomen dat echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant kunnen afwijken van standaardverdeling alsmede vormvereiste voor afspraken over afstorten pensioenaanspraken. I.c. hieraan niet voldaan. 2. Man gehouden afschrift testament van zijn overleden vader aan vrouw te verstrekken. Zij heeft dit nodig om te kunnen beoordelen of zij jegens de man ergens aanspraak op kan maken. Dat is in dit stadium voldoende voor toewijzing exhibitievordering.
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 31-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4454
Behoefte kind. Vrouw erkent ter zitting in appel dat man en zij nooit samen hebben gewoond. Afwijzing verzoek vrouw ex art. 843a Rv (inzage of afschrift vd bankafschriften vd man van de laatste drie maanden en zijn jaaropgave over 2017). Behoefte is bepaald op basis van de inkomensgegevens van de man over het jaar 2016. De relatie tussen partijen is begin 2016 geëindigd en de vrouw verzoekt primair om een onderhoudsbijdrage met ingang van 1 april 2016. Geen rechtmatig belang bij verzochte gegevens.
Gerechtshof Amsterdam 20-11-2018

(pub. 04-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4275
Vrouw verzoekt inzage in de afschriften van de zakelijke credit card van de man en subcredit card van de vrouw. Groot deel van de huishoudelijke kosten werden namelijk tijdens het huwelijk hiermee betaald (en in rekening-courant geboekt). Hof kwalificeert dit als een verzoek ex art. 843a Rv en wijst het toe. Op die manier kan zij ontbrekende gegevens verkrijgen om haar behoefte te onderbouwen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Informatie / exhibitieplicht (843a Rv)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN