Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Informatie / exhibitieplicht (843a Rv) X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Beslissing o.g.v. 843a Rv niet appellabel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen o.g.v. art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
Verdeling van bewijslast en beroep op art. 843a Rv
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2017 (pub. 19-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:7483
Lastige (bewijs)positie van vrouw met 4 kinderen in polygaam huwelijk met naar vrouw stelt zeer vermogende man.
Veroordeling tot afgifte van bankafschriften
Rechtbank Limburg 28-06-2017 (pub. 29-06-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:6020
Toewijzing van vordering ex art. 843a Rv om bankafschriften over bepaalde periode over te leggen. Betreft bankrekening die werd gebruikt als huishoudrekening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Amsterdam 10-07-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2412
Verrekening polissen levensverzekering en overgespaarde inkomsten. Gelden tijdens huwelijk geconsumeerd. Exhibitieplicht. Staat van aanbrengsten bij huwelijkse voorwaarden. Beroep tot betaling door de vrouw van een door de man aangebrachte vordering op de vrouw in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2953
Vragen mbt verdeling huwelijksgoederengemeenschap staande huwelijk in het kader van sluiten huwelijkse voorwaarden. - Is vrouw niet-ontvankelijk in haar verzoek wegens berusting? - Stelplicht en bewijslast voor deelgenoot die beroep doet op de rechtsgevolgen van verzwijging a.b.i. art. 3:194 lid 2 BW. Art.150 Rv - Onderzoek mbt benadeling voor meer dan een kwart. Reikwijdte art. 3:196 BW. Wettelijk vermoeden van dwaling voor het geval de benadeling voor meer dan een vierde is bewezen.
HVFP
Rechtbank Noord-Holland 17-08-2016
(pub. 22-05-2018), ECLI:NL:RBNHO:2016:7243
De onderhavige zaak ziet op problemen tussen geregistreerd partners die samen een onderneming voerden en waarvan de man na een ongeval in een tehuis terecht is gekomen.
ALFP
Rechtbank Limburg 25-04-2018
(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:3969
Behoefte op basis van de hofnorm, oa nu niet van concrete gegevens uit kan worden gegaan. Sterk uiteenlopende standpunten over het NGI. Draagkracht DGA; mogelijkheid tot verhoging salaris of uitkering dividend? Na voorlopige voorzieningen getekende non-dividend verklaring niet doorslaggevend. Verkeerde grondslag gekozen voor verzoek overleggen informatie (art. 22 Rv i.p.v. art. 843a Rv).
HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-02-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:717
HV staande huwelijk in 2009. Scheiding in 2013. Vordering man < art. 843a Rv afgewezen. Geen rechtmatig belang bij inzage in administratie vrouw, nu pp hun vermogensrechtelijke verhoudingen op inzichtelijke wijze hebben geregeld. Vordering immateriële schadevergoeding vd vrouw ogv O.D. daarentegen toegewezen. Man verder veroordeeld in proceskosten in hb: hij stelt alles in het werk om vrouw in haar verdere leven zo veel mogelijk te dwarsbomen. En toont in zijn gedrag en proceshouding geen enkele zelfreflectie.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Informatie / exhibitieplicht (843a Rv)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN