ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Procesreglement

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3457
Incompleet beroepschrift: het procesdossier van de eerste aanleg is niet compleet. De advocaat van appellante is ruimschoots in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen. Vervolgens is een mondelinge behandeling gelast. In de oproepingsbrief is uitdrukkelijk medegedeeld dat die mondelinge behandeling enkel de ontvankelijkheid van het hoger beroep zou betreffen. Ter zitting verschijnt de advocaat van appellante echter in de veronderstelling dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld: hij was niet bekend met de brieven van het h...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10670
Verzoek om aanhouding zitting afgewezen in verband met onvoldoende onderbouwing van een klemmende reden tot aanhouding. Zaak betreft éénhoofdig gezag en ontzegging omgang.
Gerechtshof Amsterdam 05-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1905
Kort geding. Intrekking vorderingen voorafgaand aan behandeling in eerste aanleg? Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2017
(pub. 18-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:7056
De vrouw heeft in eerste aanleg geen zelfstandig verzoek ingediend en doet voor het eerst in hoger beroep een zelfstandig verzoek. Ex art. 362 Rv kan in hoger beroep niet voor het eerst een zelfstandig verzoek worden gedaan, zodat zij niet-ontvankelijk is. Rechtbank had man niet-ontvankelijk verklaard. Hij had in eerste aanleg niet binnen 4 weken exploot ingediend. Nu er echter geen mondelinge behandeling is geweest het hof aanleiding de bestreden beschikking te vernietigen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-10-2015
(pub. 02-10-2015), ECLI:NL:GHSHE:2015:3861
Bewindvoerder voert namens de vrouw een procedure om partneralimentatie vast te stellen. De man dient een verweerschrift in dat 711 pagina's telt, 79 grieven bevat, 25 verzoeken, en duizenden pagina's aan producties. Het hof laat dit verweerschrift buiten beschouwing, nu deze niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen (inzichtelijk, helder, eenduidig en concludent). De man krijgt de gelegenheid alsnog een verweerschrift, desgewenst tevens houdende incidenteel appel, in te dienen dat wel aan die eisen voldoet.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Procesreglement

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN