ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Procesreglement

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10670
Verzoek om aanhouding zitting afgewezen in verband met onvoldoende onderbouwing van een klemmende reden tot aanhouding. Zaak betreft éénhoofdig gezag en ontzegging omgang.
Gerechtshof Amsterdam 05-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1905
Kort geding. Intrekking vorderingen voorafgaand aan behandeling in eerste aanleg? Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2017
(pub. 18-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:7056
De vrouw heeft in eerste aanleg geen zelfstandig verzoek ingediend en doet voor het eerst in hoger beroep een zelfstandig verzoek. Ex art. 362 Rv kan in hoger beroep niet voor het eerst een zelfstandig verzoek worden gedaan, zodat zij niet-ontvankelijk is. Rechtbank had man niet-ontvankelijk verklaard. Hij had in eerste aanleg niet binnen 4 weken exploot ingediend. Nu er echter geen mondelinge behandeling is geweest het hof aanleiding de bestreden beschikking te vernietigen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-10-2015
(pub. 02-10-2015), ECLI:NL:GHSHE:2015:3861
Bewindvoerder voert namens de vrouw een procedure om partneralimentatie vast te stellen. De man dient een verweerschrift in dat 711 pagina's telt, 79 grieven bevat, 25 verzoeken, en duizenden pagina's aan producties. Het hof laat dit verweerschrift buiten beschouwing, nu deze niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen (inzichtelijk, helder, eenduidig en concludent). De man krijgt de gelegenheid alsnog een verweerschrift, desgewenst tevens houdende incidenteel appel, in te dienen dat wel aan die eisen voldoet.
Parket bij de Hoge Raad 31-01-2014
(pub. 11-04-2014), ECLI:NL:PHR:2014:45
Wijzigingsverzoek kinderalimentatie. Onjuiste adressering van door hof verstuurde oproepingsbrieven. Niet-verschenen belanghebbende in verzoekschriftprocedure, oproeping bij aangetekende brief, art. 272 in verbinding met 362 Rv. (HR 21 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3086, NJ 2011/492).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Procesreglement

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN