ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wat zijn de gevolgen voor de verdeling als erflater - opa - zijn woning aan kleindochter heeft verhuurd?
Rechtbank Overijssel 13-09-2023 (pub. 22-09-2023), ECLI:NL:RBOVE:2023:3731
Huurovereenkomst wordt niet 'weggedacht'. Ook woning in verhuurde staat kan worden verkocht. Wel zal opbrengst dan waarschijnlijk lager zijn. Dat gevolg hebben deelgenoten te aanvaarden als nu wordt verkocht. Gelijke verdeling opbrengst.
Notaris heeft aandeel in geëscaleerde, rommelige testeersetting bij erflaatster thuis
Gerechtshof Amsterdam 08-08-2023 (pub. 21-09-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:1947
De toegevoegd notaris erkent dat zij aan moeder van klager geen zakelijke opgave van inhoud van testament heeft gedaan. Gesprek verliep rommelig; op kantoor was beter geweest. Had situatie moeten de-escaleren. Klacht deels gegrond.
Notaris voert "kansloze procedure" over proceskosten: proceskostenveroordeling juist voor hem
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2023 (pub. 14-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7686
Notaris/bewindvoerder vecht na overlijden onderbewindgestelde - tevergeefs - haar testament aan. Overlijden erflaatster doet bewind eindigen. Rechtsbelang ontbreekt. 'Rechtvaardigheidsgevoel' maakt het niet anders. Proceskostenveroordeling
Zoon erflater maakt € 884.000 op en zwijgt als deelgenoot in diens nalatenschap: aandeel verbeurd
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2023 (pub. 14-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7620
Bij leven en na overlijden erflater onttrekt zoon/erfgenaam in totaal € 884.000 aan diens vermogen. Na getuigenverhoren oordeelt Hof dat zoon moet hebben geweten dat dit vordering nalatenschap zou opleveren. Verzwegen; aandeel verbeurd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 21-08-2023
(pub. 22-09-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:8209
Verzoek instellen bewind afgewezen omdat er een levenstestament is.
Rechtbank Overijssel 13-09-2023

(pub. 22-09-2023), ECLI:NL:RBOVE:2023:3731
Verdeling van een woning uit een nalatenschap tussen drie erfgenamen – Erflater had woning verhuurd aan kind van één van de erfgenamen – Wat zijn de gevolgen daarvan voor de verdeling? Je kunt niet doen alsof de huurovereenkomst er niet is.
Gerechtshof Amsterdam 08-08-2023

(pub. 21-09-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:1947
Zoon heeft destijds geluidsopname gemaakt van passeerafspraak. Hij stelt dat in testament van moeder niet haar wil is vastgelegd. Beoordeling wil testateur is echter samenspel van eerste bespreking, passeerafspraak, lichaamstaal en context. Dit kan niet uitsluitend beoordeeld worden ogv geluidsopname, los van vraag of deze als bewijs toelaatbaar is. Notaris heeft wel in strijd gehandeld met bepaalde in art. 43 lid 1 Wna, want zij heeft moeder bij passeren testament onvoldoende geïnformeerd over rechtsgevolgen testament.
Rechtbank Rotterdam 31-08-2023
(pub. 20-09-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:8386
Kort geding. Verstek. Ontruiming in het kader van de vereffening van de huwelijksgoederengemeenschap en nalatenschap.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2023
(pub. 18-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:2783
Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, verdeling huwelijksgemeenschap: behoren de aandelen in de BV tot de huwelijksgemeenschap?
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek - Wanneer is een testament nietig of vernietigbaar?
Mr. Martine Stut en Mr. Sander Baetens, 06-06-2023
Wanneer kan een testament ongedaan worden gemaakt? Hoe kom je aan informatie? Waar moet je op letten in een procedure? Erfrechtadvocaten Martine Stut en Sander Baetens gaan hier uitvoerig op in.
Podcastgesprek - Vermoeden van financieel ouderenmisbruik - wat nu?
Mr. Sander Baetens en Mr. Martine Stut, 11-04-2023
Na overlijden van een erflater rijst soms het vermoeden dat er geld is verdwenen. Wat kun je als advocaat dan ondernemen? Erfrechtadvocaten Sander Baetens en Martine Stut gaan uitvoerig in op deze vraag.
Benoeming tot executeur; wat je vooraf moet weten
Mr. Sanae Ballah, 31-01-2023
Bij testament kan een executeur benoemd worden om na overlijden de erfenis te regelen; een belangrijke taak die verschillende implicaties meebrengt. In deze blog meer over de verschillende soorten executeurs en diens taken.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN