ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Algemene volmacht geeft nog geen bevoegdheid tot Selbsteintritt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5105
Gevolmachtigde zoon keert bedragen aan zichzelf uit wegens verzorging van vader/erflater. Nietige rechtshandelingen, dus beroep daarop verjaart niet.
Verzorgingsvruchtgebruik, ondanks vooruitzicht op groot geldbedrag
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6011
Na voltooiing van de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap bestaat er wellicht geen verzorgingsbehoefte (meer) en is continuering van het vruchtgebruik mogelijk niet langer geboden.
Geen zuivere aanvaarding door opslaan inboedel
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5600
Het opslaan van de inboedelgoederen heeft te gelden als beheren en niet als beschikken, zodat van een zuivere aanvaarding geen sprake is.
Informatieplicht erfgenaam jegens legitimarissen
Gerechtshof Den Haag 18-06-2019 (pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1869
De informatieplicht van erfgenaam jegens legitimarissen is beperkt tot opgave van vermogen per sterfdatum en schenkingen voor zover bekend. Zij omvat niet het verschaffen van inzicht in het vermogensverloop over jaren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 17-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5850
Onterfde kinderen stellen notaris aansprakelijk omdat hij ze niet deugdelijk heeft geïnformeerd over consequenties van afleggen schriftelijke verklaring dat zij afstand doen van legitieme portie. Het (alsnog) bekend worden van kinderen met juridische situatie (de “rechtsdwaling” is opgehelderd) is geen voorwaarde om verjaringstermijn te laten aanvangen. Vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad is verjaard.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019

(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5105
Gevolmachtigde zoon keert bedragen aan zichzelf uit wegens verzorging van vader/erflater. Algemene volmacht (art. 3:62 BW) geeft niet zonder meer ook bevoegdheid tot Selbsteintritt. Erflater heeft appellant in testament tot executeur benoemd en bepaald dat executeur als wederpartij van zichzelf kan optreden. Wat erflater over ene functie (executeur) bepaalt geldt niet vanzelf ook voor andere functie (gevolmachtigde). Nietige rechtshandelingen, dus beroep daarop verjaart niet.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-11-2017
(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2017:5030
overleden geintimeerde 3 ten onrechte aangemerkt als procespartij.
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019

(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6011
Mede gelet op de verzorgingsgedachte die ten grondslag ligt aan art. 4:29 BW en het belang van verzoekster bij vestiging van het op dit artikel gebaseerde vruchtgebruik, kan het toekomstige vooruitzicht op uitkering van een substantieel geldbedrag in dit geval niet afdoen aan de actuele verzorgingsbehoefte van verzoekster. Na voltooiing van de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap bestaat er wellicht geen verzorgingsbehoefte (meer) en is continuering van het vruchtgebruik mogelijk niet langer geboden.
Rechtbank Noord-Nederland 28-02-2018
(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:698
Erfrecht. Was erflaatster wilsbekwaam bij het opmaken van haar laatste testament? Bewijsopdracht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN