ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Woning uit nalatenschap wordt gehuurd door één van de erven
Rechtbank Oost-Brabant 13-09-2018 (pub. 15-02-2019), niet gepubliceerd
Bij toedeling aan deze erfgenaam wordt uitgegaan van waarde woning in onverhuurde staat. Bij verkoop woning is beroep op huurbescherming door deze erfgenaam onaanvaardbaar.
Waardering latente IB-claim op aandelen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2019 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:253
Waardering van toekomstige belastingschulden: niet nominale tarief van 25% en evenmin 6,25% ogv art. 20 lid 6 SW, maar naar de contante waarde op de peildatum. Hof benoemt deskundige.
Premiebetaling aan kleindochter niet betrokken bij bepaling legitieme onterfde zoon
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-01-2019 (pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:254
Niet aan te merken als ongebruikelijk. Bedrag ruim onder drempel voor schenkbelasting, hetgeen aanwijzing is dat bedrag op jaarbasis niet snel als bovenmatig zal worden beschouwd.
Hoedanigheid executeur moet blijken uit dagvaarding
Rechtbank Limburg 17-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:390
Eiseres niet-ontvankelijk in vordering. Niet duidelijk of zij vordering heeft ingesteld als executeur of als erfgename. Strenge eisen aan duidelijkheid exploot, m.n. identiteit en hoedanigheid eiser.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:324
Vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2018:490. Afspraak tussen executeur en erfgenamen over vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Appellanten niet geslaagd in bewijsopdracht.
ER
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3850
Erfrecht. Geschil erfgenamen. Leed erflaatster ten tijde van het opstellen van de testamenten/notariële schuldbekentenis in 2003/2004 aan een geestelijke stoornis als gevolg waarvan zij niet in staat was haar wil te bepalen. Eindarrest na bewijslevering door getuigen. Bewijs niet geleverd. Bepaling van de waarde van een onroerend goed in 2003: redelijkheid en billijkheid.
ER
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:304
Erfrecht. Geschil over vereffening. Vereffenaar vordert verklaring voor recht. Incident tot voeging op de voet van art. 222 Rv en tot oproeping van derden op de voet van art. 118 Rv, dit laatste omdat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding. Beide incidenten toegewezen.
ER
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:303
Erfrecht. Geschil over vereffening. De door de kantonrechter benoemde vereffenaar vordert verklaring voor recht. Hoger beroep. Hof beveelt voeging op de voet van artikel 222 Rv. Nu geen rechtsmiddel tegen deze beslissing openstaat is uitvoerbaarverklaring bij voorraad niet nodig.
ER
Rechtbank Oost-Brabant 13-09-2018
(pub. 15-02-2019), niet gepubliceerd
Woning die tot de nalatenschap behoort, wordt door één van de erven gehuurd en bewoond. Rb: in geval van toedeling van de woning aan de erfgenaam/huurder moet de waarde van de woning worden gesteld op de waarde in onverhuurde staat, aangezien het huurrecht door vermenging teniet gaat (r.o. 4.3). In geval van verkoop van de woning is een beroep op huurbescherming door de erfgenaam/huurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (r.o. 4.8).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN