Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Beroep onterfde kinderen op begunstiging levensverzekering onaanvaardbaar
Testament gewijzigd? Denk aan je levensverzekering! (Froukje Dunki Jacobs en Laurien Berghuis-Knijff 19-07-2018)
Duitsland: erfgenamen toegang tot Facebookprofiel
België: ingrijpende herziening erfrecht
Crematie zonder medeweten nabestaanden
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2304
Notaris/executeur geeft opdracht tot crematie zonder erfgenamen/nabestaanden van overlijden op de hoogte te stellen. Berisping.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3055
Verdeling nalatenschap. Vraag of een van de deelgenoten in de nalatenschap persoonlijk aansprakelijk is voor het niet terugbetalen van geldleningen aan diens vennootschap, welke geldleningen door hem als gevolmachtigde waren verstrekt met gelden van de overleden ouders en met gelden uit hun pensioenfonds.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-06-2017
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:5002
Erfrecht, tweetrapsmaking door oma.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6343
Erfrecht. Obiter dictum omtrent de benoeming van een vereffenaar in een enigszins complexe situatie (r.o. 4.6)
ER
Rechtbank Noord-Nederland 11-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2829
Toezegging erflaatster dat haar drie dochter landbouwgrond toebedeeld zouden krijgen kwalificeert als een overeenkomst strekkende tot beschikking over een nog niet opengevallen nalatenschap zoals bedoeld in art. 4:4 lid 2 BW en is daarom nietig.
ER
Rechtbank Noord-Holland 04-07-2018
(pub. 16-07-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5367
De vereffenaar in een nalatenschap heeft ten onrechte € 20.000,00 in de nalatenschapsboedel laten vloeien i.p.v. in de faillissementsboedel van en BV waar erflater aandeelhouder van was. De curator van de failliete BV maakt als eiser terecht bezwaar
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN