ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Uiterste wilsbeschikking strekkende tot benoeming deskundige nietig
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2019 (pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4239
De wetgever gaat blijkens art. 4:42 lid 1 BW uit van een gesloten systeem van uiterste wilsbeschikkingen.
Kantonrechter gaat creatief om met wilsrecht ex artikel 4:19 BW
Rechtbank Rotterdam 08-08-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7054
Vader is na overlijden moeder een geregistreerd partnerschap aangegaan. Hij wil geld voor kinderen apart zetten, met eigen vruchtgebruik. Past niet in systeem van art. 4:19 BW. Toch vindt de kantonrechter het een goed idee.
Erfgenamen wisselen van rol in procedure; niet toegestaan
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Lastgeving optreden namens executeur. Procespartij mag in beginsel niet van hoedanigheid wisselen. Eisers procederen in hoedanigheid van erfgenamen, en dat is andere dan die van executeur.
Looptijd van testamentair bewind kan niet bij overeenkomst worden verlengd
Rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019 (pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3946
De bij uiterste wil bepaalde looptijd van bewind kan alleen worden gewijzigd door uiterste wil te herroepen en niet door sluiten van overeenkomst van erflaatster (namens haar minderjarige kinderen) met beoogd bewindvoerder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 18-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3316
Vordering tot nakoming van de opdracht tot het ingraveren van het rechterdeel van een grafsteen toegewezen op straffe van een dwangsom.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3344
Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW; informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair/enig erfgenaam (bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster, op straffe van een dwangsom); toegewezen door rechtbank ; bekrachtigd door het hof ; naar het oordeel van het hof is sprake van schending van artikel 21 Rv door appellant en zijn raadsman
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2019

(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4239
Uiterste wilsbeschikking strekkende tot benoeming deskundige nietig. De wetgever gaat blijkens art. 4:42 lid 1 BW uit van een gesloten systeem van uiterste wilsbeschikkingen. In de wet is niet de mogelijkheid opgenomen bij uiterste wilsbeschikking te bepalen dat de kantonrechter een deskundige benoemt die taxaties zal verrichten van panden die behoren tot de nalatenschap, om daarmee de hoogte van de vordering uit het legaat te kunnen bepalen.
Gerechtshof Amsterdam 23-01-2018
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:236
Onrechtmatige daad. Broer van erflater eigent zich, met verklaring van erfrecht die is afgegeven door notaris die van niets wist, nalatenschap toe in de wetenschap dat twee personen een vaderschapsactie ten aanzien van de erflater hadden ingesteld. Afwijzing van de incidentele vordering van de broer tot schorsing tenuitvoerlegging van de door de eerste rechter toegewezen schadevergoedingsvordering.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7451
Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 21 december 2018 ( ECLI:NL:HR:2018:2393 ) kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen beslissing kantonrechter waarbij verzet tegen uitdelingslijst niet is gehonoreerd. Voor de belanghebbende staat op grond van art. 4:218 lid 5 BW in verbinding met art. 187 lid 1 Fw alleen beroep in cassatie open.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN