ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Privacy gaat boven waarheidsvinding in zaak over occult onderzoek bij graf dochters
Rechtbank Midden-Nederland 10-08-2022 (pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:3193
Gemeente hoeft persoonsgegevens van groepsleden die op begraafplaats op zoek waren naar energieën van overledenen (seance) niet prijs te geven, ondanks gestelde ernstige psychische klachten bij moeder.
Moment ontdekking oorzaak ontoereikende nalatenschap niet relevant
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-07-2022 (pub. 27-07-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2410
Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden is niet tijdig gedaan, dus niet-ontvankelijk. De termijn hiervoor van drie maanden vangt namelijk aan op moment ontdekking schulden, niet pas op moment ontdekking oorzaak schulden.
Perikelen bij wederzijdse erfstelling stiefkinderen
Rechtbank Gelderland 06-07-2022 (pub. 27-07-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:3512
Man en vrouw wijzen elkaars kinderen aan als mede-erfgenaam, maar na overlijden vrouw lijkt man van plan te zijn om zijn erfstelling te herroepen. Verzoek van kinderen vrouw tot vernietiging van haar testament wordt afgewezen.
Huidige vrouw moet afspraak lijfrentepolissen overleden man jegens vorige vrouw nakomen
Rechtbank Amsterdam 30-03-2022 (pub. 25-07-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:3739
De lijfrentepolissen van de - overleden - man zijn uitgekeerd aan zijn huidige vrouw. Bij echtscheidingsconvenant zijn daar echter afspraken over gemaakt met zijn vorige vrouw. Huidige vrouw treedt onder algemene titel in verplichtingen man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 06-07-2022
(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:6463
Kort geding. Nakoming vaststellingsovereenkomst.
Rechtbank Midden-Nederland 10-08-2022

(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:3193
De gemeente Amersfoort is niet verplicht de persoonsgegevens van leden van de groep die onderzoek deed op begraafplaats Rusthof te verstrekken aan nabestaanden. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Een vader en moeder van twee zusjes die op die begraafplaats begraven zijn, hadden om die gegevens gevraagd. Op de avond van 11 september vorig jaar heeft een groep een onderzoek uitgevoerd op de gemeentelijke begraafplaats Rusthof in Amersfoort. Dit gebeurde met toestemming van de ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-08-2022
(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2698
Kort geding. Afstemmingsregel. Machtiging ex art. 3:177 lid 1 BW voor verkoop en levering huis om vastgestelde verdeling te effectueren.
Rechtbank Den Haag 06-07-2022
(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:7958
Vorderingen erfgenaam en zijn onderneming op nalatenschap moeder.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-08-2022
(pub. 09-08-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2693
Gezondheidsrecht. Suïcide. Incidentele vordering tot inzage in medisch dossier dochter. Inzagerecht nabestaanden volgens art. 7:458a, onder b en c, BW. Geen melding van incident op grond van Wkkgz. Vermoeden van medische fout. Onwil bij dochter om moeder informatie over actuele situatie te verstrekken, maar geen vastgelegde wil van dochter om inzage te allen tijde te ontzeggen. Ambtshalve beperking van inzage tot gegevens die verband houden met de zelfdoding.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

De lichte vereffening
(Eline Gubbens, 05-07-2022)
Door beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap vangt de procedure van de vereffening aan - een bij erfgenamen veelal onbekende procedure. In deze blog wordt de procedure van de lichte vereffening uiteengezet.
Digitale nalatenschap: erfgenamen ‘in the cloud’?
(Mr. Dies van den Berg en Mr. Charles Gelijn, 01-03-2022)
De saisine-regel bepaalt dat de erfgenamen de rechtspositie van de overledene voortzetten. Maar gaat deze regel ook op voor online-‘goederen’? Oftewel: erven erfgenamen ook ‘in the cloud’?
Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN