Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Vordering tot afgifte medisch dossier afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Zie r.o. 4.7 voor overige vereisten daarvoor.
Tegen wie moet vordering legitieme worden ingesteld?
Rechtbank Overijssel 29-08-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4054
Legitimaris wil vordering van executeur nalatenschap op haar, verrekenen met tegenvordering van de legitieme. Afgewezen: dit is vordering op erfgenamen en niet op executeur (is i.c. dezelfde persoon).
Notaris uit ambt ontzet wegens afwikkeling nalatenschap
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 18-10-2018 (zaaknr. C/05/323500 KL RK 17-96, ECLI:NL:TNORARL:2018:39, pub. 23-10-2018)
Gehandeld, i.i.g. in schijn, ism notariële onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Nalatenschap ondergebracht in stichting, waarvan notaris, als bestuurder, één certificaat aan zichzelf heeft uitgegeven.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Rotterdam 08-11-2018
(pub. 20-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9083
Vereffenaar vraagt aanwijzing, te weten of hij de einddeclaratie mag opmaken en het resterende gedeelte van de nalatenschap mag overmaken aan de legataris
ER
Rechtbank Den Haag 02-08-2017
(pub. 19-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16711
erfenis
ERFP
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3112
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Erflater overleden tijdens procedure in hoger beroep. Erflater vier keer getrouwd is geweest. Hof kan niet vaststellen wie de erfgenamen zijn. Hof bepaalt dat erfgenamen verklaring van erfrecht in geding moeten brengen en zich moeten uitlaten over vraag of zij procedure willen voortzetten.
ER
Rechtbank Noord-Nederland 10-10-2017
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2017:5279
Erflater heeft een testamentair bewind ingesteld over wat zijn twee erfgenamen toekomt. De erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair, dat wil zeggen onder het voorrecht van boedelbeschrijving, aanvaard. Dit brengt met zich mee dat de nalatenschap eerst moet worden afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in art. 4:195 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, voordat duidelijk is welk erfdeel ieder van de erfgenamen zal ontvangen. Pas na deze afwikkeling immers zal duidelijk zijn of er na aftrek van de aanwezige schulden nog baten...
ER
Rechtbank Overijssel 24-10-2018
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4317
Moeder laat twee dochters na. Één van hen is tijdens leven bij moeder ingetrokken, mede om haar te verzorgen, en sluit samen met moeder hypotheken op woning moeder af, om die woning te verbouwen. Andere dochter stelt na overlijden dat gelden niet aan verbouwing zijn besteed, en vordert dat bedragen aan nalatenschap worden vergoed.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN