Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Heeft dochter recht op beetje as na crematie vader?
Rechtbank Oost-Brabant 12-09-2018 (pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4415
Dochter wil graag beetje as na crematie van haar vader om dit in sieraad te bewaren. Stiefmoeder werkt niet mee. In Wensenboekje van Dela dat vader heeft ingevuld staat dat as moest worden uitgestrooid.
Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Gerechtshof Amsterdam 11-09-2018 (pub. 14-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3289
Notaris stelt dat hij niet behoefde te twijfelen aan wilsbekwaamheid cliënte, mede door positieve MMSE-test, maar overlegt geen stukken van afname test. Hof laat notaris toe tot bewijs.
Schuld uit ouderlijke boedelverdeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018 (pub. 10-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7342
Na impliciete zuivere aanvaarding van negatieve nalatenschap moet ene erfgenaam een obv-schuld voldoen aan andere erfgenaam. Hof: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
Bezit nalatenschapsgoederen schept verplichtingen
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018 (pub. 31-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2189
Van degene die nalatenschapsgoederen in zijn macht had, kan medewerking aan boedelbeschrijving worden verlangd alsmede eed of belofte in handen van notaris.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Noord-Holland 10-05-2017
(pub. 20-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2017:11687
Tussenvonnis. Nalatenschap, erfrecht, schenking, bewijs, getuigenverhoor, toeziend voogd, toezicht minderjarigenbewind kantonrechter, minderjarige
ER
Rechtbank Noord-Holland 05-09-2018
(pub. 20-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7250
Eindvonnis. Erfrecht, schenking, bewijs, toeziend voogd, toezicht minderjarigenbewind kantonrechter, afwikkeling nalatenschap, omvang taak executeur, vervanging kantonrechter.
ER
Rechtbank Limburg 12-09-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8503
Verdeling nalatenschap, uitvoeren legaat, oneens met aflosnota die de notaris heeft opgesteld na verkoop van de gemeenschappelijke woning, verrekening van schulden van een deelgenoot en gemaakte kosten.
ER
Rechtbank Oost-Brabant 12-09-2018
(pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4415
Dochter wil graag beetje as na crematie van haar vader om dit in sieraad te bewaren. Stiefmoeder werkt niet mee. In Wensenboekje van Dela dat vader heeft ingevuld staat dat as moest worden uitgestrooid. Mondeling heeft dochter wel tegen vader gezegd dat ze zoiets wilde, en toen zei vader dat ze dat zelf moest weten. Rechtbank gaat er van uit dat Wensenboekje meest actuele wensen van vader weergeeft, dus dochter krijgt geen as.
ERIP
Rechtbank Gelderland 12-09-2018
(pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3899
Niet vast komen te staan dat eiseres enige rechthebbende is van de aan een synagoge in bruikleen gegeven Thorarol is. Niet het Joods maar het Nederlands erfrecht is van toepassing, omdat de Thorarol onderdeel uitmaakt van een in Nederland opengevallen nalatenschap.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN