ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Voor welke werkzaamheden mag vereffenaar salaris in rekening brengen?
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3784
Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in belang van schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren. Art. 4:206 lid 3 BW
Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3803
De kinderen van erflaatster/moeder en vader vorderen van vader wegens onverdeelde nalatenschap moeder gebruiksvergoeding woning (van 1995 tot 2014) en huurafdracht registergoed (van 1985 tot 2009).
Erfgenamen vinden sleutel; lagen gouden sieraden in kluis van overleden oom?
Dat is niet vast komen te staan: kluis is tijdens leven van oom opgeheven. Wel had bank zorgvuldiger moeten reageren op verzoek van erfgenamen om informatie. Schadevergoeding € 250.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 21-12-2016
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2016:16699
Op grond van art. 4:3 lid 1 onder b BW is van rechtswege onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken, een persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf. Opzettelijke brandstichting in woning erflater valt daar ook onder.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2019
(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1813
Geschil over de vraag of door langstlevende echtgenoot al dan niet gebruik is gemaakt van het keuzelegaat in het testament van erflaatster dan wel van het verzorgingsvruchtgebruik in het testament. Van vruchtgebruik ten aanzien van het aandeel van erflaatster in de voormalige echtelijke woning is geen sprake (geweest), omdat de daartoe benodigde notariële akte ontbreekt.
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3784
Afwijzing aanvullend voorschot vereffenaar. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in belang van schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren. Vertraging die is opgetreden mag niet bij schuldeisers in rekening mag worden gebracht, en deel van door vereffenaar in zijn urenuitdraai opgenomen werkzaamheden is niet in belang van schuldeisers uitgevoerd. Art. 4:206 lid 3 BW
Rechtbank Overijssel 25-04-2019
(pub. 13-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1608
Notariële akte geldt als executoriale titel, maar schuldeisers niet bevoegd tot beslaglegging voor de gehele openstaande vordering ten laste van enkele schuldenaren. Omdat sprake is van een deelbare prestatie en niet is gebleken dat de erfgenamen hoofdelijk zijn verbonden, is ieder van de erfgenamen verbonden voor een deel evenredig aan zijn erfdeel. Opheffing beslag.
Rechtbank Noord-Nederland 12-12-2016
(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2016:5475
Gewichtige redenen voor ontslag executeur. Diepgaand conflict tussen de erfgenamen. In een procedure tegen de nalatenschap, heeft de executeur zich gerefereerd aan het oordeel van de kantonrechter terwijl hij wist dat dat de overige erfgenamen ernstige bezwaren hadden tegen de juistheid en de hoogte van de ingestelde vordering. Verklaring voor recht kan niet in verzoekschriftprocedure. Verwijzing naar dagvaardingsprocedure bij de rechtbank.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN