ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wijze vaststelling vrije verkoopwaarde in verleden, terwijl betreffende woning nadien paar keer is verbouwd.
Rechtbank Oost-Brabant 22-06-2022 (pub. 28-06-2022), ECLI:NL:RBOBR:2022:2531
Kind koopt in 1986 woning van ouders. Mede-erfgenamen stellen dat kind daarbij is bevoordeeld, omdat de marktwaarde toen hoger lag.
A-G: intrekking uitdelingslijst bij vereffening nalatenschap niet alleen bij overduidelijke fouten
Parket bij de Hoge Raad 03-06-2022 (pub. 21-06-2022), ECLI:NL:PHR:2022:540
A-G: oordeel van de Rechtbank dat bij vereffening de intrekking van een uitdelingslijst is voorbehouden aan de situatie van overduidelijke fouten en dat de tussentijdse uitdelingslijst niet rechtsgeldig is ingetrokken, is onjuist.
Executeur niet aansprakelijk voor fout in aangifte erfbelasting
Rechtbank Noord-Holland 21-04-2022 (pub. 16-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5103
Fout executeur bij aangifte erfbelasting levert geen tekortschieten in zorgplicht op. Gevolgen testament erflater waren niet aanstonds duidelijk. Direct advocaat inschakelen heeft bijgedragen aan moeizame communicatie tussen partijen.
Advies nalatenschap vader zuiver aanvaarden levert beroepsfout accountant op
Rechtbank Noord-Holland 11-05-2022 (pub. 10-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:4606
Accountantkantoor geeft klant advies om nalatenschap van haar vader zuiver te aanvaarden, maar diens nalatenschap was door zijn onbetaalde overbedelingsschulden onvoldoende om de legaten te betalen. Kantoor schadeplichtig voor € 145.961.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 01-07-2022
(pub. 01-07-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:5337
Kort geding. Vorderingen van ouders/broers tegen dochter/zus (en haar echtgenoot) tegen de achtergrond van tussen hen bestaande geschillen over o.a. bedrijfsovername door broers en (mogelijke) gevolgen voor erfrechtelijke positie zus. Beperkte toewijzing van een deelvordering. Overige vorderingen afgewezen. Verweten handelingen niet aannemelijk.
Rechtbank Rotterdam 27-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:5204
Erfrecht. Verzoek om het boedelregister aan te passen in verband met de verwerping van de nalatenschap door de minderjarige in Duitsland. Gebleken is dat in 2019 verzoekster ten onrechte niet-onvankelijk is verklaard op grond van artikel 4:192 lid 1 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5481
Erfrecht. Tussenarrest. Bewijsopdrachten aan beide partijen. Partijen zijn broer en zus en beschuldigen elkaar over en weer van onttrekkingen van goederen aan de nalatenschap van hun vader.
Rechtbank Oost-Brabant 22-06-2022

(pub. 28-06-2022), ECLI:NL:RBOBR:2022:2531
Kind koopt in 1986 woning van ouders. Mede-erfgenamen stellen dat kind daarbij is bevoordeeld, omdat de marktwaarde toen hoger lag. Woning is nadien meerdere keren verbouwd. Rechtbank geeft aan hoe de deskundige, die de waarde per 1986 moet vaststellen, hiermee rekening moet houden.
Gerechtshof Amsterdam 21-06-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1743
Klacht tegen notaris. Informatieplicht. Daden van beheer. Beneficiaire aanvaarding. Klacht ongegrond.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Digitale nalatenschap: erfgenamen ‘in the cloud’?
(Mr. Dies van den Berg en Mr. Charles Gelijn, 01-03-2022)
De saisine-regel bepaalt dat de erfgenamen de rechtspositie van de overledene voortzetten. Maar gaat deze regel ook op voor online-‘goederen’? Oftewel: erven erfgenamen ook ‘in the cloud’?
Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN