Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Eigen woning X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Hypotheek met lagere maandlasten
Waardestijging woning tijdens samenwoning
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1637
Samenlevingscontract: waardestijging/-daling van woning man bij helfte delen. Verkoop 2016, vrouw vordert helft opbrengst. Afgewezen: vrouw slaagt niet in bewijs dat deze is ontstaan tijdens samenwoning, eindigend in 2014.
Draagplicht bij waardedaling woning en ongelijke inbreng
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Dat inkomen van man hoger was dan van vrouw leidt er niet toe dat hij groter deel van hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Vordering man jegens vrouw.
Ontslag ex-echtgenote uit hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheeklening
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Den Haag 11-07-2018
(pub. 12-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8181
Ex-samenwoners, afwikkeling financiële relatie
HV
Rechtbank Oost-Brabant 05-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3280
Kort geding. Vordering tot meewerken aan verkoop aan een derde toegewezen. Eiseres heeft er belang bij dat de woning in de vrije verkoop wordt geplaatst teneinde een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te kunnen realiseren.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1637
Woning eigendom man. Notarieel samenlevingscontract: tijdens samenwoning ontstane waardevermeerdering of -vermindering bij helfte te delen of de dragen. Is de bij verkoop in 2016 gebleken overwaarde ontstaan tijdens de samenwoning die per 1-5-2014 eindigde? Stelplicht vrouw.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Huwelijkse voorwaarden, gemeenschappelijke echtelijke woning. Hof: aflossingen op hypothecaire lening vallen niet onder ‘kosten van de huishouding’, daarom faalt betoog vrouw dat zij naar evenredigheid van inkomens moet terugbetalen voor die aflossingen. Ook de enkele omstandigheid dat man in staat was om meer inkomen en vermogen te genereren dan vrouw, leidt er niet toe dat man een groter deel van de hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Hof schetst route voor vergoeding voor aflossingen man.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 26-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1633
Vanaf het einde vd huwelijksgemeenschap is sprake ve bijzondere gemeenschap a.b.i. art. 3:189 lid 2 BW m.i.v. de voormalige echtelijke woning. Pp hebben geen geschil over het voortgezette gebruik vd echtelijke woning door de man na de peildatum. Dit voortgezette gebruik laat de verplichting van pp onverlet om in evenredigheid bij te dragen aan de uitgaven die tbv de bijzondere gemeenschap zijn gemaakt art. 1:100 BW jo art. 6:10 BW jo art. 3:172 BW en art. 1:102 BW, behoudens afwijkende afspraken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Eigen woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN