Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Eigen woning X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Huurwoning na einde samenwoning
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2888
Na vertrek van vrouw uit woning die partijen tijdelijk huurden, komt de huur voor rekening van de man. Indien de huur een te hoge last voor hem was, had hij de huur moeten opzeggen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Den Haag 17-04-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3111
Einde affectieve relatie. Eenvoudige gemeenschap: de woning. Wijze van verdeling. Vergoedingsrechten ter zake gedane investeringen. De te betalen gebruiksvergoeding en de draagplicht voor de lasten van de woning. Vordering tot afgifte van de documenten met betrekking tot de woning.
HV
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018
(pub. 14-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9328
Afwikkeling notariële samenlevingsovereenkomst na verbreking affectieve relatie. Partijen zijn al bijna drie jaar uit elkaar. Rechtbank gelast verkoop van de gemeenschappelijke woning aan een derde. Geen toedeling woning aan gedaagde, die nog steeds niet weet of hij eiser kan uitkopen. Ter bevordering vlotte verkoop gelast de rechtbank dat gedaagde de woning over negen maanden moet verlaten, ook als de woning dan nog niet is verkocht.
HV
Gerechtshof Amsterdam 03-04-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1094
Vervolg van tussenarrest 26 september 2017. Alsnog verdeling gelast van de tussen de appellante en de geïntimeerde sub 1 bestaande gemeenschap, waaronder verkoop van de woning.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-11-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3063
Woning in eerdere beschikking hof onder gehoudenheid betaling overbedelingsuitkering toegescheiden aan M. Daarmee is (partieel) verdeling vastgesteld. Die verdeling heeft goederenrechtelijke werking.Inschrijving beschikking (art. 3:17 lid 1 sub e BW) voert tot overgang eigendom:levering is dan niet meer nodig.In rechtsverhouding deelgenoten is inschrijving geen constitutief vereiste voor goederenrechtelijke werking. Verschuldigdheid overbedelingsvordering. Dwangsommen niet verbeurd nu vonnis niet is betekend. Proceskosten
HV
Rechtbank Noord-Holland 31-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9652
Samenwoners: verdeling woning 3 jaar na verbreking. Voor de peildatum moet worden uitgegaan van datum verdeling. Waarde woning dient vastgesteld te worden. Indien de man op basis van de getaxeerde prijs niet in staat is de woning over te nemen zal deze moeten worden verkocht. Nominale vergoeding van de investeringen. Geen analoge toepassing van art. 1:87 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Eigen woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN