ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Termijnen X
meer >>

NIEUWS

Beschikking niet aangetekend naar niet-verschenen vrouw verzonden - aanvang appeltermijn?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-06-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5176
Rb. had verzoekschrift wél maar beschikking niet aangetekend naar vrouw verzonden. Dat strookt niet met de wet. Voor oordeel over ontvankelijkheid vrouw wordt daarom gekeken naar moment bekendwording met uitspraak.
Perikelen met inschrijving echtscheidingsbeschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2969
Partijen in beroep van alimentatiebeslissing, maar ze blijken nog getrouwd: de beschikking is niet tijdig ingeschreven in registers BS. Appel niet-ontvankelijk, alimentatiebeslissing heeft kracht verloren.
Rechtbank Limburg 31-01-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:889
Echtscheidingsbeschikking niet ingeschreven in registers BS. Daardoor herleeft gemeenschap. Art. 1:99 lid 3 en 3:170 BW van toepassing op in tussentijd verrichte rechtshandelingen. Onrechtmatig bestuur man.
Rechtbank Den Haag 12-11-2018 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16306
Bij verzoek tot inschrijving BS moeten alle stukken (binnen de 6-maandentermijn) worden ingeleverd. Termijn kan niet door omstandigheden worden verlengd. BS heeft inschrijving terecht geweigerd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 04-07-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3009
Herroeping adoptie, ondanks termijnoverschrijding.
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2986
Adoptie meerderjarige (1998) toegewezen. Afwijzing adoptieverzoek zou in dit geval een ongeoorloofde inmenging met zich brengen a.b.i. art. 8 EVRM in gezins- en familieleven van b(elanghebbende) en verzoekster (tante van b). Zo wordt b al sinds zijn 14-de door tante verzorgd en is hij vanwege zijn licht verstandelijke beperking, PTSS en hechtingsstoornis in hoge mate afhankelijk vd steun en structuur die zij hem biedt. Dit rechtvaardigt terzijdestelling meerderjarigheidseis art. 1:228 lid 1 sub a BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-06-2019

(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5176
Indien het verzoekschrift in eerste aanleg op de voorgeschreven wijze aan de belanghebbende is gezonden, dan dient ogv art. 805 Rv jo art. 291 Rv jo art. 272 Rv de beschikking aangetekend te worden verzonden. Beschikking is per gewone post en niet aangetekend verzonden. Dit geldt dan als niet verzonden. Daarom is niet art. 806 lid 1 onder b Rv van toepassing maar art. 806 lid 1 onder a Rv. Appel tijdig ingesteld, nl. binnen 3 maanden nadat de beschikking de vrouw op andere wijze bekend is geworden.
Gerechtshof Amsterdam 11-06-2019
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2033
Man heeft door brief van en het telefonisch contact met het LBIO kennis gekregen van de beschikking van de rechtbank. Het hoger beroep diende op grond van art. 806 lid 1 sub b Rv te worden ingesteld binnen drie maanden na deze datum (en niet pas na publicatie in de Staatscourant). Nu het beroepschrift buiten de termijn is ingediend is het te laat ingesteld. Gesteld noch gebleken is dat die termijnoverschrijding verschoonbaar is. De man is daarom niet-ontvankelijk in zijn beroep.
Gerechtshof Den Haag 26-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:842
Aansprakelijkheid notaris. Toerekenbare tekortkoming. Een in 1992 gepasseerde akte van huwelijkse voorwaarden is niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Vraag of de vordering verjaard is. Artikel 3:310 lid 1 BW; twintigjaarstermijn. Aanvangsmoment van die termijn: zes weken na datum dienstverlening. Van erkenning geen sprake. Evenmin sprake van uitzonderlijke omstandigheden zoals in de zaak Hese/De Schelde (asbest).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Termijnen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN