ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s): Termijnen X
meer >>

NIEUWS

Vrouw stelt appel in zonder advocaat en herstelt dat niet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6598
Vrouw stelde zelf - zonder advocaat en te laat - hoger beroep in (beschikking omgang/verdeling), waarop haar de kans is gegeven om dat te herstellen. Advocaat dient andersluidend beroepschrift in. Niet-ontvankelijk.
Bedrog bij DNA-onderzoek leidt na 4 jaar tot heropening vaderschapsprocedure
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Man heeft neef naar DNA-onderzoek gestuurd. Ondanks termijnoverschrijding en verzuim om foto's bij DNA-rapport goed te bekijken is moeder - in belang van dochter - ontvankelijk in (impliciet) verzoek herroeping beschikking.
Beschikking niet aangetekend naar niet-verschenen vrouw verzonden - aanvang appeltermijn?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-06-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5176
Rb. had verzoekschrift wél maar beschikking niet aangetekend naar vrouw verzonden. Dat strookt niet met de wet. Voor oordeel over ontvankelijkheid vrouw wordt daarom gekeken naar moment bekendwording met uitspraak.
Perikelen met inschrijving echtscheidingsbeschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2969
Partijen in beroep van alimentatiebeslissing, maar ze blijken nog getrouwd: de beschikking is niet tijdig ingeschreven in registers BS. Appel niet-ontvankelijk, alimentatiebeslissing heeft kracht verloren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019
(pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7988
Vaststelling vaderschap, geen plaats voor een afweging van de belangen van het kind tegenover die van de verwekker
Gerechtshof Den Haag 07-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2176
Man wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep. De beschikking is aan hem op 1 mei 2018 ex art. 47 Rv rechtsgeldig betekend op het adres waarop hij op dat moment stond ingeschreven. De man had daarom binnen drie maanden na betekening van de beschikking, dus uiterlijk op 1 augustus 2018, hoger beroep moeten instellen. Nu de man eerst op 21 januari 2019 hoger beroep heeft ingesteld, heeft hij dit buiten de beroepstermijn, en dus te laat, gedaan. Hierdoor komt ook schorsing van de beschikking te vervallen.
Gerechtshof Den Haag 07-08-2019
(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2245
Man stelt na verstrijken beroepstermijn beroep in. Deze termijnen zijn van openbare orde. Ex art. 806 lid 1 sub b Rv kan binnen 3 maanden na de betekening van de beschikking beroep worden ingesteld, dan wel binnen 3 maanden nadat de beschikking op andere wijze bekend is geworden. Beschikking is niet aan man betekend en ook niet in het openbaar. Beroepstermijn is gaan lopen op het moment dat de man op andere wijze bekend is geworden met de beschikking. Binnen drie maanden hierna is - dus tijdig - beroep ingesteld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019

(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6598
Vrouw niet-ontvankelijk in hoger beroep. Zij heeft zonder advocaat en buiten de termijn een beroepschrift ingediend. Na de gegeven mogelijkheid tot herstel heeft alsnog een advocaat een beroepschrift ingediend, maar dat leidt niet tot herstel verzuim. Herstel is slechts mogelijk door een exemplaar vh oorspronkelijk ingediende beroepschrift alsnog door een advocaat te laten ondertekenen. ECLI:NL:HR:2018:219 Dit nog los vd vraag of het beroepschrift vd advocaat is ingediend binnen door het hof gestelde termijn.
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019

(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Moeder ontvangen in verzoek namens dochter tot wijziging beschikking waarin verzoek tot vaststelling vaderschap werd afgewezen, zij het dat wijzigingsverzoek gezien art. 382 Rv en art. 25 Rv wordt opgevat als verzoek tot herróeping. Weliswaar kon moeder al > 3 jaar weten dat man bedrog pleegde bij DNA-onderzoek (hij stuurde neef), maar art. 8 EVRM staat i.c. aan vasthouden vervaltermijn art. 383 Rv in weg. Biologische werkelijkheid prevaleert. Volgt heropening zaak cf art. 387 Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Termijnen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN