Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Afd. 8.2 Verrekenbedingen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1941
Geen verrekening van schulden (R-C schuld), die immers geen (her)belegging van overgespaarde inkomsten zijn. Man zou wel vergoedingsrecht hebben als hiermee tlv vrouw komende schulden waren betaald.
Procesmachtiging alimentatie van jongmeerderjarige aan beide ouders
Rechtbank Den Haag 08-05-2018 (pub. 21-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:6761
Rb: nu ouders het oneens zijn en Rb niet bekend is met mening van jongmeerderige, kunnen zowel man als vrouw haar niet naar behoren vertegenwoordigen en wijst Rb verzoek van vader af.
Bindend adviseur bij vaststellen verrekeningsvordering
Gerechtshof Amsterdam 01-05-2018 (pub. 13-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1504
Gezamenlijke opdracht aan bindend adviseur kan niet eenzijdig door een van partijen worden opgezegd. Ook niet ogv redelijkheid en billijkheid: geen objectief gerechtvaardigde twijfel aan onpartijdigheid van bindend adviseur.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Vrouw overlijdt na uitspreken echtscheiding, maar vóór ontbinding huwelijk. Finaal verrekenbeding geldt alleen igv overlijden, maar man heeft geen recht op finale verrekening: geen sprake meer van solidariteit.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVPE
Rechtbank Den Haag 07-06-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7073
ScheidingMK; partneralimentatie; afwikkeling huwelijksvermogensrecht.
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2899
Huwelijksvermogensrecht; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; partneralimentatie.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-06-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2772
Huwelijksvermogensrecht. Huwelijkse voorwaarden. Uitleg bepaling “Geen verrekening heeft plaats over de tijd dat de echtgenoten anders dan in onderling overleg niet samenwonen”.
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2308
Vergoedingsrecht torpedeert toepasselijkheid finaal verrekenbeding (r.o. 3.8.3.) Voor finale verrekening is op grond van art. 9 lid 5 van de onderhavige huwelijkse voorwaarden -zoals vaker het geval is- geen plaats indien het vermogen van een van de echtgenoten op het tijdstip van ontbinding van het huwelijk negatief is. Dit betekent dat de echtgenote in kwestie, die onvoldoende geld heeft om aan haar vergoedingsplicht te voldoen, geen recht heeft op finale verrekening en met de schuld blijft zitten.
HVFPPE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-03-2018
(pub. 28-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2246
Peildatum vaststelling verrekenvordering, waardering aandelen BV, waarde aandeel commanditaire vennootschap, verrekening waarde polissen, terbeschikkingstellingsregeling echtelijke woning, regresvorderingen, gebruiksvergoeding. Rekening-courantkrediet. Jaarlijkse Informatieplicht man in verband met pensioen in eigen beheer.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afd. 8.2 Verrekenbedingen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN