ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Vader frustreert omgang; hoofdverblijfplaats kind naar moeder
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Vader heeft het contact tussen moeder en kind (dat sinds een jaar bij vader woont) zonder goede reden beperkt. Daarom wordt hoofdverblijf van kind bij moeder bepaald, met opbouwregeling. Gezamenlijk gezag.
Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
Verklaring B&W bij uithuisplaatsing
Hoge Raad 28-09-2018 (pub. 28-09-2018), ECLI:NL:HR:2018:1797
Als kind uit huis wordt geplaatst bij andere met gezag belaste ouder, is geen verklaring van B&W nodig. Dan geen sprake van door de gemeente te financieren individuele voorziening.
Ouder zonder gezag belanghebbende bij OTS?
Rechtbank Noord-Holland 28-03-2018 (pub. 23-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2565
Vader zonder gezag toch belanghebbende bij ondertoezichtstelling. Kinderrechter neemt de ruimte tot ambtshalve verlening machtiging uithuisplaatsing bij vader zonder gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-11-2019
(pub. 19-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4184
Bekrachtiging uithuisplaatsing minderjarige bij andere ouder met gezag.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3889
UithuisplaatsingBekrachtiging
Rechtbank Den Haag 30-08-2019
(pub. 03-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10206
Verlenging ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing bij de met gezag belaste vader
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3458
Vader krijgt alsnog vervangende toestemming om met dochter te verhuizen. Hof benadrukt in overweging ten overvloede dat de formalisering van de huidige verblijfplaats van het kind, voor wie een machtiging UHP bij vader geldt, uiteraard niet afdoet aan de mogelijkheid van kinderbeschermingsmaatregelen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7056
Kinderen, die bij vader woonden, zijn -ook volgens ouders- terecht uithuisgeplaatst. Moeder wil plaatsing bij haar. Gedragsproblemen kinderen en grote zorgen over persoonlijk functioneren moeder staan dat niet toe. Verzoek moeder tot uitbreiding zorgregeling in deze procedure niet mogelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
UHP bij andere ouder

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN