ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Stemde vrouwelijke partner geboortemoeder in met daad van verwekking?
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019 (pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2031
Op moment dat geboortemoeder vreemdging en zwanger raakte, was geen sprake van instemming met daad die verwekking van kind tot gevolg kan hebben gehad. Geen vervangende toestemming erkenning voor (ex-)partner moeder.
Bedrog bij DNA-onderzoek leidt na 4 jaar tot heropening vaderschapsprocedure
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Man heeft neef naar DNA-onderzoek gestuurd. Ondanks termijnoverschrijding en verzuim om foto's bij DNA-rapport goed te bekijken is moeder - in belang van dochter - ontvankelijk in (impliciet) verzoek herroeping beschikking.
Overwegingen van Hof bij vernietiging erkenning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2409
Omdat man niet de biologische vader is, is voldaan aan wettelijke vereiste voor vernietiging erkenning. Dat mogelijk geen andere man de rol van juridische en sociale ouder op zich zal nemen, staat daaraan niet in de weg.
Man (75) leed ernstig onder tirannie en leugens in zijn jeugd
Rechtbank Noord-Holland 11-04-2018 (pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:3017
Toewijzing van zijn verzoek ontkenning vaderschap van (overleden) juridische vader en vaststelling vaderschap van (overleden) biologische vader. Handhaving van daarvoor geldende termijnen dient i.c. geen doel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 30-07-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3359
Erkenning: Is de meemoeder een instemmende levensgezel? Totstandkomingsgeschiedenis van artikel 1:204 Lid 4 BW. Proceseconomische redenen brengen met zich dat eerst de Raad onderzoek gaat doen naar het belang van het kind, dat zich mogelijk verzet tegen erkenning
Rechtbank Midden-Nederland 01-08-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3531
Rb oordeelt over weigering ABS om een akte van erkenning op te maken. Verzoeker legde drie verschillende identiteitsbewijzen over met onderling afwijkende gegevens, waaronder geen bron-document. Relevante criteria, nu geen sprake is van schijnerkenning. Tevens spoorboekje mbt keuze geslachtsnaam.
Rechtbank Limburg 15-08-2018

(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:7714
Moeder zeer volhardend in haar weigering aan een DNA- onderzoek mee te werken. Oplegging van dwangsommen heeft geen resultaat gehad. Door de weigerachtige houding van de moeder, komt de ontwikkeling van dochter (2015) ernstig in gevaar. Deze heeft er recht op te weten wie haar vader is. Dat is belangrijk voor haar identiteitsontwikkeling. Dat moeder zegt zeker te weten dat vader de vader is, is in dit geval niet voldoende. Volgt OTS en lijfsdwang voor elke keer dat moeder niet meewerkt aan het DNA-onderzoek.
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019

(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2031
Vrouwelijke levensgezel van geboortemoeder die vreemdging niet ontvangen in verzoek vervangende toestemming voor erkenning. Op moment dat geboortemoeder zwanger raakte, was geen sprake van instemming met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad abi art. 1:204 lid 4 BW. De vrouwen hebben niet samen voor de bevruchting van geboortemoeder gekozen. Verzoekster evenmin ontvankelijk in verzoek mbt medegezag op basis van art. 1:253c BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-03-2019
(pub. 31-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2839
Vervangende toestemming tot erkenning vaderschap. Niet geschaad in procesbelang door voeging twee zaken. Hoedanigheden raad voor de kinderbescherming.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN