ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wensvader mag toch erkennen
Rechtbank Noord-Holland 11-09-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8142
Moeder geeft partner toestemming om door wensvader verwerkt kind te erkennen, tijdens mediation met wensvader. Misbruik bevoegdheid. Vervangende toestemming erkenning voor wensvader en (tijdelijke) omgangsregeling.
Vrouw verzoekt toestemming erkenning van zoon (2013) van ex-vriendin
Rechtbank Noord-Nederland 30-07-2019 (pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3359
Rb gaat in op toepasselijkheid en bedoeling (nieuwe) art. 1:204 lid 4 BW op situatie van kind dat vóór invoeringsdatum is geboren. Proceseconomische redenen om eerst onderzoek te doen naar belang kind bij erkenning.
Stemde vrouwelijke partner geboortemoeder in met daad van verwekking?
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019 (pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2031
Op moment dat geboortemoeder vreemdging en zwanger raakte, was geen sprake van instemming met daad die verwekking van kind tot gevolg kan hebben gehad. Geen vervangende toestemming erkenning voor (ex-)partner moeder.
Bedrog bij DNA-onderzoek leidt na 4 jaar tot heropening vaderschapsprocedure
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Man heeft neef naar DNA-onderzoek gestuurd. Ondanks termijnoverschrijding en verzuim om foto's bij DNA-rapport goed te bekijken is moeder - in belang van dochter - ontvankelijk in (impliciet) verzoek herroeping beschikking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9635
In heldere taal wordt apart uitgelegd aan de kinderen waarom de rechter de vader toestemming geeft om hen te erkennen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9413
Man kan kind niet erkennen nu de identiteit van de man niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. In redelijkheid kan van de man gevergd worden dat hij meer inspanningen verricht om te komen tot vaststelling van zijn identiteit en nationaliteit.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9404
De verwekker van het kind heeft nagelaten het kind te erkennen toen het kon (of vervangende toestemming tot erkenning te vragen). De erkenning door een ander vier maanden na de geboorte van de tweeling blijft in stand. De verwekker heeft onvoldoende gesteld om te concluderen dat de moeder geen ander doel had dan de belangen van de verwekker te schaden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9405
Verwekker van het kind heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot erkenning toen het kon. Hij heeft op grond van artikel 1:205BW geen zelfstandige rechtsingang om een verzoek in te dienen tot vernietiging van de erkenning door een ander. De moeder heeft geen misbruik gemaakt van haar bevoegdheid door die ander toestemming voor erkenning van het kind te geven.
Rechtbank Noord-Nederland 16-11-2016
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:RBNNE:2016:5894
Verzoek vervangende toestemming erkenning afgewezen. Man Nigeriaanse nationaliteit. Nigeriaans recht buiten toepassing gelaten wegens strijd met openbare orde. NL recht toegepast. Vervangende toestemming tot erkenning strijdig met belangen kind: ouders communicatieproblemen, vrouw bang voor kinderontvoering, man illegaal in NL, kind verkrijgt Nigeriaanse nationaliteit als door man erkend, Nigeria geen partij bij IKO-verdrag. Beslissing over omgangsregeling aangehouden; verwijzing naar Kenniscentrum Kind en Echtscheiding. Informati...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN