ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Toewijzing verzoek om nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden
Rechtbank Noord-Holland 10-04-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Erfgenaam geconfronteerd met evt. naheffing fiscus wegens ten onrechte opgevoerde persoonsgebonden aftrek voor zorgkosten van erflaatster. Krijgt toestemming om alsnog beneficiair te aanvaarden.
Alle schuldeisers oproepen bij verzoek alsnog beneficiair te aanvaarden
Gerechtshof Den Haag 12-09-2018 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:2308
De erfgenamen hadden de schuldeisers van erflater als belanghebbenden moeten aanmerken in hun inleidende verzoekschrift en de kantonrechter had ze ook ambtshalve moeten oproepen.
'Schuld' bij verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4081
Voor 'schuld' in de zin van art. 4:194a BW is voldoende dat sprake is zijn van een claim die niet volledig van iedere realiteitszin is gespeend en gerelateerd kan worden aan de nalatenschap.
Verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding afgewezen
Rechtbank Gelderland 28-06-2018 (pub. 21-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3615
Verzoek ex art. 4:194a BW afgewezen, nu erfgenamen bekend behoorden te zijn met schulden van nalatenschap van erflaatster (moeder), te weten hun vorderingen uit hoofde van hun erfdeel in nalatenschap van vader, met rente.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 04-11-2019
(pub. 05-11-2019), ecli:NL:RBNNE:2019:4504
Verzoek machtiging om nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden toegewezen (art. 4:194a lid 1 BW). Vraag of sprake is van onverwachte schuld wordt beoordeeld naar moment dat erfgenaam nalatenschap zuiver aanvaardde. Kantonrechter wijst verzoekers erop dat zij na deze machtiging nog verklaring beneficiaire aanvaarding moeten afleggen bij griffie rechtbank (art. 4:191 lid 1 BW). De nalatenschap dient vervolgens vereffend te worden volgens afdeling 4.6.3 BW.
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2019
(pub. 27-09-2019), ECLI:NL:PHR:2019:774
Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Procesrecht. Afwikkeling nalatenschap. Beneficiaire aanvaarding. Grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Vervolg op HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2738 ECLI:NL:HR:2014:2738 .
Hoge Raad 27-09-2019
(pub. 27-09-2019), ECLI:NL:HR:2019:1442
Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Procesrecht. Afwikkeling nalatenschap. Beneficiaire aanvaarding. Grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing.In cassatie op: ECLI:NL:GHAMS:2018:489 ECLI:NL:GHAMS:2018:489 Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:774 ECLI:NL:PHR:2019:774 . Gevolgd
Rechtbank Limburg 24-04-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3870
Staat heeft ten onrechte personen aangeschreven die niets met nalatenschap van doen hebben. Deze personen aanvaarden beneficiair. Uitbrengen keuze ter zake nalatenschap geschiedt in vorm van verklaring en betreft eenzijdig rechtshandeling ex art. 3:32 BW. Uitgangspunt erfrecht is dat eenmaal uitgebrachte keuze onherroepelijk is. Vernietiging enkel mogelijk op grond van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden, en dat is niet aan de orde. Aantekening in boedelregister.
Rechtbank Noord-Holland 10-04-2019

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Uit administratie erflaatster blijkt dat alle belastingaangiftes tot en met 2015 zijn afgewikkeld met definitieve aanslag. Deze belastingaanslagen gaven geen aanleiding voor zorgen. Erfgenaam nadien geconfronteerd met mogelijke naheffing wegens ten onrechte opgevoerd persoonsgebonden aftrek voor specifieke zorgkosten van erflaatster. Kantonrechter verleent machtiging om alsnog beneficiair te aanvaarden (art. 4:194a lid 1 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Beneficiaire aanvaarding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN