Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Beneficiaire aanvaarding X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Enorme schuld in nalatenschap t.g.v. rente op kleine oude lening
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-02-2018 (pub. 27-02-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1118
Na zuivere aanvaarding komt 60 jaar oude akte geldlening boven tafel: hoofdsom € 10.120, rente inmiddels € 309.500! Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden.
Afwijzing verzoek beneficaire aanvaarding nalatenschap
Rechtbank Midden-Nederland 08-12-2017 (pub. 18-01-2018), ECLI:NL:RBMNE:2017:6714
Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden afgewezen. Schulden belastingdienst geen onbekende schulden als bedoeld in art. 4:194a BW. Verzoeker had onderzoek moeten doen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-03-2018
(pub. 21-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2754
Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden (art. 4:194a BW) wegens schuld aan zorgkantoor afgewezen, want nergens blijkt uit dat verzoeker reeds zuiver had aanvaard. De andere erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Verzoeker in dit geval dus ook (art. 4:192 lid 4 BW).
ER
Rechtbank Noord-Holland 27-09-2017
(pub. 03-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2017:10840
Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden afgewezen (art. 4:194a lid 1 BW). Verzoekers hebben geen nader onderzoek gedaan naar mogelijke schulden van erflater, terwijl zij daartoe wel verplicht waren. Indien er geen (duidelijke) administratie van erflater is te vinden, dienen erfgenamen niet zuiver te aanvaarden. Daarbij komt ook nog dat, gelet op de staat van de woning en de geschiedenis van erflater, er onmiskenbaar reden toe was om onderzoek te doen naar schulden.
ER
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-02-2018
(pub. 27-02-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1118
Na zuivere aanvaarding komt opeens 60 jaar oude onderhandse akte geldlening boven tafel, met hoofdsom van € 10.120 en rente van inmiddels € 309.500. Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden ex art. 4:194a BW.
ER
Rechtbank Midden-Nederland 08-12-2017
(pub. 18-01-2018), ECLI:NL:RBMNE:2017:6714
Het verzoek om de echtgenoot van erflaatster te machtigen de nalatenschap beneficiair te mogen aanvaarden, wijst de kantonrechter af. Verzoeker heeft namelijk nagelaten om nader onderzoek te doen naar de omvang van de nalatenschap. Dit dient voor zijn rekening en risico te blijven zodat niet gesproken kan worden van schulden die hij niet kende of behoorde te kennen in de zin van art. 4:194a BW.
ER
Rechtbank Rotterdam 01-11-2017
(pub. 14-11-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:8807
Aansprakelijkheid voor schuld van erflater en eerste echtgenote. Bank spreekt eerste echtgenote, tweede echtgenote en kinderen erflater aan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Beneficiaire aanvaarding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN