ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afgifte medisch dossier - zwaarwegend belang
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6571
Eerlijke verdeling nalatenschap vormt zwaarwegend belang. Rechter kan zich zonder medische informatie in procedure geen of minder goed beeld vormen van wilsbekwaamheid of eventuele wilsgebreken of beïnvloedbaarheid van erflater.
Reikwijdte machtiging tot inzage in medisch dossier na overlijden
Gerechtshof Den Haag 20-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2103
Indien patiënt toestemming heeft verleend voor opvragen medisch dossier na overlijden, is arts van wie inzage wordt verzocht verplicht daaraan zonder meer volledig te voldoen. Zwaarwegend belang verzoeker geen vereiste.
Afgifte (medisch) zorgdossier teneinde wilsonbekwaamheid erflaatster aan te tonen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 28-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:861
Voldoende concrete aanwijzingen voor gestelde vermoeden dat erflaatster ttv wijzigen van haar testament wilsonbekwaam was. Geen andere (minder vergaande) weg mogelijk. Zorgdossier moet worden afgegeven.
Vordering tot afgifte medisch dossier afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Zie r.o. 4.7 voor overige vereisten daarvoor.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 02-08-2019
(pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3621
Afgifte medisch dossier erflater. De vraag of er een rechtsgeldig testament tot stand is gekomen en dus of er sprake is van de uitvoering van de laatste wil van erflater, indien hij zijn wil heeft kunnen bepalen, is voldoende zwaarwegend belang voor doorbreking beroepsgeheim.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6571
Kort geding. Afgifte medisch dossier. Gelet op eerdere verklaring erflater mag worden verondersteld dat hij zijn toestemming zou hebben gegeven als hij zich had kunnen uitlaten over inzage in zijn medisch dossier, ook na zijn overlijden. Daarnaast voldoende zwaarwegend belang, te weten eerlijke verdeling van nalatenschap tussen kinderen. Zonder medische informatie zal rechter zich in procedure geen of een minder goed beeld kunnen vormen van wilsbekwaamheid dan wel eventuele wilsgebreken of beïnvloedbaarheid van erflater.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019
(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2644
Medisch beroepsgeheim na overlijden. Geheimhoudingsplicht geldt ook ten aanzien van erfgenamen, tenzij zij mentor van patiënt waren of patiënt bij leven heeft ingestemd met het verstrekken van dossier. Bij doorbreking geheimhoudingsplicht mag van curator failliete verpleeghuis worden verlangd dossier te verstrekken. In casu echter geen gronden voor doorbreking geheimhoudingsplicht.
Gerechtshof Den Haag 20-08-2019

(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2103
Indien een patiënt toestemming heeft verleend voor het opvragen en inzien van zijn/haar medisch dossier na overlijden (en deze toestemming niet te generiek is), is de arts van wie op grond van deze toestemming inzage en afschrift wordt verzocht verplicht daaraan zonder meer volledig te voldoen. Niet is vereist dat de verzoeker daarbij een al dan niet zwaarwegend belang heeft.
Rechtbank Overijssel 16-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1345
Medisch beroepsgeheim. Afwijzing van het verzoek van eiseres tot het verstrekken van medische gegevens van haar ouders door (voormalig) huisarts. Niet gebleken van een zwaarwegend belang aan de zijde van eiseres.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Inzage medische gegevens ivm nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN