ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vordering tot afgifte medisch dossier afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Zie r.o. 4.7 voor overige vereisten daarvoor.
Regeling inzagerecht medisch dossier na overlijden
Geheimhoudingsplicht notaris
Rechtbank Limburg 30-05-2018 (pub. 26-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4925
Notaris: geen aanwijzingen dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen. Of erflaatster daartoe in staat was, zal dus slechts door medicus kunnen worden vastgesteld. Geen gerechtvaardigd belang op inzage van bescheiden.
Medisch beroepsgeheim in beginsel ook na overlijden patiënt
Huisarts mocht inzage patiëntendossier van overleden ouders weigeren (Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 26-06-2018)
Uitgangspunt van KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ is dat beroepsgeheim ook na het overlijden van de patiënt blijft bestaan. I.c. geen zwaarwichtig belang voor doorbreking beroepsgeheim.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018
(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Vordering tot afgifte medisch dossier wordt afgewezen. Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament en daardoor mogelijk in zijn belang is geschaad onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Vereist is ook dat er concrete aanwijzingen bestaan dat erflaatster inderdaad niet in staat was haar wil te bepalen ten tijde van het opstellen van het testament en dat de gewenste informatie niet langs andere weg verkregen kan worden.
ER
Rechtbank Amsterdam 15-12-2017
(pub. 30-03-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:10399
Eiser stelt medische gegevens nodig te hebben om te kunnen (laten) beoordelen of erflater ten tijde van herziening testament wilsbekwaam was. Volgens richtlijnen KNMG dient huisarts in geval van overdracht patiënt naar andere arts, het patiëntendossier aan die andere arts over te dragen en zelf geen exemplaar of kopie te behouden. Omstandigheid dat nieuwe huisarts erflater mogelijk niet heeft gezien of behandeld, doet aan voorgaande niet af. Nieuwe huisarts is als enige verantwoordelijk is voor patiëntendossier.
ER
Rechtbank Gelderland 20-02-2018
(pub. 20-03-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:1237
Zoon eist inzage medische gegevens vader, om aan te tonen hoe diens geestestoestand was toen hij testament opmaakte, waarin zijn echtgenote tot enig erfgenaam en executeur is benoemd. Voor doorbreking van het beroepsgeheim kan plaats zijn indien voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat een ander zwaarwegend belang zou kunnen worden geschaad indien het beroepsgeheim onverkort wordt gehandhaafd. Vordering wordt toegewezen.
ER
Rechtbank Noord-Nederland 27-09-2017
(pub. 30-10-2017), ECLI:NL:RBNNE:2017:4099
Heeft eiser een zodanig zwaarwegend belang dat het medisch beroepsgeheim moet worden doorbroken? Naar vaste rechtspraak wordt een dergelijk zwaarwegend belang aangenomen indien sprake is van een (recente) wijziging van een testament waardoor betrokkenen zijn onterfd en er concrete aanwijzingen zijn om te vermoeden dat de erflater ten tijde van de wijziging van het testament wilsonbekwaam was. 
ER
Rechtbank Overijssel 09-08-2017
(pub. 28-08-2017), ECLI:NL:RBOVE:2017:3297
Was erflaatster dement ten tijde van opstellen van haar testament? Beginsel van hoor- en wederhoor, en dus ook het recht op contra-expertise, is een fundamenteel beginsel van het burgerlijk procesrecht. Dit levert evident een zwaarwegend belang op dat maakt dat een inbreuk op de geheimhoudingsplicht (medische beroepsgeheim) van gedaagde gerechtvaardigd is. Het medisch dossier moet ter beschikking worden gesteld ten behoeve van een in opdracht van eiser te verrichten contra-expertise. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Inzage medische gegevens ivm nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN