ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afgifte (medisch) zorgdossier teneinde wilsonbekwaamheid erflaatster aan te tonen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 28-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:861
Voldoende concrete aanwijzingen voor gestelde vermoeden dat erflaatster ttv wijzigen van haar testament wilsonbekwaam was. Geen andere (minder vergaande) weg mogelijk. Zorgdossier moet worden afgegeven.
Vordering tot afgifte medisch dossier afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Zie r.o. 4.7 voor overige vereisten daarvoor.
Regeling inzagerecht medisch dossier na overlijden
Geheimhoudingsplicht notaris
Rechtbank Limburg 30-05-2018 (pub. 26-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4925
Notaris: geen aanwijzingen dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen. Of erflaatster daartoe in staat was, zal dus slechts door medicus kunnen worden vastgesteld. Geen gerechtvaardigd belang op inzage van bescheiden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 16-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1345
Medisch beroepsgeheim. Afwijzing van het verzoek van eiseres tot het verstrekken van medische gegevens van haar ouders door (voormalig) huisarts. Niet gebleken van een zwaarwegend belang aan de zijde van eiseres.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019

(pub. 28-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:861
Tussen partijen is in geschil of het medisch beroepsgeheim in de weg staat aan afgifte door het woonzorgcentrum van het (medisch) zorgdossier van erflaatster. Voldoende concrete aanwijzingen voor het gestelde vermoeden dat erflaatster ten tijde van het wijzigen van haar testament wilsonbekwaam was. Geen andere (minder vergaande) weg mogelijk. Opgebouwde zorgdossier, waaronder het medisch dossier, moet worden afgegeven.
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018

(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Vordering tot afgifte medisch dossier wordt afgewezen. Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament en daardoor mogelijk in zijn belang is geschaad onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Vereist is ook dat er concrete aanwijzingen bestaan dat erflaatster inderdaad niet in staat was haar wil te bepalen ten tijde van het opstellen van het testament en dat de gewenste informatie niet langs andere weg verkregen kan worden.
Rechtbank Amsterdam 15-12-2017
(pub. 30-03-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:10399
Eiser stelt medische gegevens nodig te hebben om te kunnen (laten) beoordelen of erflater ten tijde van herziening testament wilsbekwaam was. Volgens richtlijnen KNMG dient huisarts in geval van overdracht patiënt naar andere arts, het patiëntendossier aan die andere arts over te dragen en zelf geen exemplaar of kopie te behouden. Omstandigheid dat nieuwe huisarts erflater mogelijk niet heeft gezien of behandeld, doet aan voorgaande niet af. Nieuwe huisarts is als enige verantwoordelijk is voor patiëntendossier.
Rechtbank Gelderland 20-02-2018
(pub. 20-03-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:1237
Zoon eist inzage medische gegevens vader, om aan te tonen hoe diens geestestoestand was toen hij testament opmaakte, waarin zijn echtgenote tot enig erfgenaam en executeur is benoemd. Voor doorbreking van het beroepsgeheim kan plaats zijn indien voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat een ander zwaarwegend belang zou kunnen worden geschaad indien het beroepsgeheim onverkort wordt gehandhaafd. Vordering wordt toegewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Inzage medische gegevens ivm nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN