Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Decentralisaties sociaal domein X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Onderzoek naar interacties hulpverleners / cliënten in decentralisaties
Decentralisaties bedreigen democratie, professionaliteit en solidariteit ( Evelien Tonkens, Jan Willem Duyvendak 13-09-2018)
Hij begint te huilen. Hij snikt dat hij mensen ook niet te veel wil belasten. "Hebben je zussen ook aangeboden om boodschappen voor je te doen?" vraagt de professional.
Aanbesteding inkoop jeugdzorg in Noord-Holland mislukt
Problemen bij jeugdzorg A'dam en Noord-Brabant door nieuwe financiering
Nieuwe aanpak jeugdhulp stuit op problemen (Binnenlands Bestuur 07-09-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Rotterdam 20-06-2018
(pub. 20-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5027
Afwijzing machtiging gesloten jeugdhulp. Kinderrechter acht het zorgelijk dat er tot nu toe geen vervolgplek kon worden geregeld voor minderjarige. Kennelijk heeft de gemeente, (o.g.v. art. 2.3 Jeugdwet verantwoordelijk voor passende jeugdhulpvoorziening), geen contract meer met de passende aanbieder. Treurig dat het GI en de verantwoordelijke gemeente, ondanks grote inspanningen van de GI, nog niet is gelukt de minderjarige een passende verblijfplaats te bieden. Passende hulp is geboden, gevolgen anders niet te overzien.
JE
Rechtbank Noord-Nederland 22-12-2017
(pub. 22-12-2017), ECLI:NL:RBNNE:2017:4989
KG. Het is de taak van de gemeente om de zorgbehoefte in het samenwerkingsverband waarin zij opereert tezamen met de gecertificeerde instellingen en de zorgaanbieders te inventariseren. Nu de gemeente hierin tekort is geschoten, kan de curator op grond van art. 3:296 BW nakoming vorderen. De voorzieningenrechter veroordeelt de gemeente om in een passend zorgaanbod voor de minderjarige te voorzien, zonder daaraan een termijn te verbinden.
JE
Rechtbank Rotterdam 07-11-2017
(pub. 22-11-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:9193
aanbesteding. tussenkomst verliezend inschrijver afgewezen. vordering kg afgewezen. betoogde uitleg beoordelingsmatrix onjuist. niet aannemelijk dat onjuist is beoordeeld. niet aannemelijk dat beperkte uitwerking onderaannemers ten onrechte is meegewogen in beoordeling.
JE
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-11-2017
(pub. 14-11-2017), ECLI:NL:RBZWB:2017:7312
Bij een aanbesteding voor GGZ Jeugdhulp heeft de gemeente Tilburg niet zorgvuldig gehandeld bij het vaststellen van de tarieven waarvoor de aanbestede diensten moeten worden verricht. De voorzieningenrechter gebiedt de gemeente de onderhavige aanbestedingsprocedure te staken en evt. een heraanbesteding te organiseren. Een gemeente dient stukken over te leggen die haar stellingen voor een rechter controleerbaar maken. Evt. kan de rechter om geheimhouding worden gevraagd.
JE
Rechtbank Rotterdam 24-10-2017
(pub. 08-11-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:8489
Aanbesteding. Vordering om het totaalbedrag dat beschikbaar is voor de opdracht (jeugdzorg) te verhogen van circa € 38.200,00 per jaar naar het bedrag van € 54.580,00 per jaar.Geen sprake van disproportionaliteit. In de onderhavige aanbesteding is niet bepaald dat alle risico’s worden toegewezen aan de inschrijver. Niet voldoende aannemelijk dat de schatting van het benodigde budget voor de opdracht onjuist is. indien het budget en het totaal van de vastgestelde productieplafonds niet toereikend zal blijken kan op grond van de raa...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Decentralisaties sociaal domein

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN