Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Decentralisaties sociaal domein X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Onderzoek tekorten jeugdzorg
Onderzoek naar interacties hulpverleners / cliënten in decentralisaties
Decentralisaties bedreigen democratie, professionaliteit en solidariteit ( Evelien Tonkens, Jan Willem Duyvendak 13-09-2018)
Hij begint te huilen. Hij snikt dat hij mensen ook niet te veel wil belasten. "Hebben je zussen ook aangeboden om boodschappen voor je te doen?" vraagt de professional.
Aanbesteding inkoop jeugdzorg in Noord-Holland mislukt
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Rotterdam 01-11-2018
(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9036
Er dient een NIFP-onderzoek plaats te vinden om het perspectief van de minderjarige duidelijk te krijgen. Belanghebbenden en de GI staan hier achter. Echter geeft de GI aan de financiën niet te hebben dit te bekostigen en lijkt de gemeente dit ook niet te willen. De kinderrechter acht het echter de taak van de GI en de gemeente Rotterdam om hierover in overleg te treden en tot een oplossing te komen in het belang van de minderjarige.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4534
Aanbesteding in het sociaal domein, Zeeuws model, geen reële tarieven als bedoeld in art. 2.12 Jeugdwet, strijd met art. 1.10 Aw
JE
Rechtbank Rotterdam 12-09-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8392
De GI is niet ontvankelijk in het verzoek strekkende tot een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp nu er geen sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel en het college van B&W de GI daartoe niet heeft gemachtigd. Daarbij komt dat indien de GI wel ontvankelijk zou zijn, de gedragswetenschapper met dit verzoek niet heeft ingestemd omdat in het vrijwillig kader nog nauwelijks hulp is geboden. Gelet op het voorkomen van verdere stagnatie van de schoolgang en de financieringsperikelen rond de plaatsing van de minderjarig...
JE
Rechtbank Rotterdam 20-06-2018
(pub. 20-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5027
Afwijzing machtiging gesloten jeugdhulp. Kinderrechter acht het zorgelijk dat er tot nu toe geen vervolgplek kon worden geregeld voor minderjarige. Kennelijk heeft de gemeente, (o.g.v. art. 2.3 Jeugdwet verantwoordelijk voor passende jeugdhulpvoorziening), geen contract meer met de passende aanbieder. Treurig dat het GI en de verantwoordelijke gemeente, ondanks grote inspanningen van de GI, nog niet is gelukt de minderjarige een passende verblijfplaats te bieden. Passende hulp is geboden, gevolgen anders niet te overzien.
JE
Rechtbank Noord-Nederland 22-12-2017
(pub. 22-12-2017), ECLI:NL:RBNNE:2017:4989
KG. Het is de taak van de gemeente om de zorgbehoefte in het samenwerkingsverband waarin zij opereert tezamen met de gecertificeerde instellingen en de zorgaanbieders te inventariseren. Nu de gemeente hierin tekort is geschoten, kan de curator op grond van art. 3:296 BW nakoming vorderen. De voorzieningenrechter veroordeelt de gemeente om in een passend zorgaanbod voor de minderjarige te voorzien, zonder daaraan een termijn te verbinden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Decentralisaties sociaal domein

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN