ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Crisis in de jeugdzorg
Teleurstelling overheerst na jeugdzorgdebat (Jeugdzorg Nederland 19-11-2019)
Help kwetsbare kinderen, pak jeugdzorg anders aan (Maarten Hijink en Sunita Biharie 15-11-2019)
Inspecties slaan alarm over de jeugdbescherming; kabinet komt in actie
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 07-05-2019

(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4448
Gelet op het uitdrukkelijke verzoek van de Raad - gebaseerd op het advies van Triversum (jeugdpsychiatrie)-, het standpunt van de GI en de wens van de jeugdige en zijn moeder bepaalt de Rb dat de machtiging gesloten jeugdhulp ten uitvoer dient te worden gelegd binnen Transferium te Heerhugowaard en niet in Horizon, locatie Antonius. De Raad voor de Kinderbescherming stelt dat er thans politieke en financiële motieven spelen rondom de aanbesteding van de gesloten jeugdhulp. De jeugdige mag hiervan niet het slachtoffer worden.
Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
Na aanbestedingsprocedure is uitvoering gesloten jeugdhulp in Noord-Holland gegund aan zorgaanbieder Horizon ipv Parlan (Transferium). Lopende behandelingen zouden bij Transferium tot 4 oktober 2019 worden voortgezet. Voor na 4 oktober 2019 nog geen afspraken. Rb: in dit geval belangrijk dat de minderjarige haar behandeling bij Transferium kan afmaken. Doorplaatsen is onwenselijk en evt. zelfs schadelijk. Om veiligheid minderjarige, voortgang in behandeling te borgen en art. 3 IVRK, beperkt rb de machtiging tot Transferium.
Rechtbank Rotterdam 26-10-2017
(pub. 05-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:8500
Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd. Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd inschrijver. Geen belangafweging.
Rechtbank Noord-Holland 17-04-2019

(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3257
Plaatsing jeugdige op locatie Antonius van Horizon in strijd geweest met art. 4.1.1 Jeugdwet. Zorg en veiligheid op Antonius onvoldoende afgestemd op specifieke & ernstige problematiek jeugdige en in begin onvoldoende scholing geboden aan jeugdige. Aanbestedings- en samenwerkingsproblemen in gesloten jeugdhulp hebben behandeling jeugdige belemmerd. Belang kind uit oog verloren. Jeugdige nu bij Transferium, met Horizon als hoofdaannemer. Transferium als feitelijke uitvoerder echter verantwoordelijk voor behandeling jeugdige.
Rechtbank Gelderland 26-02-2019

(pub. 25-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1278
Kinderrechter verleent machtiging gesloten jeugdzorg, hoewel meisje van 15 jaar naar besloten of open setting zou kunnen. Het kost de GI echter erg veel moeite om een plek voor dit meisje met haar problematiek te vinden. Bekostigingssystematiek na ‘transitie in de jeugdzorg’ maakt dit moeilijker omdat de beschikbare jeugdzorg afhangt van de gemeente waarin moeder woont en zij 2 keer is verhuisd. Systematiek is er mede verantwoordelijk voor dat dit meisje te lang gesloten zit. De kinderrechter vindt dit onacceptabel.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Decentralisaties sociaal domein

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN