ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ook een kortdurend huwelijk met ander brengt mee dat onderhoudsverplichting eindigt
Rechtbank Overijssel 10-12-2018 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Ook al woont man in buitenland en is daar een procedure over (de inbaarheid van) alimentatie tussen partijen aanhangig: de Nederlandse rechter is terzake bevoegd. Enkele feit dat vrouw - kort - getrouwd is geweest met ander maakt dat onderhoudsverplichting man van rechtswege is geëindigd. Verklaring voor recht.
Uitleg van begrip 'partijen' van de Alimentatieverordening
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
NL rechter heeft rechtsmacht inzake kinderalimentatie ogv art. 6 Ali-vo: vader en kind hebben gemeenschappelijke NL nationaliteit en kind kan als partij in de zin van Ali-vo worden beschouwd.
Forumshopping niet onrechtmatig
Rechtbank Midden-Nederland 17-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:6263
Vrouw heeft niet onrechtmatig jegens man gehandeld door Rb in Marokko om uitspraak te vragen over kinderalimentatie en vonnis te executeren. Forumshopping geen misbruik van (proces-)bevoegdheid.
Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFPIP
Rechtbank Overijssel 10-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Verklaringen voor recht. Kinder- en partneralimentatie. Alimentatieplichtige woont in Turkije. NL rechter rechtsmacht (art. 1 jo. 3 AlimentatieVo). Beroep op exceptie van litispendentie faalt (art. 12 Rv). NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo. art. 3 Protocol). Voldaan aan vereisten verklaring voor recht (art. 3:302 jo. 3:303 BW). Partneralimentatieverplichting van rechtswege geëindigd (art. 1:160 BW). Vordering alimentatiegerechtigde ter zake levensonderhoud verjaard (art. 3:324 lid 3 BW). Alimentatie voor jong meerder...
ALFPIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1257
Verzoek nihilstelling kinder- en partneralimentatie met IPR-aspecten. NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo). Toepasselijk recht: NL recht (art. 3 Haags Protocol jo. art. 15 AlimentatieVo). Bijzonder regel van art. 5 Protocol niet toepasselijk: recht staat waar partijen hun laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hadden (Duitsland) niet nauwer verbonden met het huwelijk. Behoefte studerende jong meerderjarige met WSF-uitkering. Verlies draagkracht niet aangetoond. Samenloop onderhoudsverplichtingen.
ALFPIP
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie met internationale aspecten. Afwijzing vordering opheffing beslag, nu i.p.v. de man het LBIO had moeten worden gedagvaard. Eveneens afwijzing subsidiaire vorderingen, die gegrond zijn op de stelling dat de man zou samenwonen. De vrouw heeft dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid.
PEIP
Rechtbank Den Haag 05-12-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14883
Echtscheiding met nevenvoorzieningen van in Frankrijk wonende NL echtelieden. NL rechter rechtsmacht en NL recht toepasselijk: echtscheiding, hoofdverblijf, zorgverdeling, kinder- en partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen. NL rechter geen rechtsmacht t.a.v. verzoek uitsluitend gebruik in Frankrijk gelegen echtelijke woning (art. 4 lid 3 onder a Rv). In huwelijksvoorwaarden d.d. 30-09-1995: geen verrekening van de pensioenen. Rb: daarmee hebben partijen ook pensioenverevening uitgesloten (HR 19-11-2010ECLI:NL:HR:2010:B...
ALFPIP
Gerechtshof Amsterdam 08-01-2019
(pub. 21-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:55
Wijziging van door Marokkaanse rechter, als nevenverzoek verbonden met het echtscheidingsverzoek, vastgestelde kinderalimentatie. Partijen hebben Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. Nederlandse en Marokkaanse rechter bevoegd op grond van Alimentatieverordening jo. Brussel IIbis. Nederlands recht toepasselijk (Haags alimentatieprotocol 2007). Geen sprake van een wijziging ex art. 1:401 lid 1 en lid 2 BW ten opzichte van Marokkaanse uitspraak. Vrouw tekortgeschoten in haar stelplicht. Geen grond voor wijziging.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Procedure: echtscheiding of zelfstandig alimentatieverzoek
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Is de Nederlandse rechter bevoegd in uw internationale alimentatiezaak? Verschil maakt of het alimentatieverzoek wordt gedaan in een echtscheidingsprocedure of in een zelfstandige procedure.
Rechtsmacht in geval van internationale partneralimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin partneralimentatie wordt verzocht?
Rechtsmacht in geval van internationale kinderalimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin kinderalimentatie wordt verzocht?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN