ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad van beschikking (wisseling) hoofdverblijf
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2262
Bij vernietiging beschikking zouden kinderen weer terug moeten verhuizen. Beter om te wachten tot in appel over hoofdzaak is beslist. In belang van de kinderen om verhuizingen en schoolwisselingen zoveel mogelijk te beperken.
Moeder miskent implicatie van uitspraak in kort geding: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6337
Moeder vraagt schorsing uitspraak bodemrechter (wijziging hoofdverblijf en zorgregeling) maar gaat voorbij aan uitspraak kort gedingrechter: kind is aan vader toevertrouwd. Zou advocaat sieren om kosten moeder te dragen.
Lange wachtlijst RvdK, dus raad adviseert benoeming bijzondere curator
Gerechtshof Amsterdam 09-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2663
Verzoek schorsing toestemming verhuizing naar Maleisië. Advies RvdK: omdat er bij de raad op dit moment een lange wachtlijst is, moet een bijzondere curator of kindbehartiger worden benoemd. Op die manier krijgt kind een stem.
Vervangende toestemming vaccinatie, maar probleem bij tenuitvoerlegging
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2559
Moeder blijft medewerking weigeren en vader kan kind niet zelf laten vaccineren omdat hij slechts begeleide contacten met kind heeft. Hof gelast comparitie voor oplossing maar kind moet wel gevaccineerd worden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7517
Hof schorst ambtshalve de uitvoerbaarheid bij voorraad verklaarde uitspraak van de rb. waarbij de moeder alleen met het gezag over het kind is belast, in afwachting van het resultaat van het ouderschapstraject dat ouders zullen volgen. Beslissing over gezag wordt aangehouden. In draagkracht vader wordt geen rekening gehouden met de gestelde schulden, omdat vader de noodzaak van de schulden onvoldoende heeft onderbouwd.
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3371
Schorsing van de werking van de in eerste aanleg gegeven beschikking tot vervangende toestemming aan de vrouw om met de kinderen naar Spanje te verhuizen alsmede met betrekking tot de zorg- en vakantieregeling.
Gerechtshof Den Haag 30-07-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2437
Executiegeschil van een kort geding vonnis. Geen belang meer bij verbod tot executie nu degene die het verbod vordert, inmiddels in de hoofdzaak in beroep (ECLI:NL:GHDHA:2019:1821) in het gelijk is gesteld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019

(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3475
Jeugdbeschermer maakt bezwaar tegen door moeder als bijlage overgelegde opname en uitwerking van gesprek met jeugdbeschermer bij moeder in huiskamer. Zij wist niet van maken van opnamen. Betreft ook vertrouwelijk gesprek met [kind] toen de anderen, o.m. moeder, de kamer hadden verlaten. Hof: productie buiten beschouwing. Gelet op art. 139a (strafbaar stellen stiekem afluisteren) en 139e onder 3 (strafbaar stellen van het aan anderen geven hiervan): onrechtmatig verkregen bewijs. Moeder en advocaat hebben ism wet gehandeld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019
(pub. 09-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3499
Schorsingsverzoek uithuisplaatsing. Verzoek toegewezen, stappen gezet richting terugplaatsing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN