Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr. X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Geen schorsing omgangsregeling
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1469
Criteria van de Hoge Raad voor beoordeling van een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
Kantonrechter doet alimentatieuitspraak - gaat fout
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-06-2018 (pub. 13-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2500
Executiegeschil. Juridische misslag, nu kantonrechter terugbetalingsverplichting baseerde op echtscheidingsbeschikking terwijl beschikking vovo geldt tot inschrijving echtscheidingsbeschikking.
Grondslag schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad
Gerechtshof Den Haag 10-01-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:571
Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad kan alleen worden verzocht van beslissing waarvan appel. Verzoek van schorsing andere beschikking vat Hof op als verzoek ogv art. 223 Rv om bedragen op nihil te stellen.
Geen matiging of schorsing tenuitvoerlegging dwangsommen
Rechtbank Den Haag 02-02-2018 (pub. 01-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:2377
Voor opschorting van dwangsommen geen plaats, nu man niet al het mogelijke deed om aan de hoofdveroordeling, meewerken aan omgang met grootouders, tegemoet te komen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Den Haag 18-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1740
Verzoek schorsing werking beschikking m.b.t. verdeling gemeenschap. De rechtbank heeft de onderlinge draagplicht van partijen voor schulden bepaald. Daarmee komt op zich niet vast te staan dat de man in een noodtoestand komt te verkeren. Hij is niet aangesproken voor voldoening schulden. Afwijzing verzoek.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 03-07-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1635
Echtscheiding naar Nederlands recht uitgesproken en ingeschreven in 2016. Rb wees verzoek van de vrouw toe en veroordeelde man tot het verlenen van medewerking aan de echtscheiding naar Islamitisch recht, met dwangsom, en tot afgifte van de bruidsschat. Hof schorst op verzoek man uitvoerbaarverklaring bij voorraad, mede bezien de familierechtelijke verhouding van partijen. Afweging belangen: belang van de man weegt zwaarder.
ALFP
Rechtbank Noord-Nederland 20-06-2018
(pub. 28-06-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2429
Een evt. afspraak tussen partijen dat man geen gezag zou vragen en vrouw geen kinderalimentatie, is zonder meer nietig ogv van art. 1:400 BW.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1469
Omgangsregeling vader met kindje van nog geen 2. Criteria voor beoordeling incidentele vordering tot schorsing vd tenuitvoerlegging ve uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis op de voet van art. 351 Rv.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-06-2018
(pub. 13-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2500
Executiegeschil. Teveel betaalde partneralimentatie. Juridische misslag nu terugbetalingsverplichting gebaseerd is op echtscheidingsbeschikking terwijl deze eerst geldt na inschrijving van de beschikking in de registers voor de burgerlijke stand. De beschikking voorlopige voorziening behoudt tot die tijd zijn werking. Ktr heeft voorts rekening gehouden met verkeerde beschikking vopo (nl. niet de opvolgende beschikking). Tevens juridische misslag, wegens ontbreken motivering inzake eventuele terugbetalingsverplichting.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN