Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr. X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Hof schorst executie partneralimentatie wegens misslag
Gerechtshof Den Haag 13-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2425
Rb stelt partneralimentatie vast van > € 15.000 pm, ervan uitgaande dat man dividenduitkering volledig kan gebruiken voor consumptieve doeleinden. Onjuist: deze dient ook voor aflossing R-C schuld. Noodsituatie man.
Schorsing van executie omgangsdwangsommen afgewezen
Gerechtshof Den Haag 31-07-2018 (pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2567
Moeder die zorgregeling 8x niet uitvoerde, kan zich niet achter dochter verschuilen. Had er gewoon voor moeten zorgen dat dochter (2005) thuis was op momenten dat vader haar kwam ophalen.
Geen schorsing omgangsregeling
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1469
Criteria van de Hoge Raad voor beoordeling van een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
Kantonrechter doet alimentatieuitspraak - gaat fout
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-06-2018 (pub. 13-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2500
Executiegeschil. Juridische misslag, nu kantonrechter terugbetalingsverplichting baseerde op echtscheidingsbeschikking terwijl beschikking vovo geldt tot inschrijving echtscheidingsbeschikking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3109
Scheiding in 1997. In het convenant zijn twee appartementen niet opgenomen. Behoren wel tot de ontbonden huwelijksgemeenschap. Vrouw vorderde verklaring voor recht dat de appartementen aan haar zijn verbeurd. Rechtbank beval alsnog verdeling. Vrouw vraagt Hof om schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het betreffende vonnis. Vordering afgewezen. Criteria: zie r.o. 8.I- 8.III.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9368
Schorsing. Verzoek tot schorsen omgangsregeling toegewezen in verband met (fysieke) veiligheid kinderen. Tevens onderzoeksopdracht aan de raad gegeven ten behoeve van de hoofdzaak.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9367
Man heeft vervangende toestemming erkenning verkregen. Vrouw verzoekt in hoger beroep om de uitvoerbaarheid bij voorraad te schorsen. Belang van de vrouw bij voorlopig behoud van de bestaande situatie dient zwaarder te wegen dan het belang van de man bij tenuitvoerlegging van de beschikking. Belang dat kind er recht op heeft dat de afstammingsrelatie wordt vastgelegd is daartoe onvoldoende. De behandeling in hoger beroep kan afgewacht worden. De uitvoerbaarheid bij voorraad van de bestreden beschikking wordt geschorst.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9505
Vordering man tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad ex art. 351 Rv afgewezen. Uitleg rechtbank art. 3:169 BW berust niet op een kennelijke misslag. Door man gestelde financiële noodtoestand onvoldoende onderbouwd.
FP
Gerechtshof Amsterdam 16-10-2018
(pub. 30-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3744
Het schorsingsverzoek ex art. 223 Rv heeft betrekking op de bestreden beschikking. Daarin is een eerdere beschikking gewijzigd voor zover het de periode vanaf 12/1/2018 betreft, met dien verstande dat voor zover de man meer heeft betaald en/of meer op hem is verhaald over die periode, de bijdrage tot heden wordt bepaald op dat bedrag. Voor zover het gaat om de periode tot 12 januari 2018 is niets gewijzigd. Geen schorsing kan worden verzocht van (dat gedeelte van) een beschikking, waarbij geen wijziging is uitgesproken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN