ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man probeert vergeefs alimentatieverplichting te ontlopen: vrouw mag bewarend beslag op 'zijn bedrijf' leggen
Rechtbank Midden-Nederland 30-04-2019 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2137
Vrouw heeft tevergeefs geprobeerd man te bewegen tot betaling van overeengekomen PAL. Zij spreekt bedrijf man aan en legt daaronder beslag. Opheffingskortgeding brengt daar geen verandering in. Schijnconstructie.
Niet de goede partij gedagvaard
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie. Afwijzing vordering opheffing beslag: de vrouw had niet alleen de man maar ook het LBIO moeten dagvaarden, nu het beslag niet is gelegd door de man zelf, maar door het LBIO.
Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Vrouw frustreert verdeling woning door intrekking echtscheidingsverzoek en door verzoek schorsing werking beschikking rechtbank, terwijl dit laatste inhoudelijk niet nodig was.
GI ten onrechte aangemerkt als belanghebbende bij schorsing gezagsbeslissing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8950
Vader verzoekt schorsing toestemming inschrijving basisschool. GI is hierbij geen belanghebbende maar informant. Geen recht om verweer te voeren, maar aan informatie van GI wordt wel belang gehecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 30-04-2019

(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2137
Opheffingskortgeding. Conservatoir beslag. Geen grond voor opheffing. Vordering niet evident ondeugdelijk. Schending van art. 21 Rv
Gerechtshof Den Haag 10-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1074
Schorsing werking bestreden beschikking partneralimentatie. Indien verzoek tot schorsing wordt toegewezen, is er geen bevoegdheid tot verrekenen. Belangenafweging. Noodtoestand niet onderbouwd.
Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1207
Incident ex artikel 351 Rv tot schorsing tenuitvoerlegging. Geen misbruik van executiebevoegdheid.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019
(pub. 10-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1333
Schorsingsincident. Geen noodtoestand, geen kennelijke misslag. Ontvankelijkheid?
Rechtbank Noord-Holland 07-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:995
Verzoek schorsing beschikking ogv 223 Rv Art. 223 Rv. Man heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn draagkracht substantieel is verminderd, danwel door een lagere winst uit onderneming, danwel door meer uitgaven dan voorzien in de vorm van schulden. Man heeft niet aangetoond dat sprake is van een noodsituatie en daardoor ontbeert zijn vordering (spoedeisend) belang. Volgt afwijzing van het verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN