Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr. X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Geen schorsing omgangsregeling
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1469
Criteria van de Hoge Raad voor beoordeling van een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
Kantonrechter doet alimentatieuitspraak - gaat fout
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-06-2018 (pub. 13-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2500
Executiegeschil. Juridische misslag, nu kantonrechter terugbetalingsverplichting baseerde op echtscheidingsbeschikking terwijl beschikking vovo geldt tot inschrijving echtscheidingsbeschikking.
Grondslag schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad
Gerechtshof Den Haag 10-01-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:571
Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad kan alleen worden verzocht van beslissing waarvan appel. Verzoek van schorsing andere beschikking vat Hof op als verzoek ogv art. 223 Rv om bedragen op nihil te stellen.
Geen matiging of schorsing tenuitvoerlegging dwangsommen
Rechtbank Den Haag 02-02-2018 (pub. 01-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:2377
Voor opschorting van dwangsommen geen plaats, nu man niet al het mogelijke deed om aan de hoofdveroordeling, meewerken aan omgang met grootouders, tegemoet te komen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7266
Verzoek van de man om echtscheidingsconvenant te vernietigen, wegens misbruik van omstandigheden, dwaling, en subsidiair wijziging van omstandigheden wordt afgewezen. Man is analfabeet, maar laat alle stukken door een familielid lezen. Als hij zich niet van de inhoud van het convenant heeft vergewist, is dat voor zijn rekening en risico. Verzoek uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring mbt partneralimentatie te schorsen afgewezen, nu deze nog niet executeerbaar is. Hof neemt 'verstaansbeslissing' op.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 15-08-2018
(pub. 24-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2101
In hoger beroep wordt verzocht om de uitvoerbaar bij voorraadverklaring met betrekking tot vervangende toestemming voor inschrijving minderjarige op een school te schorsen. Het hof is van oordeel dat voorshands niet is gebleken dat de belangenafweging door de rechtbank zo zeer onjuist dan wel onbegrijpelijk is, dat daarom de werking van de bestreden beschikking op dit punt moet worden geschorst.Hof oordeelt dat de belangenafweging plaats moet vinden in de hoofdzaak. Afwijzing van het verzoek.
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7328
In appel wordt gevorderd om ex art. 351 Rv de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het vonnis waarvan beroep te schorsen. Bij de beoordeling moeten de belangen van partijen te worden gewogen. Deze belangenafweging is noodzakelijk maar bij gebrek aan voldoende gegevens nog niet mogelijk. Comparitie van partijen gelast tegelijk met comparitie in de hoofdzaak.
ALFP
Rechtbank Overijssel 26-07-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2955
Rechtbank wijst het verzoek van de man om bij voorlopige voorziening - in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure - te bepalen dat hij niet de overeengekomen alimentatie hoeft te betalen af. Gesteld noch gebleken is dat sprake is van een feitelijke of juridische misslag. Evenmin gebleken dat zich na de beschikking waarvan schorsing wordt verzocht, feiten hebben voorgedaan die meebrengen dat aan de zijde van verzoeker een noodtoestand is of zal ontstaan.
ERFP
Gerechtshof Amsterdam 03-05-2016
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2016:1708
Legitieme. Erfgenaam heeft bankgarantie gesteld. Legitimaris gaat over tot executie nadat rechtbank vonnis heeft afgegeven. Uitleg bankgarantie. Schorsing uitvoerbaar bij voorraadverklaring.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN