ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

AVG en samenwerking in de publieke sector
AVG: disproportioneel en contraproductief (Jos van der Lans, Sociale Vraagstukken 02-06-2018)
Talloze hulpverleners over de vloer, daar wilden we vanaf. Maar met de AVG worden we jaren teruggeworpen bij de samenwerking in de publieke sector. Er hoeft straks maar een keer een boete te worden uitgeschreven en heel hulpverleningsland schiet in de kramp.
Gemeente in de fout bij informatieverstrekking kinderen
PrivacyApp voor jongeren en jeugdzorgprofessionals
Privacy in de jeugdhulp
meer >>

JURISPRUDENTIE

Raad van State 20-02-2019
(pub. 20-02-2019), ECLI:NL:RVS:2019:544
Bij besluit van 24 juni 2016 heeft de minister het verzoek van [appellant] om inzage in dan wel afgifte van het screeningsdossier van de voormalige pleegouders van zijn zoon [naam zoon] afgewezen.
Raad van State 13-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RVS:2019:436
Bij besluit van 4 mei 2017 heeft de stichting het verzoek van [appellante] om informatie betreffende haar meerderjarige zoon, zijn bezittingen en zijn leven niet-ontvankelijk verklaard.
Rechtbank Midden-Nederland 21-03-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2296
Vader verzoekt 1. jeugdhulpaanbieder en 2. therapeute om wijziging hulpverleningsplan en aanvullend verslag (zijn naam en naam kind, maar ook woorden “ouders”, “gezin”, “netwerk” en “strijd”). O.g.v. Jeugdwet niet-ontvankelijk omdat "betrokkene" het betreffende kind is. Wel ontvankelijk o.g.v. Wbp. Plan en aanvulling zien op het kind. Evident dat in stukken namen e.d. van anderen dan betrokkene kunnen voor komen. Belang jeugdhulpaanbieder bij handhaving van de registratie prevaleert boven belang vader bij verwijdering.
Rechtbank Amsterdam 21-03-2018

(pub. 03-05-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1543
Publicatie Pergroep (AD) over zaaddonor die wensmoeders niet informeerde over zijn Asperger niet onrechtmatig. Belang in het kader van de uitingsvrijheid het publiek te informeren weegt zwaarder dan het recht van [eiser] verschoond te blijven van elke inmenging in zijn persoonlijke levenssfeer.
Rechtbank Midden-Nederland 02-08-2017
(pub. 02-08-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:4011
Twee belangenorganisaties GGZ vorderen in kort geding dat Stichting Benchmark GGZ stopt met de huidige vorm van gegevensregistratie op grond dat niet wordt voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Afwijzing vordering: de voorzieningenrechter oordeelt dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van persoonsgegevens in de zin van de Richtlijn en de Wbp. Onvoldoende grond te vinden om vooruit te lopen lopen op een oordeel in een bodemgeding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Privacy in de jeugdhulp

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN