ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Omgang tijdens strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik vader?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2019 (pub. 24-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3295
Jongen (2011) uit huis geplaatst ivm scheidingsstrijd. Zorgmelding bij GI nav uitlating jongen over mogelijk seksueel misbruik vader. Hof: begeleide omgang van 1 uur per 2 weken zo lang onderzoek nog loopt.
Nieuwe partner moeder zorgt voor problemen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2018 (pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9370
Omgang moeder/kind (2009) feitelijk gestaakt na uitspraak Rb dat omgang moet plaatsvinden buiten aanwezigheid stiefouder. Voorlopige voorziening: begeleide beperkte omgang, zonder overnachting.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2019

(pub. 24-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3295
Jongen (2011) in 2018 uit huis geplaatst omdat voor hem tgv de heftige echtscheidingsstrijd tussen zijn ouders een onveilige thuissituatie was ontstaan. Pleeggezin doet zorgmelding bij GI over uitlatingen van hem, die zouden wijzen op seksueel misbruik door vader. Strafrechtelijk onderzoek wordt gestart. Het hof acht het in het belang van de jongen dat zolang er nog onduidelijkheid bestaat over de beschuldigingen, de begeleide omgang tussen vader en zoon van één uur per 2 weken zal blijven plaatsvinden.
Rechtbank Limburg 01-09-2017
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2017:8551
Vervolg ECLI:NL:RBLIM:2017:12938. BOR gelast zodat zonen weer contact met vader krijgen en uit hun 'klemsituatie' komen. Daarbij mag vd ouders worden verwacht dat zij tot uitgangspunt nemen dat de beweerde relatie van vader en het buurmeisje heeft bestaan maar niet langer meer bestaat. Van vader wordt verwacht dat hij niet langer ontkent wat er aan hand was en dat hij zich onder begeleiding vd professionals en met steun van moeder terdege voorbereidt op de eerste omgangscontacten met zijn zonen.
Rechtbank Limburg 29-01-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3671
Afwijzing verzoek tot vaststellen zorgregeling vader-kinderen, eveneens afwijzing verzoek van moeder tot ontzegging omgang. Geen ontzeggingsgronden aanwezig.
Rechtbank Limburg 21-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12444
Gezag van gewijsde van beschikking over vervangende toestemming tot erkenning; gewijzigde omstandigheden.
Rechtbank Limburg 14-11-2018
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12441
Begeleide omgangsregeling kind-vader stagneert door gedrag vader; partijen komen op eigen kracht zonder advocaten een opbouwende omgangs-(zorg)regeling overeen; deze stagneert door gedrag vader; serieuze zorgen over emotioneel functioneren vader; moet moeder afgesproken regeling nakomen?; betekenis van ouderschapsplan in relatie tot oordeel bodemrechter; zwaarwegende belangen kind; schorsing afgesproken zorgregeling in afwachting van nader advies raad en totdat de bodemrechter heeft beslist.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Begeleide omgang (BOR)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN