ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Achterwege blijven statusvoorlichting leidt niet (automatisch) tot ondertoezichtstelling
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Achterwege blijven statusvoorlichting door moeder leidt niet (automatisch) tot ondertoezichtstelling minderjarige. Het is aan moeder om kind over haar - vooralsnog - onbekende vader te informeren. Dwang niet nodig
Verbod aan weduwe en erfgenamen fertiliteitsarts DNA- vergelijkingsonderzoek te verhinderen, te verbieden of te belemmeren
Rechtbank Rotterdam 13-02-2019 (pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1050
Belangen kinderen om te weten of zij van fertiliteitsarts afstammen wegen zwaarder dan belang weduwe en erfgenamen om DNA-vergelijkingsonderzoek tegen te houden.
Vrouw verhuist zonder toestemming toch - wijziging hoofdverblijf kinderen
Gerechtshof Den Haag 05-09-2018 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:2544
Vrouw mag niet verhuizen (met kinderen) maar stelt dat sowieso te gaan doen, op meer dan 200 km. afstand van woonplaats man. Inperking vaderrol te groot. Hoofdverblijf kinderen vanwege voornemen vrouw in het vervolg bij man. Geen zorgregeling.
Bij eenhoofdig gezag ook toestemming verhuizing vereist?
Rechtbank Gelderland 20-07-2018 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5752
Verhuiscriteria Hoge Raad dan niet onverkort van toepassing en geen belangenafweging. Enkel beoordeling of belangen van kind ernstig in het gedrang komen of banden met vader ernstig worden geschaad.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Nog geen statusvoorlichting, onbekende biologische vader, geen ernstige ontwikkelingsbedreiging.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:316
Nakoming zorgregeling. Ter gelegenheid van procedure gemaakte afspraken. Karakter daarvan: tijdelijk of niet. Dwangsom kan constructieve bijdrage aan nakoming zorgregeling leveren. Hoogte is bovendien voor matiging vatbaar.
FPJEKI
Gerechtshof Den Haag 29-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:305
Gezamenlijk ouderlijk gezag. Gescheiden ouders met gehandicapt kind. Geschil heeft betrekking op het PGB: wie moet dat beheren, wie moet worden aangewezen als gewaarborgde hulp etc. Hof stelt vast dat gezien het tijdsverloop tussen beslissing eerste aanleg en huidige stand van zaken aan de gevraagde voorlopige voorziening het spoedeisend belang is ontvallen.
FPKIIP
Parket bij de Hoge Raad 07-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1498
Conclusie voor ECLI:NL:HR:2019:227 (vervolg op ECLI:NL:HR:2017:756): art. 81 lid 1 RO. Aan art. 8 EVRM kan niet recht op toekennen bepaalde nationaliteit worden ontleend. Art. 8 EVRM alleen van betekenis voor beslissing over verblijfsstatus als die recht op familieleven objectief gezien zou belemmeren. Niet het geval. Dat tussen kind en grootouders family life bestaat, betekent niet dat zij gezin vormen (beperkter begrip). Stond Staat vrij om in toepasselijke regelgeving te bepalen dat verblijfsrecht minderjarig kind ervan afhangt...
KIIP
Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:227
Art. 81 lid 1 RO. Nationaliteitsrecht. Vervolg op HR 21 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:756). Behoorde het kind feitelijk tot het gezin van haar grootouders? Art. 10 lid 2 Vreemdelingenwet (oud) jo. art. 47 Vreemdelingenbesluit (oud). Conclusie (ECLI:NL:PHR:2018:1498).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN