ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Moeder mag met kind (2,5) naar Zuid-Afrika verhuizen
Rechtbank Amsterdam 01-06-2022 (pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4642
Noodzaak tot verhuizen voldoende onderbouwd. Het gaat er niet om of de moeder niet anders zou kunnen, maar of er voldoende noodzakelijke reden aan verhuizing ten grondslag ligt. Verder voldoende compensatie voor vader.
HVP bij stiefvader zonder gezag
Rechtbank Gelderland 03-08-2022 (pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:4249
Stiefvader (zonder gezag) ontvankelijk in verzoek vaststellen HVP stiefkind bij hem, gezien 'family life'. Gelijke zorgverdeling met moeder meest in belang kinderen dus ook dat verzoek van (stief)vader toegewezen.
Geluidsopnamen door moeder van gesprek tussen vader en kind ontoelaatbaar
Gerechtshof Den Haag 27-07-2022 (pub. 08-08-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:1473
Bekrachtiging gezamenlijk gezag. Geen contra-indicaties. Heimelijke opnames van gesprekken tussen de vader/kind door moeder is ernstige schending van hun belangen. Onrechtmatig en ontoelaatbaar.
“Als jij er maar gelukkig bent”; vader gaf onvoorwaardelijke toestemming voor verhuizing
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 01-07-2022 (pub. 04-08-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:4420
Bezwaren vader kwamen te laat. Diens verzoek tot bevel terugverhuizing daarom afgewezen. HVP bij moeder. Aanhouding beslissing zorgregeling in afwachting bemiddeling dan wel rapport bijzondere curator.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 23-02-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4648
adoptie na draagmoederschap
Rechtbank Amsterdam 23-02-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4649
niet-ontvankelijkheid verzoek vernietiging erkenning, geen dwang /dwaling, afwijzen verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap
Rechtbank Amsterdam 23-02-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4646
afwijzing verzoek om gezamenlijk gezag wegens risico op ernstige conflicten tussen de ouders
Rechtbank Amsterdam 23-02-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4647
ouders gezamenlijk gezag, communicatie van ouders verbeterd, zorgregeling
Rechtbank Amsterdam 01-06-2022

(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4642
Vervangende toestemming tot verhuizing met kind (2.5) naar Zuid-Afrika. Uitgangspunt dat moeder recht heeft om haar leven naar eigen believen in te richten geldt hier des te sterker nu partijen nooit een relatie en gezamenlijk gezinsleven hebben gehad. Noodzaak tot verhuizen voldoende onderbouwd. Het gaat er niet om of moeder (alleenstaand met 2 kinderen) niet anders zou kunnen, maar of er voldoende noodzakelijke reden aan verhuizing ten grondslag ligt. Verder voldoende compensatie voor vader.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Eergerelateerd geweld en recht op omgang
(Mr. Ine Avontuur, 02-08-2022)
In deze blog meer over de invloed van verdragen op risicotaxatie bij huiselijk geweld. Op welke gronden kan recht op omgang worden ontzegd? En welke verdragen moeten in aanmerking worden genomen?
Schorsing van de omgangs- of zorgregeling: welke lijn hanteert de rechter?
(Mr. Catia Luis Fula, 05-07-2022)
Welke mogelijkheid is er om het contact tussen ouder en kind te beperken als dat nodig is in het belang van het kind? Wanneer komt een rechter tot een dergelijke beslissing?
Podcastgesprek: 'Staatsontvoeringen'
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 21-06-2022)
Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming west, en familierechtadvocaat Jolande ter Avest gaan opnieuw in gesprek, ditmaal over de 'staatsontvoeringen' als gevolg van de toeslagenaffaire.
Meemoeder: het verschil tussen het kind erkennen en adopteren
(Mr. Rianne Gerritsen en Mr. Emmy van Ekelen, 24-05-2022)
Wat is voor een meemoeder het verschil tussen het erkennen en het adopteren van een kind? En wat zijn de voor- en nadelen van beide vormen? Dat wordt in dit artikel uitgelegd.
Podcastgesprek met Jo-an van der Tol: Juridische aspecten van het draagmoederschap
(Interviewer: Mr. drs. Ingrid Vledder, 15-02-2022)
Familierechtadvocaat Ingrid Vledder gaat in gesprek met Jo-an van der Tol, als advocaat gespecialiseerd in het draagmoederschap. Wat staat er op stapel aan wetgeving en jurisprudentie?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN