ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ligging school doorslaggevend
Rechtbank Gelderland 21-06-2021 (pub. 23-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:3880
Ouders verschillen na verhuizing van mening bij welke kerk kinderen als dooplid ingeschreven moeten worden. Ook geschil mbt school en peuteropvang. Tussenoplossing niet haalbaar. Ligging school doorslaggevend.
Omgangsregeling van kind met voormalige vriendin van moeder
Rechtbank Overijssel 13-07-2021 (pub. 20-07-2021), ECLI:NL:RBOVE:2021:2916
Sprake van nauwe persoonlijke betrekking tussen kind en ex-vriendin moeder. Kind (2020) is er niet bij gebaat dat contact met haar ineens ingrijpend wordt gewijzigd. Voorlopige omgangsregeling in afwachting van beslissing bodemrechter.
Zorgen rond stiefvader, daarom hoofdverblijfplaats bij vader
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-07-2021 (pub. 19-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:6708
Zorgen rond stiefvader worden niet weggenomen door voornemen moeder om apart van partner te gaan wonen, nu haar relatie met hem wel blijft bestaan. Moeder lijkt daarmee onvoldoende in staat in belang kind te handelen.
Geen gezamenlijke bewindvoering over schenkingen aan kind dus ook geen gezagsgeschil
Gerechtshof Den Haag 15-06-2021 (pub. 16-07-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1349
De vrouw heeft geen toestemming van de man nodig voor aanwenden van door de grootouders aan kleinzoon geschonken geld, aangezien alleen zij door de grootouders tot bewindvoerder over de schenkingen is benoemd. De vrouw heeft derhalve geen toestemming van de man nodig om gelden van de bankrekening van de zoon op te mogen nemen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 16-06-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:3175
Kinderalimentatie. Onvoldoende onderbouwd. Pragmatische insteek DGA-salaris en winst. Inkomen man overstijgt gezinsinkomen ten tijde van uiteengaan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-07-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:7059
Beëindiging gezamenlijk gezag bekrachtigd 1:251a BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-07-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:7050
Toewijzing verzoek vader gezamenlijk gezag 1:253c BW.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek met raadsheer Liesbeth de Beij: dilemma's bij omgangsbeslissingen
(Interviewer: Mr. drs. Ingrid Vledder, 22-06-2021)
Ingrid Vledder in gesprek met raadsheer familierecht Liesbeth de Beij. Met welke complexe omgangskwesties heeft zij te maken en hoe komt zij tot haar beslissingen?
Onderzoek en aanpak van complexe omgangsproblematiek
(Heleen Koppejan, MSc, 22-06-2021)
Hoe stellen we vast welke dynamiek onder de omgangsproblematiek ligt? Pas na grondig onderzoek kan een advies gegeven worden over een passende interventie.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
De positie van kinderen in een scheidingssituatie
(Mr. Marieke Lips en Mr. Iris Bakker, 22-06-2021)
Aan de hand van een casus worden de positie en belangen van kinderen in een scheidingssituatie besproken. Ook de wijze waarop kinderen tijdens een procedure het best betrokken en gehoord kunnen worden komt aan bod.
Anonimiteit van de zaaddonor
(Mr. Myrthe Weltak, 07-04-2021)
Ziekenhuis hoeft de identiteit van een anonieme zaaddonor niet bekend te maken. Dat heeft de rechter geoordeeld in een procedure die was aangespannen door een van de donorkinderen. Wat is de achtergrond van deze uitspraak?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN