Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Kamervragen over niet nakomen omgangsregelingen
Bij uithuisplaatsing moet staat bezoekrecht ouder waarborgen
Hoe ver reikt de inspanningsverplichting van een instelling om ervoor te zorgen dat het recht op omgang wordt nageleefd als een kind uit huis is geplaatst?
Cijfers en statistieken kinderen en scheiding
Van de volwassenen tussen 25 en 46 jaar die als kind de scheiding van hun ouders meemaakten, heeft nu 20% geen contact meer met de vader. 5% had geen contact met de moeder. Dat blijkt uit onderzoek van de UvA en CBS.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIIP
Rechtbank Den Haag 28-08-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12498
Internationale kinderontvoering - benoeming bijzondere curator
FPJEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6474
Langere tijd is geprobeerd op een normale wijze omgang tussen de vader en de kinderen tot stand te brengen. De vader heeft met zijn houding en gedrag echter telkens de veiligheid van de kinderen geschaad, zowel op emotioneel als op psychisch vlak. Duidelijk is dat de kinderen hier last van hebben. Vader daarom het recht op omgang ontzegd.
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6469
Hof: GI lijkt intussen onderdeel te zijn geworden van de strijd tussen de ouders. Beter om nu vaste omgangsregeling vast te stellen voor moeder in plaats van deze afhankelijk te doen zijn van beleid van GI. En vader behoudt als enige het gezag. Ouders en GI mogen zich nog wel uitlaten over door Hof voorgestane omgangsregeling, nu deze tot op zekere hoogte ruimer is dan in het verzoek van vader in hoger beroep ligt besloten.
JEKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4309
Bekrachtiging beschikking hoofdverblijf en zorgregeling mbt kind (2015) met downsyndroom. Wat er ook zij van de vraag of in die eerdere relatie sprake is geweest van agressie en manipulatie vd kant van vader, het is voldoende komen vast te staan dat de verzorging en opvoeding vh kind bij hem thans in goede handen is. Hoofdverblijfplaats kind blijft bij vader.
KI
Gerechtshof Den Haag 03-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2729
In Suriname wonende vrouw schiet ernstig tekort in haar plicht het contact tussen ex en kinderen in stand te houden en te bevorderen, terwijl het kunnen onderhouden van onbelaste contacten met beide ouders in het belang is vd minderjarigen. Vader, die in Nederland woont, is goed in staat de verzorging en opvoeding vd kinderen op zich te nemen. Daarnaast hij beter in staat onbelaste contacten tussen de minderjarigen en de andere ouder toe te staan en te bevorderen. Hoofdverblijfplaats kinderen daarom bij hem bepaald.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
Uit de media
Artikel over de bijzondere curator en Kindbehartiger
(Mr. Marieke Lips en Mr. Margó Spekschoor, 12-06-2018)
Zowel de Bijzondere Curator in Jeugdzaken als de Kindbehartiger kan de belangen van de kinderen behartigen in het scheidingsproces. Wat is de rol van ieder en wanneer en hoe zijn ze in te schakelen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN