ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Over de erkenning van een in Nederland wonend kind met de Roemeense nationaliteit en een Bosnische vader
Rechtbank Noord-Nederland 21-11-2022 (pub. 28-11-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:4413
Nederlandse rechter in casu bevoegd, maar wijst af: sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling minderjarige zal ernstig in gedrang komen als man vervangende toestemming zou krijgen om hem te erkennen.
Ontbreken omgang tussen man en kinderen uit vroegere relatie moeder mag geen eindstation zijn
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2022 (pub. 24-11-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:3940
Nauwe persoonlijke betrekking tussen kinderen en man, al is hij noch biologisch noch juridisch vader. Maar omgang op dit moment in strijd met zwaarwegende belangen kinderen. Ontbreken omgang mag echter geen eindstation zijn.
Geen gedwongen omgangsregeling maar stappenplan waarin initiatief bij zoon ligt
Rechtbank Gelderland 08-11-2022 (pub. 22-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6274
Zoon wil contact(herstel) met vader nog niet initiëren en zelf aangeven wanneer hij toe is aan stappen. Rb legt contactregeling met stappenplan op, waarin initiatief geheel bij zoon ligt. Met informatierol voor moeder.
Moeder moet verzoekschrift op eigen kosten laten vertalen in het Engels
Rechtbank Oost-Brabant 10-10-2022 (pub. 21-11-2022), ECLI:NL:RBOBR:2022:5104
Rb mag net als de Centrale Autoriteit van een verzoeker verlangen om het verzoekschrift te laten vertalen als het is opgesteld in een voor de verweerder - de vader - onbegrijpelijke taal. Analoge toepassing verdragsbepaling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 22-11-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:3283
Het hof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank waarin het eenhoofdig gezag is toegekend aan de vrouw en aan de man het recht op omgang met de minderjarige wordt ontzegd. In afgelopen jaren kampte de man met verslavings- en psychische problematiek, waardoor hij nauwelijks betrokken is geweest bij de opvoeding en verzorging van de minderjarige. Hoewel duidelijk is dat de man hard aan zichzelf werkt, zijn de positieve ontwikkelingen pril en zal in de toekomst moeten blijken of deze duurzaam zijn...
Rechtbank Rotterdam 03-11-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:10302
De man verzoekt wijziging van de in onderling overeengekomen regeling van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Verzoek tot wijziging wordt afgewezen omdat die de ontstane onrust niet wegneemt. Het is verantwoordelijkheid van partijen om de gemaakte keuzes omtrent de afspraken na te komen en te zorgen dat de gemaakte keuzes en nog te maken keuzes voor de minderjarige onnodig extra leed veroorzaken.
Rechtbank Rotterdam 10-11-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:10297
Man met drugsverleden wil omgang met zijn 5-jarige dochter. De contacten in het omgangshuis tussen man en dochter zijn heel ontspannen en vrolijk verlopen. De vrouw blijft bij haar standpunt dat alleen begeleide omgang mogelijk is, gelet op de gebeurtenissen uit het verleden. De man trekt hierop zijn verzoek in. In deze beschikking worden het verloop en de inspanningen beschreven, zodat de minderjarige wellicht later kan lezen hoe het gegaan is.”
Rechtbank Noord-Nederland 21-11-2022

(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:4413
Rechtbank begrijpt dat man belang heeft bij erkennen, maar overweegt dat belang minderjarige voor rechtbank een eerste overweging vormt, gelet op art. 3 IVRK. Volgt afwijzing verzoek tot erkenning, nu evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van minderjarige (14) ernstig in het gedrang zal komen als aan man vervangende toestemming zou worden verleend.
Rechtbank Oost-Brabant 08-11-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:RBOBR:2022:5120
Uitgebreide overwegingen over gewone verblijfplaats van een baby.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Birdnesting: een nieuwe (tijdelijke) vorm van co-ouderschap
(Mr. Lucienne Diaz Murillo, 16-08-2022)
Steeds meer ouders die uit elkaar gaan, kiezen voor birdnesting. In dit artikel meer over deze 'nieuwe vorm van co-ouderschap', de voor- en nadelen en een overzicht van de jurisprudentie.
Eergerelateerd geweld en recht op omgang
(Mr. Ine Avontuur, 02-08-2022)
In deze blog meer over de invloed van verdragen op risicotaxatie bij huiselijk geweld. Op welke gronden kan recht op omgang worden ontzegd? En welke verdragen moeten in aanmerking worden genomen?
Schorsing van de omgangs- of zorgregeling: welke lijn hanteert de rechter?
(Mr. Catia Luis Fula, 05-07-2022)
Welke mogelijkheid is er om het contact tussen ouder en kind te beperken als dat nodig is in het belang van het kind? Wanneer komt een rechter tot een dergelijke beslissing?
Podcastgesprek: 'Staatsontvoeringen'
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 21-06-2022)
Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming west, en familierechtadvocaat Jolande ter Avest gaan opnieuw in gesprek, ditmaal over de 'staatsontvoeringen' als gevolg van de toeslagenaffaire.
Meemoeder: het verschil tussen het kind erkennen en adopteren
(Mr. Rianne Gerritsen en Mr. Emmy van Ekelen, 24-05-2022)
Wat is voor een meemoeder het verschil tussen het erkennen en het adopteren van een kind? En wat zijn de voor- en nadelen van beide vormen? Dat wordt in dit artikel uitgelegd.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN