ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Rechter passeert standpunt vader over intrinsieke wens kind: wrakingsverzoek toegewezen
Rechtbank Den Haag 20-09-2021 (pub. 24-09-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:10458
Rechter heeft er geen blijk van gegeven standpunt van vader over intrinsieke wens kind te hebben meegewogen en daar ook geen vragen over gesteld. Voorbijgaan aan standpunt leidt tot toewijzing wrakingsverzoek.
Kind krijgt toestemming om zich te laten vaccineren tegen corona
Rechtbank Noord-Nederland 21-09-2021 (pub. 23-09-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:4096
Toewijzing van verzoek kind (12 jaar) tot vervangende toestemming voor vaccinatie tegen corona. Bezwaren vader wegens langetermijnrisico's verworpen: zwaarwegend belang kind prevaleert. En: beschikking wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
Toetsingskader verzoek moeder om naast vader het gezag te krijgen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-09-2021 (pub. 21-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8572
Toetsingskader verzoek moeder (die minderjarig was toen kind werd geboren) om gezamenlijk gezag met vader (die al sinds geboorte kind gezag heeft) in casu niet art. 1:253b BW, maar art. 1:253c BW.
Van beschikking afgegeven ex artikel 223 Rv kan geappelleerd worden
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-09-2021 (pub. 21-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8581
Appel tegen een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv is mogelijk. Vanwege een wettelijk appelverbod geldt dat niet voor een beschikking ex art. 821/822 Rv. Ondanks de bestaande zorgen wordt zorgregeling niet gewijzigd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 20-09-2021

(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:10458
Wrakingsverzoek toegewezen. De rechter heeft er geen blijk van gegeven het standpunt van verzoeker over de intrinsieke wens van het kind te hebben meegewogen en heeft partijen hierover ook geen vragen gesteld, dit blijkt althans niet uit het proces-verbaal. De wrakingskamer overweegt dat in ieder geval de indruk is gewekt dat de rechter voorbij is gegaan aan het standpunt van verzoeker en dat de rechter zich al een oordeel heeft gevormd over wat de daadwerkelijke wens van het kind is.
Rechtbank Noord-Holland 20-09-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:8304
De verdachte is de verplichting in artikel 2 van de Leerplichtwet om ervoor te zorgen dat haar dochter de school waar zij staat ingeschreven geregeld bezoekt, niet nagekomen. Het beroep op overmacht (in de zin van een noodtoestand) faalt. De kantonrechter legt desondanks in verband met de omstandigheden geen straf op (art. 9a Sr).
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-08-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8973
Betreft een spoed kort-geding bij verhuizing door een ouder met eenhoofdig gezag: Ouders zijn het er over eens dat de vader gezag zal krijgen maar voor dat dit was geregeld verhuist de moeder met de minderjarige. Het hof maakt een belangenafweging en concludeert dat er onvoldoende zicht is op de belangen van de minderjarige. In de bodemprocedure zal hier nader onderzoek naar verricht worden en tot die tijd dient er in de situatie van de minderjarige zo weinig mogelijk veranderd te worden. Dit heeft als gevolg dat hij -tot n...
Rechtbank Rotterdam 15-09-2021
(pub. 23-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:9066
Gerechtelijke vaststelling ouderschap (art. 1:207 BW), vermoedelijke vader overleden, er is van hem geen DNA-materiaal beschikbaar, gelasten verwantschapsonderzoek tussen broer van de overledene (vermoedelijke oom) en verzoeker.
Rechtbank Noord-Nederland 21-09-2021

(pub. 23-09-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:4096
Coronavaccinatie. 12-Jarige maakt gebruik van de informele rechtsingang om vervangende toestemming te krijgen voor vaccinatie tegen corona. Bezwaren vader tegen vaccinatie verworpen. Zwaarwegend belang jongen bij vaccinatie, terwijl de door vader ervaren risico’s op de lange termijn iedere feitelijke grondslag missen. Op basis huidige wetenschappelijke inzichten geen denkbare risico’s op lange termijn die overeenkomen met de door vader ervaren zorgen. Met uitvoerbaar bij voorraadverklaring.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek met raadsheer Liesbeth de Beij: Dilemma's bij omgangsbeslissingen
(Interviewer: Mr. drs. Ingrid Vledder, 22-06-2021)
Ingrid Vledder in gesprek met raadsheer familierecht Liesbeth de Beij. Met welke complexe omgangskwesties heeft zij te maken en hoe komt zij tot haar beslissingen?
Onderzoek en aanpak van complexe omgangsproblematiek
(Heleen Koppejan, MSc, 22-06-2021)
Hoe stellen we vast welke dynamiek onder de omgangsproblematiek ligt? Pas na grondig onderzoek kan een advies gegeven worden over een passende interventie.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
De positie van kinderen in een scheidingssituatie
(Mr. Marieke Lips en Mr. Iris Bakker, 22-06-2021)
Aan de hand van een casus worden de positie en belangen van kinderen in een scheidingssituatie besproken. Ook de wijze waarop kinderen tijdens een procedure het best betrokken en gehoord kunnen worden komt aan bod.
Anonimiteit van de zaaddonor
(Mr. Myrthe Weltak, 07-04-2021)
Ziekenhuis hoeft de identiteit van een anonieme zaaddonor niet bekend te maken. Dat heeft de rechter geoordeeld in een procedure die was aangespannen door een van de donorkinderen. Wat is de achtergrond van deze uitspraak?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN