ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Schipperende moeder hoeft niet terug te verhuizen
Rechtbank Den Haag 06-08-2019 (pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:8850
Moeder verhuisde met kinderen, hoewel haar verzoek om vervangende toestemming werd afgewezen. Schipperen doet daaraan niet af. Spoorboekje ter bepaling of ze verhuizing ongedaan moet maken.
Arbeidsongeschiktheid moeder leidt niet tot wijziging HVP
Gerechtshof Den Haag 11-12-2019 (pub. 15-01-2020), ECLI:NL:GHDHA:2019:3354
Niet zodanig relevant dat moeder arbeidsongeschikt is geworden en daardoor meer beschikbaar, dat deze wijziging van omstandigheden moet leiden tot wijziging HVP kinderen bij vader.
Geheel alternerende weekends niet altijd het beste
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-01-2020 (pub. 15-01-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:37
Verhuisd kind elke zaterdagochtend bij vader, waar hij wekelijks zijn sport (of andere clubactiviteit) kan uitoefenen. Dit zou worden doorkruist als jongen ieder weekend bij andere ouder verblijft.
Huwelijksreis Disneyland moeder belangrijker dan vakantie Slagharen vader
Rechtbank Gelderland 08-07-2019 (pub. 14-01-2020), ECLI:NL:RBGEL:2019:6222
Voorzieningenrechter gebiedt vader toe te laten dat kinderen bij huwelijk moeder aanwezig kunnen zijn. Huwelijk moeder éénmalige en unieke gebeurtenis. Dwangsom van € 1.000 per verstreken uur.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2020
(pub. 17-01-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:112
Gezamenlijk gezag vereist dat moeder in gezagskwesties met vader in overleg treedt en niet kan volstaan met aankondigen bepaalde beslissingen. Van vader kan op zijn beurt worden verwacht dat hij tijdig een reactie geeft als moeder hem iets voorlegt. Ic geen reden voor eenhoofdig gezag. Wel worden zorgmomenten minder belastbare vader verminderd: in belang kinderen dat er een voor vader ‘haalbare’ zorgregeling wordt vastgesteld, zodat hij deze beter kan nakomen. Hof wijst vader op zijn verantwoordelijkheden als vader.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2020
(pub. 17-01-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:113
Vader liet het afweten en neemt alleen de telefoon op als hem dat uitkomt; verder belt hij niet terug als hij geen zin heeft in discussie. Daarnaast weigerde hij altijd toestemming voor behandelingen voor de ADHD van kind 1 en de narcolepsie van kind 2 en kon moeder toestemming voor vakantie alleen via advocaat regelen. Het lijkt er verder op dat vader meer uit is op controle dan op gedeelde ouderlijke verantwoordelijkheid en overleg. Volgt bekrachtiging beslissing rb dat voortaan alleen moeder het gezag heeft.
Gerechtshof Den Haag 11-12-2019

(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:GHDHA:2019:3354
Niet zodanig relevant dat moeder arbeidsongeschikt is geworden en daardoor meer beschikbaar, dat deze wijziging van omstandigheden moet leiden tot wijziging van HVP kinderen bij vader. Bovendien niet met zekerheid te zeggen dat huidige medische situatie moeder bestendig is. Niet in belang kinderen zulke vergaande gevolgen te verbinden aan wegvallen (op dit moment) van werk moeder. Temeer nu ouders altijd als uitgangspunt hadden, dat ze beiden werken en voor inkomen zorgen. Art.1:253a lid 4 BW jo. art. 1:377e BW.
Rechtbank Den Haag 06-08-2019

(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:8850
Moeder met kinderen verhuisd, ondanks afwijzing verzoek vervangende toestemming. Schipperen tussen oude en nieuwe woonplaats doet hieraan niet af. Vader verzoekt terugdraaiing, dan wel dat hoofdverblijfplaats kinderen bij hem zal zijn. Rb: uitgangspunt is dat eerdere beschikking moet worden nageleefd, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat naleving daarvan niet langer in belang kinderen is. In casu het geval, hetgeen rb uitvoerig motiveert. Evenmin reden voor wijziging HVP. Volgt afwijzing verzoek vader.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Gescheiden ouders: do’s en don’ts voor scholen
(Mr. Herlinde Bos en Mr. Dian Lauran, 17-12-2019)
De afgelopen jaren heb ik meerdere scholen geadviseerd die betrokken dreigden te raken in een conflict tussen scheidende ouders. Hoe voorkom je dat? Welke rol kan een school spelen? En aan welke plichten moet een school voldoen?
Kabinet komt met ongelijkwaardig alternatief voor meerouderschapsregeling
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 28-08-2019)
In 2016 deed de Staatscommissie Herijking ouderschap een aantal aanbevelingen voor een gelijkwaardige meerouderschapsregeling. Het toenmalige kabinet reageerde enthousiast. Rutte III stelt echter iets heel anders voor: deelgezag.
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?
(Mr. Casey van Veenendaal, 18-03-2019)
Van welke verlofregelingen kunnen ouders gebruikmaken in 2019? Een overzicht.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN