Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Scheiden niet problematiseren maar aandacht voor goed scheiden
Volwassen scheiden schaadt kind niet (Steven de Winter, NRC 21-07-2018)
Regievoering Hof leidt uiteindelijk tot afspraak omgangsregeling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3029
Appelprocedure van 4 jaar. Via onderzoek RvdK, vervolgens omgangsbegeleiding en daarna mediation bereiken de ouders uiteindelijk een omgangsregeling. It takes a village ...
Zoon (14) loopt weg naar vader en wil daar blijven wonen
Rechtbank Rotterdam 15-06-2018 (pub. 16-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5686
Voorzieningenrechter legt in kindvriendelijke taal en met respect voor jongen uit waarom vader hem binnen 2 dagen naar moeder moet terugbrengen.
Family life voormalige pleegouders
Rechtbank Midden-Nederland 09-07-2018 (pub. 16-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3072
GI en voormalige pleegouders strijden over nut omgangsregeling pleegouders met kind in gesloten instelling, stem kind komt niet naar voren. Rb benoemt bijzondere curator en stelt voorlopige omgangsregeling vast.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Den Haag 04-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7907
gezag
KIOV
Rechtbank Den Haag 10-04-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7708
De man verzoekt de rechtbank de ambtenaar te gelasten de geboorteakte van de minderjarige in te schrijven in het daarvoor bestemde register, met veroordeling van de ambtenaar in de kosten van de procedure. De ambtenaar heeft de inschrijving van de geboorteakte gweigerd omdat sprake is van een draagmoederconstructie. Aan de orde is de vraag of de openbare orde zich verzet tegen erkenning van de in het buitenland opgemaakte akte van de minderjarige. De rechtbank heeft geoordeeld dat toetsing van een hoogtechnologisch draagmoederscha...
KI
Rechtbank Den Haag 03-04-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7707
De moeder heeft de rechtbank verzocht haar vervangende toestemming te verlenen om met de kinderen van Wateringen naar Made te verhuizen. De vader heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek. De rechtbank heeft geoordeeld dat de moeder de noodzaak om te verhuizen onvoldoende heeft aangetoond en dat het belang van de vader en de kinderen in deze zaak zwaarder weegt dan het recht en het belang van de moeder om te verhuizen en de vrijheid om haar leven opnieuw in te richten. Meegewogen is dat de kinderen op zaterdag voetballen en dat dit ...
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3037
zorgregeling
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3034
OntvankelijkheidStatusvoorlichtingOntvankelijkheid van appellante in hoger beroep nu er is sprake is van een gedeeltelijke eindbeschikking.Voorts is er een bijzondere curator benoemd die dient te onderzoeken of statusvoorlichting in het belang van de minderjarige is en zo ja, wanneer en op welke wijze statusvoorlichting dient plaats te vinden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN