Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Klacht over bijzondere curator
Rechtbank Gelderland 03-07-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3711
Rechtbank acht zich bevoegd te oordelen over klacht vader over bijzondere curator. Afwijzing klacht, gevolgd door opdracht aan RvK om onderzoek te doen naar (on)mogelijkheden contactherstel moeder en zoon.
Rechtbank Gelderland 03-07-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3711
Rechtbank acht zich bevoegd te oordelen over klacht vader over bijzondere curator. Relevante criteria. Niet aannemelijk geworden dat de bijzondere curator ongepast of onprofessioneel heeft gehandeld, dan wel heeft opgetreden in de hoedanigheid van adviseur vd moeder. Het was wel transparanter geweest als hij vader's klacht direct aan de rb had gemeld, ook als hij zich er niet in herkende. Ook acht de rb zich nog onvoldoende geïnformeerd omtrent de (on)mogelijkheden voor contactherstel tussen moeder en zoon. Raadsonderzoek.
Termijn voor blokkaderecht bij voogdij geldt ook voor moeder
Gerechtshof Den Haag 28-08-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2682
Moeder oefent blokkaderecht uit tav wijziging verblijfplaats van haar kind naar pleeggezin. Hof: blokkaderecht niet van toepassing omdat kind nog niet een jaar in gezin van moeder is verzorgd en opgevoed.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Den Haag 03-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2729
Eindbeschikking. In hoger beroep wordt hoofdverblijfplaats van minderjarigen bij vader in Nederland i.p.v. bij moeder in Suriname bepaald. Moeder houdt zich niet aan zorgregeling.
KI
Gerechtshof Den Haag 21-02-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:228
Tussenbeschikking. In hoger beroep wordt hoofdverblijfplaats van minderjarigen bij vader in Nederland i.p.v. bij moeder in Suriname bepaald. Moeder houdt zicht niet aan zorgregeling.
HVJEKI
Gerechtshof Den Haag 26-09-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2696
Vader verliest 't gezag: ouders dienen ten minste in staat te zijn hun kinderen buiten hun strijd te houden. Pp kunnen echter ook met hulp jeugdbeschermer niet tot overeenstemming komen over belangrijke opvoedbeslissingen. Ook in dergelijke situaties geldt aanvaardbare termijn waarbinnen ouders tot verbetering van hun verstandhouding moeten komen zodat de kinderen zonder ontwikkelingsbedreiging kunnen opgroeien. Art.1:251a lid 1 BW. Ook moet vader gebruiksvergoeding betalen ter hoogte nettolasten moeder gem. woning.
JEKI
Rechtbank Gelderland 03-07-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3711
Rechtbank acht zich bevoegd te oordelen over klacht vader over bijzondere curator. Relevante criteria. Niet aannemelijk geworden dat de bijzondere curator ongepast of onprofessioneel heeft gehandeld, dan wel heeft opgetreden in de hoedanigheid van adviseur vd moeder. Het was wel transparanter geweest als hij vader's klacht direct aan de rb had gemeld, ook als hij zich er niet in herkende. Ook acht de rb zich nog onvoldoende geïnformeerd omtrent de (on)mogelijkheden voor contactherstel tussen moeder en zoon. Raadsonderzoek.
FPKIIP
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018
(pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2692
Voorzieningenrechter dient uitermate terughoudend te zijn om bij wijze van ordemaatregel aan een ouder vervangende toestemming te verlenen om met een minderjarige te verhuizen, zeker wanneer sprake is van een internationale verhuizing van Nederland naar Spanje. Kort geding leent zich niet voor een voldoende afweging van de belangen van partijen en de minderjarige om tot een afgewogen oordeel te komen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
Uit de media
Artikel over de bijzondere curator en Kindbehartiger
(Mr. Marieke Lips en Mr. Margó Spekschoor, 12-06-2018)
Zowel de Bijzondere Curator in Jeugdzaken als de Kindbehartiger kan de belangen van de kinderen behartigen in het scheidingsproces. Wat is de rol van ieder en wanneer en hoe zijn ze in te schakelen?
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN