ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Moeder moet met kind vanuit Polen terugverhuizen - "niet belonen voor schadelijke gedrag"
Rechtbank Rotterdam 18-01-2024 (pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:1010
Moeder is niet verschenen en dus niet gehoord. Achterwege laten uitvoerbaarverklaring bij voorraad zou er echter op neerkomen dat ze wordt beloond voor haar onrechtmatige, schadelijke gedrag. Het wordt dan voor kind alleen maar moeilijker.
HOge Raad over voorwaarden DNA-onderzoek bij gerechtelijke vaststelling vaderschap
Hoge Raad 16-02-2024 (pub. 16-02-2024), ECLI:NL:HR:2024:252
Noodzakelijk en voldoende is dat aannemelijk is dat man verwekker kan zijn. Niet nodig dat verwekkerschap man vaststaat en evenmin dat vaststaat dat hij in conceptietijdvak geslachtsgemeenschap met moeder had. Vernietiging plus verwijzing.
Vader zou in een tent wonen: twijfels over diens psysche leiden tot oordeel eenhoofdig gezag moeder
Gerechtshof Den Haag 07-02-2024 (pub. 14-02-2024), ECLI:NL:GHDHA:2024:186
Gewaardeerd wordt dat vader zich afmeldt voor begeleide omgang als hij zich daartoe niet in staat acht. Dat is echter ook een indicatie dat hij psychisch niet stabiel genoeg is voor medegezag. Stellingen moeder daarover geloofwaardig.
Fysieke omgangsregeling niet haalbaar: man moet ieder kwartaal brief, kaart of liedje aan dochter sturen
Rechtbank Rotterdam 31-01-2024 (pub. 12-02-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:829
Omgangsregeling te grote stap: kind is vanwege afwezigheid vader boos. Om band te behouden, wordt vader veroordeeld om schriftelijk contact met haar aan te gaan. Moeder en kind wordt bezoeken website Villa Pinedo in overweging gegeven.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 14-02-2024
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:1009
De rechtbank bepaalt dat een minderjarige, die tot nu altijd bij haar moeder heeft gewoond en lange tijd onvindbaar was voor haar vader, op grond van de belangenafweging van artikel 1:253a BW haar hoofdverblijfplaats nu definitief houdt bij vader. Deze beschikking betreft ook een kindbrief. Het verzoek om eenhoofdig gezag door de man is afgewezen.
Rechtbank Rotterdam 18-01-2024

(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:1010
De rechtbank beveelt de vrouw, die samen met de minderjarige is verhuisd naar onbekende bestemming in Polen, terug te verhuizen op grond van artikel 1:247 lid 3 BW, gelezen in verbinding met artikel 8 EVRM. Dit als maatregel om de met het gezag belaste ouder ertoe te bewegen alsnog medewerking te verlenen aan omgang tussen het kind en de andere ouder. Dit onder verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat zij niet voldoet aan het bevel met een maximum van € 50.000,-. Tevens beslist de rec...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-02-2024
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:GHSHE:2024:453
Bekrachtiging van de bestreden beschikking waarin een begeleide zorgregeling tussen de vader en de kinderen is bepaald en waarbij het (aanvullende) verzoek van de moeder om de vader het contact met de kinderen voor (on)bepaalde tijd te ontzeggen is afgewezen.
Rechtbank Noord-Holland 02-01-2024
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:1770
De belangen van de minderjarige brengen niet zonder meer met zich dat aan de moeder een verhuisverbod kan worden opgelegd. Een co-ouderschap zal dan weliswaar niet meer mogelijk zijn, maar daar staat tegenover dat co-ouderschap niet in het belang van de minderjarige wordt geacht, als de moeder dat niet meer aan kan.
Rechtbank Rotterdam 29-12-2023
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBROT:2023:12873
machtiging tot uithuisplaatsing bij de andere ouder en benoeming bijzondere curator
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Alternatieve geschillenbeslechting in het familierecht
Mr. Janneke Mulder en Mr. Marjolijn Schram, 10-10-2023
Janneke Mulder en Marjolijn Schram, beiden familierechtadvocaat en scheidingsmediator, gaan in op de rol van de parenting coordinator en van de gezinsadvocaat.
Adoptie na draagmoederschap met anonieme eiceldonor toch mogelijk?
Mr. Sharon Verhoef, 26-09-2023
Het belang van een kind bij het tot stand brengen van een juridische band met de wensmoeder kan zwaarder wegen dan het recht om te weten van wie het afstamt. De auteur bespreekt de jurisprudentie hierover.
Recht doen aan kinderen en ouders?
Mr. drs. Ingrid Vledder en Mr. drs. Ariane Hendriks, 14-02-2023
Op 2 februari werd het langverwachte rapport 'Recht doen aan kinderen en ouders' gepresenteerd. In deze blog beschouwen de auteurs de uitkomst met een kritische blik.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN