ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Man werkt niet mee aan persoonlijkheidsonderzoek - dan ook geen wijziging omgangsregeling
Rechtbank Noord-Nederland 27-02-2023 (pub. 24-03-2023), ECLI:NL:RBNNE:2023:1142
Om de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis vast te kunnen stellen, is ander onderzoek dan man meent geïndiceerd, namelijk: een persoonlijkheidsonderzoek met interviews, vragenlijsten en classificatiesystemen.
Kinderen: niet zorgregeling is het probleem, maar aanhoudende strijd tussen de ouders
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-03-2023 (pub. 22-03-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:2326
Ouders zijn het oneens over de zorgregeling. De kinderen geven aan dat niet de zorgregeling het probleem is, maar de aanhoudende strijd en moeizame communicatie tussen de ouders. Hof handhaaft zorgregeling; man moet halen/brengen.
Kan een beschikking beëindiging gezamenlijke voogdij uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard?
Gerechtshof Amsterdam 14-03-2023 (pub. 21-03-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:615
Ontbreken mogelijkheid om beschikking beëindiging gezamenlijke voogdij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, en daarmee de dag na haar verzending in werking te laten treden, is gevolg van kennelijke omissie van de wetgever. Alsnog ubv-verklaring.
Draagmoederschap met eiceldonatie door rechter getoetst
Rechtbank Den Haag 06-12-2022 (pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2022:13591
Anonieme eiceldonatie staat in de weg aan erkenning van de in Rusland vastgestelde familierechtelijke betrekkingen tussen man en uit draagmoeder geboren tweeling. Benoeming BC voor eventuele gerechtelijke vaststelling vaderschap.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 29-11-2022
(pub. 27-03-2023), ECLI:NL:RBMNE:2022:5588
gezag, omgang, kinderalimentatie, kind van 17 vader toch belast met gezag, alinea voor kind, kinderalimentatie afgewezen wijziging van omstandigheden onvoldoende onderbouwd, afstand van kinderalimentatie in strijd met de wet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-03-2023
(pub. 27-03-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:2483
Gezamenlijk gezag en vaststelling zorgregeling. Beschikking rechtbank bekrachtigd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-03-2023
(pub. 27-03-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:2396
Artikel 1:253n BW, geen grond om gezamenlijk gezag te beëindigen. Artikelen 1:253a lid 4 en 1:377e BW, geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen, bezwaren tegen wijziging wegen zwaarder dan die tegen de bestaande regeling. Kinderalimentatie, niet gebleken dat de afspraken onder druk tot stand zijn gekomen, draagkrachtverweer onvoldoende onderbouwd, geen belang bij wijziging afspraken, belang bij verkrijgen executoriale titel.
Rechtbank Noord-Nederland 27-02-2023

(pub. 24-03-2023), ECLI:NL:RBNNE:2023:1142
Geen wijziging omgangsregeling op verzoek van de man. De man weigert nog steeds persoonlijkheidsonderzoek te laten verrichten zoals de rechtbank hem eerder bij onherroepelijk uitspraak heeft bevolen, waardoor niet kan worden beoordeeld of uitbreiding van de omgang in het belang van de minderjarige is.
Rechtbank Noord-Holland 03-03-2023
(pub. 24-03-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:2669
“beslissing inzake verlenging OTS en zorgregeling. Kinderrechter gelast deskundigenonderzoek, conform advies van de bijzondere curator, naar de weerstand van de minderjarige tegen contact met de vader.”
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Recht doen aan kinderen en ouders?
Mr. drs. Ingrid Vledder en Mr. drs. Ariane Hendriks, 14-02-2023
Op 2 februari werd het langverwachte rapport 'Recht doen aan kinderen en ouders' gepresenteerd. In deze blog beschouwen de auteurs de uitkomst met een kritische blik.
Ouderlijk gezag bij verhuizingen naar het buitenland
Mr. Irene Kroezen, 31-01-2023
Bij een verhuizing vanuit of naar het buitenland is het van belang om vooraf na te gaan hoe de gezagspositie van de ouders hierdoor kan veranderen. Dat is vaak niet eenvoudig. De auteur brengt dit in kaart.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN