ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Heeft stiefzoon recht op omgang met zijn minderjarig halfzusje?
Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5174
Moeder overleden. Meerderjarige zoon vordert in KG tegen stiefvader omgang met halfzusje. Rb: nauwe persoonlijke betrekking tussen beiden, dus recht op omgang. Maar afgewezen: regeling lijkt niet in belang van halfzusje.
Benoeming bijzondere curator in strafzaak tegen ex-vriend moeder
Rechtbank Amsterdam 08-08-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6255
Kinderrechter benoemt bijzondere curator voor bijstand aan minderjarige (2017) bij evt. vordering als slachtoffer zware mishandeling. Mogelijk belangenconflict, nu ook moeder verdachte is (onvoldoende tijdig hulp inschakelen).
Rechten en plichten van vader die Jehovah' s getuige is
Rechtbank Midden-Nederland 16-08-2019 (pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3801
Vader ziet elk weekend de kinderen, moet wel rekening houden met hun voetballen, toestaan dat de kinderen verjaardagen, Sint en Kerst op dag zelf bij moeder vieren (met compensatie) en overleg plegen als doop aan orde komt.
Informant alsnog als belanghebbende aangemerkt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 (pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7058
Inwilliging verzoek ter zitting van als informant opgeroepen GI om a. alsnog als belanghebbende aangemerkt te worden; b. richtinggevende beschikking inzake (opbouw) omgang tussen vader en dochter
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 28-08-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2452
Verzoek tot omgang afgewezen. Jarenlange uitzichtloze strijd tussen ouders. Minderjarige ernstige bezwaren tegen contact met vader.
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3354
Omgang in strijd met zwaarwegende belangen kinderen. Afwijzing verzoek man in principaal hoger beroep om een zorgregeling vast te leggen. Toewijzing verzoek vrouw in incidenteel hoger beroep om de man het recht op omgang te ontzeggen voor een periode van drie jaren.
Rechtbank Midden-Nederland 26-07-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3875
KG over nakomen zorgregeling. Dochter wil niet meer naar de vader en heeft een zorgwekkende brief geschreven naar de rechtbank (heeft geen vertrouwen meer in de rechtspraak). Ondanks dat de man in beginsel gelijk heeft, vorderingen toch afgewezen.
Rechtbank Noord-Nederland 30-07-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3359
Erkenning: Is de meemoeder een instemmende levensgezel? Totstandkomingsgeschiedenis van artikel 1:204 Lid 4 BW. Proceseconomische redenen brengen met zich dat eerst de Raad onderzoek gaat doen naar het belang van het kind, dat zich mogelijk verzet tegen erkenning
Rechtbank Amsterdam 08-08-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6255
Kinderrechter benoemt bijzondere curator voor bijstand aan minderjarige (2017) bij eventuele vordering als slachtoffer in strafzaak tegen (voormalige) vriend moeder. Mogelijk belangenconflict, nu ook moeder vooralsnog verdachte is (wegens mogelijk onvoldoende tijdig inschakelen van hulp). Benoeming bc houdt tevens in, dat bc (medische) informatie kan opvragen c.q. contact kan hebben bij/met wie zij nodig acht. Tevens opdracht eventuele schadevergoedingen voorzien van BEM-clausule uit te keren op bankrekening minderjarige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kabinet komt met ongelijkwaardig alternatief voor meerouderschapsregeling
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 28-08-2019)
In 2016 deed de Staatscommissie Herijking ouderschap een aantal aanbevelingen voor een gelijkwaardige meerouderschapsregeling. Het toenmalige kabinet reageerde enthousiast. Rutte III stelt echter iets heel anders voor: deelgezag.
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?
(Mr. Casey van Veenendaal, 18-03-2019)
Van welke verlofregelingen kunnen ouders gebruikmaken in 2019? Een overzicht.
De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN