Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Minderjarigen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Machtiging verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarigen
Rechtbank Den Haag 02-07-2018 (pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Bevoegdheid en toepasselijke recht worden bepaald adhv Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Naar Australisch recht geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in boedelregister.
Termijn voor verwerping nalatenschap minderjarige erfgenaam
Gerechtshof Den Haag 08-08-2018 (pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2050
Hof DH volgt Hof A-L 26-06-2018: termijn van 3 maanden a.b.i. art. 4:193 lid 1 BW ziet op periode waarbinnen verzoek tot machtiging verwerping moet zijn ingediend. Machtiging kan dus later worden verleend.
Verwerping nalatenschap door moeder namens minderjarige (Thomas Timmers , Kim Diepstraten 16-08-2018)
Is ongeboren kind reeds erfgenaam?
Rechtbank Midden-Nederland 26-07-2018 (pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3632
Ongeboren kind wordt als geboren aangemerkt als zijn belang dit vordert. Termijn van 3 maanden om verklaring verwerping of beneficiaire aanvaarding af te leggen voor ongeboren kind vangt daardoor aan op datum verwerping door ouder. Noot: check dus bij verwerping nalatenschap of sprake is van zwangerschap!
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERIP
Rechtbank Den Haag 02-07-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarige kinderen. Op grond van Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 is Nederlandse rechter niet bevoegd. Naar Australisch recht is geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in het boedelregister.
ER
Gerechtshof Den Haag 08-08-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2050
De termijn van 3 maanden als bedoeld in art. 4:193 lid 1 BW ziet op de periode waarbinnen het verzoek om een machtiging tot verwerping moet zijn ingediend. De machtiging kan dus later worden verleend. Het hof verenigt zich in zoverre met de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 26 juni 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:5920 .
ER
Rechtbank Midden-Nederland 26-07-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3632
Vader heeft op 18 februari 2010 nalatenschap verworpen. Diens kind was op dat moment weliswaar nog niet geboren, maar op grond van art. 1:2 BW wordt kind waarvan vrouw zwanger is als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert. Dit is bijvoorbeeld geval bij openvallen van nalatenschap. Op 18 februari 2010 is nalatenschap aan kind toegekomen. Vanaf dat moment liep de 3 mndtermijn ex art. 4:193 lid 1 BW. Verzoek machtiging verwerping dus te laat ingediend, er is al beneficiair aanvaard.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5920
Erfopvolging bij versterf. Minderjarige wordt door plaatsvervulling erfgenaam in nalatenschap van opa doordat moeder de nalatenschap verwerpt. Moeder wil machtiging om namens zoon te mogen verwerpen, wat binnen 3 maanden moet gebeuren (art. 4:193 lid 1 BW). Hof acht beslissend de datum waarop het verzoek machtiging verwerping is ingediend en niet de datum waarop machtiging door de kantonrechter is verleend.
ER
Rechtbank Den Haag 26-03-2018
(pub. 12-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:3458
Vast staat dat het erfdeel van de minderjarigen relatief klein is en de kosten van een notariële akte niet in verhouding staan tot de omvang van de nalatenschap. Goedkeuring voor onderhandse verdeling van de nalatenschap als bedoeld in art. 3:183 lid 2 BW, onder de voorwaarde dat de aan ieder van de minderjarigen uit te keren gelden worden gestort op een rekening ten name van de afzonderlijke minderjarigen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Minderjarigen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN