Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

De verdeling en procedurele aspecten X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Oproepen bij ondeelbare rechtsverhouding in digitale procedure
HR: 30g Rv: eiser in procedure dient alsnog alle bij processueel ondeelbare rechtsverhouding betrokken partijen in het geding in cassatie op te roepen.
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:649
Vordering tot verdeling van nalatenschap, processueel ondeelbare rechtsverhouding. Eiser krijgt gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen in digitale cassatieprocedure.
Procedurele mogelijkheden voor deelgenoot in nalatenschap
Hoge Raad 06-04-2018 (pub. 06-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:535
Mogelijkheid voor deelgenoot in nalatenschap om t.b.v. gemeenschap vordering of verzoekschrift in te dienen jegens andere deelgenoot, dan wel jegens derden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Overijssel 27-06-2018
(pub. 04-07-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2314
Hebben de erfgenamen al dan niet een overeenkomst met elkaar hebben gesloten met betrekking tot de woning en kan in dat verband van gedaagde kan worden verlangd dat zij meewerkt aan de verkoop en levering van de woning aan derden, dan wel of van eiser 1 en eiser 2 worden verlangd dat zij meewerken aan de toedeling van de woning aan gedaagde? Aanbod en aanvaarding.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-06-2018
(pub. 28-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2761
Art. 332 Rv brengt mee dat in beginsel alleen hoger beroep kan worden ingesteld door en tegen de processuele (weder)partij(en) in eerste aanleg. Appellant was geen partij in eerste aanleg. Ook al was appellant als toegevoegd executeur vertegenwoordiger van zijn moeder, dan was het nog niet mogelijk dat hij in die hoedanigheid in hoger beroep zou gaan omdat moeder zelfstandig ook al in hoger beroep was gegaan en zij dus niet vertegenwoordigd hoeft te worden.
ER
Rechtbank Limburg 07-06-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5478
Veroordeling gedaagde om mee te werken aan de verkoop en levering van negen percelen, die een nog te verdelen deel van een nalatenschap uitmaken, om vervolgens tot verdeling van de opbrengt te komen. Van de veertien erfgenamen stemmen dertien erfgenamen in met de verkoop. De veertiende, en nog enige onwillige erfgenaam, heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij (nog) enig eigenaar is van de negen percelen.
ER
Rechtbank Overijssel 23-05-2018
(pub. 19-06-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2095
Vordering ex. art. 3:174 BW. Machtiging te gelde maken gemeenschappelijk goed kan worden verleend ter voldoening van een voor rekening van gemeenschap komende schuld of om andere gewichtige redenen, ook in kort geding (vgl HR 22 juni 2002, NJ 2002/420). Noodzaak om tot een behoorlijk verdeling te geraken is niet een zodanige gewichtige reden, maar het beschamen door een deelgenoot van het vertrouwen dat hij zou meewerken aan verkoop kan wel als zodanig gewichtige reden worden aangemerkt.
ERME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018
(pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5131
Verdeling van goederen in nalatenschap. Complicatie omdat goederen van erflaatster onder beschermingsbewind stonden, de bewindvoerder een van de erfgenamen is en de eindafrekening van de bewindvoerder niet blijkt te zijn goedgekeurd door alle andere erfgenamen. Vordering van nalatenschap wegens onjuist gevoerd bewind.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
De verdeling en procedurele aspecten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN