ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Verdeling X
meer >>

NIEUWS

Verzoek vaststellen aandeel in nalatenschap ouders op verweerster
Rechtbank Limburg 12-06-2019 (pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5555
I.c. zes kinderen/erfgenamen. Verzoek afgewezen: geen wettelijke grondslag voor het vaststellen van de hoogte van het erfdeel op verweerster als enige van de overige vijf erfgenamen en niet op de nalatenschap.
Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomst van verdeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2016 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2016:7782
Overeenkomst tot verdeling is verbintenisscheppend van aard en kan aan overeenkomst van verdeling voorafgaan. Overeenkomst van verdeling is goederenrechtelijk van aard, en bij registergoederen is dan notariële akte vereist.
Erfgenamen verzwijgen deel nalatenschap - alleen veroordeling in forfaitaire proceskosten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019 (pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2370
Zij hielden "ten onrechte en tegen beter weten in" vol niet op de hoogte te zijn. Vier jaar geprocedeerd, getuigenverhoren en 9 tussenarresten. Vordering werkelijke proceskosten afgewezen: geen misbruik procesrecht.
Inboedel erflaatster naar Stichting Afrika
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019 (pub. 26-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2272
Executeur stelt dat inboedel in overleg met erfgenamen is afgevoerd door Stichting Afrika, dus al is verdeeld. Erfgenamen betwisten dit. Executeur krijgt bewijsopdracht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
(pub. 04-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6938
Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en nalatenschap. Is aan de eisen van artikel 3:182 BW voldaan? Waardering woning. Verjaring verplichting tot uitkering uit maatschapsovereenkomst. Vervaltermijn recht van koop. Beroep op verjaring en vervaltermijn onaanvaardbaar?
Rechtbank Limburg 12-06-2019

(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5555
Verzoek vaststellen aandeel in nalatenschap vader en moeder op verweerster (art. 4:15 lid 2 sub c BW jo. art. 4:13 lid 3 BW). Gesteld noch gebleken is op grond waarvan de kantonrechter de hoogte van het erfdeel op verweerster als enige van de overige vijf erfgenamen en niet op de nalatenschap dient vast te stellen. Het aldus geformuleerde verzoek ontbeert wettelijke grondslag waardoor dit zal worden afgewezen.
Rechtbank Limburg 18-03-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2525
Erfgenaam heeft niet o.g.v. art. 4:78 BW maar o.g.v. art. 3:166 lid 3 BW recht op informatie. Verzoek tot het aanwijzen van een boedelnotaris door de kantonrechter ontbeert wettelijke grondslag. De kantonrechter kan wel o.g.v. art. 672 Rv een notaris aanwijzen. Verzoek tot het bijzetten van de as van de overledene kent een andere rechtsingang.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019
(pub. 08-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6341
Alsnog verdeling van gemeenschap gevorderd waardoor alsnog ontvankelijk. Geen verjaring vordering. Meerwaardeclausule in maatschapsakte: betekenis term “vervangende kavel”: Haviltex, bewijs. Verzwijging van vordering voor deelgenoot: aandelen verbeurd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2016

(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2016:7782
Onderscheid tussen overeenkomst van verdeling en overeenkomst tot verdeling. Overeenkomst tot verdeling is verbintenisscheppend van aard en kan aan overeenkomst van verdeling voorafgaan. Overeenkomst van verdeling is goederenrechtelijk van aard en uit hoofde van de te verdelen goederen onderworpen aan bepaalde in art. 3:186 lid 2 BW. Waar registergoederen van hetgeen te verdelen is deel uitmaken geldt voor overeenkomst van verdeling vorm van notariële akte (art. 3:186 lid 2 BW jo. art. 3:89 lid 1 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN