ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Verdeling X
meer >>

NIEUWS

Inboedel erflaatster naar Stichting Afrika
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019 (pub. 26-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2272
Executeur stelt dat inboedel in overleg met erfgenamen is afgevoerd door Stichting Afrika, dus al is verdeeld. Erfgenamen betwisten dit. Executeur krijgt bewijsopdracht.
Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3803
De kinderen van erflaatster/moeder en vader vorderen van vader wegens onverdeelde nalatenschap moeder gebruiksvergoeding woning (van 1995 tot 2014) en huurafdracht registergoed (van 1985 tot 2009).
Advocaatkosten executeur moeten voor diens rekening blijven
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3552
Indien executeur in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van bepaalde kosten, kan er aanleiding zijn te oordelen dat executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen.
Vererving bancaire lijfrente
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 04-07-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6439
Executeur vordert in kort geding ontruiming pand erflater. Geschil betreft in feite een familiekwestie en niet zomaar een vordering tot ontruiming door een willekeurige derde. De echtgenoot van gedaagde (die tevens in het pand verblijft) is immers de broer van de executeur en is één van de erfgenamen in de nalatenschap van erflater. Van deze omstandigheid is in de dagvaarding ten onrechte geen melding gemaakt. Geen spoedeisend belang.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2370
Erfrecht. Mede erfgenamen hebben niet tijdig voldaan aan het verstrekken van de gewenste informatie, en konden daar pas na een aantal tussenarresten toe worden gebracht. Ten onrechte en tegen beter weten in hebben zij volgehouden dat zij niet op de hoogte waren van de 45 km-wagen, de verkoop daarvan en de bestemming van de opbrengst van de verkoop. Geen veroordeling in werkelijke proceskosten, maar wel in de nodeloos gemaakte (forfaitaire) proceskosten in hoger beroep.
Gerechtshof Amsterdam 11-09-2018
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3447
Procesrecht. Beneficiair aanvaarde nalatenschap. Rechtsvordering gericht op voldoening van een vordering op de erflater, in de eerste aanleg ingesteld tegen de twee erfgenamen-vereffenaars. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Slechts één van de vereffenaars komt in hoger beroep. Hof stelt ambtshalve deze ene in de gelegenheid alsnog op de voet van art. 118 Rv. ook de andere in het geding in hoger beroep op te roepen. Toepassing van HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019

(pub. 26-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2272
Verdeling nalatenschap. Tussen partijen staat vast dat executeur heeft bewerkstelligd dat woning erflaatster van zich daarin bevindende inboedel is ontdaan. Over wijze waarop dit is gebeurd verschillen standpunten partijen aanzienlijk, waarbij zij elkaar over en weer betichten van leugenachtige verklaringen. Executeur stelt dat inboedel in overleg met erfgenamen is afgevoerd door Stichting Afrika, dus al is verdeeld. Erfgenamen betwisten dit. Executeur krijgt bewijsopdracht.
Rechtbank Rotterdam 15-03-2017
(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:1985
Behoorde de oldtimercollectie van erflater geheel tot de nalatenschap of was deze deels eigendom van de onderneming die hij met zijn zoons voerde? De bezitter van een goed wordt vermoed rechthebbende te zijn (art. 3:119 lid 1 BW). Erflater was bezitter van de collectie auto’s nu deze zich op het terrein bij zijn woning bevond, hij de auto's had verzekerd en hij de auto’s hobbymatig gebruikte. Dat de kentekens van de auto’s op naam stonden van de onderneming maakt dit oordeel niet anders.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN