Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verdeling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

De rechter helpt een handje in het erfrecht
Rechtbank Overijssel 22-08-2018 (pub. 15-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3814
Op voorblad van dagvaarding staat gedaagde genoemd en niet in hoedanigheid van vereffenaar. Rb bevoegd tav vordering die niet anders dan alleen betrekking kan hebben op gedaagde als vereffenaar.
Gedwongen schuldtoerekening bij verdeling nalatenschap
Rechtbank Limburg 11-07-2018 (pub. 23-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6784
Hetgeen ieder van de erfgenamen evt. verschuldigd is aan de nalatenschap kan ogv gedwongen schuldtoerekening worden verrekend met ieders aandeel in de nalatenschap.
Van wie zijn de saldi op gezamenlijke bankrekeningen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-07-2018 (pub. 27-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3212
Erflaatster had en/of-rekeningen met man met wie zij 30 jaar een relatie had. Erfgenamen vorderen helft van saldi. Afgewezen: saldi werden gevoed vanuit inkomen partner.
Oproepen bij ondeelbare rechtsverhouding in digitale procedure
HR: 30g Rv: eiser in procedure dient alsnog alle bij processueel ondeelbare rechtsverhouding betrokken partijen in het geding in cassatie op te roepen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERFP
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3112
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Erflater overleden tijdens procedure in hoger beroep. Erflater vier keer getrouwd is geweest. Hof kan niet vaststellen wie de erfgenamen zijn. Hof bepaalt dat erfgenamen verklaring van erfrecht in geding moeten brengen en zich moeten uitlaten over vraag of zij procedure willen voortzetten.
ER
Rechtbank Overijssel 24-10-2018
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4317
Moeder laat twee dochters na. Één van hen is tijdens leven bij moeder ingetrokken, mede om haar te verzorgen, en sluit samen met moeder hypotheken op woning moeder af, om die woning te verbouwen. Andere dochter stelt na overlijden dat gelden niet aan verbouwing zijn besteed, en vordert dat bedragen aan nalatenschap worden vergoed.
ER
Gerechtshof Den Haag 12-06-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2904
Zus heeft woonplaats in Australië dus zaak draagt een internationaal karakter. Hof acht zich internationaal bevoegd op grond van artikel 24 sub 5 EEX-Verordening II (Nr. 1215/2012), nu het geschil van partijen de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing betreft en Nederland als de plaats van tenuitvoerlegging geldt.
ER
Rechtbank Den Haag 10-10-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12259
Nalatenschap met onroerend goed en banksaldo in Turkije. Onvoldoende informatie om verdeling van nalatenschap vast te stellen. Daarom wordt wijze verdeling gelast, daarbij rekening houdende naar billijkheid zowel met belangen deelgenoten als algemeen belang ex art. 3:185 BW.
ER
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2717
Schorsing uitvoerbaar bij voorraadverklaring. Van een juridische of feitelijke misslag is pas sprake indien de uitspraak van de rechter in eerste aanleg op een vergissing berust en niet indien een andere dan de door de rechter in eerste aanleg gedane uitspraak mogelijk zou zijn geweest. In dit geval sprake van klaarblijkelijke juridische misslag. Werkzaamheden als executeurs nog niet voltooid, dus er kon nog niet worden verdeeld
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN