Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verdeling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Gedwongen schuldtoerekening bij verdeling nalatenschap
Rechtbank Limburg 11-07-2018 (pub. 23-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6784
Hetgeen ieder van de erfgenamen evt. verschuldigd is aan de nalatenschap kan ogv gedwongen schuldtoerekening worden verrekend met ieders aandeel in de nalatenschap.
Van wie zijn de saldi op gezamenlijke bankrekeningen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-07-2018 (pub. 27-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3212
Erflaatster had en/of-rekeningen met man met wie zij 30 jaar een relatie had. Erfgenamen vorderen helft van saldi. Afgewezen: saldi werden gevoed vanuit inkomen partner.
Oproepen bij ondeelbare rechtsverhouding in digitale procedure
HR: 30g Rv: eiser in procedure dient alsnog alle bij processueel ondeelbare rechtsverhouding betrokken partijen in het geding in cassatie op te roepen.
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:649
Vordering tot verdeling van nalatenschap, processueel ondeelbare rechtsverhouding. Eiser krijgt gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen in digitale cassatieprocedure.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-09-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8127
Vorderingen van de gemeenschap op een deelgenoot dienen bij de verdeling aan de orde te komen (art. 3:184 BW), waartoe eventueel dan ook een beslissing door de (gewone) rechter kan worden ingeroepen (art. 3:185 BW). Dat kan anders zijn indien de vordering zich naar zijn aard er niet voor leent om in de verdeling te worden betrokken of indien het instellen van de rechtsvordering geen uitstel kan lijden (laatstelijk Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:535 ).
ER
Rechtbank Limburg 11-07-2018
(pub. 23-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6784
Onwillige erfgenamen veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort. Verkoopopbrengst eventueel in depot en eerst vaststellen wat ieder van partijen mogelijk aan de nalatenschap verschuldigd is, voordat de opbrengst onder partijen wordt verdeeld. Hetgeen ieder van partijen wellicht is verschuldigd aan de nalatenschap kan op grond van de zogenaamde gedwongen schuldtoerekening van art. 3:184 lid 1 BW of art. 4:228 lid 1 BW worden verrekend met ieders aandeel in de nalatenschap.
ER
Rechtbank Limburg 08-08-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7710
Verdeling verkoopopbrengst auto na overlijden mede-eigenaar. Eindvonnis na getuigenverhoren.
ER
Rechtbank Limburg 21-02-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7709
Verdeling verkoopopbrengst auto na overlijden mede-eigenaar. Tussenvonnis waarin bewijsopdracht wordt gegeven.
ERFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7271
Gefragmenteerd debat tav nalatenschap vader. Obiter dictum: "Het hof realiseert zich terdege dat deze uitkomst voor partijen die in hun onderlinge debat kennelijk zijn vastgelopen weinig bevredigend is. [...] Dat neemt niet weg dat de procedure zoals die door partijen is ingericht en verder is versmald in hoger beroep aan het hof onvoldoende mogelijkheid biedt alsnog aangaande samenstelling, omvang en verdeling van de nalatenschap als geheel bindend te beslissen zonder daarbij buiten de grenzen van de rechtsstrijd te treden."
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN