ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zoon moet verantwoording afleggen over pinopnames van erflaatster/moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019 (pub. 03-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7999
Verantwoordingsplicht over opnames buiten normale uitgavenpatroon. De intensieve band tussen zoon en moeder brengt mee dat zoon niet kan volstaan met de blote stelling dat hij geen zicht had op uitgaven van moeder.
Volmacht van (overleden) ouders aan zoon was overeenkomst van opdracht
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6061
Daarom was zoon rekening en verantwoording verschuldigd over uitgaven en opnames van bankrekeningen ouders. De bevoegdheid r&v te verlangen is onder algemene titel overgegaan op erfgenamen van de ouders.
Algemene volmacht geeft nog geen bevoegdheid tot Selbsteintritt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5105
Gevolmachtigde zoon keert bedragen aan zichzelf uit wegens verzorging van vader/erflater. Nietige rechtshandelingen, dus beroep daarop verjaart niet.
Kind deed financiën voor ouder. Na diens overlijden rekening en verantwoording verschuldigd?
Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2313
In familierelaties waarin één van de kinderen het beheer van de financiën op zich neemt, past terughoudendheid tav verplichting tot afleggen van rekening en verantwoording. Maar er zijn wel grenzen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4158
Vraag of erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording moet afleggen aan overige erfgenamen en over welke perioden. Erflater was niet in staat zelf zijn financiële belangen behoorlijk waar te nemen. Tevens is in geschil of schenkingen die erflater tijdens zijn leven heeft gedaan, vernietigbaar zijn op grond van misbruik van omstandigheden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019

(pub. 03-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7999
Zoon moet verantwoording afleggen over de pinopnames die niet vielen binnen het normale uitgavenpatroon van erflaatster/moeder. De intensieve band die tussen zoon en moeder bestond brengt naar het oordeel van het hof mee dat zoon niet kan volstaan met de blote stelling dat hij geen zicht had op de uitgaven van de moeder.
Rechtbank Limburg 25-09-2019
(pub. 27-09-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:8666
Grote geldbedragen van rekening erflaatster afgegaan. Gedaagde dient te bewijzen dat de opgenomen/overgeboekte bedragen ten goede zijn gekomen van erflaatster, en dat de schenkingen aan gedaagde niet tot stand zijn gekomen onder invloed van de geestelijke toestand van erflaatster.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019

(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6061
Volmacht van (stief-)ouders aan zoon. Zoon was op grond van deze overeenkomst van opdracht gehouden rekening en verantwoording te doen ter zake van de uitgaven en opnames van de bankrekeningen van de ouders (art. 7:403 lid 2 BW). De rechtsgevolgen van deze overeenkomst gelden ook voor de erfgenamen van de ouders (art. 6:249 BW); de bevoegdheid rekening en verantwoording te verlangen is onder algemene titel op hen overgegaan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6013
Zoon heeft van 1999 tot 2015 volmacht om bankzaken moeder te beheren. In 2015 trekt moeder volmacht in, nadat zij onregelmatigheden heeft geconstateerd. Vordering op zoon wegens onrechtmatige daad cedeert moeder aan dochter. Na overlijden moeder stelt dochter vordering tegen broer in. Deze moet alsnog rekening en verantwoording afleggen. Groot bedrag moet worden terugbetaald.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN