Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Misbruik volmacht tijdens leven erflater X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Rekening en verantwoording door gemachtigde?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018 (pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5127
Dat erflaatster dochter heeft gevolmachtigd voor haar betaalrekening betekent niet dat dochter jegens erfgenamen gehouden is tot rekening en verantwoording. Dochter niet verantwoordelijk voor leefpatroon van erflaatster.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018
(pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5127
Uit de enkele omstandigheid dat de erflaatster geïntimeerde gevolmachtigd heeft ter zake van haar betaalrekening vloeit niet voort dat geïntimeerde jegens de erfgenamen gehouden is tot het afleggen van rekening en verantwoording. Geïntimeerde is niet verantwoordelijk voor het leefpatroon van de erflaatster. Het stond de erflaatster vrij een wijze van leven te volgen die zij verkoos.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-02-2018
(pub. 02-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:818
Beheer over bankrekeningen heeft met instemming erflaatster plaatsgevonden, daarom geen rekening en verantwoording aan overige erfgenamen verschuldigd. Dat het gezichtsvermogen van erflaatster de laatste jaren van haar leven ernstig achteruit was gegaan en dat zij gezien haar leeftijd (93) haar financiële positie niet volledig kon doorgronden en overzien, maakt het voorgaande niet anders. 
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2017
(pub. 08-11-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4785
Werkwijze gevolmachtigde bij afwikkeling nalatenschap aangevochten. Handelen bleef binnen verstrekte opdracht. 
ER
Rechtbank Rotterdam 12-10-2017
(pub. 03-11-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:8378
Geen sprake van volmachtsituatie/Selbsteintritt. Gaat om uitgaven vanaf e/o-bankrekening waartoe niet alleen erflaatster maar ook gedaagde zelfstandig bevoegd was. Niet voldaan aan stelplicht mbt misbruik van omstandigheden ex art. 7:176 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Misbruik volmacht tijdens leven erflater

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN