ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rekening en verantwoording tussen erfgenamen onderling?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019 (pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:14
Niet vast komen te staan dat dochter bedragen wederrechtelijk aan vermogen van moeder heeft onttrokken: zij pinde voor haar. Geen verplichting tot rekening en verantwoording aan broer/mede-erfgenaam.
Rechtbank Rotterdam 06-06-2018 (pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5132
Nee, nu niet is vast komen staan dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen, zij bij leven gevolmachtigde niet ter verantwoording heeft geroepen, en geen sprake was van misbruik van omstandigheden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018 (pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5127
Dat erflaatster dochter heeft gevolmachtigd voor haar betaalrekening betekent niet dat dochter jegens erfgenamen gehouden is tot rekening en verantwoording. Dochter niet verantwoordelijk voor leefpatroon van erflaatster.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:14
Niet vast komen te staan dat erfgenaam geld heeft opgenomen bij bank van moeder of deze bedragen wederrechtelijk aan het vermogen van moeder heeft onttrokken. Geen verplichting rekening en verantwoording af te leggen.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-12-2018
(pub. 17-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5181
Dochter A neemt geld op van vader, en bewindvoerder vader vordert dit terug. Lopende de procedure overlijdt vader. Dochter B treedt op grond van art. 3:189 lid 2 BW in verband met art. 3:171 BW bevoegd (met de kennelijke instemming van dochter A) op tegen dochter A als procespartij namens de nalatenschap waarin dochter A en dochter B deelgenoot zijn. Moet dochter A rekening en verantwoording afleggen?
ER
Rechtbank Noord-Holland 25-07-2018
(pub. 20-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:6346
Erflaatster woonde in 2008-2012 nog zelfstandig en had toen geen beschermingsbewind. In deze periode was vader overleden en hadden de dochters, anders dan de zonen, intensief contact met erflaatster en hadden zij ook de beschikking over haar bankpassen. Grote bedragen betaald en opgenomen. Zonen beroepen zich op onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking van dochters, dan wel vernietigbaarheid schenkingen ex aart. 7:176 BW.
ER
Rechtbank Rotterdam 06-06-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5132
Vaste rechtspraak dat er geen rekening en verantwoording aan erfgenamen afgelegd hoeft te worden als niet is komen vast te staan dat erflaatster ten tijde van volmachtverlening en bij gebruikmaking van volmacht niet in staat was haar wil te bepalen en erflaatster bij leven geen aanleiding had gezien om de gevolmachtigde ter verantwoording te roepen, en als er geen sprake is van misbruik van omstandigheden.ECLI:NL:HR:2005:AS4167 Niet vast komen te staan dat erflaatster haar wil niet meer goed kon bepalen.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018
(pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5127
Uit de enkele omstandigheid dat de erflaatster geïntimeerde gevolmachtigd heeft ter zake van haar betaalrekening vloeit niet voort dat geïntimeerde jegens de erfgenamen gehouden is tot het afleggen van rekening en verantwoording. Geïntimeerde is niet verantwoordelijk voor het leefpatroon van de erflaatster. Het stond de erflaatster vrij een wijze van leven te volgen die zij verkoos.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN