Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Misbruik volmacht tijdens leven erflater X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Gevolmachtigde verplicht tot rekening en verantwoording?
Rechtbank Rotterdam 06-06-2018 (pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5132
Nee, nu niet is vast komen staan dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen, zij bij leven gevolmachtigde niet ter verantwoording heeft geroepen, en geen sprake was van misbruik van omstandigheden.
Rekening en verantwoording door gemachtigde?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018 (pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5127
Dat erflaatster dochter heeft gevolmachtigd voor haar betaalrekening betekent niet dat dochter jegens erfgenamen gehouden is tot rekening en verantwoording. Dochter niet verantwoordelijk voor leefpatroon van erflaatster.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Noord-Holland 25-07-2018
(pub. 20-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:6346
Erflaatster woonde in 2008-2012 nog zelfstandig en had toen geen beschermingsbewind. In deze periode was vader overleden en hadden de dochters, anders dan de zonen, intensief contact met erflaatster en hadden zij ook de beschikking over haar bankpassen. Grote bedragen betaald en opgenomen. Zonen beroepen zich op onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking van dochters, dan wel vernietigbaarheid schenkingen ex aart. 7:176 BW.
ER
Rechtbank Rotterdam 06-06-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5132
Vaste rechtspraak dat er geen rekening en verantwoording aan erfgenamen afgelegd hoeft te worden als niet is komen vast te staan dat erflaatster ten tijde van volmachtverlening en bij gebruikmaking van volmacht niet in staat was haar wil te bepalen en erflaatster bij leven geen aanleiding had gezien om de gevolmachtigde ter verantwoording te roepen, en als er geen sprake is van misbruik van omstandigheden.ECLI:NL:HR:2005:AS4167 Niet vast komen te staan dat erflaatster haar wil niet meer goed kon bepalen.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018
(pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5127
Uit de enkele omstandigheid dat de erflaatster geïntimeerde gevolmachtigd heeft ter zake van haar betaalrekening vloeit niet voort dat geïntimeerde jegens de erfgenamen gehouden is tot het afleggen van rekening en verantwoording. Geïntimeerde is niet verantwoordelijk voor het leefpatroon van de erflaatster. Het stond de erflaatster vrij een wijze van leven te volgen die zij verkoos.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-02-2018
(pub. 02-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:818
Beheer over bankrekeningen heeft met instemming erflaatster plaatsgevonden, daarom geen rekening en verantwoording aan overige erfgenamen verschuldigd. Dat het gezichtsvermogen van erflaatster de laatste jaren van haar leven ernstig achteruit was gegaan en dat zij gezien haar leeftijd (93) haar financiële positie niet volledig kon doorgronden en overzien, maakt het voorgaande niet anders. 
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2017
(pub. 08-11-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4785
Werkwijze gevolmachtigde bij afwikkeling nalatenschap aangevochten. Handelen bleef binnen verstrekte opdracht. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN