ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Algemene volmacht geeft nog geen bevoegdheid tot Selbsteintritt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5105
Gevolmachtigde zoon keert bedragen aan zichzelf uit wegens verzorging van vader/erflater. Nietige rechtshandelingen, dus beroep daarop verjaart niet.
Kind deed financiën voor ouder. Na diens overlijden rekening en verantwoording verschuldigd?
Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2313
In familierelaties waarin één van de kinderen het beheer van de financiën op zich neemt, past terughoudendheid tav verplichting tot afleggen van rekening en verantwoording. Maar er zijn wel grenzen.
Rekening en verantwoording over gevoerde beheer vermogen (wilsonbekwame) erflaatster
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-05-2019 (pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1693
Ter beschikking stellen van grote bedragen contant geld aan erflaatster zonder duidelijke bestemming voor deze gelden, is in strijd met het voeren van een goed beheer over het vermogen van een wilsonbekwame.
Erfgenaam en erflaatster hadden samen en/of-rekening; geen volmacht
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:357
Reeds uit hoofde van tenaamstelling van rekeningen was erfgenaam bevoegd om uitgaven te doen; daarvoor was geen volmacht nodig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019

(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5105
Gevolmachtigde zoon keert bedragen aan zichzelf uit wegens verzorging van vader/erflater. Algemene volmacht (art. 3:62 BW) geeft niet zonder meer ook bevoegdheid tot Selbsteintritt. Erflater heeft appellant in testament tot executeur benoemd en bepaald dat executeur als wederpartij van zichzelf kan optreden. Wat erflater over ene functie (executeur) bepaalt geldt niet vanzelf ook voor andere functie (gevolmachtigde). Nietige rechtshandelingen, dus beroep daarop verjaart niet.
Rechtbank Noord-Nederland 19-06-2019
(pub. 26-06-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2599
Erfrecht. Geen rekening en verantwoording over financieel beheer over vermogen van vader. Geen vernietiging van schenkingen. Verdeling van de inboedel.
Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2313
In familierelaties waarin één van de kinderen beheer van de financiën op zich neemt, past terughoudendheid t.a.v. verplichting tot afleggen van rekening en verantwoording. Niet elke kleine uitgave hoeft te worden verantwoord. Grens ligt bij financiële handelingen die kind tbv zichzelf heeft verricht en financiële handelingen die wat aard en/of omvang betreft niet gerekend kunnen worden tot normale uitgavenpatroon erflater. Dat geldt nog meer als er duidelijke aanwijzingen zijn voor oneigenlijk gebruik volmacht.
Rechtbank Rotterdam 17-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3756
Over een periode 3,5 jaar meer dan € 281.000,- van bankrekeningen erflater opgenomen of afgeschreven, aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Erfgenamen stellen vordering in tegen ‘verzorgster/vriendin’ van erflater, primair uit onrechtmatige daad. Gedaagde beroept zich op een overeenkomst, en toestemming van erflater voor de uitgaven. Behoudens door gedaagde te leveren tegenbewijs, voorshands bewezen geacht dat gedaagde zich gelden van erflater onrechtmatig heeft toegeëigend.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-05-2019

(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1693
Rekening en verantwoording. Vast staat dat erflaatster in ieder geval vanaf 5 juni 2010 niet in staat was de handelingen van degene die het beheer voerde te overzien en voor haar belangen op te komen. Hieruit volgt dat de verantwoording die moet worden afgelegd de periode vanaf 5 juni 2010 betreft. Het ter beschikking stellen van grote bedragen contant geld aan erflaatster zonder een duidelijke bestemming voor deze gelden, is in strijd met het voeren van een goed beheer over het vermogen van een wilsonbekwame.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN