ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Niet-erfgenaam voldoet kosten uitvaart. Bij wie kan hij aankloppen voor verhaal?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9521
Verbintenis van vereffenaar van de nalatenschap tot vergoeding van kosten lijkbezorging aan niet-erfgenaam, nu deze zich op redelijke gronden heeft ingelaten met verzorging uitvaart van zijn overleden zus.
Samenloop twee huwelijken en overlijden
Rechtbank Rotterdam 01-11-2017 (pub. 14-11-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:8807
Man hertrouwt in gemeenschap voordat gemeenschap (met depot bij notaris en schuld aan bank) met vorige echtgenote is afgewikkeld, en overlijdt. Rb behandelt t.a.v. 1e en 2e echtgenote en kinderen erflater evt. grondslagen van aansprakelijkheid voor schuld en aanspraken op depot.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 06-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11817
Erfrecht. Wijze van verdeling woning in Spanje.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9521
Verbintenis van vereffenaar van de nalatenschap tot vergoeding van kosten lijkbezorging aan niet-erfgenaam, nu deze zich op redelijke gronden heeft ingelaten met verzorging uitvaart van zijn overleden zus. Die verbintenis vloeit niet rechtstreeks voort uit art. 4:7 BW, maar in dit geval wel uit het stelsel van de wet en de wel in de wet geregelde gevallen.
Gerechtshof Den Haag 20-08-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2832
Erfrecht. Vraag wie rechthebbende is op het saldo op een Zwitserse bankrekening, welke op het tijdstip van overlijden van erflater ten name van hem en [de vrouw] was gesteld: erflater of de vrouw. Bewijslevering. Onrechtmatig gebruik van de rekening/gelden/inkeerregeling door de vrouw. Aanvangstijdstip waarop wettelijke rente is gaan lopen datum overlijden.
Hoge Raad 12-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1169
Art. 81 lid 1 RO. Familierecht. Erfrecht. Geschil tussen vrouw en erfgenamen van man over de uitleg van samenlevingsovereenkomst. Onderhoudsplicht. Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:472
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019

(pub. 20-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4217
Aandeel in nalatenschap niet vatbaar voor verpanding. Nalatenschap betreft bijzondere gemeenschap (art. 3:189 BW). Erfgenamen zijn deelgenoot in deze gemeenschap. Aandeel in algemeenheid van goederen, zoals aandeel in nalatenschap, kan als zodanig niet worden bezwaard met beperkt recht. Bezwaring met beperkt recht van aandeel in algemeenheid van goederen, vereist bezwaring van alle daartoe behorende aandelen in de afzonderlijke vermogensbestanddelen op de daarvoor geëigende wijze (art. 3:190 lid 2 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erfrecht algemeen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN