ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Samenloop twee huwelijken en overlijden
Rechtbank Rotterdam 01-11-2017 (pub. 14-11-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:8807
Man hertrouwt in gemeenschap voordat gemeenschap (met depot bij notaris en schuld aan bank) met vorige echtgenote is afgewikkeld, en overlijdt. Rb behandelt t.a.v. 1e en 2e echtgenote en kinderen erflater evt. grondslagen van aansprakelijkheid voor schuld en aanspraken op depot.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 12-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1169
Art. 81 lid 1 RO. Familierecht. Erfrecht. Geschil tussen vrouw en erfgenamen van man over de uitleg van samenlevingsovereenkomst. Onderhoudsplicht. Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:472
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019

(pub. 20-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4217
Aandeel in nalatenschap niet vatbaar voor verpanding. Nalatenschap betreft bijzondere gemeenschap (art. 3:189 BW). Erfgenamen zijn deelgenoot in deze gemeenschap. Aandeel in algemeenheid van goederen, zoals aandeel in nalatenschap, kan als zodanig niet worden bezwaard met beperkt recht. Bezwaring met beperkt recht van aandeel in algemeenheid van goederen, vereist bezwaring van alle daartoe behorende aandelen in de afzonderlijke vermogensbestanddelen op de daarvoor geëigende wijze (art. 3:190 lid 2 BW).
Parket bij de Hoge Raad 03-05-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:472
Geschil over uitleg bepaling samenlevingsovereenkomst tussen verweerster en erflater over uitkering maandelijks bedrag aan verweerster ter hoogte uitkering die zij krachtens ANW i.v.m. overlijden eerdere echtgenoot ontving, en die als gevolg van samenwoning met erflater verviel. Vanaf 2006 tot aan overlijden heeft erflater maandelijks betaald. Loopt dit door na zijn overlijden (dus schuld nalatenschap)?
Rechtbank Rotterdam 06-02-2019
(pub. 25-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1421
Erfgenamen aangesproken door schuldeiser van de onderneming van erflater, aan wie erflater een borgstelling verleende. Geen sprake van overname van de onderneming van erflater zonder tegenprestatie waardoor schuldeisers benadeeld zijn. Van een onverplichte rechtshandeling die tot benadeling van schuldeisers van de onderneming heeft geleid niet is gebleken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1600
In 2011 verkocht erflaatster de helft van haar woning aan de BV van haar achterbuurman. Tot en met 2012 betaalde zij huur, en daarna niet meer. Hof stelt vast dat partijen na 2013 de bedoeling hebben gehad erflaatster zonder betaling het woongenot of het gebruik van de onverdeelde helft van de woning te verschaffen, althans dat zij er gegeven de feiten en omstandigheden redelijkerwijs van heeft mogen uitgaan dat dit het geval was. Vordering op erfgenamen wegens achterstallige huur of gebruiksvergoeding afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erfrecht algemeen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN