ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-07-2017

(pub. 10-08-2017), ECLI:NL:RBZWB:2017:4538
Het college heeft besluit tot afwijzing pgb’s (mede) gebaseerd op verslag en conclusies van de social worker. Voldoet niet aan voorwaarden CRvB 1 mei 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:1477). Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat toetsing aan het Protocol Gebruikelijke Zorg van het CIZ en de Indicatiewijzer in dit geval onderdeel dient te vormen van de beoordeling door het college van het probleemoplossend vermogen zoals bedoeld in de Jeugdwet.
Rechtbank Gelderland 04-07-2017

(pub. 28-07-2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:3439
Gemeente: geen noodzaak voor (een pgb ten behoeve van) een voorziening op grond van de Jw of de Wmo. nu moeder en zus van eisers zelf kunnen en willen voorzien in de zorg voor eisers. Rb: gelet op het onderzoeks- en beoordelingskader (CRvB 01-05-2017 ECLI:NL:CRVB:2017:1477) is Rb van oordeel dat het aan de beëindiging van de jeugdhulp en Wmo-voorziening ten grondslag gelegde onderzoek van verweerder niet voldoet aan de daaraan uit een oogpunt van zorgvuldigheid en motivering te stellen eisen.
Rechtbank Midden-Nederland 16-05-2017

(pub. 22-05-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:2409
Vernietiging van een besluit op grond van de Jeugdwet. Rb hanteert beoordelingskader als opgenomen in CRvB 01-05-2017.ECLI:NL:CRVB:2017:1477 Het aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde onderzoek en advies van het Sociaal team voldoet niet aan daaraan uit oogpunt van zorgvuldigheid en motivering te stellen eisen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Toezicht/inspectie jeugdzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN