ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

‘Noodtoestand’ en ‘woning kunnen overnemen’ stellen maar niets laten zien: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2023 (pub. 21-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7840
In het kader van een schorsingsverzoek stelt man een financiële noodtoestand als alimentatiebeslissing moet worden nageleefd. Ook stelt hij dat hij de voormalige echtelijke woning kan overnemen. Niets aangetoond. Afwijzing.
Kwalificeren familiebankleningen als schuld van de huwelijksgoederengemeenschap?
Hoge Raad 15-09-2023 (pub. 15-09-2023), ECLI:NL:HR:2023:1218
HR: familiebankleningen zijn een gemeenschapsschuld. Oordeel Hof strookt niet met art. 1:94 BW (oud). Geen sprake van verknochte/uitgezonderde goederen. Rentebetalingen terecht niet betrokken in alimentatieberekening gelet op schenkingen.
Man vordert dat vrouw - alsnog - meebetaalt aan woonlasten: verjaard en "onaanvaardbaar"
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2023 (pub. 14-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:4135
Man vordert helft hypotheek- en eigenaarslasten over afgelopen 10 jaar van vrouw. Deels verjaard. Andere deel opeisen is "onaanvaardbaar", gezien ook de gedragingen man gedurende de periode van het gezamenlijk eigendom. Afwijzing.
Schenking op gezamenlijke bankrekening betekent nog niet dat deze gezamenlijk is geworden
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-08-2023 (pub. 13-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:6521
Op grond van de huwelijkse voorwaarden blijven de tijdens huwelijk ontvangen schenkingen buiten de gemeenschap. Dat deze op de gezamenlijke rekening zijn gestort, maakt dit niet anders. Dat geldt voor alle door pp ontvangen schenkingen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2023
(pub. 29-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:2940
Geschil tussen moeder en dochter. Is er sprake van een overeenkomst van geldlening? Schenking van tegoed op bankrekening in Luxemburg aan dochter terecht herroepen. Dienen door moeder van die bankrekening voor de herroeping afgeboekte bedragen aan dochter te worden betaald?
Hoge Raad 29-09-2023
(pub. 29-09-2023), ECLI:NL:HR:2023:1334
HR casseert. Hof heeft ten onrechte akte geweigerd ogv tweeconclusieregel, omdat deze er niet aan in weg staat dat reeds eerder aangevoerde grieven, stellingen of verweren nader worden uitgewerkt of gepreciseerd ECLI:NL:HR:2020:984. Verknochtheid ontslagvergoeding: uitgangspunt is dat deel dat ziet op periode na ontbinding huwelijksgemeenschap, niet in de gemeenschap valt ECLI:NL:HR:2018:270.
Parket bij de Hoge Raad 01-09-2023
(pub. 29-09-2023), ECLI:NL:PHR:2023:759
Huwelijksvermogensrecht. Peildatum waardering aandelen BV. Is terecht geoordeeld dat de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat voor de waardering van de aan partijen toebehorende aandelen met het oog op de verdeling moet worden uitgegaan van de datum van ontbinding van de huwelijksgemeenschap (en niet de datum van de verdeling).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2023
(pub. 28-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:2933
Geschil tussen moeder en dochter. Moeder heeft ouderlijke woning voor 99/100ste deel geschonken aan dochter. Vordering tot verdeling van dochter tijdens leven moeder. Moeder verzoekt uitsluiting verdeling: toegewezen op grond van belangenafweging. Herroeping schenking vermogen op buitenlandse bankrekening. Toepasselijk recht: impliciete rechtskeuze.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-09-2023
(pub. 28-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:8081
Partijen exploiteerden als echtpaar een boerenbedrijf in de vorm van een maatschap. Het huwelijk is ontbonden. Over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en over de (afwikkeling van de) maatschap lopen bodemprocedures. De vorderingen van de vrouw in kort geding strekken ertoe dat zij bij de maatschap betrokken blijft tot in de bodemprocedures definitief is beslist. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen met veroordeling van de vrouw in de proceskosten. De tegen de proceskostenveroordeling gerichte grief...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Een bijzondere uitspraak
Mr. Hedy Bollen, 25-04-2023
De Hoge Raad overwoog in zijn uitspraak van 31 maart jl. dat de rechter in kort geding een veroordeling tot verkoop en levering van een gezamenlijke woning kan uitspreken. Hedy Bollen gaat hier uitvoerig op in.
Vergoedingsrechten en de toepassing van de beleggingsleer bij aflossingen; teleurstellingen liggen op de loer!
Drs. Jasper Horsthuis, 14-02-2023
Het toepassen van de beleggingsleer bij tussentijdse aflossingen kan tot onvoorziene situaties leiden. Aan de hand van de wet, Kamerstukken en jurisprudentie laat de auteur zijn licht schijnen op deze problematiek.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN