ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verzoek man om geluidsfragmenten gesprekken man/vrouw te beluisteren toegestaan
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-03-2020 (pub. 06-04-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1087
Beluisteren van de (heimelijke) opnames is in deze zaak toegestaan. Toon gesprekken (vriendelijk/zakelijk/verhit), stiltes, etc. wordt dan duidelijk. Hof acht aannemelijk dat man de vrouw woorden in de mond wilde leggen.
Vrouw moet gebruiksvergoeding betalen ook al betaalt zij alle woonlasten
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2019 (pub. 02-04-2020), ECLI:NL:GHARL:2019:10987
Dat de vrouw nagenoeg de volledige woonlasten betaalt en dus ook het gedeelte dat de man zou moeten voldoen, doet er niet aan af dat zij hem een gebruiksvergoeding moet betalen. Bedrag wordt bepaald op € 233 p.m.
Vergoedingsrecht man kan niet worden geëffectueerd: vrouw heeft geen geld
Rechtbank Den Haag 29-11-2019 (pub. 02-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:14726
Alle omstandigheden verzetten zich ertegen dat de man zijn vergoedingsrecht kan verzilveren, zodat hij dat recht niet kan effectueren. De vrouw was niet op hoogte van uitsluitingsclausule en heeft geen geld/vermogen.
Uitleg testament. Erlaatster benoemde vriend tot erfgenaam, maar relatie lang geleden verbroken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2020 (pub. 30-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2344
Uitgangspunt bij uitleg is dat samenwoners die elkaar over en weer tot erfgenaam benoemen dat normaal gesproken doen voor geval samenwoning door overlijden van één van hen eindigt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1357
Verbintenissenrecht. Familierecht. Erfrecht. Samenwoning. Verrekeningen tijdens samenwonen in strijd met goede zeden.Uitleg samenlevingsovereenkomst m.b.t. verdelen meerwaarde woning.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-03-2020
(pub. 07-04-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1093
Personen- en familierecht; partneralimentatie; bijdrage meerderjarig kind; huwelijksvermogensrecht; rechtsgeldigheid schenkingsovereenkomst met uitsluitingsclausule; art. 3:194 BW lid 2
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-03-2020
(pub. 06-04-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1090
Huwelijksvermogensrecht; verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-03-2020

(pub. 06-04-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1087
Huwelijksvermogensrecht. Omvang huwelijksgemeenschap. Bewijswaardering. Inbreng in maatschap.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN