ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geldlening kan 'gewone gang schuld' zijn - met analoge toepassing verjaringstermijn art. 3:307 BW
Hoge Raad 05-07-2024 (pub. 05-07-2024), ECLI:NL:HR:2024:1027
Geldlening kan onder bereik van art. 1:85 BW vallen. En: art. 1:85 BW vergt niet dat voor de niet handelende echtgenoot een langere verjaringstermijn geldt dan voor de handelende echtgenoot; verjaringstermijn art. 3:307 BW van toepassing.
Erflater niet aansprakelijk voor ontbreken borgstelling die hij had toegezegd - erfgenamen dus ook niet
Gerechtshof Amsterdam 02-04-2024 (pub. 25-06-2024), ECLI:NL:GHAMS:2024:826
Man had bij aangaan borgstellingsovereenkomst aan zijn wederpartij medegedeeld dat zijn echtgenote daarmee instemde. Borgstelling is later door haar vernietigd. Geen onrechtmatige daad man; erfgenamen man dus niet aansprakelijk.
Familierecht geen grondslag voor schadevergoeding op grond van negatieve ervaringen in huwelijk
Rechtbank Midden-Nederland 31-05-2024 (pub. 25-06-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:3302
Afwijzing verzoek vrouw om schadevergoeding naar Marokkaans recht. NL-recht van toepassing; dat kent geen grondslag voor schadevergoeding op grond van negatieve ervaringen in huwelijk of als onduidelijk ervaren echtscheidingsgrond.
Vader heeft het emotioneel moeilijk, maar moeder ook: afwijzing verzoek kinderalimentatie
Rechtbank Midden-Nederland 28-05-2024 (pub. 21-06-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:2996
Dat vader het het emotioneel moeilijk heeft door de echtscheiding maakt niet dat hij niet kan werken. Ook moeder heeft het moeilijk, maar "zij neemt wel haar verantwoordelijkheid en verwerft inkomen", en draagt alle kosten kinderen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 12-07-2024
(pub. 15-07-2024), ECLI:NL:HR:2024:1064
Personen- en familierecht. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Verrekening waarde aandelen onderneming. Financierbaarheid verrekeningsaanspraak. Betekenis HR 2 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0382.
Rechtbank Noord-Holland 05-07-2024
(pub. 12-07-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:6524
Na pro forma aanhouding van de zaak na zitting hebben partijen deels afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgesteld. Over de vordeirng met betrekking tot een voorschot op de gestelde achterstallige kinderalimentatie hebben partijen geen overeenstemming. Er is een wijzigingsverzoek voor de kinderalimentatie aanhangig bij de bodemrechter. Dit deel van de vordering wordt bij gebrek aan spoedeisend belang afgewezen.
Hoge Raad 12-07-2024
(pub. 12-07-2024), ECLI:NL:HR:2024:1070
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Echtscheiding. Afwikkeling periodiek verrekenbeding over inkomen in huwelijkse voorwaarden. Art. 1:141 BW.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-03-2024
(pub. 12-07-2024), ECLI:NL:RBZWB:2024:4716
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Verzoek man zorgregeling afgewezen. Contactherstel nog niet aan de orde. Gelet op problematiek minderjarige ruimte nodig om aan sociaal-emotionele ontwikkeling te werken. Kinderalimentatie. Vrouw geen recente stukken ingediend van winst uit onderneming. Rechtbank aansluiting gezocht bij winst uit eerder jaar. Inkomen man niet gemiddeld. Verdeling huwelijksgemeenschap. Pools recht. Wagonstelsel. Nederlands recht van toepassing. Aandeel in nalatenschap. Beoordeling beperkte of algehele ge...
Rechtbank Rotterdam 04-07-2024
(pub. 11-07-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:5966
Kort geding. Meewerken verkoop. Ter zitting gemaakte afspraken in vonnis opgenomen. Indeplaatsstelling.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Kun je in kort geding een voorschot op de verdeling vragen?
Mr. Nicole Cremers, 04-06-2024
Wat als het gezamenlijk spaargeld van partijen na een echtscheiding slechts voor één partij ter beschikking staat? In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of je in kort geding een voorschot op de verdeling kunt vragen.
Een bijzondere uitspraak
Mr. Hedy Bollen, 25-04-2023
De Hoge Raad overwoog in zijn uitspraak van 31 maart jl. dat de rechter in kort geding een veroordeling tot verkoop en levering van een gezamenlijke woning kan uitspreken. Hedy Bollen gaat hier uitvoerig op in.
Vergoedingsrechten en de toepassing van de beleggingsleer bij aflossingen; teleurstellingen liggen op de loer!
Drs. Jasper Horsthuis, 14-02-2023
Het toepassen van de beleggingsleer bij tussentijdse aflossingen kan tot onvoorziene situaties leiden. Aan de hand van de wet, Kamerstukken en jurisprudentie laat de auteur zijn licht schijnen op deze problematiek.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN