Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verlengde verjaringstermijn analoog toegepast bij beëindiging samenwoning
Rechtbank Noord-Nederland 26-09-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3909
Man beroept zich na beëindiging samenwoning tevergeefs op verjaring van vergoedingsvordering van de vrouw: net als bij huwelijk vangt verjaringstermijn pas aan na einde van de samenwoning van partijen.
Appartement wordt 30 jaar na echtscheiding toebedeeld
Rechtbank Den Haag 03-10-2018 (pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11659
Huwelijk 1983, echtscheiding 1988. Man heeft sindsdien gebruik van tot gemeenschap behorend appartement van F 37.500. WOZ-waarde thans € 257.000. Rb: toedeling aan man tegen actuele waarde.
Afwikkeling gezamenlijke schuld
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2569
Ter herinnering. Een schuld kan niet worden verdeeld aangezien een schuld geen goed is. En regresvordering op medeschuldenaar ontstaat pas als eiser meer dan 50% van de schuld heeft voldaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Midden-Nederland 08-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4934
Kort geding. Vordering tot het verlenen van medewerking door ex-schoonvader aan de overdracht van de voormalige echtelijke woning aan eiser.
HVJEKI
Gerechtshof Den Haag 26-09-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2696
Vader verliest 't gezag: ouders dienen ten minste in staat te zijn hun kinderen buiten hun strijd te houden. Pp kunnen echter ook met hulp jeugdbeschermer niet tot overeenstemming komen over belangrijke opvoedbeslissingen. Ook in dergelijke situaties geldt aanvaardbare termijn waarbinnen ouders tot verbetering van hun verstandhouding moeten komen zodat de kinderen zonder ontwikkelingsbedreiging kunnen opgroeien. Art.1:251a lid 1 BW. Ook moet vader gebruiksvergoeding betalen ter hoogte nettolasten moeder gem. woning.
HVER
Rechtbank Overijssel 19-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3858
Grafrecht op het graf van een overleden baby. Het grafrecht heeft alle kenmerken van een beperkt zakelijk recht en heeft ook vermogensrechtelijke aspecten. Het grafrecht dat op naam van vader was gesteld maakte volgens de rechtbank onderdeel uit van de huwelijksgemeenschap tussen vader en moeder. Vader en moeder hebben het grafrecht niet verdeeld, zodat het een overgeslagen goed is in de zin van artikel 3:179 lid 2 BW. De rechtbank gaat over tot de gevorderde verdeling van het onverdeelde grafrecht en kent het toe aan moeder. De d...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN