ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

HR: echtgenoten kunnen niet voorafgaande aan hun huwelijk partneralimentatie uitsluiten
Hoge Raad 25-11-2022 (pub. 25-11-2022), ECLI:NL:HR:2022:1724
Geen aanleiding terug te komen van arrest van 7 maart 1980. Invoeren mogelijkheid voorafgaand aan huwelijk afstand te doen van PAL zou – indien wenselijk geacht – veeleer op weg wetgever liggen. Deze heeft daarvan recent nog afgezien.
Geen gebruiksvergoeding voor vrouw omdat talmen man heeft geleid tot hogere overwaarde
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2022 (pub. 24-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:10010
Aannemelijk dat forse waardestijging is gerealiseerd vanwege ontwikkelingen op woningmarkt. Wijze waarop Rb heeft beslist is gebruikelijk, maar Hof ziet aanknopingspunten om anders te beslissen. Vrouw moet juist woonlasten meebetalen.
Wat als pensioenverrekening is uitgesloten maar pensioenverevening niet?
Rechtbank Gelderland 01-12-2021 (pub. 18-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2021:8205
Dat in de huwelijkse voorwaarden niet over pensioenverevening wordt gesproken, leidt niet zondermeer tot de conclusie dat niet bedoeld is om deze uit te sluiten. Gelet op partijbedoeling ook geen verevening.
Notarieel samenlevingscontract is stilzwijgend gewijzigd door anders te handelen
Rechtbank Gelderland 09-11-2022 (pub. 16-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6172
Man vordert € 28.581 van vrouw op grond van notarieel samenlevingscontract (bijdrageplicht woonlasten). Tijdens samenleving partijen is echter anders gehandeld (man betaalde alles). Stilzwijgende wijziging samenlevingscontract.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 09-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6494
Echtscheiding. Wettelijke gemeenschap van goederen? Uitleg huwelijkse voorwaarden.
Hoge Raad 25-11-2022

(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:HR:2022:1724
Cassatie in het belang der wet. Alimentatie gewezen echtgenoten. Valt vóór het huwelijk tussen aanstaande echtgenoten gesloten nihil-beding inzake partneralimentatie onder de reikwijdte van de nietigheidsbepaling van art. 1:400 lid 2 BW? Toepasselijkheid uitzonderingsbepaling art. 1:158 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2022

(pub. 24-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:10010
Gebruiksvergoeding. Vermogensrechtelijke afwikkeling beperkte gemeenschap van goederen. Investeringen (nominaal en beleggingsleer). Onttrekkingen.
Rechtbank Midden-Nederland 28-07-2022
(pub. 24-11-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:3440
Gemeenschap van goederen naar oud recht. Registergoed op naam van beide echtgenoten gefinancierd uit privé-vermogen van een van de echtgenoten valt in gemeenschap. Uitsluitingsclausule waarbij tijdens huwelijk verteerd privé-geld alsnog in de gemeenschap valt.
Gerechtshof Amsterdam 15-11-2022
(pub. 23-11-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:3221
verdeling auto’s.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Vergoedingsrechten (2)
( Mr. dr. Bart Breederveld en Drs. Jasper Horsthuis, 10-05-2022)
In dit tweede deel komt het vergoedingsrecht bij samenwoners aan de orde. Vervolgens gaan Bart Breederveld en Jasper Horsthuis uitgebreid in op de beleggingsleer, een ingewikkeld leerstuk.
Podcastgesprek: Vergoedingsrechten (1)
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. dr. Bart Breederveld, 12-04-2022)
Tijdens een relatie raakt vermogen vermengd en dat leidt bij een scheiding vaak tot discussies. Welke regels gelden er dan? Jasper Horsthuis en Bart Breederveld gaan in gesprek over dit lastige, maar belangrijke onderwerp.
Verdelen, verrekenen en vergoeden
(Mr. dr. Bart Breederveld, 12-04-2022)
Bij de vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding kan het makkelijk verkeerd gaan. De auteur licht dit toe aan de hand van een recente uitspraak.
Het vervalbeding bij een periodiek verrekenbeding: hoe zit het ook alweer?
(Mr. Carla Smeets en Mr. Dennis Muhlbacher, 23-11-2021)
In een recente uitspraak heeft Rechtbank Noord-Holland een beroep op het vervalbeding in de huwelijkse voorwaarden gehonoreerd. Aanleiding voor de auteurs om nader in te gaan op deze materie.
Verdeling woning bij samenlevers zonder contract
(Mr. Hedy Bollen, 23-11-2021)
Als samenlevers zonder samenlevingscontract uiteengaan, wat gebeurt er dan met hun investeringen in hun gezamenlijke woning? Bestaat er recht op teruggaaf? Een analyse van de rechtspraak.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN