Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Beroep onterfde kinderen op begunstiging levensverzekering onaanvaardbaar
Testament gewijzigd? Denk aan je levensverzekering! (Froukje Dunki Jacobs en Laurien Berghuis-Knijff 19-07-2018)
Uitsluitingsclausule in testament
Schendt Hof bij verdeling het verbod op reformatio in peius?
Vergoedingsplicht torpedeert finaal verrekenbeding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018 (pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2308
In casu geen finale verrekening ivm negatief vermogen vrouw en inhoud huwelijkse voorwaarden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6116
Uitleg vaststellingsovereenkomst. Eiser heeft niet voldaan aan zijn stelplicht van een vaststellingsovereenkomst, die neerkomt op een substantiële kwijtschelding van zijn schuld aan gedaagde.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2901
-Foto's auto hebben geen betrekking op waarde. -Leningen van familie en derden en bestaan van tweede Bulgaarse bankrekening. voldoende gemotiveerd betwist -evenzeer voldoende gemotiveerd betwist(e) Turks pensioen.
ALHVPE
Rechtbank Den Haag 07-06-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7073
ScheidingMK; partneralimentatie; afwikkeling huwelijksvermogensrecht.
ALHVIP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2900
NL man, Marokkaanse (nu ook NL) vrouw gehuwd in Marokko. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 toepasselijk. Rechtskeuze? Bij beantwoording niet alleen acht slaan op artt. 3 of 6, maar ook op voorwaarden en vormvoorschriften in artt. 11 t/m 13. Geen huwelijkse voorwaarden overeegekomen. Geen gedagtekend én door partijen ondertekend schriftelijk stuk met huwelijksvermogensrechtelijke rechtskeuze (minimumvoorschrift art. 13 HHV); Marokkaanse huwelijksakte kwalificeert niet als zodanig. Dus objectieve verwijzingsregel (art. 4). Ttv ...
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2899
Huwelijksvermogensrecht; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; partneralimentatie.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN