ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen rekening houden met rekening-courantschuld: geen aflosverplichting
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-03-2020 (pub. 19-05-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2418
Man is niet gehouden om af te lossen op rekening-courantschuld onderneming. Daar komt bij dat hij het saldo van de R-C schuld kan verlagen door verrekening van uit te keren dividend. Voldoende draagkracht.
Verzoek nevenvoorziening ex art. 827 Rv kan voor het eerst in appel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2020 (pub. 19-05-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1572
In appel kan een (nieuw) verzoek voor het eerst worden gedaan als dat een nevenvoorziening ex art. 827 Rv betreft: voldoende samenhang met echtscheiding en geen onnodige vertraging.Vrouw is dan ook ontvankelijk in verzoek.
Onder 'elkaar het nodige verschaffen' wordt ook verstaan: het woongenot
Gerechtshof Den Haag 28-04-2020 (pub. 18-05-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:912
Ex art. 1:81 BW zijn pp verplicht elkaar het nodige te verschaffen, inclusief het woongenot. Beiden beschikken over een woning. Bepaling van de onderlinge draagplicht van de kosten huishouding leent zich niet voor kort geding.
Wel hoofdelijk aansprakelijk maar niet draagplichtig voor schuld
Gerechtshof Den Haag 21-04-2020 (pub. 18-05-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:915
Voor hypotheeklening man waren pp hoofdelijk verbonden; enkel omdat bank - zoals gebruikelijk - verlangde dat vrouw als beoogd mede-eigenaar mee tekende. Dat maakt haar echter niet (mede) draagplichtig voor deze schuld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2020
(pub. 20-05-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:3818
Omdat geen van de partijen grieven richt tegen de echtscheiding, oordeelt het hof dat de echtscheiding inmiddels onherroepelijk geworden. Hof geeft partijen wel mee dat inschrijving van de echtscheiding kan tot zes maanden nadat beschikking van het hof (en dus niet rechtbank) in kracht van gewijsde is gegaan. Beroep van de man dat convenant dient te worden vernietigd wegens wilsgebrek wordt gepasseerd.
Gerechtshof Den Haag 22-04-2020
(pub. 19-05-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:937
Bevoegdheid NL rechter tav (overeengekomen) zorgregeling en afwikkeling huwelijksvermogen in echtscheidingsprocedure NL man en vrouw, in Verenigde Arabische Emiraten gehuwd. Gewone verblijfplaats kinderen Verenigde Arabische Emiraten: bevoegdheid kan niet ontleend aan Brussel IIbis of HKBV 1996, wel aan art. 4 lid 3 Rv. NL recht toepasselijk (HKBV 1996). Nu NL rechter rechtsmacht heeft mbt echtscheiding, tevens tav verzoeken mbt huwelijksvermogensstelsel (Brussel IIbis). NL recht toepasselijk. Peildatum waardering auto's.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-03-2020

(pub. 19-05-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2418
Hof houdt geen rekening aflossing op rekening-courantschuld. De man is op dit moment niet gehouden om hierop af te lossen hij heeft niet aangetoond dat hij dat op korte termijn wel zal zijn. Bovendien kan de man het saldo van de R-C schuld verlagen door verrekening van uit te keren dividend. De R-C schuld dient eveneens buiten beschouwing te blijven bij het finale verrekenbeding: keuze van de man om zich een te laag salaris toe te kennen moet niet tot gevolg hebben dat hij zijn draagplicht afwentelt op de vrouw.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2020

(pub. 19-05-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1572
Kosten kinderopvang (tijdens huwelijk € 150 p.m.) leiden niet tot hogere kosten kinderen dan tabelbedrag: niet dermate hoog dat deze niet worden gecompenseerd met lagere uitgaven op andere posten. Ook in hoger beroep kan voor het eerst een nieuw verzoek nevenvoorziening ex art. 827 Rv worden gedaan.ECLI:NL:HR:2001:AB0201 De vrouw is dan ook ontvankelijk in haar verzoeken tot toedeling echtelijke woning en appartement in China. Echter afgewezen: pp hadden overeenstemming dat deze zouden worden verkocht.
Gerechtshof Den Haag 21-04-2020

(pub. 18-05-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:915
Samenlevers. Eenvoudige gemeenschap: woning. Mede-eigendomskwestie is goederenrechtelijk van aard. Relevant is derhalve enkel de wijze van waarop ieder der deelgenoten zijn aandeel heeft gefinancierd en de opbrengst/winst per aandeel bij verkoop. Opbrengst verkoop auto. Kosten huishouding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN