Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Gebruiksvergoeding: 4 verschillende manieren van berekenen
Rechtbank Den Haag 17-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12250
Gebruiksvergoeding € 336,50 p.m., nl. 25% van de hypotheekrente en de premie van de hypotheekpolis. De helft zou onredelijk zijn, gezien aanvankelijke afspraak van partijen.
Gerechtshof Den Haag 26-09-2018 (pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2696
Gebruiksvergoeding € 580,69. p.m., zijnde de netto lasten die de vrouw betaalt voor de gezamenlijke woning waarvan de man het alleengebruik heeft.
Waardevermindering woning ivm achterstallig onderhoud?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-10-2018 (pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4303
V heeft woning 10 jaar geleden verlaten. V stelt dat woning in waarde is gedaald door achterstallig onderhoud door M. Gelet op gemotiveerde betwisting M staat stelling V niet vast. Geen bewijsaanbod, geen ambtshalve bewijsopdracht.
Aan wie komt het grafrecht toe op graf overleden baby?
Rechtbank Overijssel 19-09-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3858
Ouders hebben het grafrecht -dat destijds op naam vader stond en nu op naam dochter van vader- na hun scheiding niet verdeeld, zodat het een overgeslagen goed is a.b.i. art. 3:179 lid 2 BW. Rb gaat over tot de gevorderde verdeling en kent het toe aan moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Parket bij de Hoge Raad 14-09-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1030
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Vermeerdering van eis na cassatie en niet-ontvankelijkheidsverweer. Art.130 lid 1 Rv en art. 424 Rv. Grenzen rechtsstrijd. Goede procesorde. Haviltexmaatstaf ook v.t. indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Waarde (certificaten van) aandelen: reeds rekening gehouden met evt. aanmerkelijk belang-claim.
HVFP
Hoge Raad 19-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1981
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Conclusie Parket HR (zie ECLI:NL:PHR:2018:1030) tot verwerping van zowel het principale als het incidentele cassatieberoep gevolgd.
HV
Rechtbank Den Haag 17-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12250
Man die met kinderen in huis achterbleef is zijn ex een gebruiksvergoeding verschuldigd ter hoogte van een kwart van de hypotheekrente en de premie van de polis SpaarZeker-verzekering. De helft zou onredelijk zijn, gezien afspraak dat ze beiden de helft van de hypotheek(-verzekering) zouden blijven voldoen.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4303
Verdeling echtelijke woning 10 jaar nadat V deze heeft verlaten. V stelt dat woning in waarde is gedaald door achterstallig onderhoud M. M heeft dit gemotiveerd betwist. Gelet op deze betwisting staat stelling V niet vast. Geen bewijsaanbod, geen ambtshalve bewijsopdracht. V moet nog helft van haar aandeel in eigenaarslasten woning aan M voldoen. Geen rechtsverwerking door M. Draagplicht schulden: M hoeft niet mee te betalen aan schuld V ivm haar advocaatkosten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN