ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verdeling gemeenschappelijke goederen gaat voor verkoop woningen in kort geding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2021 (pub. 15-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2803
Doel kortgedingprocedure is treffen van een ordemaatregel. Vorderingen vrouw komen neer op vordering tot (het gelasten van de wijze ) verdeling. Onderscheid met te gelde maken gemeenschappelijk goed. Afwijzing eis verkoop woningen.
Bij samenlevers kan ouderschapsplan wel maar convenant niet worden opgenomen in beschikking
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-09-2021 (pub. 10-09-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:4528
"Convenant einde samenwoning" wordt niet op verzoek van partijen opgenomen in beschikking. Daarvoor ontbreekt bij (ex-)samenlevers een wettelijke basis. Hun ouderschapsplan wel, want: gezamenlijk ouderlijk gezag.
Huwelijkse voorwaarden niet opzij gezet door intentieovereenkomst echtgenoten
Rechtbank Den Haag 20-07-2021 (pub. 10-09-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:8163
Uit intentieovereenkomst volgt weliswaar de bedoeling van partijen hun huwelijkse voorwaarden te wijzigen, maar deze is nooit omgezet in concrete actie. Huwelijkse voorwaarden kunnen alleen bij notariële akte worden gewijzigd.
Gezamenlijke bankrekening betekent niet gelijke rechten op banksaldo bij einde relatie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-09-2021 (pub. 09-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8479
Gezamenlijke bankrekening is niet hetzelfde als eenvoudige gemeenschap; het zegt iets over de relatie tot de bankinstelling. Wie gerechtigd is tot welk deel van saldo volgt uit omstandigheden. Stilzwijgende afspraak dat grootste deel van spaargeld (€ 625.000) gemeenschappelijk was.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8657
Geschil tussen vader en zoon over betaling huur en aflossing schuld. Geen eenmalige afkoop huur. Geen schijnovereenkomst. Verrekening.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8674
Geen recht om terug te komen op omzettingsverklaring op grond van redelijkheid en billijkheid. Geen vernietigbaarheid rechtshandeling of ongerechtvaardigde verrijking. Geen recht op schadevergoeding.
Rechtbank Rotterdam 22-07-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7900
Kort geding, uitsluitend gebruik van de woning. Partijen vorderen over en weer het uitsluitend gebruik van de woning en stellen beiden daarbij een spoedeisend belang te hebben omdat zij niet over alternatieve woonruimte beschikken. Bij de beoordeling van de vraag welke partij, met uitsluiting van de andere partij, in de woning mag verblijven, komt het aan op een belangenafweging. Nu er echter binnen afzienbare tijd een beslissing, incidenteel dan wel definitief, in de bodemprocedure valt te verwachten acht de voorzieningenr...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8636
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap, o.m. voormalige echtelijke woning, appartement en grond in Marokko.
Rechtbank Rotterdam 02-07-2021
(pub. 15-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7897
Kort geding, vordering in conventie tot gebruik voormalig echtelijke voorlopig woning toegewezen, vordering tot verdeling in reconventie afgewezen. In de echtscheidingsbeschikking is geen koppeling gemaakt tussen de voortzetting van bewoning door de vrouw en de afwikkeling van de te veronderstellen gemeenschap. De belangenafweging valt, gelet op al het hiervoor overwogene, in zoverre in het voordeel van de vrouw uit dat zij het gebruik van de woning nog beperkte tijd mag voortzetten.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Gelijke draagplicht schulden bij gemeenschap van goederen
(Mr. dr. Louis Zonnenberg, 29-03-2021)
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen moeten de schulden aan het eind van het huwelijk gelijk worden verdeeld tussen de echtgenoten. In welke gevallen kan de rechter daar anders over oordelen?
De verdeling van gemeenschapsschulden bij scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 29-03-2021)
In twee gevallen kan de rechter een uitzondering maken op de hoofdregel dat de echtgenoten de gemeenschapsschulden na een echtscheiding bij helfte moeten dragen. In dit artikel een toelichting en een jurisprudentie-overzicht.
Schuld door beroepsfout advocaat bij echtscheiding niet door beide echtgenoten gedragen
(Mr. Catia Luis Fula, 27-03-2021)
Na echtscheiding is iedere ex-echtgenoot voor de helft draagplichtig voor de schulden. Vanwege de aard van de schuld en het gebrek aan wetenschap van de vrouw week Hof Amsterdam in een recente uitspraak van die hoofdregel af.
Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 14-09-2020)
Een veelvoorkomende situatie: een gescheiden stel is samen eigenaar van een woning, die nog een tijdlang onverdeeld blijft. Hoe moeten de lasten worden verdeeld en heeft de vertrokken partij recht op een gebruiksvergoeding?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN