ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie
Hoge Raad 01-11-2019 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1689
Beding onder omstandigheden rechtsgeldig. Wel nietig als hogere draagkracht niet tot hogere bijdrage kan leiden. Niet nietig als lagere draagkracht niet tot lagere bijdrage kan leiden, maar wel rekening houden met evt. andere kinderen.
Prejudiciële vragen over vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:89 BW
Gerechtshof Amsterdam 15-10-2019 (pub. 25-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3735
Heeft vonnis, gewezen t.a.v. één van de echtgenoten, bindende kracht t.a.v. andere echtgenoot? Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging is verjaard tevens gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot?
Geldigheid van niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie
Parket bij de Hoge Raad 01-08-2019 (pub. 30-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:797
Prejudiciële vraag aan de Hoge Raad: Is een niet-wijzigingsbeding mbt kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig? A-G: Ja. Afspraken van ouders moeten toetsbaar zijn. De rechter toetst zelfstandig.
Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:2811
Rb stelt vragen over geldigheid niet-wijzigingsbeding KAL, evt. nietigheid wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de geldende maatstaven, en toetsing aan art. 1:159 lid 3 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 01-11-2019

(pub. 01-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1689
HR beantwoordt prejudiciële vragen over niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie. HR: niet in alle gevallen nietig. Beding is nietig als hogere draagkracht niet tot hogere bijdrage kan leiden, maar niet als lagere draagkracht niet tot lagere alimentatie leidt. Kan anders zijn als er ook andere kinderen zijn: voor hen moet ook draagkracht worden aangewend. Bij doorbreken niet wijzigingsbeding is art. 1:159 BW niet analoog van toepassing, maar algemene artt. R&B (art. 6:216 BW, art. 6:248 lid 2 BW, art. 6:258 BW).
Gerechtshof Amsterdam 15-10-2019

(pub. 25-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3735
Vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:88 BW jo art. 1:89 BW. Hof stelt prejudiciële vragen aan HR. 1. Dienen de vorderingen te worden beschouwd als te zijn ingesteld tbv gezamenlijke echtgenoten, dus vonnis bindende kracht voor beiden? 2. Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging van één van echtgenoten is verjaard, gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot? 3. Maakt het uit welk huwelijksgoederenregime van toepassing is? 4. Maakt het uit of handelende of niet-handelende echtgenoot als procespartij optrad?
Parket bij de Hoge Raad 01-08-2019

(pub. 30-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:797
Prejudiciële vragen. Vraag: Is een niet-wijzigingsbeding mbt kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig? A-G: Ja. De afspraken die ouders maken mbt kinderalimentatie zijn weliswaar geldig, maar dienen getoetst te kunnen worden door de rechter. De rechter toetst zelfstandig en met inachtneming van de wettelijke maatstaven zonder gebonden te zijn aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Dit geldt ook bij een niet-wijzigingsbeding in het voordeel van de kinderen. Met jurisprudentie-overzicht.
Parket bij de Hoge Raad 30-08-2019
(pub. 30-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:846
Prejudiciële vragen. Vraag: Is een niet-wijzigingsbeding mby kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig? A-G: Ja. De afspraken die ouders maken mbt kinderalimentatie zijn weliswaar geldig, maar dienen getoetst te kunnen worden door de rechter. De rechter toetst zelfstandig en met inachtneming van de wettelijke maatstaven zonder gebonden te zijn aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Dit geldt ook bij een niet-wijzigingsbeding in het voordeel van de kinderen. Met jurisprudentie-overzicht.
Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:2811
Rb stelt prejudiciële vragen: 1. Is niet-wijzigingsbeding mbt kinderalimentatie gelet op aard van de onderhoudsverplichting nietig? 2. Indien niet nietig: is het beding wel nietig wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de wettelijke en in de rechtspraktijk ontwikkelde maatstaven van behoefte en draagkracht? 3. Indien geldig en de toets van art. 1:159 lid 3 BW moet worden aangelegd: dient deze toets net zo stringent te worden toegepast als bij partneralimentatie dan wel minder stringent?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Prejudiciële vragen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN