ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, juli-sept 2019
Echtscheiding en nieuw huwelijk - wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?
Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2894
Kapitaalverzekering met pensioenclausule van overleden DGA, die na echtscheiding was hertrouwd. Tot uitkering gekomen kapitaal voor partnerpensioen dient door de verzekeraar te worden verdeeld over eerste en tweede echtgenote.
Plan vakbonden en werkgevers: 5 jaarsalarissen als nabestaandenpensioen
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 06-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7420
Echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting. Partneralimentatie. Behoefte bepaald aan de hand van uitgaven bij gebrek aan gegevens over inkomen onderhoudsplichtige man. Verdiencapaciteit vrouw aangenomen, maar zij hoeft niet in te teren op haar vermogen. Afstorting pensioen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3332
pensioenverrekening Boon/Van Loon, rechtsverwerking, redelijkheid en billijkheid
Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019

(pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2894
Nabestaandenpensioen DGA (kapitaalverzekering met pensioenclausule), opgebouwd door overleden man die tweemaal was gehuwd. Hof bekrachtigt vonnis van de kantonrechter. Daarin is bepaald dat tot uitkering gekomen kapitaal voor partnerpensioen door de verzekeraar dient te worden verdeeld. Echtgenote 1 ontvangt een nabestaandenpensioen, gerelateerd aan hetgeen is opgebouwd tot einddatum eerste huwelijk, echtgenote 2 ontvangt een nabestaandenpensioen, gerelateerd aan hetgeen na einddatum eerste huwelijk is opgebouwd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019

(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2407
1. In huwelijkse voorwaarden is bepaald dat géén verrekening plaatsvindt van het pensioen. Hof: Voor zover partijen al de bedoeling hadden om ook afstand te doen van partnerpensioen, volgt uit Pensioenwet dat pensioenuitvoerder zich bereid moet verklaren om hiermee in te stemmen. Is niet geschied. 2. Bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW betreft vraag of vermogen gefinancierd is uit hetgeen verrekend had moeten worden en is niet bedoeld als algemene billijkheidstoets. I.c. bewijsvermoeden niet buiten toepassing.
Gerechtshof Den Haag 03-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1874
Belanghebbende heeft de waarde van een tweetal bij Zwitserleven ondergebrachte pensioenaanspraken laten overdragen aan zijn BV. De eerste pensioenaanspraak betreft een aanspraak opgebouwd als directeur-grootaandeelhouder. Op het moment van de overdracht van de pensioenaanspraak was het in de BV aanwezige vermogen ontoereikend om aan de pensioenaanspraak te kunnen voldoen. Bovendien heeft de BV nagenoeg de volledige waarde uitgeleend aan belanghebbende zonder hierbij zekerheden te bedingen en zonder dat belanghebbende verhaal bood....
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN