ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wanneer moet man de overeengekomen pensioensom ad € 490.000 afstorten?
Rechtbank Den Haag 15-03-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4158
Betreft het aandeel van de vrouw in de gezamenlijke pensioenrechten. Rb acht redelijk dat de man een termijn van 6 maanden wordt gegund. Wel moet hij een rente van 2% hierover aan de vrouw betalen.
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, jan-juni 2019
Toerekening van pensioenuitkering in aangifte IB
Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2018 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5343
Man had zijn pensioenuitkering voor de helft aan zijn echtgenote toegerekend. Ten onrechte. Rb: pensioenuitkeringen worden toegerekend aan degene door wie die inkomsten zijn verworven en genoten.
Pensioenverzoeken van zowel man als vrouw afgewezen
Rechtbank Den Haag 26-02-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1972
Vrouw: omzetten en verrekenen van PEB man in oudedagsvoorziening, maar man niet eens met conversie. Man: verklaring voor recht dat BV geen uitkering kan doen, maar dit betreft BV en is geen nevenvoorziening ES.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 15-03-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4158
Wanneer moet de man het overeengekomen bedrag van € 490.000 (aandeel van de vrouw in de gezamenlijke pensioenrechten) afstorten? Rb acht redelijk dat de man hiervoor een termijn van 6 maanden wordt gegund, gerekend vanaf datum beschikking (15-03-2019), nu de man voor de benodigde liquiditeiten waarschijnlijk de woning in Portugal moet verkopen. Wel moet de man miv 01-10-2018 (datum waardering pensioenvoorziening) een rente van 2% betalen (€ 9.800 op jaarbasis), als vergoeding voor het door de vrouw misgelopen rendement.
Rechtbank Rotterdam 19-04-2019
(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3424
Echtscheiding. Hoofdverblijfplaats en zorgregeling. Kinderbijdrage. Partnerbijdrage; toekennen verdiencapaciteit bij behoeftigheid. Draagkracht; inkomen uit vermogen. Geen limitering of nihilstelling. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden; finaal verrekenbeding. Berekening aandeel in vermogensaanwas naar rato bruto inkomen tijdens huwelijk. Woning wordt niet in verrekening betrokken.
Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1231
Geen sprake van stilzwijgende boedelverdeling, inclusief verdeling pensioenrechten. Pensioenrechten aangemerkt als overgeslagen goed dat alsnog moet worden verdeeld. Tijdsverloop (i.c. 26 jaar) onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen. Dat vrouw tijdens de echtscheidingsprocedure een bevel tot verdeling heeft gevorderd en tijdens de alimentatieprocedures het ouderdomspensioen niet aan de orde heeft gesteld, maken dat niet anders. Man niet onderbouwd dat hij niet tot enige uitkering in staat is.
Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2018

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5343
Eiser stelt dat het ABP pensioen bij helfte aan hem en aan echtgenote moet worden toegerekend: valt in de goederengemeenschap en is opgebouwd uit premies die tlv de gemeenschap kwamen. Rb: pensioenuitkeringen worden toegerekend aan degene door wie die inkomsten zijn verworven en genoten (art. 3.81 IB, art. 10 wet LB en art. 2.17 IB). Nu het ABP pensioen is opgebouwd in het kader van de dienstbetrekking van eiser en ook aan eiser wordt uitgekeerd heeft verweerder dat op goede grond volledig aan eiser toegerekend.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2405
Samenleefovereenkomst. Uit proces-verbaal van comparitie van pp van 15 -12-2015 blijkt dat zowel de man als de vrouw akkoord zijn gegaan met de getaxeerde waarde vd woning ad € 185.000,-. Vrouw kan niet eenzijdig op deze bereikte overeenstemming terugkomen. Evenmin aanknopingspunten voor stelling dat de tbv vrouw afgedragen pensioenpremies verrekend zouden moeten worden. Tevens beslissing over eigendom paarden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN