ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wat als pensioenverrekening is uitgesloten maar pensioenverevening niet?
Rechtbank Gelderland 01-12-2021 (pub. 18-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2021:8205
Dat in de huwelijkse voorwaarden niet over pensioenverevening wordt gesproken, leidt niet zondermeer tot de conclusie dat niet bedoeld is om deze uit te sluiten. Gelet op partijbedoeling ook geen verevening.
Vroegpensioen man behoort tot het te verevenen pensioen
Rechtbank Midden-Nederland 26-10-2022 (pub. 07-11-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:4406
Vroegpensioen is in dit geval een vorm van ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit blijkt uit de bewoordingen van de pensioenbrief en het doel van deze brief. En: de kantonrechter is bevoegd hierover te oordelen.
Pensioenaanspraken vrouw niet afgestort conform beschikking: man persoonlijk aansprakelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2022 (pub. 27-10-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:9116
Man (DGA) heeft onrechtmatig gehandeld door niet datgene te doen wat redelijkerwijs van hem gevraagd kon worden om aan zijn verplichting tot afstorting van het pensioen te voldoen. Bovenmatige onttrekkingen aan B.V.
Vrouw heeft belang bij declaratoire uitspraak over Italiaans ouderdomspensioen man
Rechtbank Den Haag 05-04-2022 (pub. 11-10-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:3759
Ondanks dat uit huwelijkse voorwaarden volgt dat pensioen verevend dient te worden, heeft vrouw voldoende belang bij verzoek te bepalen dat partijen moeten verevenen. Italiaans pensioenbedrijf vraagt daar mogelijk bewijs van.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2022
(pub. 24-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:10007
Pensioenrechten opgebouwd in buitenlandse pensioenregeling komen volgens Nederlandse wet voor verevening in aanmerking als huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Nederlands recht. Wordt huwelijksvermogensregime beheerst door buitenlands recht, komen ingevolge buitenlandse pensioenregeling opgebouwde pensioenrechten alleen voor verevening in aanmerking als buitenlands recht daarin voorziet. Daartoe moeten dezelfde criteria worden gehanteerd als voor ouderdomspensioen ingevolge Nederlandse pensioenregeling. Verevening buitenla...
Rechtbank Gelderland 01-12-2021

(pub. 18-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2021:8205
Tussenbeschikking echtscheiding, niet-ontvankelijkheid kinderalimentatie, partneralimentatie, gebruiksvergoeding, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, verrekenen/verdelen en pensioenverrekening/-verevening. De afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden waarin een gemeenschap van de woning en een deelgenootschap is overeengekomen staat ter discussie. Vooruitlopend op de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden beantwoordt de rechtbank de vragen of de gemeenschap van de woning aangemerkt moet worden als een eenvoudige gemeensc...
Rechtbank Den Haag 09-11-2022
(pub. 10-11-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:11718
Verdelingszaak – pensioenverevening – pensioen in eigen beheer. De holding van de ex-echtgenoot wordt veroordeeld tot afstorten pensioen bij door eiseres op te geven pensioenverzekeraar. Holding heeft echter negatief eigen vermogen. Ex-echtgenoot/dga is niet persoonlijk aansprakelijk omdat geen sprake is van bovenmatige opnames of dat onderneming eerder gestaakt had moeten worden.
Rechtbank Midden-Nederland 26-10-2022

(pub. 07-11-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:4406
Pensioenverevening. Huwelijk pp door es ontbonden. In convenant is vervening afgesproken. Kantonrechter acht zich bevoegd. Is van oordeel dat het 'vroegpensioen' tot het te verevenen pensioen behoort, omdat het in dit geval een vorm van OP is dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit blijkt uit de bewoordingen van de pensioenbrief en het doel van de brief. Man onvoldoende aangetoond dat het om tijdelijke regeling voorwaardelijk pensioen zou gaan, opvolger van FPU-uitkering, opvolger van VUT. Proceskostenveroordeling man.
Rechtbank Amsterdam 10-10-2022
(pub. 31-10-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:5853
afstorting pensioen, p-v mondeling tussenvonnis, aanhouding in afwachting van de financiele mediation
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN