ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Is pensioenovereenkomst een duurovereenkomst voor bepaalde tijd?
Parket bij de Hoge Raad 19-04-2024 (pub. 21-05-2024), ECLI:NL:PHR:2024:441
A-G: pensioenverdelingsovereenkomst (oud geval) van partijen is niet-opzegbaar. Verhandeling over kwalificatie van overeenkomst die eindigt bij overlijden. A-G concludeert mede om cassatietechnische redenen tot verwerping.
Klein pensioen wordt niet verevend - maar wel verdeeld?
Rechtbank Limburg 20-03-2024 (pub. 12-04-2024), ECLI:NL:RBLIM:2024:1651
Pensioen dat man heeft opgebouwd valt onder de Wvps, maar is te laag voor verevening. Vrouw heeft evenmin aanspraak jegens man: een Wvps-pensioen valt niet in de goederengemeenschap en wordt bij de ontbinding dus niet verdeeld.
Ook bij pensioenverrekening conform 'Boon/Van Loon' aanspraak op jaarlijkse indexering
Rechtbank Maastricht 12-07-2006 (pub. 27-03-2024), ECLI:NL:RBMAA:2006:3654
Uit arrest Hoge Raad "kan niet anders volgen" dan dat vrouw recht heeft op helft ouderdomspensioen man, opgebouwd tot ontbinding gemeenschap, inclusief (half)jaarlijkse verhogingen wegens indexering (ook na echtscheiding/pensionering).
Geen 'gezamenlijke inspanning' pensioenopbouw vereist voor recht op verevening
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2024 (pub. 20-03-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:1809
Man voert aan dat uit wetsgeschiedenis volgt dat verevening alleen aan de orde is als sprake is van gezamenlijke inspanning bij pensioenopbouw. Uit wettekst volgt dat echter niet. En: finale kwijting omvat niet ook pensioenaanspraak.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 21-06-2024
(pub. 21-06-2024), ECLI:NL:HR:2024:911
Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Overeenkomst over verdeling van tijdens huwelijk opgebouwd pensioen. Mogelijkheid tot opzegging van overeenkomst? Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) ?
Rechtbank Noord-Holland 29-05-2024
(pub. 14-06-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:5264
Pensioenverweer van de vrouw ex artikel 1:153 BW faalt. De rechtbank merkt het aandeelhouderschap van de vrouw in de Belgische maatschap niet aan als een nabestaanden-pensioenvoorziening. Niet gebleken is namelijk dat de vrouw recht heeft op één of meerdere uitkeringen uit de maatschap als de man overlijdt.
Rechtbank Midden-Nederland 10-05-2024
(pub. 31-05-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:2896
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Co-ouderschap; niet één hoofdverblijfplaats; bepaling adres waar kinderen ingeschreven zullen staan. Kinderalimentatie: behoefte, kinderopvangkosten, draagkracht, woonlasten, verdiencapaciteit. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap: wagonstelsel (Israelisch > Nederlands recht), voorhuwelijks vermogen. Vergoedingsrechten i.v.m. schenkingen/erfenis familie uit Israel; vormvoorschrift voor uitsluitingsclausule, schenking is vormvrije rechtshandeling en uitsluitingsclausule ook, uitsluitingscl...
Parket bij de Hoge Raad 19-04-2024

(pub. 21-05-2024), ECLI:NL:PHR:2024:441
Overeenkomstenrecht. Opzegbaarheid pensioenverdelingsovereenkomst tussen ex-echtgenoten in geval waarin [ECLI:NL:HR:1981:AG4271] en Wvp niet van toepassing zijn; uitleg; aard van de overeenkomst: duurovereenkomst voor (on)bepaalde tijd? Beroep op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) .
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2024
(pub. 15-05-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:3187
Pensioenaanspraken, indexatie, kosten van de procedure.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: De nieuwe pensioenwet en scheiding
Prof. mr. dr. Mark Heemskerk en Drs. Jasper Horsthuis, 26-09-2023
Hoogleraar/advocaat pensioenrecht Mark Heemskerk en Jasper Horsthuis bespreken de hoofdlijnen van de Wet Toekomst Pensioenen, die sinds 1 juli 2023 van kracht is, en de gevolgen daarvan voor de scheidingspraktijk.
Kind onder de nieuwe Pensioenwet minder beschermd dan partner
Mr. Frederique Hoppers, 28-03-2023
De invoering van het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' zal ertoe leiden dat een kind van wie de ouders zijn overleden minder bescherming kent dan een partner. Heeft de wetgever dat daadwerkelijk bedoeld?
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN