ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wie is (proces-)bevoegd: de curator of de curandus?
Hoge Raad 23-06-2023 (pub. 23-06-2023), ECLI:NL:HR:2023:949
Pensioenverweer strekt ter bescherming van bestaand vooruitzicht op uitkeringen aan andere echtgenoot na vooroverlijden van echtgenoot die de echtscheiding verzoekt. Dat is zuiver financieel van aard. Curandus niet-ontvankelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 09-08-2023
(pub. 08-09-2023), ECLI:NL:RBGEL:2023:4952
Pensioen. Afspraken uit echtscheidingsconvenant. Vaststellingsovereenkomst. Aanspraak op pensioen ex-echtgenoot prijsgegeven?
Rechtbank Midden-Nederland 28-07-2023

(pub. 04-08-2023), ECLI:NL:RBMNE:2023:4053
Geldigheid HV, uitgekleed finaal verrekenbeding, opgepotte winsten, wolf in schaapskleren, waarschuwing notaris, opleidingsniveau vrouw, referentieperiode NBI en relevante inkomensbestanddelen. Verdeling draagplicht schulden niet bij helfte. Zo acht rechtbank man geheel draagplichtig voor rekening-courantschulden. Gezien bestedingsdoel en vermogensposities pp had man die op zich moeten nemen en dient hij dit alsnog te doen. Eventueel beroep op #vervalbeding naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Parket bij de Hoge Raad 30-06-2023
(pub. 27-07-2023), ECLI:NL:PHR:2023:641
Familierecht. Pensioenverevening bij scheiding. Verzoek heropening debat; moet staking verdere pensioenopbouw worden aangemerkt als vermindering van aanspraken in de zin van art. 8c PSW; dient pensioen dat o.b.v. voor-huwelijkse dienstjaren wordt berekend ook voor verevening in aanmerking te komen; dienen dotaties die niet zijn gedaan te worden meegerekend; verzoek om afstorting; verdere motiveringsklachten. Samenhang met 22/03598.
Gerechtshof Den Haag 11-07-2023
(pub. 26-07-2023), ECLI:NL:GHDHA:2023:1314
Hof is van oordeel dat de directeur grootaandeelhouder niet onrechtmatig heeft gehandeld in het kader van de rechten van zijn ex-echtgenote in het kader van de pensioenverevening.
Gerechtshof Amsterdam 04-07-2023

(pub. 18-07-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:1552
In echtscheidingsconvenant staat te laag saldo vd bankrekening vermeld en worden twee rekeningen niet genoemd. Alleen t.a.v. de niet genoemde rekeningen sprake van verzwijging art. 3:194 lid 2 BW. 'Opzettelijk verzwijgen' ziet op het niet noemen van een goed; niet op de waarde ervan. Vrouw verzuimt verdeling van verschil te verzoeken. Geen sprake van benadeling met meer dan een kwart: sprake van een vaststellingsovereenkomst art. 3:196 BW en onvoldoende door vrouw gesteld. Afzien van verevening niet onaanvaardbaar.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Kind onder de nieuwe Pensioenwet minder beschermd dan partner
Mr. Frederique Hoppers, 28-03-2023
De invoering van het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' zal ertoe leiden dat een kind van wie de ouders zijn overleden minder bescherming kent dan een partner. Heeft de wetgever dat daadwerkelijk bedoeld?
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.
Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
Eric de Bruijn, 11-05-2020
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN