ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 13-11-2018
(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5620
De toepassing van de eenmalig verruimde vrijstelling schenkbelasting in het jaar 2014 wordt niet toegekend omdat eiseres in 2013 reeds gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling uit artikel 33a van de SW. Een beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. De stukken van beroep op de hardheidsclausule van derden behoren niet tot de op de(ze) zaak betrekking hebbende stukken.
Rechtbank Gelderland 21-01-2019

(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:181
Eiseres heeft in december 2013 een schenking van haar ouders gekregen. Zij maakt aanspraak op de tijdelijk verruimde vrijstelling van € 100.000 ivm verbetering eigen woning. Afgewezen door inspecteur omdat zij al vóór de schenking kosten heeft betaald. De rechtbank ziet in de voorwaarden die aan de vrijstelling zijn verbonden echter niet de verplichting dat de betaling van de schenking in de tijd moet voorafgaan aan de betaling van de kosten voor de verbouwing van de eigen woning. Beroep gegrond.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019

(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10
Moeder schenkt eind 2014 € 16.700 aan dochter die hiermee aflost op hypothecaire lening en beroep doet op tijdelijk verruimde vrijstelling van max. € 100.000. Idem voor schenking van € 35.500 van moeder aan dochter begin 2015 (met max. vrijstelling van € 52.752). Afgewezen: de verhoogde vrijstelling van art. 33 SW kan alleen één kalenderjaar worden toegepast. Aangezien dochter de verhoogde vrijstelling reeds voor 2014 had toegepast, kon zij hiervoor voor 2015 niet meer in aanmerking komen.
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018

(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3292
Belanghebbend ontving van buurvrouw in 2013 schenking van € 60.000 en in 2014 schenking van € 40.000, waarmee hij zijn hypotheekschuld afloste. Ogv tekst van art. 33a SW komt belanghebbende niet in aanmerking voor de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting van € 100.000: schenking dient in één jaar plaats te vinden. Hof ziet in de parlementaire geschiedenis van de tvv geen aanwijzing dat moet worden afgeweken van de tekst van de wet. Beroep op zorgvuldigheids-, vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel faalt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Schenkingsvrijstelling eigen woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN