ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Vruchtgebruik

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2792
Erfrecht. Geschil over waardering nalatenschap vader, met name percelen grond. Anti-speculatiebeding. Boedelbeschrijving. Akte tot legaat en vestiging vruchtgebruik onrechtmatig? Eiswijziging aan beide zijden. Doorhaling beslag. Geldleningen zoon aan ouders. Hoedanigheid waarin moeder procedeert: zowel pro se als in haar hoedanigheid van executeur nalatenschap vader.
Parket bij de Hoge Raad 08-06-2007
(pub. 08-06-2007), ECLI:NL:PHR:2007:BA2507
Erfrecht. Afgewezen verzoek van onterfde echtgenote van erflater op voet van art. 4:30 BW tot bevel aan testamentair erfgenaam mee te werken aan de vestiging van verzorgingsvruchtgebruik en aan executeurs-testamentair tot boedelbeschrijving; strekking art. 4:30 en opheffingsgronden als bedoeld in art. 4:33 lid 2 BW; bepaling behoefte.
Hoge Raad 08-06-2007

(pub. 08-06-2007), ECLI:NL:HR:2007:BA2507
Erfrecht. Afgewezen verzoek van onterfde echtgenote van erflater op voet van art. 4:30 BW tot bevel aan testamentair erfgenaam mee te werken aan de vestiging van verzorgingsvruchtgebruik en aan executeurs-testamentair tot boedelbeschrijving; strekking art. 4:30 en opheffingsgronden als bedoeld in art. 4:33 lid 2 BW; bepaling behoefte.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2006
(pub. 10-02-2006), ECLI:NL:GHSHE:2006:AV1464
Of een erfgenaam verplicht is mee te werken aan de verstrekking van een verzorgingsvruchtgebruik ten behoeve van de (onterfde) ex-echtgenote van de erflater, hangt onder meer af van enerzijds het gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk en anderzijds van het inkomen dat de ex-echtgenote geniet of redelijkerwijs kan verwerven. Daarbij houdt het hof rekening met een redelijk te achten rendement over het voorlopig berekende bedrag van de legitieme portie van het kind van de erflater en de ex-echtgenote, welk voorlopig berekende bedra...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vruchtgebruik

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN