ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' in consultatie
Er komt een belangrijke fiscale wetswijziging voor aandeelhouders die veel geld lenen bij hun vennootschap. Het maakt wel uit hoeveel zij lenen en waarvoor.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-11-2018
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:6631
Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet 1956; art. 35b, 35c en 35d.Belanghebbende wil de bedrijfsopvolgingsregeling toepassen op de verkrijging van (indirecte) aandelenbelangen. De rechtbank oordeelt op grond van de wettekst en de bedoeling van de wetgever dat voor elke objectieve onderneming of een gedeelte daarvan de bezitseis van artikel 35d, eerste lid, SW afzonderlijk moet worden toegepast. Aangezien voor twee indirecte aandelenbelangen niet is voldaan aan de bezitseis kan de bedrijfsopvolgingsregeling daarop niet worden toeg...
Rechtbank Noord-Holland 15-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1054
Aannemelijk is geworden dat geen rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest eenzelfde lening te verstrekken, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden. Daarom moet worden verondersteld dat bij die verstrekking een debiteurenrisico wordt gelopen dat deze derde niet zou hebben genomen. Eiser heeft dit risico aanvaard met de bedoeling zijn aandeelhoudersbelang te dienen. Aangezien de lening als onzakelijk moet worden gekwalificeerd, kan deze niet ten laste van het resultaat uit TB...
Rechtbank Gelderland 11-02-2019

(pub. 01-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:520
Bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding worden aandelen aan man toebedeeld. Man neemt tevens hypotheekschulden op zich, zodat vrouw in woning kan blijven wonen. Wegens overbedeling blijft vrouw € 400.000 schuldig aan man. 1. De (hypotheek)schulden zijn na scheiding deels aftrekbaar als kosten ter behoud van het aanmerkelijk belang, nl. voor zover de rente daaraan is toe te rekenen. 2. Niet bedingen van rente over € 400.000 is niet aftrekbaar als alimentatie, want lasten drukken niet daadwerkelijk op man.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-10-2018
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:6405
Erfbelasting, bij aanslag is de inspecteur afgeweken van de aangifte. De inspecteur is terecht uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning en heeft terecht fictieve verkrijgingen in aanmerking genomen omdat er geen rente is betaald over de schuldig gebleven schenkingen. Belanghebbende kan geen gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Geen schending van het gelijkheidsbeginsel onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1212.
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1381
Belanghebbende is directeur en (middellijk) enig aandeelhouder van een BV. Hij is ook de enige werknemer van deze BV. Het tussen de BV en belanghebbende overeengekomen (bruto)loon bedroeg in de jaren 2006 tot en met 2010 € 99.000. De BV heeft een daarmee corresponderend nettoloon aan belanghebbende uitbetaald. De Hoge Raad heeft in het verwijzingsarrest HR BNB 2017/13 geoordeeld dat het bedrag van de over een brutoloon verschuldigde loonheffing door de werknemer als loon wordt genoten door de inhouding daarvan door de werkgever. A...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN