Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Fiscaliteiten ondernemer X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Niet-gepubliceerd beleid Belastingdienst t.a.v. erfbelasting bij de BOR
Rendementstreven bij toepassing BOR
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2018 (pub. 27-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5635
Bij erfenis niet voldaan aan voorwaarde BOR: uit omvang vastgoedportefeuille, kwaliteit personeel of wijze van financieren kan niet streven naar meer rendement door meerarbeid worden afgeleid.
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) van toepassing op vastgoed-bv’s
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3294
Uitspraak na cassatie en verwijzing in HR 10-03-2017.ECLI:NL:HR:2017:396 Het Hof is, na verwijzing, van oordeel dat de ontwikkelingsactiviteiten van de onderhavige vennootschap niet kunnen worden aangemerkt als onderneming in de zin van art. 35c Sw. Belanghebbenden komen daarom niet in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
FI
Rechtbank Gelderland 27-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3695
Erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling artikel 35b van de Successiewet 1956. Vereiste van een onderneming in de zin van artikel 3.2 van de Wet IB 2001. Verhuurde onderneming. Voortgezet ondernemerschap. Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
FI
Rechtbank Gelderland 27-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3696
Wet IB 2001. Bedrijfsopvolgingsregeling artikel 4.17a van de Wet IB 2001. Vereiste van een onderneming in de zin van artikel 3.2 van de Wet IB 2001. Verhuurde onderneming. Voortgezet ondernemerschap. Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
FI
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2018
(pub. 27-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5635
Op eiseres rust de last aannemelijk te maken dat de verhuurwerkzaamheden van de onderneming onmiskenbaar ten doel hebben het behalen van een rendement dat het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaat. Eiseres is daarin niet geslaagd: uit de omvang van de vastgoedportefeuille noch uit de kwaliteit van het personeel noch uit de wijze van financieren kan onmiskenbaar enig streven naar meer rendement door het verrichten van meerarbeid worden afgeleid.
FI
Rechtbank Gelderland 06-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
In echtscheidingsconvenant worden aan man aandelen in 2 bv’s toegedeeld en aan vrouw woning. Tevens neemt man deel van hypotheekschuld en schuld aan bv over, waarvoor hypotheekrecht wordt gevestigd op de woning. Is de rente over deze schulden voor man aftrekbaar? Voorlopig oordeel Rb in tussenuitspraak: bij verdeling ontstaat nieuw beoordelingsmoment van samenhang tussen schuld en aanmerkelijk belang. Evenredig deel van de voor behoud van het aanmerkelijk belang noodzakelijke schuld kan hieraan worden toegerekend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN