Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Fiscaliteiten ondernemer X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Bij schenking aandelen onder last geen beroep op bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Rechtbank Gelderland 12-06-2018 (pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2577
DGA (eiser) schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om € 4,9 mln aan zijn broer te betalen. De last vormt een tegenprestatie, waardoor geen beroep kan worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
A-G: vrijstelling overdrachtsbelasting bij indirecte verkrijging OZ
Parket bij de Hoge Raad 30-05-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:615
Vrouw schenkt zoon alle aandelen in onroerendezaaklichaam. A-G concludeert dat deze indirecte verkrijging van onroerende zaken is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
Belastinglatentie bij BOF
Het is niet toegestaan om bij een schenking van aanmerkelijkbelangaandelen de latente inkomstenbelasting te berekenen tegen de nominale waarde. Bovendien mag de fiscus de IB-latentie evenredig toerekenen aan het vrijgestelde en het belaste deel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 06-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
IB/PVV 2013. Tussenuitspraak.Mag eiser rente op een vordering op zijn ex-echtgenote als kosten levensonderhoud in aftrek brengen? Kan hij de rente over hypothecaire schulden aftrekken als kosten van reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang?Eiser en zijn ex-echtgenote zijn in het echtscheidingsconvenant overeengekomen dat aan eiser de aandelen in twee bv’s worden toegedeeld en aan de ex-echtgenote de woning. Eiser neemt een deel van de schuld bij de bank en een schuld aan een van de twee bv’s over. Voor deze schulden is een rech...
FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-03-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1776
inkomstenbelasting; ontslag van instantie; aanmerkelijk belang; fiscale transparantie; afgezonderd particulier vermogen; toerekening vervreemdingsvoordeel; omkering bewijslast.Het verzoek van de inspecteur om ontslag van instantie is afgewezen omdat de belangen van belanghebbende zwaarder wegen dan die van de inspecteur. De beroepen worden daarom in behandeling genomen.Aan belanghebbende is over 2009 en 2010 een navorderingsaanslag respectievelijk een aanslag inkomstenbelasting opgelegd ter zake van aan haar toegerekende voordelen...
FI
Rechtbank Gelderland 12-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2577
DGA (eiser) schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om € 4,9 mln aan zijn broer te betalen. Rb: door de aan de schenking verbonden last is sprake van een tegenprestatie ex art. 4.17c lid 2 IB. Dat deze tegenprestatie niet aan eiser ten goede komt, maakt dit niet anders. Ook beroep op ratio van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan eiser niet baten. Hij doet via zoon A een schenking aan zoon M, terwijl zoon M niet de bedrijfsopvolger is. Dat is niet een situatie die de wetgever heeft willen faciliteren.
FI
Parket bij de Hoge Raad 30-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:615
Vrouw schenkt zoon alle aandelen in onroerendezaaklichaam (OZL). De indirect door de belanghebbende verkregen onroerende zaken zijn ondernemingsvermogen van het OZL en de onderneming is na de schenking voortgezet. A-G concludeert dat deze verkrijging is vrijgesteld van overdrachtsbelasting: HR BNB 2007/167 en HR BNB 2011/219 komen erop neer dat een verkrijging van fictieve onroerende zaken (OZL-aandelen) niet ongunstiger wordt behandeld dan de verkrijging van onroerende zaken.
FI
Hoge Raad 25-05-2018
(pub. 25-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:761
HR verklaart cassatieberoep (sprongcassatie) ongegrond, met toepassing van art. 81 lid 1 RO. Rb: bij schenking van aandelen die deels zijn vrijgesteld door toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit moet worden uitgegaan van de contante (en niet de nominale) waarde van de belastinglatentie. De inkomstenbelastinglatentie moet naar evenredigheid worden toegerekend aan het vrijgestelde deel van de verkrijging en het belaste deel van de verkrijging.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN