Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Fiscaliteiten ondernemer X
Rolgordijn tab
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3654
Belanghebbende heeft na het overlijden van zijn oom landbouwgrond en aandelen in een BV geerfd. In de aangifte erfbelasting doet hij een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van de Successiewet 1956. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende ten onrechte een beroep op de BOR heeft gedaan omdat niet voldaan is aan de zogenaamde bezitseis van artikel 35d, lid 1, aanhef en de onderdelen c en d van de Successiewet 1956. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet en evenmin krijgt belanghebbende gelijk om de waarde van ...
FI
Rechtbank Gelderland 18-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4002
Vrouw verkoopt 48% van certificaten van aandelen in BV aan ex-echtgenoot, die 52% bezit. Inspecteur stelt dat koopprijs (aanmerkelijk) lager is dan waarde in economische verkeer en legt voor verschil een aanslag schenkbelasting op. Rb: geen sprake van schenking. Vrouw had niet de wil om man te bevoordelen, hetgeen vereiste is voor schenking (onvoldoende als zij bevoordeling van man voor lief heeft genomen). Zij handelde uit eigenbelang omdat zij geldgebrek had en door de verkoop van de certificaten snel aan geld wilde komen.
FI
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3294
Uitspraak na cassatie en verwijzing in HR 10-03-2017.ECLI:NL:HR:2017:396 Het Hof is, na verwijzing, van oordeel dat belanghebbenden niet aannemelijk hebben gemaakt dat sprake is van arbeid die naar aard en omvang meer omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Belanghebbenden komen daarom niet in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van art. 35c Sw.
FI
Rechtbank Gelderland 27-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3695
Erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling artikel 35b van de Successiewet 1956. Vereiste van een onderneming in de zin van artikel 3.2 van de Wet IB 2001. Verhuurde onderneming. Voortgezet ondernemerschap. Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
FI
Rechtbank Gelderland 27-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3696
Wet IB 2001. Bedrijfsopvolgingsregeling artikel 4.17a van de Wet IB 2001. Vereiste van een onderneming in de zin van artikel 3.2 van de Wet IB 2001. Verhuurde onderneming. Voortgezet ondernemerschap. Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN