ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Schijnhandeling van (her)startende ondernemers van 80 of 92 jaar?
Rechtbank Noord-Nederland 24-01-2019 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:422
Moeder (1918) en 3 kinderen sluiten in 2010 een maatschapsovereenkomst en exploiteren akkerbouwbedrijf. Rb: geen schijnhandeling. Dat zij in de toekomst evt. gebruik maken van de BOR maakt dat niet anders.
Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2019 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:421
Vader (80), dochter en schoonzoon sluiten in 2012 een maatschapsovereenkomst en exploiteren akkerbouwbedrijf. Rb: geen schijnhandeling. Evt. gebruik in de toekomst van de BOR maakt dat niet anders.
B.V. mocht bij ruziesplitsing fiscaal meest voordelige route kiezen
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1381
Belanghebbende is directeur en (middellijk) enig aandeelhouder van een BV. Hij is ook de enige werknemer van deze BV. Het tussen de BV en belanghebbende overeengekomen (bruto)loon bedroeg in de jaren 2006 tot en met 2010 € 99.000. De BV heeft een daarmee corresponderend nettoloon aan belanghebbende uitbetaald. De Hoge Raad heeft in het verwijzingsarrest HR BNB 2017/13 geoordeeld dat het bedrag van de over een brutoloon verschuldigde loonheffing door de werknemer als loon wordt genoten door de inhouding daarvan door de werkgever. A...
FITU
Parket bij de Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1460
Overeenkomst van opdracht. Is opdrachtnemer tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen door niet te wijzen op bepaalde fiscale gevolgen van de door hem geadviseerde optie? Was opdrachtnemer uit hoofde van art. 7:401 BW gehouden spontaan op deze gevolgen te wijzen?
FI
Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2019
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:421
Dochter en schoonzoon zetten in 2000 akkerbouwbedrijf van (schoon)vader voort. In 2012 sluiten vader, dochter en schoonzoon een maatschapsovereenkomst en exploiteren zij het akkerbouwbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico. Rb: het is niet zo dat de maten in werkelijkheid andere rechtshandelingen zijn aangegaan dan zij volgens de maatschapsovereenkomst hebben gepresenteerd. Dat vader in de toekomst mogelijk gebruik zal maken van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en/of erfbelasting, maakt dat niet anders.
FI
Rechtbank Noord-Nederland 24-01-2019
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:422
Moeder (1918) verpacht vanaf 1976 landerijen en bedrijfsgebouwen aan zoon met akkerbouwbedrijf. In 2010 sluiten deze zoon, moeder en 2 andere kinderen een maatschapsovereenkomst en exploiteren zij het akkerbouwbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico. Rb: het is niet zo dat de maten in werkelijkheid andere rechtshandelingen zijn aangegaan dan zij volgens de maatschapsovereenkomst hebben gepresenteerd. Dat zij in de toekomst mogelijk gebruik zullen maken van fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, maakt dat niet anders.
FI
Rechtbank Gelderland 16-01-2019
(pub. 21-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:142
Splitsing van onderneming van broer en zus, die slechte verhouding hadden. Zus wilde: opheffen bestuursvacuüm, niet verder laten oplopen van R-C door broer en kunnen optreden tegen niet betalen van huur. Rb acht aannemelijk dat sprake is van zakelijke motieven voor de splitsing. Het stond de B.V. daarbij vrij de fiscaal meest voordelige route te kiezen. De vrijstelling wegens splitsing ex art. 15, eerste lid, onderdeel h WBRV is van toepassing. De naheffingsaanslag dient te worden vernietigd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN