ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Duomoeders verzoeken na echtscheiding vernietiging erkenning van elkaars kinderen
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2019 (pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1793
Moeders zelf niet ontvankelijk, maar bijzondere curator van de kinderen wel. Verzoek toegewezen: geen sprake meer van gezamenlijk ouderschap. Door vernietiging erkenning krijgt kind achternaam van eigen moeder.
Verwekker verzoekt vernietiging erkenning: strikte of minder strikte maatstaf?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018 (pub. 11-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11134
Toepassing ‘minder strikte maatstaf’: korte tijd tussen geboorte van kind en erkenning door partner moeder en geen mededeling daarvan door moeder. Verwekker hoefde de erkenning niet te verwachten.
Kan meemoeder het kind dat zij erkende nog adopteren?
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wat wél kan is dat bijzondere curator namens kind vernietiging erkenning vraagt; meemoeder kan daarna adopteren. Rb laat meewegen dat adoptie in buitenland meer zekerheid geeft.
Verzoek vernietiging erkenning
Rechtbank Gelderland 19-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:694
Wet biedt geen ruimte voor afweging van belangen van minderjarige, maar jurisprudentie EHRM wel. In lijn brengen van juridische en biologische werkelijkheid prevaleert. Erkenning vernietigd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2019

(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1793
Twee moeders hebben elkaars kinderen in 2015 erkend; kind 1 (2008) van geboortemoeder 1 kreeg bij erkenning door moeder 2 geslachtsnaam meemoeder. Beide moeders verzoeken vernietiging vd door hun gedane erkenning. Moeder 1 verzoekt de rechter ook de geslachtsnaam van kind 1 te wijzigen in haar oorspronkelijke achternaam: die van geboortemoeder. Is behandeling/toewijzing van deze verzoeken mogelijk ? Zo neen, is er andere mogelijkheid een en ander te bereiken? Art.1: 205 (a) BW, art. 1: 206 BW en art. 1: 212 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:52
Biologische vader dient op 17-11-16 verzoek in om vervangende toestemming kind (2013) te erkennen. 6 Dagen later erkent huidige partner moeder het kind. Kon rb biologische vader nog de gevraagde toestemming geven? Hof: Ja, Vanaf 17-11 tot definitieve beslissing rechter kon moeder een ander slechts voorwaardelijk toestemming tot erkennen verlenen. Ook valt belangenafweging abi art. 1:204 lid 3 sub a BW in voordeel biologische vader uit. Stelling moeder dat ze geen misbruik maakte van bevoegdheid, doet niet ter zake.
Rechtbank Limburg 12-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3708
Verzoek van erkenner tot vernietiging erkenning. Rechtbank heeft DNA-onderzoek gelast, maar moeder heeft geweigerd hieraan mee te werken.De rechtbank kan beslissing nemen die haar geraden voorkomt. De vraag waarvoor de rechtbank zich ziet gesteld is of uit het niet meewerken van de moeder aan het DNA-onderzoek de conclusie dient te worden getrokken dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is en dat het verzoek tot vernietiging van de erkenning daarom dient te worden toegewezen. De rechtbank acht zich onvoldoende voor...
Rechtbank Limburg 21-02-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3673
Fictie (dat vader de 2 kinderen nog voor hun geboorte heeft erkend en dat daarbij voor zijn achternaam is gekozen) brengt uitkomst voor wens ongehuwde ouders hun in 2010 en 2014 kort na geboorte overleden kinderen alsnog te laten registreren in het BRP mét de achternaam van vader. Nederlandse wet biedt weliswaar niet die mogelijkheid, maar het inwilligen vd wens hiertoe vd ouders is in casu wel in lijn met art. 8 EVRM en met de ontwikkeling die in februari 2019 is ingezet met de invoering van art. 1:19i lid 2 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018

(pub. 11-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11134
Biologische vader verzoekt vernietiging erkenning kind door partner moeder en vervangende toestemming om kind zelf te erkennen. Toepassing minder strikte maatstaf, onder meer omdat verzoeker redelijkerwijs niet hoefde te verwachten dat partner kind zou erkennen. Volgt toewijzing van genoemd verzoek: onvoldoende gesteld om af te wijken v uitgangspunt dat de biologische band tussen kind en verwekker wordt erkend als een familierechtelijke betrekking. Maar geen medegezag. En onderzoek Raad mbt (ruimte) omgangsregeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging erkenning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN