ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Testament van man met verstandelijke beperking wordt nietig verklaard
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019 (pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6251
Man met verstandelijke beperking liet via stichting vermogen na aan instelling waar hij verbleef. Hof verklaart voor recht (na intrekking appel en verweer door stichting) dat testament nietig is.
Executeur-testamentair verduistert grote geldbedragen uit nalatenschap
Hoge Raad 02-07-2019 (pub. 02-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1062
Toewijzing schadevergoeding en schadevergoedingsmaatregel tbv een deelgenoot. Daarbij wordt aangenomen dat zij één gezamenlijke rechtsvordering tbv de gezamenlijke erfgenamen als de benadeelde gemeenschap instelde.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 25-09-2019

(pub. 30-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7531
Erfrecht. Medewerkster verzorgingstehuis (1961) gaat geregistreerd partnerschap aan met heer X (1921). Na diens overlijden verkoopt zij woning voor lage prijs aan bedrijf vriendin, waardoor kinderen X worden benadeeld in verhaalsmogelijkheden. Koopovereenkomst vernietigd wegens handelen in strijd met art. 3:45 BW. Woning inmiddels geleverd aan derde te goeder trouw. Vernietiging mist daardoor goederenrechtelijk effect; in plaats daarvan verplichting tot schadevergoeding, hoofdelijk aansprakelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019

(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6251
Na intrekking door appellant (stichting) van principaal beroep en verweer tegen incidenteel appel verklaart Hof voor recht dat de uiterste wilsbeschikkingen in het testament nietig zijn. Tussenbeschikking:ECLI:NL:GHARL:2017:9390 Man met verstandelijke beperking benoemt stichting tot erfgenaam, onder last om nalatenschap aan te wenden voor instelling waar man verbleef. Hof: Of erflater wilsbekwaam is hangt af van aard en zwaarte van geestelijke stoornis, aard en ingrijpendheid testament en betrokken belangen.
Rechtbank Den Haag 08-08-2019

(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8184
Bewindvoerder dient verzoek in tot nietigverklaring testament belanghebbende wegens diens wilsonbekwaamheid. Los van het feit dat dit een dagvaardingsprocedure zou moeten zijn leeft belanghebbende nog. Nietigverklaring van een testament kan pas aan de orde zijn nadat de testateur is overleden.
Rechtbank Limburg 07-08-2019
(pub. 07-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7281
Eiser, van ruim boven 90 jaar, heeft algemene volmacht voor bankrek. aan gedaagde gegeven. In 6 mnd. tijd is in totaal €195.317,85 van rekening afgeschreven. Ondanks bewijsopdracht heeft gedaagde niet van aanvang af de duidelijkheid verstrekt die zij had moeten verstrekken. Zij voert telkens nieuwe feiten aan, althans komt te laat met belangrijke en noodzakelijke verfeitelijkingen. Gedaagde heeft haar verplichting zoals neergelegd in art. 21 Rv grof geschonden. Vordering wordt toegewezen tot € 170.817,85.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2357
Art. 806 lid 1 Rv; ontvankelijkheid in hoger beroep, niet verschenen belanghebbende;Art. 1:444 BW; bewindvoerder aansprakelijk voor door de rechthebbende geleden schade.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN