ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Christenen en donorschap
Gelukkig kind van drie vaders (Nederlands Dagblad 05-10-2019)
‘Met halfbroertjes vier je geen Kerst’ (Nederlands Dagblad 05-10-2019)
Nadere regulering spermadonatie: politiek Den Haag komt in actie
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 11-09-2019

(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8142
Gezien moeder's reactie op oproep man voor wensmoeder, hun gedeelde intentie, het OSP en 's mans betrokkenheid bij zwangerschap, heeft moeder bij man gerechtvaardigde verwachting gewekt ve door hen gedeeld ouderschap, incl. erkenning. Moeder misbruikte bevoegdheid door ipv daarvan aan haar partner toestemming te geven om kind te erkennen, n.b. tijdens mediation. Volgt verv. toestemming aan man om kind, met wie hij in nauwe pers. betrekking staat, te erkennen, onder gelijktijdige doorhaling vd erkenning door partner moeder.
Rechtbank Overijssel 29-03-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1511
Vordering tot het verstrekken van identificerende gegevens door hosting provider. Vordering afgewezen, onrechtmatig handelen onvoldoende aannemelijk
Rechtbank Rotterdam 13-02-2019

(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1050
Eisers vermoeden dat fertiliteitsarts zijn eigen zaad gebruikte bij bepaalde kunstmatige inseminaties en willen laten onderzoeken of dat inderdaad zo is. Hun belangen om te weten of zij van de arts afstammen wegen zwaarder dan belang vd weduwe en erfgenamen om DNA-vergelijkingsonderzoek tegen te houden. Volgt na schetsing juridisch kader oa verbod aan weduwe en erfgenamen dit vergelijkingsonderzoek te verhinderen, te verbieden of te belemmeren, resp te voorkomen dat eisers kennis nemen van het daaruit resulterende rapport.
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:520
Parket HR: Met oordeel dat de kinderen (2014 en 2016) niet te jong zijn voor statusvoorlichting heeft het hof het belang van de kinderen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun eigen identiteit voorop gesteld. Dat stond Hof vrij. Ouderlijk gezag a.b.i. art. 1:247 lid 1 BW is immers weliswaar een aan ouders toekomend ‘recht’, maar dit recht is gegeven in belang kind en kan daarom niet los worden gezien van de verplichting dat belang te dienen. HR: gevolgd
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018

(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
In deze casus is sprake van een genetische moeder, een draagmoeder en een wensmoeder. De wensmoeder wordt juridisch ouder door adoptie. Wat betreft het vaderschap van haar echtgenoot, tevens zaadddonor: nu voldaan is aan de voorwaarden van art. 10:100 BW wordt de uitspraak van het Dane County District Court van de State of Wisconsin, Verenigde Staten van 17 maart 2016 van rechtswege erkend. Het gevolg hiervan is dat het vaderschap van de man vaststaat.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Donorkind / donorschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN