Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Bevoegdheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Welke rechter is bevoegd bij pensioenprocedure?
Rechtbank Oost-Brabant 08-08-2018 (pub. 13-08-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3995
Procedure mbt het door werkgever aan ex-echtgenoot toegezegde nabestaandenpensioen. Rb: ook vordering uit onrechtmatige daad dient door kantonrechter te worden behandeld.
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018 (pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5887
De pensioenverevening is ongedaan gemaakt, volgens de vrouw met vervalsing van haar handtekening c.q. misbruik van omstandigheden. Rb: inzake vordering tegen pensioenverzekeraar is kantonrechter en niet Rb bevoegd.
Ook in kort geding is Rb bevoegd in verdelingsprocedures
Rechtbank Limburg 19-04-2018 (pub. 23-04-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:3794
Verweer vrouw dat alleen kantonrechter bevoegd is gepasseerd. Bij verdelings- en verrekeningsprocedures speelt financieel belang voor bevoegdheid geen rol. Is bij KG-procedures niet anders.
Nederlandse rechter niet bevoegd bij echtscheiding: afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding
Rechtbank Amsterdam 28-02-2018 (pub. 11-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1092
Nu Nederlandse rechter niet bevoegd is t.a.v. echtscheidingsverzoek, moeten verzoeken tot afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding worden ingesteld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-04-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5827
Incident over bevoegdheid rechtbank of kanton vanwege bepaling in samenlevingsovereenkomst. Hierin staat dat partijen zich zullen wenden tot de kantonrechter die in eerste en hoogste instantie zal beslissen. Geen prorogatie ex art. 96 Rv. Rechtbank oordeelt dat een vooraf overeengekomen keuze om toekomstige geschillen aan de sector kanton voor te leggen, buiten de grenzen van art. 96 Rv valt. De vordering in het incident wordt afgewezen.
ALFPME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-08-2018
(pub. 07-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3665
Goederen man na instellen appel onder bewind gesteld. Hof: voeren van een alimentatieprocedure valt onder het beheren en beschikken over de onder bewind staande goederen, nu een dergelijke procedure betrekking heeft op het inkomen en de financiële positie vd man en de uitkomst van de procedure daar ook gevolgen voor kan hebben. De man is dus procesonbevoegd in dit appel. Het hof heeft de bewindvoerder in de gelegenheid gesteld om de procedure over te nemen. Dit heeft hij niet gedaan. Hof beschouwt appel als ingetrokken.
FPPE
Rechtbank Oost-Brabant 08-08-2018
(pub. 13-08-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3995
De vorderingen van de vrouw betreffen het door de werkgever aan de ex-echtgenoot van de vrouw toegezegde nabestaandenpensioen. Rb: ook een vordering uit onrechtmatige daad valt onder de reikwijdte van art. 216 Pensioenwet en dient door de kantonrechter te worden behandeld, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering.
FPPE
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018
(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5887
De verevening van het pensioen van de man bij Allianz is ongedaan gemaakt cfm. een door man en vrouw ondertekend verzoek, waarbij de man de pensioenaanspraken naar Aegon heeft laten overmaken. De vrouw stelt dat de man haar handtekening heeft vervalst dan wel misbruik van omstandigheden heeft gemaakt en stelt Allianz en de man aansprakelijk. Allianz roept de man in vrijwaring op. Rb: ogv art. 216 Pensioenwet dient de vordering tegen Allianz door de kantonrechter te worden behandeld. Verwijzing ex art. 71 lid 2 Rv.
FP
Rechtbank Limburg 19-04-2018
(pub. 23-04-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:3794
1. Vrouw voert aan dat alleen kantonrechter bevoegd is omdat het gaat om een geldvordering < € 25.000 (art. 93 Rv j° art. 254 lid 5 Rv}. Gepasseerd nu vordering direct voortvloeit uit verrekenings- / verdelingsprocedure, waarbij financieel belang voor bevoegdheid geen rol speelt. Is bij KG-procedures niet anders. 2. Bedrag dat is geïncasseerd o.b.v. vernietigd verstekvonnis dient wegens restitutierisico te worden geparkeerd op derdengeldrekening totdat onherroepelijk zal zijn beslist.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bevoegdheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN