ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Moeder vertrekt met kind naar ouders - is woonplaats kind gewijzigd?
Rechtbank Noord-Nederland 17-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1779
Nee: meenemen van kind naar andere plaats was zonder toestemming van man en zou zeer tijdelijk karakter hebben. Daarom geen sprake van feitelijk verblijf van kind bij vrouw (art. 1:12 BW) en Rb niet bevoegd.
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap kan niet aan kantonrechter worden voorgelegd
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:306
Nakoming van overeenkomst inzake pensioenverdeling wel (mits geldelijk belang < € 25.000). Vrouw heeft geen recht op helft van ouderdomspensioen man ivm bijzonder nabestaandenpensioen (Boon/Van Loon).
Bevoegdheid spreekuur(kanton)-rechter bij familiezaken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10711
Art. 96 Rv ook van toepassing bij verzoekschriftprocedures. Spreekuurrechter als kantonrechter i.c. bevoegd: schoolkeuze is een 253a geschil en betreft een rechtsgevolg dat ter vrije beschikking van partijen staat.
Beroep man op arbitragebeding in samenlevingsovereenkomst i.c. onaanvaardbaar
Rechtbank Midden-Nederland 01-10-2018 (pub. 06-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5855
Bij vrouw ontbreken daarvoor de financiële middelen (minimaal € 10.750), waardoor zij geen effectieve toegang zou hebben tot onafhankelijk en onpartijdig gerecht, gewaarborgd door art. 6 EVRM.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 23-05-2019
(pub. 27-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4469
Kort geding tegen moeder. Zij verhuisde in 2019 mét de kinderen van Haarlem naar Dordrecht, ondanks beschikking (2016) waarin haar verzoek om vervangende toestemming werd afgewezen en ondanks vonnis in kort geding (2017) waarin haar een verhuisverbod werd opgelegd. Relatief bevoegd: rb Haarlem en niet rb R'dam. Inhoudelijk oordeel: geen misslag en geen argumenten aangevoerd die niet eerder zijn meegewogen; moeder moet zich daarom aan de beschikking houden. Hfvp kinderen bij vader bepaald, totdat in de bodemzaak is beslist.
Parket bij de Hoge Raad 05-04-2019
(pub. 03-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:454
IKO. NL rechter bevoegd kennis te nemen van teruggeleidingsverzoek kind vanuit India naar NL? Moeder n-o in cassatieberoep. Uitvoeringswet IKO ook toepasselijk op internationale kinderontvoeringen die niet door een verdrag worden beheerst (art. 2). Art. 13 lid 8 Uitvoeringswet sluit in IKO-zaken beroep in cassatie uit. Geen beroep op doorbrekingsgrond. P-G vraagt HR met oog op rechtsontwikkeling duidelijkheid te scheppen of NL rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van teruggeleidingsverzoek kind dat uit NL is ontvoerd ...
Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2019

(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1621
Exequatur ex art. 23 Haags Alimentatieverdrag 2007; Oekraïense kinderalimentatiebeslissing in NL erkend en uitvoerbaar verklaard. Voor Oekraïne geldt Alimentatieverordening niet. Oekraïne wel partij bij Haags Alimentatieverdrag 2007. Nu Oekraïne en NL partij waren bij Haags Verdrag betreffende erkenning en tenuitvoerlegging van alimentatiebeslissingen van 1973, wordt verzoek beoordeeld aan hand van Haags Alimentatieverdrag 2007 hoewel Oekraïense beslissing dateert van vóór inwerkingtreding laatstgenoemd verdrag (art. 48 HAV 2007)....
Rechtbank Noord-Nederland 17-04-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1779
Mbt toevertrouwing van minderjarige is Rb van woonplaats minderjarige bevoegd (art. 265 Rv). Bij gezamenlijk gezag volgt kind woonplaats van ouder bij wie het feitelijk verblijft (art. 1:12 BW). Rb: het meenemen van kind door vrouw naar plaats in Friesland was zonder toestemming van man en zou zeer tijdelijk karakter hebben. Daarom is geen sprake van feitelijk verblijf van kind bij vrouw, en is Rb Noord-Nederland niet bevoegd van verzoek van vrouw kennis te nemen. Verwijzing (art. 270 Rv).
Rechtbank Midden-Nederland 25-03-2019
(pub. 03-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1261
O.g.v. art. 1.1 Jw is de woonplaats van de jeugdige die onder voogdij van een GI staat de plaats van het werkelijke verblijf. De plaats van het werkelijke verblijf is daarom bepalend voor de bevoegdheid van de rechtbank en niet de vestigingsplaats GI.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bevoegdheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN