ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen rentevergoeding afgesproken, maar wel aanspraak op wettelijke rente
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Partijen spreken af dat vrouw geen rentevergoeding ontvangt over haar vordering inz. overwaarde woning. Maar man is aan haar wel wettelijke rente verschuldigd, nu hij in verzuim is het bedrag te voldoen.
Opeisbaarheid rente: onderscheid tussen verdeling en verrekenbeding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2018 (pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:126
Voor de opeisbaarheid van wettelijke rente dient onderscheid te worden gemaakt tussen vorderingen ogv verdeling van een gemeenschap(pelijk goed) en vordering ogv een verrekenbeding. 
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 22-10-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2797
Verdeling van in 2012 ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Geslaagd beroep op art. 3:194 lid 2 BW wegens contante geldopnames voor de peildatum. In eerste aanleg is overeenkomst tot stand gekomen tav betaling hypotheekrente. Los daarvan kan slechts onder uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken van de draagplicht bij helfte van gemeenschapsschulden. Nog geen wettelijke rente verschuldigd over overbedelingsvordering; dient beoordeeld te worden in het kader van de gehele verdeling en niet per bestanddeel.
Gerechtshof Den Haag 24-07-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2397
Man heeft ook in appel geen aangiftes IB, Vpb en OB overgelegd. Wederom geen afdoende verklaring voor omzetdaling en daling resultaten. Evenmin voldoende aangetoond dat M wegens psychische klachten niet méér kan werken. Uitleg begrip ‘alle lasten’ in artikel mbt kosten huishouding in de huwvw. Haviltex. Verzoek tot nakoming is geen nevenvoorziening, aangezien de behandeling daarvan tot onnodige vertraging van het geding zal leiden. Kosten verkoopklaar maken woning en levering aandelen aan man.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1692
Nevenvoorzieningen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Geen nihilstelling partneralimentatie op ver in de toekomst gelegen tijdstip (bereiken 65-jarige leeftijd). Verrekenbeding, ontslagvergoedingen te rekenen tot inkomensbegrip in huwelijkse voorwaarden. Verdeling auto’s met gesloten beurzen, betaalde onderhoudsnota’s vormen onderdeel daarvan. Wettelijke rente. Gebruiksvergoeding.
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Dat partijen hebben afgesproken dat aan vrouw geen rentevergoeding toekomt over het haar schuldig gebleven bedrag voor haar aandeel overwaarde woning, betekent niet dat man geen wettelijke rente verschuldigd kan zijn aan vrouw, indien hij in verzuim is het verschuldigde bedrag te voldoen (art. 6:119 BW). Vrouw heeft man niet in gebreke gesteld. Wel staat vast dat man niet wenst te betalen. Man is de wettelijke rente aan vrouw verschuldigd vanaf datum kort nadat hij te kennen heeft gegeven dat hij niet zal nakomen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-02-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1290
Scheiding in tuinderskringen. A. Uitleg resp. reikwijdte van: 1. ‘(in gemeenschap van) door hen tezamen bewoond registergoed en daarmede verband houdende hypothecaire schulden’; 2. 'kosten van verwerving en de kosten van herstel, verfraaiing en onderhoud van de in de gemeenschap vallende of tot de gemeenschap behorende zaken'; 3. ondertekend akkoord met een bepaalde wijze van verrekenen. B. geen plaats voor wettelijke rente.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
(Wettelijke) rente

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN