ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kinderen in Syrische vluchtelingenkampen
Rechtbank Den Haag 16-09-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10611
Voorlopige voogdij door GI over 2 jonge kinderen in Syrisch vluchtelingenkamp. Gezagsvacuüm door overlijden moeder en onbekende verblijfsplaats vader. Dringend en noodzakelijk dat in gezag van de kinderen wordt voorzien.
Rechtbank Den Haag 19-08-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10609
Verzoek voorlopige voogdij GI: zodanige aanknopingspunten met NL rechtssfeer dat belang kind het noodzakelijk maakt dat NL rechter zich bevoegd verklaart. Verzoek afgewezen: niet dringend en onverwijld noodzakelijk.
Uit gezag ontheven moeder wil andere voogdijinstelling: art. 1:259 BW ontoereikende grondslag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019 (pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4340
Moeder zonder gezag wil andere voogdijinstelling maar de aangevoerde grondslag (art. 1:259 BW) is ontoereikend. Die ziet op OTS. Bij voogdij geldt art. 1:328 BW, maar aan die vereisten is niet voldaan. Bekrachtiging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 16-09-2019

(pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10611
Rb spreekt voorlopige voogdij door GI uit over 2 jonge kinderen, geboren in kalifaat van IS en verblijvend in Syrisch vluchtelingenkamp. Door overlijden moeder en onbekende verblijfsplaats vader (in NL bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraf van 6 jaar en NL nationaliteit in 2017 ontnomen), is er een gezagsvacuüm en staan de kinderen niet onder het vereiste wettelijk gezag. Om de belangen kinderen te kunnen behartigen is het dringend en onverwijld noodzakelijk dat in gezagsuitoefening van kinderen wordt voorzien.
Rechtbank Den Haag 19-08-2019

(pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10609
Verzoek voorlopige voogdij over jonge kinderen, geboren in IS kalifaat, verblijvend in Syrisch vluchtelingenkamp (ex art. 1:241 BW, met toepassing van art. 800 lid 3 Rv). NL rechter rechtsmacht (art. 5 Rv; zodanige aanknopingspunten met NL rechtssfeer dat belang kind het noodzakelijk maakt dat NL rechter zich bevoegd verklaart). NL recht toepasselijk (HKBV 1996). Geen situatie waarin dringend en onverwijld noodzakelijk dat in gezagsuitoefening wordt voorzien om belangen kinderen te kunnen behartigen. Aanhouding.
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3465
Verzoek RvdK tot schorsing moeder in uitoefening gezag afgewezen. NL rechter rechtsmacht; kinderen door Belgische jeugdrechter aan familie vader in NL toevertrouwd. Niet voldaan aan art. 1:253r BW, nu niet gebleken dat moeder in onmogelijkheid verkeerde om gezag uit te oefenen. Uit stellingen RvdK en GI komt veeleer naar voren dat sprake van ernstige ontwikkelingsbedreiging voor kinderen en dat in verband daarmee moeder ouderlijk gezag niet (meer) zou moeten toekomen. Die vragen moeten in ander wettelijk kader worden onderzocht.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019

(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4340
Voogdij. Verzoek tot wijziging voogdij-instelling door moeder op grond van analoge toepassing van art. 1:259 BW. Hof: geen (analoge) toepassing. Art. 1:328 BW is hier van toepassing (beëindiging voogdij) maar van aanwezigheid van deze gronden is niet gebleken.
Rechtbank Overijssel 11-06-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3267
Onder curatele gestelde moeder. Verzoek moeder om hoofdverblijfplaats van het kind bij haar te bepalen wordt afgewezen, want moeder heeft niet het gezag en de GI bepaalt als voogd wat de verblijfplaats van het kind is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voogdij GI art. 1:302 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN