Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Dwangsom X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Schorsing dwangsommen omgangsregeling
Gerechtshof Den Haag 31-01-2018 (pub. 04-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:226
Schorsing dwangsommen: vrouw kan tijdens appelprocedure laten zien dat zij de omgangsregelingen zal nakomen, niet gehinderd door stress door dreiging van dwangsommen.
Rechter: vrouw moet zus toelaten tot overleden moeder
Rechtbank Noord-Nederland 13-03-2018 (pub. 13-03-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:855
Rechter moet eraan te pas komen, zodat vrouw afscheid kan nemen van haar overleden moeder. Toewijzing eis op straffe van dwangsom van € 50.000,-
Geen matiging of schorsing tenuitvoerlegging dwangsommen
Rechtbank Den Haag 02-02-2018 (pub. 01-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:2377
Voor opschorting van dwangsommen geen plaats, nu man niet al het mogelijke deed om aan de hoofdveroordeling, meewerken aan omgang met grootouders, tegemoet te komen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Den Haag 10-07-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1822
Incasseren dwangsommen. Rollen voorzieningenrechter en dwangsomrechter. Art.438 Rv en art. 611 d Rv. Niet de verantwoordelijkheid van een zevenjarige kind om te bepalen of het omgang heeft met de ouder die niet de dagelijkse zorg heeft. Het is de verantwoordelijkheid van beide ouders - waaronder dus de vrouw - dat [naam kind] met beide ouders een band kan opbouwen. Moeder dient de omgangsregeling stipt na te komen en het staat haar niet vrij om een rechterlijke beslissing naast zich neer te leggen.
FP
Parket bij de Hoge Raad 22-06-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:708
Procesrecht. Executie dwangsommen. De man wordt tijdens lopende echtscheidingsprocedure in KG veroordeeld tot betaling van (achterstallige) woonlasten en premies levensverzekering , op straffe van een dwangsom. Vrouw voldoet uit eigen middelen de woonlasten omdat de man op enig moment betaling achterwege laat. Hof oordeelt in executiegeschil dat vrouw daarom niet gerechtigd is dwangsom bij de man te incasseren. Klachten vrouw: man was (doordat vrouw zelf betaalde) niet bevrijd van zijn verplichting; grenzen rechtsstrijd.
FP
Rechtbank Limburg 08-05-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4386
Eiser in deze procedure is in eerdere procedure veroordeeld op straffe van een dwangsom om de sieraden aan gedaagde terug te geven. Dit heeft hij niet gedaan. Vervolgens zijn de dwangsommen geexecuteerd. Eiser vordert op grond van Art. 611d Rv opheffing, opschorting en/of vermindering van de verbeurde dwangsommen. Hij stelt dat hij de sieraden niet in huis heeft. Rechter overweegt dat er geen sprake is van onmogelijkheid om aan hoofdveroordeling te voldoen. Afwijzing van de vorderingen.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1196
Omgang minderjarige met de ouders van de overleden moeder. Vader door voorzieningenrechter veroordeeld tot strikte nakoming van geldende regeling -ook tijdens de vakantie- op straffe van lijfsdwang en/of dwangsommen. Hof bekrachtigt. Proceskostenveroordeling voor vader.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1194
Omgangsregeling tussen de vader en de twee kinderen vastgesteld op straffe van dwangsom als omgangsregeling niet wordt nagekomen. Grief dat veroordeling niet alleen geldt jegens moeder, maar ook jegens grootmoeder en partner grootmoeder. Grief faalt: moeder, die het gezag over de minderjarigen heeft, is met hen bij de grootmoeder ingetrokken. Zij had eerder de uitvoering van de omgangsregeling aan (partner van) grootmoeder overgelaten en grootouders hebben eerder hun medewerking geweigerd aan vastgestelde omgangsregeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Dwangsom

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN