ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afkoop polis door man, geen verhaal vrouw voor verrekeningsuitkering
Nu beide ex-echtelieden verzekeringnemer waren kon polis slechts met instemming van beiden worden afgekocht. Toedeling polis door Hof is geen akte tot levering. Bank jegens vrouw aansprakelijk voor schade.
Let op verjaring bij uitkering overlijdensrisicoverzekering
Krediet met overlijdensrisicoverzekering 2006, overlijden vrouw 2008. In 2016 maakt man aanspraak op uitkering: niet eerder gerealiseerd. Verzekeraar mocht zich echter beroepen op verjaring.
Afkoop levensverzekeringen zonder toestemming echtgenote
Afwijzing van klacht hierover van echtgenote van (overleden) verzekeringnemer tegen verzekeraar: behoudens aanvaarding begunstiging is verzekeringnemer hiertoe (bestuurs)bevoegd ogv art. 1:97 jo 1:90 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 03-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7417
Echtscheiding. Oudste kind tijdens procedure meerderjarig geworden. Zorgregeling jongste kind (14 jr) en vader conform feitelijk contact. Gelet op leeftijd en ingezette hulpverlening geen uitbreiding tegen zijn wens in. Partnerbijdrage. Jusvergelijking. Geen beperking duur. Vermogensrechtelijke afwikkeling. Huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting en regeling kosten huishouding. Vergoedingsverzoeken kosten huishouding afgewezen. Overige vergoedingsverzoeken deels toegewezen.
Rechtbank Rotterdam 26-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7418
Echtscheiding. Wijze verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap gelast. Ontslagvergoeding in stamrecht BV. Geld uitgeleend aan vof van de echtgenoten. Indien en voor zover zou komen vast te staan dat de BV nog een opeisbare vordering op de vof heeft, heeft de BV die ook op debeide vennoten (HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649). Waardering aandelen in vof. Gebruiksvergoeding gelijk aan (aandeel) eigenaarslasten.
Rechtbank Den Haag 30-01-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4943
In literatuur en rechtspraak wordt gediscussieerd over het antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van een door de rechter uitgesproken verdeling. Niet in geschil is dat deze verdeling in ieder geval obligatoire werking heeft. Weduwnaar moet daarom meewerken aan levering aan ex-partner van zijn overleden vrouw van haar aandeel in een woning die nog op naam stond van overleden vrouw en ex-partner, maar door rechter aan ex-partner was toegedeeld. Weduwnaar heeft ook geen recht uitbetaalde levensverzekering.
Rechtbank Den Haag 30-11-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14183
E.s. met nevenvoorz. Man was partner bij E&Y. Na vertrek koos man ervoor om zijn werkzaamheden op een andere manier in te richten. Van man mag in het kader van zijn wettelijke onderhoudsverplichting jegens de vrouw, en gezien het rollenpatroon tijdens het huwelijk, in redelijkheid verwacht worden dat hij inkomen uit arbeid genereert. Inkomen wordt cf. gebruikelijke loonregeling vastgesteld Art. 12a IB. Benoeming deskundige ivm waardering aandelen. Belastingdruk op kapitaalverz. wordt gesteld op gemiddelde van 42,5%.
Rechtbank Rotterdam 13-07-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6509
Gezien de beschermingsgedachte van art. 1:345 lid 1 sub a BW jo. art. 1:253k BW, schond levensverzekeraar zorgplicht t.o.v. dochter van ernstig zieke man door de waarde vd door haar vader afgekochte levensverzekering, die ten gunste van dochter was afgesloten, uit te keren op de rekening van vader en niet op een rekening van dochter. De verzekeraar nam aldus het risico dat de voor dochter bestemde gelden in nalatenschap vader verdwenen, wat ook gebeurd is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verzekeringen/lijfrentes

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN