Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Kindermishandeling/misbruik/veiligheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Veilig Thuis in kort geding veroordeeld tot sluiting dossier
Rechtbank Limburg 31-05-2018 (pub. 08-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5115
Voorzieningenrechter: voldoende aannemelijk dat besluit VT om dossier niet definitief te sluiten omdat de kindermishandeling niet is weerlegd, geen stand houdt. Vordering vernietiging dossier afgewezen.
Signaleren van kindermishandeling: een lastig dilemma
Overheid presenteert actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Limburg 31-05-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5115
Veilig Thuis concludeert na melding professionals en onderzoek dat vermoeden kindermishandeling niet is weerlegd en wil evt. rappelmogelijkheid uitoefenen. Ouders vorderen in KG tegen VT met succes verbod uitvoering rappel en sluiting dossier. Voorzieningenrechter: voorshands voldoende aannemelijk dat besluit VT om het dossier niet definitief te sluiten omdat de kindermishandeling niet is weerlegd, geen stand houdt. Vordering vernietiging dossier afgewezen wegens procesbelang VT.
JE
Rechtbank Limburg 03-04-2018
(pub. 25-04-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4000
Kort geding over sluiting dossier door Veilig Thuis. VT heeft taak om n.a.v. (vermoeden van) melding kindermishandeling te onderzoeken of daarvan sprake is. Eiser is veroordeeld (en behandeld) voor zedendelict met kind onder 12. Eiser woont nu samen met nieuwe partner waarbij hij contact heeft met kinderen in de leeftijd als toenmalige slachtoffer. Voorzieningenrechter: belang van de kinderen op veiligheid prevaleert boven het belang van eiser op bescherming privacy. Handelen VT niet disproportioneel. Afwijzing vordering.
JE
Gerechtshof Amsterdam 13-02-2018
(pub. 14-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:500
Bekrachtiging machtiging uithuisplaatsing. Alhoewel het gedrag van moeder voor nu niet met zekerheid PCF is, staat voor hof wel vast dat interactie tussen moeder en kind A een verstorende invloed op diens ontwikkeling heeft gehad. Kind B & C groeiden op in gezinssysteem met overbelaste moeder met psychiatrische problematiek en overmatige focus op (deels veronderstelde) gezondheidsproblemen van m.n. kind A . Vader bleek zich steeds meer afzijdig te op te stellen. GI moet diverse onderzoeken inzetten naar ouders en kinderen.
JE
Rechtbank Gelderland 22-01-2018
(pub. 25-01-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:315
Rb bevoegd mbt verzoek tot beëindiging vh ouderlijk gezag, nu de werkelijke verblijfplaats van de minderjarigen in Nederland is. De minderjarigen zijn er vermagerd en verwaarloosd aangetroffen op een camping. Genoegzaam gebleken dat de minderjarigen in de thuissituatie gedurende een lange periode slachtoffer en getuige zijn geweest van ernstige fysieke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing door de ouders. Geen perspectief op terugkeer naar ouders. Beëindiging ouderlijk gezag en voorziening in voogdij.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2018
(pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:363
Machtiging uithuisplaatsing. Zeer ernstige zorgen over de minderjarigen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kindermishandeling/misbruik/veiligheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN