ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Privacy in de jeugdbescherming
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7528
Afwijzing van eis moeder dat e-mail wordt verwijderd met strekking dat zij "ws" aan het Münchhausen-by-proxysyndroom lijdt: daarvoor bestuursrechtelijke weg. E-mail blijft voorlopig in gemeentedossier. Pp moeten in gesprek.
Schadevergoeding van instelling wegens fysiek ingrijpen bij jongere (2004)
Rechtbank Limburg 31-07-2019 (pub. 31-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7069
Schadeplichtig wegens o.m. fixeren: het gaat om vrijwillige hulp en expliciet is benoemd dat minderjarige niet fysiek vastgepakt mag worden. Als instelling niet de juiste expertise bezit, had zij overeenkomst moeten beëindigen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4097
bekrachtiging machtiging uithuisplaatsing van kinderen die bij pleegouders verbleven
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7518
Drie jongste kinderen blijven uithuisgeplaatst gelet op vermoedens van minshandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door ouders. Een eerdere vrijspraak van de moeder voor (medeplegen van) mishandeling van de drie oudste kinderen doet hier niet aan af.
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7528
Moeder vordert in kort geding verwijdering e-mail met o.m.: "hier is sprake van een psychiatrische moeder, ws een Munchhausen by Proxy". Gemeente weigert. Voorzieningenrechter komt niet toe aan een oordeel, want verklaart zich onbevoegd: eiseres moet daarvoor bestuursrechtelijke weg volgen. Wel advies aan partijen om in gesprek te gaan.
Rechtbank Amsterdam 05-09-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6575
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling hoeft het dossier over een gezin dat zij in onderzoek heeft, niet te sluiten.
Rechtbank Amsterdam 23-04-2019
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2924
Gezagsbeëindiging zonder OTS. Rb: door vader geuite doods- en uithuwelijkingsdreiging is serieus. Dat dit in zijn taal/cultuur een gangbare (niet-serieuze) manier van zeggen is, wordt niet gevolgd. LEC EGG heeft dreiging als reëel/ernstig ingeschat en dochter voelde zich ernstig bedreigd. Zij heeft, gelet op haar persoonlijke situatie extra hulp en ondersteuning nodig. Rvdk heeft terecht aangevoerd dat veiligheid zonder gezagsbeëindiging niet mogelijk is, wegens geheim adres. Bovendien ontbreekt thuisplaatsingsperspectief.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kindermishandeling/misbruik/veiligheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN