Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Kindermishandeling/misbruik/veiligheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Uit de praktijk: uithuisplaatsing bij Münchhausen by Proxy
Jeugdzorgwerkers: 'Een heftige zaak' (William Schrikker Jeugdbescherming 27-08-2018)
Johan Rietveld: ‘ Uithuisplaatsing was redding voor mijn kids’ (William Schrikker Jeugdbescherming 27-08-2018)
Damian: "Ik heb die jeugdzorgwerker destijds echt flink uitgescholden, ik was heel boos dat ze ons bij moeder weghaalde. Nu begrijp ik haar en ben ik blij met wat ze allemaal heeft gedaan."
Onderzoek Veilig Thuis rechtvaardigt niet stopzetting omgang met vader
Rechtbank Limburg 02-08-2018 (pub. 22-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7524
Toewijzing vordering hervatting omgang vader met kind met Downsyndroom: man in welhaast Kafkaiaanse situatie beland waarbij hij zich moet verdedigen tegen onbekende beschuldigingen zonder bron.
School verplicht tot melding bij Veilig Thuis?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018 (pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7127
Geen verplichting voor basisschool om tot zorgmelding bij Veilig Thuis over te gaan van mogelijk seksueel (pest)gedrag van ene kleuter tov andere kleuter. School gehandeld conform Meldcode Kindermishandeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Rotterdam 07-09-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7650
De melding van het vermoeden van kindermishandeling bij Veilig Thuis door het wijkteam van de gemeente is in casu niet onrechtmatig.Het belang van het kind bij het krijgen van de juiste zorg rechtvaardigt in dit geval een inbreuk op het recht op privacy.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018
(pub. 27-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6884
3 (van 4) kinderen (6, 3 en 1) zijn uit huis geplaatst ogv vermoeden van zeer ernstige kindermishandeling van kind 2. Voor kind 1 en 2 de 2e uithuisplaatsing binnen 1,5 jaar ivm mishandeling van kind 2. Hof: veiligheid kinderen kan thuis niet worden gewaarborgd. LEK/NFI doen vervolgonderzoek. Moeder noemt OI en andere medische verklaringen. (Stief)vader in voorlopige hechtenis ivm verdenking. Moeder doet het goed in moeder/kind-huis met de baby maar is nog niet uitgesloten als verdachte. Bekrachtiging uhp.
JEKI
Rechtbank Limburg 02-08-2018
(pub. 22-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7524
Veilig Thuis doet onderzoek naar gedrag kind met Downsyndroom nav zorgmelding Stichting Mee inz. “vermoedens van onveiligheid en zorgelijke signalen rondom opvallend seksueel getint gedrag kind, wat mogelijk grensoverschrijdend is”. Intussen legt moeder omgangsregeling stil op advies VT. Vader eist hervatting. Voorzieningenrechter wijst toe: man in welhaast Kafkaiaanse situatie beland waarbij hij zich moet verdedigen tegen onbekende en suggestieve beschuldigingen zonder bron. Situatie met andere kinderen staat erbuiten.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7127
Onderwijsrecht. Geen verplichting voor basisschool om tot zorgmelding bij Veilig Thuis (AMHK) over te gaan van mogelijk seksueel (pest)gedrag van ene kleuter tegen de andere kleuter. De vader van zijn zoontje van 4,5 jaar vordert dat de school een melding doet bij Veilig Thuis (AMHK) van incident op school, waarbij een andere kleuter met zijn vinger in de anus van het zoontje is gegaan (en mogelijk nog andere incidenten). De school heeft gehandeld conform de Meldcode Kindermishandeling, met gebruikmaking van externe deskundigen en...
JE
Rechtbank Gelderland 14-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3540
Kindermishandeling, vrijheidsberoving en verwaarlozing
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kindermishandeling/misbruik/veiligheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN