ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader veroordeeld wegens seksueel misbruik van dochters van moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7518
Moeder is ambivalent over het misbruik en miskent haar eigen verantwoordelijkheid. Hof betwijfelt of moeder nu wel in staat is om de belangen van de (andere) kinderen voorop te stellen. Verlenging uithuisplaatsing.
Privacy in de jeugdbescherming
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7528
Afwijzing van eis moeder dat e-mail wordt verwijderd met strekking dat zij "ws" aan het Münchhausen-by-proxysyndroom lijdt: daarvoor bestuursrechtelijke weg. E-mail blijft voorlopig in gemeentedossier. Pp moeten in gesprek.
Schadevergoeding van instelling wegens fysiek ingrijpen bij jongere (2004)
Rechtbank Limburg 31-07-2019 (pub. 31-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7069
Schadeplichtig wegens o.m. fixeren: het gaat om vrijwillige hulp en expliciet is benoemd dat minderjarige niet fysiek vastgepakt mag worden. Als instelling niet de juiste expertise bezit, had zij overeenkomst moeten beëindigen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7518
Drie jongste kinderen blijven uithuisgeplaatst gelet op vermoedens van minshandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door ouders. Een eerdere vrijspraak van de moeder voor (medeplegen van) mishandeling van de drie oudste kinderen doet hier niet aan af.
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7528
Moeder vordert in kort geding verwijdering e-mail met o.m.: "hier is sprake van een psychiatrische moeder, ws een Munchhausen by Proxy". Gemeente weigert. Voorzieningenrechter komt niet toe aan een oordeel, want verklaart zich onbevoegd: eiseres moet daarvoor bestuursrechtelijke weg volgen. Wel advies aan partijen om in gesprek te gaan.
Rechtbank Amsterdam 05-09-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6575
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling hoeft het dossier over een gezin dat zij in onderzoek heeft, niet te sluiten.
Rechtbank Amsterdam 23-04-2019
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2924
Gezagsbeëindiging zonder OTS. Rb: door vader geuite doods- en uithuwelijkingsdreiging is serieus. Dat dit in zijn taal/cultuur een gangbare (niet-serieuze) manier van zeggen is, wordt niet gevolgd. LEC EGG heeft dreiging als reëel/ernstig ingeschat en dochter voelde zich ernstig bedreigd. Zij heeft, gelet op haar persoonlijke situatie extra hulp en ondersteuning nodig. Rvdk heeft terecht aangevoerd dat veiligheid zonder gezagsbeëindiging niet mogelijk is, wegens geheim adres. Bovendien ontbreekt thuisplaatsingsperspectief.
Rechtbank Limburg 31-07-2019

(pub. 31-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7069
Voogd en minderjarige eisen schadevergoeding van hulpverleninginstelling wegens meerdere keren fysiek ondersteunen (o.m. fixeren) terwijl het om vrijwillige hulp gaat en eerder expliciet is benoemd dat minderjarige niet fysiek vastgepakt mag worden. Rb vindt dat vd 10 incidenten, er 5 wegens overmacht hebben plaatsgevonden en 5 onrechtmatig. Als instelling op enig moment tot de conclusie komt dat het niet de juiste expertise bezit, is het aan hem om de overeenkomst te beëindigen. Volgt schadevergoeding van € 1000.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kindermishandeling/misbruik/veiligheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN