ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1375
Ouder kind heeft als zeer jonge baby blijvend letsel opgelopen waarna hij uithuisgeplaatst is. RvdK heeft terecht ernstige zorgen over de veiligheid van het tweede kind van ouders gebaseerd op de NFI rapportage over wat de oudste heeft meegemaakt, ook al heeft OM zaak geseponeerd. Tevens hebben ouders lang geen enkele medewerking hebben verleend aan de GI. Hierdoor hebben zij kans laten liggen. Uithuisplaatsing van de ongeboren baby is destijds terecht verzocht en verleend. De uithuisplaatsing is nog steeds noodzakelijk.
Rechtbank Den Haag 19-09-2018

(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16146
Kort geding. De Raad voor de Kinderbescherming heeft nav weer een schoolwisseling inmiddels ambtshalve besloten onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie van de kinderen van eisers. De onderliggende informatie van Veilig Thuis en een door de gemeente ingeschakeld PGB-onderzoeksbureau worden wegens onzorgvuldig handelen buiten beschouwing gelaten. Ouders eisen verbod tot onderzoek. Rb: wettelijke grondslag voor het raadsonderzoek is aanwezig en aan beroep van eisers op artikelen uit het EVRM en IVRK wordt voorbij gegaan.
Rechtbank Rotterdam 30-11-2018

(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9903
Baby wordt ernstig in zijn ontwikkeling bedreigd. In ziekenhuis 7 incidenten. Bij de 3 incidenten waarbij kind wegraakte, was moeder alleen aanwezig. Geen medische verklaring ondanks uitgebreid onderzoek. Niet kan worden vastgesteld, maar evenmin uitgesloten, dat de moeder lijdt aan Münchhausen by Proxy-syndroom. Nu alle mogelijke oorzaken van de incidenten worden onderzocht, ligt het voor de hand ook deze mogelijke oorzaak in het onderzoek te betrekken. Uithuisplaatsing om veiligheid van baby te waarborgen.
Rechtbank Rotterdam 07-09-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7650
De melding van het vermoeden van kindermishandeling bij Veilig Thuis door het wijkteam van de gemeente is in casu niet onrechtmatig.Het belang van het kind bij het krijgen van de juiste zorg rechtvaardigt in dit geval een inbreuk op het recht op privacy.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018
(pub. 27-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6884
3 (van 4) kinderen (6, 3 en 1) zijn uit huis geplaatst ogv vermoeden van zeer ernstige kindermishandeling van kind 2. Voor kind 1 en 2 de 2e uithuisplaatsing binnen 1,5 jaar ivm mishandeling van kind 2. Hof: veiligheid kinderen kan thuis niet worden gewaarborgd. LEK/NFI doen vervolgonderzoek. Moeder noemt OI en andere medische verklaringen. (Stief)vader in voorlopige hechtenis ivm verdenking. Moeder doet het goed in moeder/kind-huis met de baby maar is nog niet uitgesloten als verdachte. Bekrachtiging uhp.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kindermishandeling/misbruik/veiligheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN