ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man vergeet lijfrentepolis om te zetten op einddatum
Gerechtshof Den Haag 16-01-2019 (pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:80
Gevolg: terecht wordt de lijfrenteaanspraak geacht te zijn afgekocht, wordt de waarde van de aanspraak gerekend tot het box 1-inkomen en wordt revisierente in rekening gebracht.
Geen verruimde saldomethode als lijfrentepremie bewust niet is afgetrokken
Gerechtshof Amsterdam 01-11-2018 (pub. 23-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4916
In 1995-2000 lijfrentepremies niet afgetrokken wegens ontbreken fiscaal voordeel. Hof: is bewuste keuze, dan geen toepassing van verruimde saldomethode. Lijfrente-uitkering volledig in heffing betrokken.
Overdracht lijfrenteverplichting naar niet toegestane verzekeraar
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 08-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:188
Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Verzekeraar doet aan belanghebbende uitkering uit kapitaalverzekering onder inhouding van een bedrag voor loonbelasting. Kan belanghebbende beroep doen op verrekening van dat bedrag met inkomstenbelasting?
Gerechtshof Den Haag 16-01-2019

(pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:80
Bij de expiratie van zijn lijfrentepolis heeft belanghebbende de lijfrenteaanspraak niet laten omzetten in een andere zodanige aanspraak. Dat was hem ontschoten wegens privé omstandigheden. Hof: dat dient voor zijn rekening en risico te blijven. Geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan de wettelijke termijn kan worden verlengd. Gevolg: terecht wordt de lijfrenteaanspraak geacht te zijn afgekocht, de waarde van de aanspraak gerekend tot het box 1-inkomen en revisierente in rekening gebracht.
Gerechtshof Amsterdam 01-11-2018

(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4916
Belanghebbende heeft in aangiften 1995 tot 2000 de betaalde lijfrentepremies bewust niet afgetrokken omdat hem dit, gelet op de reeds in aanmerking genomen aftrekposten, geen fiscaal voordeel zou opleveren. Het goedkeurend beleid (verruiming saldomethode) is daarom niet van toepassing, aangezien niet aan de daaraan gestelde voorwaarde is voldaan dat geen sprake mag zijn van een bewuste keuze. Dat betekent dat de inspecteur terecht de volledige lijfrente-uitkeringen tot zijn belastbare inkomen heeft gerekend.
Parket bij de Hoge Raad 08-11-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1267
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 18/00136. In cassatie is in geschil of belanghebbende in 2013 recht heeft op verrekening van de door [A] in 2015 aangekondigde inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen ter zake van de (fictieve) afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule met de door hem in 2013 verschuldigde inkomstenbelasting. [A] heeft belanghebbende in 2017 geïnformeerd dat ten onrechte loonheffing is achterhouden en dat [A] dit bedrag aan belanghebbende zal uitkeren. Het H...
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1195
Uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met periodiek verrekenbeding. Man is niet gehouden o.g.v. beschikking van Rb uit 2013 dan wel overeenkomst tussen partijen de helft van zijn rechten op lijfrentepolissen aan de vrouw over te dragen. Gevolg is dat de waarde van die polissen in de verrekening moet worden betrokken per peildatum. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat hierop een latente belastingclaim rust. Het hof kan de belastingclaim niet vaststellen aangezien het hof over onvoldoende informatie beschikt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Lijfrente onder huidig regime
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Bij een echtscheiding mogen partijen opgebouwde lijfrentevoorzieningen vervreemden door de lijfrente aan (één van) beide partners toe te scheiden. Dat gaat niet in alle gevallen fiscaal geruisloos.

Lijfrente onder huidig regime

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN