ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Alimentatienormen en art. 79 RO

meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 15-09-2017
(pub. 15-09-2017), ECLI:NL:HR:2017:2386
Vrouw klaagt dat Hof haar stellingen niet in zijn motivering heeft betrokken. Stelingen betreffen a) de tijd dat het kind bij de man en de vrouw verblijft b) actuele verdiencapaciteit vrouw c) behoefte kind d) draagkracht man en gevolgen van uitblijven van financiële gegevens man. HR: Klacht gegrond. In licht van deze stellingen is oordeel van het hof dat bijdrage nog steeds in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven zonder nadere motivering onbegrijpelijk.
Parket bij de Hoge Raad 16-06-2017
(pub. 15-09-2017), ECLI:NL:PHR:2017:518
Vrouw klaagt dat Hof haar stellingen niet in zijn motivering heeft betrokken. Stelingen betreffen a) de tijd dat het kind bij de man en de vrouw verblijft b) actuele verdiencapaciteit vrouw c) behoefte kind d) draagkracht man en gevolgen van uitblijven van financiële gegevens man. A-G concludeert tot vernietiging. HR: Klacht gegrond. In licht van deze stellingen is oordeel van het hof dat bijdrage nog steeds in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven zonder nadere motivering onbegrijpelijk.
Gerechtshof Den Haag 24-08-2016
(pub. 26-09-2016), ECLI:NL:GHDHA:2016:2552
De vrouw stelt dat bij de berekening van haar draagkracht het kindgebonden budget en combinatiekorting niet meegenomen moet worden. Zij werkt fulltime, verdient nog steeds ruim minder dan de man en draagt het grootste deel van de zorg voor de kinderen. De vrouw acht het daarom redelijk en billijk om de toeslagen volledig aan haar te laten toekomen. Het hof heeft begrip voor de gedachtegang van de vrouw, maar gaat daar niet in mee. Daarvoor heeft de vrouw onvoldoende bijzondere feiten en omstandigheden gesteld.
Gerechtshof Den Haag 15-06-2016
(pub. 20-06-2016), ECLI:NL:GHDHA:2016:1736
Tremarapport is geen recht vlg. art. 79 RO. Ivm rechtseenheid en voorspelbaarheid van uitspraken is rechtzoekende gebaat bij rechterlijk oordeel conform tremarapport. Niet i.s.m. wettelijk kader indien rechter rekening houdt met forfaitaire normen, maar niet indien (i) de werkelijke lasten van de alimentatieplichtige aanmerkelijk lager zijn en (ii) uitsluitend tgv rekenmethode niet in volledige behoefte van kinderen kan worden voorzien. Verlaging zorgkorting van 15% naar 5% redelijk, nu vrouw alle kosten dient te voldoen.
Hoge Raad 04-12-2015
(pub. 04-12-2015), ECLI:NL:HR:2015:3478
Hof heeft voor berekening draagkracht willen aansluiten bij Rapport Alimentatienormen; volgens overgelegde berekening, opgesteld a.d.h.v. door hof gehanteerde uitgangspunten, heeft man aanzienlijk hogere draagkracht dan waarvan hof is uitgegaan. Aanbeveling HR om berekening aan beschikking te hechten. Hof heeft miskend dat ook als aannemelijk is dat inkomen man in toekomst (weliswaar niet verlaagd wordt maar wel) gelijk blijft grond kan bestaan de wettelijke indexering geheel of gedeeltelijk uit te sluiten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
Prejudiciële vragen alleenstaande-ouderkop procesrechtelijk bezien
(Mr. Mirella Peletier, 08-06-2015)
Mirella Peletier gaat vanuit een procesrechtelijk perspectief in op de twee Haagse zaken waarin prejudiciële beslissingen over de alleenstaande-ouderkop aan de Hoge Raad zijn voorgelegd.
Over vuistregels en richtlijnen bij de vaststelling van alimentatie
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-02-2015)
Het is mooi dat instanties hebben berekend wat in een bepaald geval mogelijk een behoefte is. Maar als die in werkelijkheid afwijkt, mag de rechter de vuistregel of de tabel niet laten prevaleren.

Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN