Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Wijze van procederen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Wijze van procederen

meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-09-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8127
Vorderingen van de gemeenschap op een deelgenoot dienen bij de verdeling aan de orde te komen (art. 3:184 BW), waartoe eventueel dan ook een beslissing door de (gewone) rechter kan worden ingeroepen (art. 3:185 BW). Dat kan anders zijn indien de vordering zich naar zijn aard er niet voor leent om in de verdeling te worden betrokken of indien het instellen van de rechtsvordering geen uitstel kan lijden (laatstelijk Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:535 ).
ERFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7271
Gefragmenteerd debat tav nalatenschap vader. Obiter dictum: "Het hof realiseert zich terdege dat deze uitkomst voor partijen die in hun onderlinge debat kennelijk zijn vastgelopen weinig bevredigend is. [...] Dat neemt niet weg dat de procedure zoals die door partijen is ingericht en verder is versmald in hoger beroep aan het hof onvoldoende mogelijkheid biedt alsnog aangaande samenstelling, omvang en verdeling van de nalatenschap als geheel bindend te beslissen zonder daarbij buiten de grenzen van de rechtsstrijd te treden."
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-06-2018
(pub. 28-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2761
Art. 332 Rv brengt mee dat in beginsel alleen hoger beroep kan worden ingesteld door en tegen de processuele (weder)partij(en) in eerste aanleg. Appellant was geen partij in eerste aanleg. Ook al was appellant als toegevoegd executeur vertegenwoordiger van zijn moeder, dan was het nog niet mogelijk dat hij in die hoedanigheid in hoger beroep zou gaan omdat moeder zelfstandig ook al in hoger beroep was gegaan en zij dus niet vertegenwoordigd hoeft te worden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wijze van procederen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN