ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Verzoek vaststellen aandeel in nalatenschap ouders op verweerster
Rechtbank Limburg 12-06-2019 (pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5555
I.c. zes kinderen/erfgenamen. Verzoek afgewezen: geen wettelijke grondslag voor het vaststellen van de hoogte van het erfdeel op verweerster als enige van de overige vijf erfgenamen en niet op de nalatenschap.
Rolwisseling tijdens procedure leidt tot niet-ontvankelijkheid hoger beroep
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018 (pub. 22-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10101
Vordering in eerste aanleg ingesteld door executeurs. Door beneficiaire aanvaarding nadien zijn de erfgenamen vereffenaars van de nalatenschap geworden. Appel daarom niet-ontvankelijk.
De rechter helpt een handje in het erfrecht
Rechtbank Overijssel 22-08-2018 (pub. 15-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3814
Op voorblad van dagvaarding staat gedaagde genoemd en niet in hoedanigheid van vereffenaar. Rb bevoegd tav vordering die niet anders dan alleen betrekking kan hebben op gedaagde als vereffenaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 12-06-2019

(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5555
Verzoek vaststellen aandeel in nalatenschap vader en moeder op verweerster (art. 4:15 lid 2 sub c BW jo. art. 4:13 lid 3 BW). Gesteld noch gebleken is op grond waarvan de kantonrechter de hoogte van het erfdeel op verweerster als enige van de overige vijf erfgenamen en niet op de nalatenschap dient vast te stellen. Het aldus geformuleerde verzoek ontbeert wettelijke grondslag waardoor dit zal worden afgewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-12-2018
(pub. 17-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5181
Dochter A neemt geld op van vader, en bewindvoerder vader vordert dit terug. Lopende de procedure overlijdt vader. Dochter B treedt op grond van art. 3:189 lid 2 BW in verband met art. 3:171 BW bevoegd (met de kennelijke instemming van dochter A) op tegen dochter A als procespartij namens de nalatenschap waarin dochter A en dochter B deelgenoot zijn. Moet dochter A rekening en verantwoording afleggen?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018

(pub. 22-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10101
Vordering in eerste aanleg ingesteld door executeurs. Door beneficiaire aanvaarding nadien zijn de erfgenamen vereffenaars van de nalatenschap geworden en als zodanig op grond van het bepaalde in art. 4:198 BW in verbinding met art. 4:211 lid 2 eerste zin BW degenen die bevoegd waren - en wel slechts gezamenlijk - tot het aanwenden van het rechtsmiddel van hoger beroep tegen de bestreden vonnissen. Appel daarom niet-ontvankelijk.
Gerechtshof Den Haag 12-06-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2904
Zus heeft woonplaats in Australië dus zaak draagt een internationaal karakter. Hof acht zich internationaal bevoegd op grond van artikel 24 sub 5 EEX-Verordening II (Nr. 1215/2012), nu het geschil van partijen de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing betreft en Nederland als de plaats van tenuitvoerlegging geldt.
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2717
Schorsing uitvoerbaar bij voorraadverklaring. Van een juridische of feitelijke misslag is pas sprake indien de uitspraak van de rechter in eerste aanleg op een vergissing berust en niet indien een andere dan de door de rechter in eerste aanleg gedane uitspraak mogelijk zou zijn geweest. In dit geval sprake van klaarblijkelijke juridische misslag. Werkzaamheden als executeurs nog niet voltooid, dus er kon nog niet worden verdeeld
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wijze van procederen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN