Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Wijze van procederen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

De rechter helpt een handje in het erfrecht
Rechtbank Overijssel 22-08-2018 (pub. 15-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3814
Op voorblad van dagvaarding staat gedaagde genoemd en niet in hoedanigheid van vereffenaar. Rb bevoegd tav vordering die niet anders dan alleen betrekking kan hebben op gedaagde als vereffenaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Den Haag 12-06-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2904
Zus heeft woonplaats in Australië dus zaak draagt een internationaal karakter. Hof acht zich internationaal bevoegd op grond van artikel 24 sub 5 EEX-Verordening II (Nr. 1215/2012), nu het geschil van partijen de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing betreft en Nederland als de plaats van tenuitvoerlegging geldt.
ER
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2717
Schorsing uitvoerbaar bij voorraadverklaring. Van een juridische of feitelijke misslag is pas sprake indien de uitspraak van de rechter in eerste aanleg op een vergissing berust en niet indien een andere dan de door de rechter in eerste aanleg gedane uitspraak mogelijk zou zijn geweest. In dit geval sprake van klaarblijkelijke juridische misslag. Werkzaamheden als executeurs nog niet voltooid, dus er kon nog niet worden verdeeld
ER
Rechtbank Overijssel 22-08-2018
(pub. 15-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3814
Op het voorblad van de dagvaarding staat gedaagde genoemd en niet gedaagde in haar hoedanigheid van vereffenaar. Rechtbank legt de vorderingen uit en bepaalt voor elk daarvan of deze betrekking heeft op gedaagde of gedaagde als vereffenaar. Rechtbank is ten aanzien van een deel van de vorderingen onbevoegd.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-09-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8127
Vorderingen van de gemeenschap op een deelgenoot dienen bij de verdeling aan de orde te komen (art. 3:184 BW), waartoe eventueel dan ook een beslissing door de (gewone) rechter kan worden ingeroepen (art. 3:185 BW). Dat kan anders zijn indien de vordering zich naar zijn aard er niet voor leent om in de verdeling te worden betrokken of indien het instellen van de rechtsvordering geen uitstel kan lijden (laatstelijk Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:535 ).
ERFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7271
Gefragmenteerd debat tav nalatenschap vader. Obiter dictum: "Het hof realiseert zich terdege dat deze uitkomst voor partijen die in hun onderlinge debat kennelijk zijn vastgelopen weinig bevredigend is. [...] Dat neemt niet weg dat de procedure zoals die door partijen is ingericht en verder is versmald in hoger beroep aan het hof onvoldoende mogelijkheid biedt alsnog aangaande samenstelling, omvang en verdeling van de nalatenschap als geheel bindend te beslissen zonder daarbij buiten de grenzen van de rechtsstrijd te treden."
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wijze van procederen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN