ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Koopprijs Range Rover geen gift
Gerechtshof Den Haag 03-07-2019 (pub. 21-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2744
Man moet vrouw € 130.000,- betalen voor koopprijs Range Rover. Op grond van huwelijkse voorwaarden heeft vrouw een vergoedingsrecht. Geen sprake van gift. Bewijsaanbod gepasseerd want niet ter zake dienend.
Betaling hypotheekrente gezamenlijke woning door (ex-)partners
Rechtbank Overijssel 03-07-2019 (pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2466
Hypotheekrente valt niet onder art. 3:172 BW (naar evenredigheid van aandeel). Art. 6:10 BW van toepassing: ieder aansprakelijk voor deel van schuld dat hem in onderlinge verhouding aangaat. I.c. 50/50 ivm eigendomsverhouding.
Uitleg begrip 'stortingen op gemeenschappelijke rekeningen' in samenlevingscontract
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10674
Partijen hebben i.c. slechts beoogd elkaar de helft over te dragen van saldo op gezamenlijke rekeningen, bestemd voor gemeenschappelijke huishoudkosten. Vrouw geen recht op deel banktegoed man tbv woning.
Overeenkomst verhindert beroep op natuurlijke verbintenis
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:89
Vrouw stelt dat sprake is van natuurlijke verbintenis van man jegens haar. Hof: nu er overeenkomst is gesloten mbt de (financiële) afwikkeling van de samenleving, is geen plaats meer voor een natuurlijke verbintenis.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 03-07-2019

(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2744
Man moet vrouw € 130.000,- betalen ter zake een gekochte Range Rover. Op grond van huwvw heeft vrouw een vergoedingsrecht. Man heeft geen bewijs naar voren gebracht van stelling dat koopsom aan hem is geschonken. Bewijsaanbod gepasseerd omdat getuigen niet kunnen verklaren over schenking koopsom maar alleen over levering auto. Afwijzing verzoek verrekening kosten huishouding. Veel stukken overgelegd maar onvoldoende om ieders fourneerplicht en een eventuele betalingsverplichting vd vrouw jegens de man vast te stellen.
Rechtbank Rotterdam 03-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7417
Echtscheiding. Oudste kind tijdens procedure meerderjarig geworden. Zorgregeling jongste kind (14 jr) en vader conform feitelijk contact. Gelet op leeftijd en ingezette hulpverlening geen uitbreiding tegen zijn wens in. Partnerbijdrage. Jusvergelijking. Geen beperking duur. Vermogensrechtelijke afwikkeling. Huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting en regeling kosten huishouding. Vergoedingsverzoeken kosten huishouding afgewezen. Overige vergoedingsverzoeken deels toegewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019

(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7447
Ex-samenlevers. Man vordert verklaring voor recht dat vaststellingsovereenkomst is vernietigd wegens wilsgebrek (misbruik van omstandigheden en dwaling), dan wel vernietigbaar is ogv benadeling. Afgewezen. Medische toestand niet kenbaar voor vrouw en mediator. Voorts bepaalt Hof: de vaststellingsovereenkomst bevat geen letterlijk kwijtingsbeding, maar Haveltex-uitleg van de vso leidt wel tot de conclusie dat partijen er redelijkerwijs van mochten uitgaan dat met de vso alle bestaande geschilpunten zijn beëindigd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6001
Geëindigde samenleving. Afwikkeling kosten gemeenschappelijke huishouding. Man niet nader onderbouwd dat hij ontslagvergoeding niet via onttrekkingen uit de B.V. heeft gebruikt als aanvulling op zijn inkomen. Nu hij dit heeft nagelaten en geen toereikend bewijsaanbod, heeft hij onvoldoende onderbouwd dat zijn netto inkomsten niet meer hebben bedragen. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de hypotheekrente teruggave. Nu niet kan worden berekend wat ieder van partijen verschuldigd is, wordt de vordering afgewezen.
Rechtbank Overijssel 03-07-2019

(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2466
Informele samenleving zonder contract. Vrouw eist bij einde relatie bijdragen in kosten gezamenlijke koopwoning. Dit wordt afgewezen voor zover vordering ziet op kosten tijdens de relatie: Rb leidt stilzwijgende overeenkomst af dat partijen gedurende relatie financieel bijdroegen wat zij konden, waarna zij niets meer verschuldigd waren. Na einde relatie geldt bij eenvoudige gemeenschap art. 3:172 BW: beiden betalen helft aan kosten voor bezit/behoud van woning. Hypotheekrente valt niet onder art. 3:172 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kosten huishouding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN