Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Kosten huishouding X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Geen vergoedingsrecht ex-samenwoners voor kosten huishouding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018 (pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2376
Feitelijke gang van zaken tijdens samenwoning mbt kosten huishouding is bestendig gebruik, dus stilzwijgende afspraak. Geen vergoedingsrecht.
Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Uitleg samenlevingsovereenkomst: kosten huishouding en schuld
Gerechtshof Den Haag 27-06-2017 (pub. 12-07-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2058
Uitleg samenlevingsovereenkomst. 1. Na verbreken samenleving geen verplichting kosten huishouding van partner te voldoen. 2. Partner mocht erop vertrouwen dat hij geleend bedrag niet behoefde terug te betalen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Gelderland 26-04-2017
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2017:6941
Afrekening kosten huishouding na beëindiging samenleving. Rechtbank acht het niet haar taak om overgelegde stukken te ordenen en de bewijsstukken bij elkaar te zoeken. Vorderingen grotendeels afgewezen.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018
(pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2376
Uit feitelijke gang van zaken gedurende de samenwoning van partijen leidt het hof een zeker bestendig gebruik in de relatie van partijen af mbt de kosten der huishouding. Dit bestendig gebruik kan worden gekwalificeerd als het resultaat van stilzwijgend tot stand gekomen afspraken. Derhalve geen ongegronde verrijking of onverschuldigde betaling.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 13-03-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1191
Afwikkeling samenleving(sovereenkomst). Gemeenschappelijke woning en hypotheekschuld. Overeenkomst van geldlening; vrouw verklaarde zich voor een bepaald bedrag schuldig aan man. Betekenis (gebrek aan) goedschrift. Vergeefs beroep op dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden a.b.i. art. 3:44 lid 3 BW. Vordering tzv teruggaven belastingdienst verjaard, maar bevoegdheid tot verrekening eindigt niet door verjaring van de rechtsvordering (art. 6:131 BW).
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018
(pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Beëindiging samenwoning in 2005. Vast staat dat zij verdeling van de gemeenschappelijke vermogensbestanddelen wensten, doch één hypotheekpolis (beiden verzekeringnemer) is niet genoemd. Hof: Nu partijen samen gerechtigd zijn tot de polis en man de premies heeft betaald vanaf 2005, dient polis aan de man te worden toegedeeld onder verplichting aan vrouw de helft van de waarde te vergoeden, onder verrekening van hetgeen vrouw aan hem is verschuldigd ivm betaling van de premies vanaf 2005. Haviltex en art. 6:131 lid 1 BW.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-05-2018
(pub. 02-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1845
Man stelt dat hij met privémiddelen € 11.622,19 in woning heeft geïnvesteerd. Man meent dat hij aan zijn stelplicht heeft voldaan nu vrouw de administratie onder zich heeft en hij geen rekeningoverzichten meer kan verkrijgen. Hof: dit berust op onjuiste rechtsopvatting van art. 150 Rv. Man diende, gelet op gemotiveerde betwisting door vrouw, i.i.g. enige (verificatoire) onderbouwing van zijn stelling in het geding te brengen zoals facturen van aan woning aangebrachte verbeteringen en andere aanwijzingen
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kosten huishouding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN