ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitleg begrip 'stortingen op gemeenschappelijke rekeningen' in samenlevingscontract
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10674
Partijen hebben i.c. slechts beoogd elkaar de helft over te dragen van saldo op gezamenlijke rekeningen, bestemd voor gemeenschappelijke huishoudkosten. Vrouw geen recht op deel banktegoed man tbv woning.
Overeenkomst verhindert beroep op natuurlijke verbintenis
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:89
Vrouw stelt dat sprake is van natuurlijke verbintenis van man jegens haar. Hof: nu er overeenkomst is gesloten mbt de (financiële) afwikkeling van de samenleving, is geen plaats meer voor een natuurlijke verbintenis.
Geen vergoedingsrecht bij ex-samenwoners
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018 (pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4829
Afwijzing van vorderingen van man en vrouw over en weer, nu de betalingen uit inkomens en vermogens niet kunnen worden vastgesteld. 'Groene, blauwe en gele knikkers zijn door elkaar gekomen.'
Geen vergoedingsrecht ex-samenwoners voor kosten huishouding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018 (pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2376
Feitelijke gang van zaken tijdens samenwoning mbt kosten huishouding is bestendig gebruik, dus stilzwijgende afspraak. Geen vergoedingsrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019
(pub. 28-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2705
Geschil mbt hoogte gebruiksvergoeding en kosten huishouding. Hof: bijdrage huishoudgeld vrouw van € 1250/mnd had mede betrekking op kosten woning. V heeft dus bijgedragen in de lasten van de woning en daarmee moet rekening gehouden worden bij vaststelling gebruikersvergoeding. M dient volledige woonlasten te betalen over periode dat hij woning bij uitsluiting gebruikte. Gebruikersvergoeding vastgesteld op helft bijdrage huishoudkosten. Afwijzing vordering M tot verrekening kosten huishouding.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:750
Vermogensafwikkeling na beëindiging affectieve relatie. Geldleningen ten behoeve van de bedrijfsvoering of bestedingen voor de huishouding? Vordering tot afgifte van inboedelbestanddelen onvoldoende onderbouwd.
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019

(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:89
In appel stelt vrouw subsidiair dat sprake is van een natuurlijke verbintenis van de man jegens haar. Nu er echter in de visie van beide partijen een overeenkomst is gesloten met betrekking tot de (financiële) afwikkeling van de samenleving is er voor het aannemen ve natuurlijke verbintenis geen plaats meer. Verder redelijk en billijk dat beide partijen vanaf de dag der dagvaarding de eigenaarslasten van de woning gemeenschappelijk dragen. De gesloten overeenkomst was naar zijn aard tijdelijk. Gebruikerslasten voor vrouw.
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018

(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10674
Uitleg samenlevingsovereenkomst en art. 3:185 lid 1 BW. En/of-rekening duidt slechts op afspraak met bank. Gelden op en/of-rekening behoren toe aan degene die deze gelden op deze rekening heeft gestort, tenzij partijen onderling anders zijn overeengekomen. PP hebben in casu ondanks bepaalde in art.3.2 slechts beoogd elkaar de onverdeelde helft over te dragen vh saldo op gemeenschappelijke rekeningen die in gebruik waren om de kosten van de gemeenschappelijke huishouding te voldoen. Vrouw geen recht op deel banktegoed.
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018

(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4829
Affectieve relatie zonder samenlevingsovereenkomst, maar met kinderen en gezamenlijke woning die door man en vrouw met leningen van hun ouders is verbouwd. Verschillende kleuren knikkers zijn door elkaar gekomen. De gevolgen: de vorderingen die de man en de vrouw op elkaar menen te hebben zijn niet voor toewijzing vatbaar. Er kan immers niet worden vastgesteld met welke inkomens- dan wel vermogensbestanddelen betalingen zijn voldaan, laat staan wie in welke verhouding heeft bijgedragen of had moeten bijdragen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kosten huishouding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN