ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Rechter hoeft wettelijke beperking niet uit zichzelf in dictum op te nemen
Hoge Raad 14-06-2019 (pub. 14-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:958
HR laat zich uit over (de verhouding tussen) oude en nieuwe art. 1:102 BW. Uit uitspraak Hof volgt impliciet dat van nieuwe is uitgegaan. Wettelijke beperking komt zonder verzoek/eis niet automatisch in dictum.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 14-06-2019

(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:958
Pp zijn in feitelijke instanties uitgegaan van toepasselijkheid nieuw art. 1:102 BW. Hof heeft dat gevolgd. In cassatie is daartegen geen klacht gericht. Verschil tussen aansprakelijkheid en verhaal. Lid 2 van het nieuwe art. 1:102 BW beperkt niet de toewijsbaarheid van de vordering tegen die echtgenoot, maar slechts de verhaalsmogelijkheden ter zake van die vordering. De rechter is niet gehouden om in het dictum die reeds uit de wet voortvloeiende beperking aan de toewijzing van de vordering te verbinden.
Rechtbank Oost-Brabant 28-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4778
Presidentsrekesten, verlof beslag – verzoek om ten laste van ex-echtgenote beslag te leggen onder haar werkgever, tbv verhaal van een gemeenschappelijke schuld die tijdens huwelijk is ontstaan door onrechtmatig handelen van ex-echtgenoot. Afwijzing van dit verzoek ogv artikel 1:102 BW. Wel kan beslag worden gelegd onder werkgever van ex-echtgenoot
Gerechtshof Amsterdam 20-02-2018
(pub. 20-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:649
Vrouw betwist dat zij handtekening heeft gezet onder de kredietovereenkomst die tijdens huwelijk is gesloten. Criteria aan de hand waarvan beslist moet worden of haar vermogen niettemin geheel of gedeeltelijk door de bank kan worden uitgewonnen. Art.1:102 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2018
(pub. 25-01-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:748
Onvoldoende betwist dat geldleningen dateren van vóór de omzetting huwelijk in geregistreerd partnerschap en ontbinding daarvan, zodat ex-echtgenoot uit hoofde van art. 1:102 BW voor de schulden uit hoofde van die geldleningen mede (hoofdelijk) aansprakelijk is. Voorts valt aangaan van een geldlening niet onder een van de rechtshandelingen als genoemd in artikel 1:88 lid 1 BW waarvoor de toestemming van de andere echtgenoot is vereist. Ex-echtgenoot komt daarom geen beroep toe op art. 1:89 BW. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitbreiding aansprakelijkheid art. 1:102

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN