ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Koopprijs Range Rover geen gift
Gerechtshof Den Haag 03-07-2019 (pub. 21-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2744
Man moet vrouw € 130.000,- betalen voor koopprijs Range Rover. Op grond van huwelijkse voorwaarden heeft vrouw een vergoedingsrecht. Geen sprake van gift. Bewijsaanbod gepasseerd want niet ter zake dienend.
Verhouding huwelijkse voorwaarden en later gesloten potovereenkomst
Parket bij de Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:498
Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Partijen hebben daarna onderhandse potovereenkomst gesloten ter verdeling jaarlijkse winsten. Hof: potovk niet nietig, is uitvoeringsovk. Blijft vlg A-G in stand.
Betaling woonlasten van door vrouw bewoonde woning
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 24-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:170
Man betaalt in 2011-2016 de lasten van de gezamenlijke woning, waarin alleen vrouw woont. Daaruit leidt Hof stilzwijgende afspraak af. Man moet ook de woonlasten van 2016-2017 dragen, geen vergoedingsrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 13-11-2019
(pub. 19-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8995
Verdeling gemeenschap na echtscheiding. Vergoedingsrecht nominaal of beleggingsleer (artikel V lid 1 van het overgangsrecht bij artikel 1:87 BW)? Handelskamer van de rechtbank erkent verrekeningsverweer van de vrouw vanwege haar recht op partneralimentatie op basis van dringende verplichting van moraal en fatsoen.
Gerechtshof Den Haag 03-07-2019

(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2744
Man moet vrouw € 130.000,- betalen ter zake een gekochte Range Rover. Op grond van huwvw heeft vrouw een vergoedingsrecht. Man heeft geen bewijs naar voren gebracht van stelling dat koopsom aan hem is geschonken. Bewijsaanbod gepasseerd omdat getuigen niet kunnen verklaren over schenking koopsom maar alleen over levering auto. Afwijzing verzoek verrekening kosten huishouding. Veel stukken overgelegd maar onvoldoende om ieders fourneerplicht en een eventuele betalingsverplichting vd vrouw jegens de man vast te stellen.
Rechtbank Rotterdam 03-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7417
Echtscheiding. Oudste kind tijdens procedure meerderjarig geworden. Zorgregeling jongste kind (14 jr) en vader conform feitelijk contact. Gelet op leeftijd en ingezette hulpverlening geen uitbreiding tegen zijn wens in. Partnerbijdrage. Jusvergelijking. Geen beperking duur. Vermogensrechtelijke afwikkeling. Huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting en regeling kosten huishouding. Vergoedingsverzoeken kosten huishouding afgewezen. Overige vergoedingsverzoeken deels toegewezen.
Rechtbank Rotterdam 04-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7419
Echtscheiding. Hoofdverblijf jongste twee kinderen bij moeder en oudste kind bij vader. Na time-out wil oudste kind bij vader blijven. Geen contact met moeder en verharding naar moeder. Voortzetting huidige woonsituatie minst slechte alternatief. Zorgregeling met minder wisselmomenten. Huwelijkse voorwaarden met beperkte gemeenschap van inboedel en finaal verrekenbeding met uitzonderingen. Partijen eens over uitleg finale verrekening. Wijze verdeling inboedel en eenvoudige gemeenschappen gelast.
Hoge Raad 30-08-2019
(pub. 30-08-2019), ECLI:NL:HR:2019:1292
Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Partijen hebben daarna potovereenkomst gesloten ter verdeling jaarlijkse winsten. Vrouw klaagt over Hofoordeel dat potovk niet nietig is (uitvoeringsovk, dus geen schending notariële vormvereiste). HR komt niet toe aan beoordeling van potovereenkomst: bij man is geen sprake geweest van overgespaarde inkomsten. Vernietiging op incidenteel cassatieberoep: terugbetaling hetgeen ogv potovereenkomst is gedaan en investeringen door man in woning waarvan vrouw erfpachter is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vergoedingsrechten art. 1:87

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN