Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vergoedingsrechten art. 1:87 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Vergoedingsrechten art. 1:87

meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Limburg 06-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5234
Wijziging huw vw staande huwelijk in gemeenschap van goederen, m.u.v. (een deel van) het privévermogen vd man à € 200.000. Gemeenschap is niet toereikend om vordering man te voldoen. Rb: in strijd met redelijkheid en billijkheid dat man het restant vd vordering op vrouw in privé verhaalt. Het kan nooit de bedoeling van partijen zijn geweest om de vrouw met een schuld op te zadelen, mede gelet op het feit dat vrouw ivm progressieve oogziekte niet in staat zal zijn inkomen te verwerven.
HVIP
Gerechtshof Den Haag 06-12-2017
(pub. 20-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4139
Door wagonstelsel is tot december 2001 Marokkaans recht van toepassing en daarna Nederlands recht, zijnde een gemeenschap van goederen. Door uitgestelde levering in 2008 valt door de man in 2001 gekochte grond in Marokko in de gemeenschap. Man heeft een vergoedingsrecht jegens de gemeenschap wegens eerste door hem in 2001 verrichte betaling, welke betaling buiten de gemeenschap valt Art. 1:95 lid 2 BW jo Art. 1:87 BW. Man heeft echter geen vordering daarvoor ingediend.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2017
(pub. 24-01-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11495
Eindarrest inzake een boedelverdeling na echtscheiding. Hof berekent het juiste bedrag (voor formule zie ro 2.4) voor de vergoeding voor de woning op basis waardering externe door Hof benoemde deskundige C die goed onderbouwd en gemotiveerd rapport uitbracht.  Een reden waarom de taxatie van partijdeskundige D dient te prevaleren boven die van C ontbreekt geheel. De stelling dat D's waardering tot uitgangspunt moet worden genomen, is onvoldoende.
HV
Gerechtshof Den Haag 06-12-2017
(pub. 09-01-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:3938
Eenvoudige gemeenschap mbt echtelijke woning art. 3:166 BW, waarvoor geldt dat ieder der partijen zijn eigen aandeel financiert. Er kan pas sprake zijn van een verplichting om geïnvesteerde bedragen te vergoeden, indien de man aantoont dat hij heeft geïnvesteerd in het aandeel van de vrouw. Art.1:87 BW. Wie stelt moet immers bewijzen. Verder niet redelijk en billijk een gebruiksvergoeding toe te kennen, nu de man in de periode in kwestie zijn verplichtingen uit de hypothecaire geldlening niet nakwam.
ALHVIP
Gerechtshof Den Haag 06-12-2017
(pub. 20-12-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:3722
Echtscheiding, IPR-aspecten. Nederlands en/of Pools recht vt? Relevantie schuldvraag volgens Pools recht voor recht op, resp. de hoogte en de duur van de partneralimentatie. Invulling van het begrip “gerechtvaardigde noden” niet aan orde. Haagse Protocol. Bevoegdheid Ned. rechter mbt kinderalimentatie voor kinderen die in Polen wonen. Verrekening. Belastinglatentie van 52%.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vergoedingsrechten art. 1:87

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN