ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verhouding huwelijkse voorwaarden en later gesloten potovereenkomst
Parket bij de Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:498
Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Partijen hebben daarna onderhandse potovereenkomst gesloten ter verdeling jaarlijkse winsten. Hof: potovk niet nietig, is uitvoeringsovk. Blijft vlg A-G in stand.
Betaling woonlasten van door vrouw bewoonde woning
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 24-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:170
Man betaalt in 2011-2016 de lasten van de gezamenlijke woning, waarin alleen vrouw woont. Daaruit leidt Hof stilzwijgende afspraak af. Man moet ook de woonlasten van 2016-2017 dragen, geen vergoedingsrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 10-05-2019

(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:498
Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Partijen hebben daarna potovereenkomst gesloten ter verdeling jaarlijkse winsten. Verhouding potovk/ huw. vw. Vrouw klaagt tegen Hofoordeel dat potovk niet nietig is (uitvoeringsovk, dus geen schending notariële vormvereiste). Man klaagt in incidentele beroep over afwijzing van vordering uit onverschuldigde betaling ogv potovk en afwijzing vergoeding verbouwingskosten. A-G concludeert tot verwerping principale cassatieberoep vrouw en vernietiging in incidenteel beroep man.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019

(pub. 24-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:170
1. Man vordert helft woonlasten van vrouw ogv hwl vw (kosten huishouding naar draagkracht). Hof: sprake van stilzwijgende afspraak dat man volledige woonlasten draagt, nu meer gewicht aan gedragingen moet worden gehecht als partijen elkaar tegenspreken en geen van hen afspraak kan bewijzen. Doorslaggevend dat man sinds uiteengaan 5 jaar volledige lasten heeft voldaan. 2. Gezien levensstijl man wordt zijn draagkrachtverweer voor partneralimentatie gepasseerd: draagkrachtgebrek onvoldoende onderbouwd.
Rechtbank Midden-Nederland 12-03-2019

(pub. 01-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1177
Rb brengt door man opgevoerde reiskosten niet in mindering op zijn inkomen. Gelet op feit dat hij werkzaam is in de horeca en het in die branche gebruikelijk is om fooi te ontvangen, vindt de rechtbank het -in lijn met wat vrouw stelde- redelijk om ervan uit te gaan dat de man met door hem te ontvangen fooi zijn reiskosten kan voldoen. Evenmin plaats voor vergoedingsrecht krachtens beweerde schenking van ouders. Niet voldaan aan bewijslast.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-12-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5108
Huwelijkse voorwaarden en vergoedingsrecht. Ingevolge het bepaalde in art. 150 Rv, dat ook in verzoekschriftenprocedures van toepassing is, rust op de vrouw de stelplicht. Zij dient derhalve alle (rechts)feiten te stellen die benodigd zijn voor het intreden van het door haar beoogde rechtsgevolg (het bestaan van een vergoedingsrecht) en deze feitelijke stellingen tevens voldoende concreet te onderbouwen.
Rechtbank Noord-Holland 21-11-2018

(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:10119
KAL: opgevoerde kosten niet behoefteverhogend. Van V kan verwacht worden dat zij vermogensonttrekkingen voortzet om te voldoen aan haar onderhoudsplicht tav kk. Geen PAL. V kan geacht worden van vermogen + rendement te leven. Vergoedingrecht: enkele feit dat een partij een bedrag heeft uitgegeven, is onv. voor het aannemen van een vergoedingsrecht. Vordering V tot verrekening kosten hh in strijd met red&bill. Rb wijst adv op hun verantwoordelijkheid tav begeleiding partijen. Verwijzing naar lidmaatschap vFAS&gedragscode...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vergoedingsrechten art. 1:87

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN