Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vergoedingsrechten art. 1:87 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Vergoedingsrechten art. 1:87

meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Amsterdam 11-09-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3475
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Beoordeling van vergoedingsvorderingen en vordering tot afleggen rekening en verantwoording. Partijen hebben tijdens huwelijk een frauduleuze boekhouding gevoerd, waarbij bedrijf V is gebruikt als dekmantel voor het bedrijf M zodat de fiscus er niet achter kon komen dat M geen aftrekbare investeringen in zijn bedrijf deed. M vordert nu ruim € 165.000 van V.
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2308
Vergoedingsrecht torpedeert toepasselijkheid finaal verrekenbeding (r.o. 3.8.3.) Voor finale verrekening is op grond van art. 9 lid 5 van de onderhavige huwelijkse voorwaarden -zoals vaker het geval is- geen plaats indien het vermogen van een van de echtgenoten op het tijdstip van ontbinding van het huwelijk negatief is. Dit betekent dat de echtgenote in kwestie, die onvoldoende geld heeft om aan haar vergoedingsplicht te voldoen, geen recht heeft op finale verrekening en met de schuld blijft zitten.
HV
Rechtbank Limburg 06-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5234
Wijziging huw vw staande huwelijk in gemeenschap van goederen, m.u.v. (een deel van) het privévermogen vd man à € 200.000. Gemeenschap is niet toereikend om vordering man te voldoen. Rb: in strijd met redelijkheid en billijkheid dat man het restant vd vordering op vrouw in privé verhaalt. Het kan nooit de bedoeling van partijen zijn geweest om de vrouw met een schuld op te zadelen, mede gelet op het feit dat vrouw ivm progressieve oogziekte niet in staat zal zijn inkomen te verwerven.
HVIP
Gerechtshof Den Haag 06-12-2017
(pub. 20-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4139
Door wagonstelsel is tot december 2001 Marokkaans recht van toepassing en daarna Nederlands recht, zijnde een gemeenschap van goederen. Door uitgestelde levering in 2008 valt door de man in 2001 gekochte grond in Marokko in de gemeenschap. Man heeft een vergoedingsrecht jegens de gemeenschap wegens eerste door hem in 2001 verrichte betaling, welke betaling buiten de gemeenschap valt Art. 1:95 lid 2 BW jo Art. 1:87 BW. Man heeft echter geen vordering daarvoor ingediend.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2017
(pub. 24-01-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11495
Eindarrest inzake een boedelverdeling na echtscheiding. Hof berekent het juiste bedrag (voor formule zie ro 2.4) voor de vergoeding voor de woning op basis waardering externe door Hof benoemde deskundige C die goed onderbouwd en gemotiveerd rapport uitbracht.  Een reden waarom de taxatie van partijdeskundige D dient te prevaleren boven die van C ontbreekt geheel. De stelling dat D's waardering tot uitgangspunt moet worden genomen, is onvoldoende.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vergoedingsrechten art. 1:87

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN