ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Advocaat geschorst: niet op de hoogte van Marokkaans recht
Hof van Discipline 12-04-2019 (zaaknr. 180326, ECLI:NL:TAHVD:2019:32, pub. 11-05-2019)
Advocaat had onvoldoende kennis van het internationaal procesrecht en heeft onvoldoende gecommuniceerd over consequenties van keuzes rondom echtscheiding. Schorsing 8 weken, waarvan 6 voorwaardelijk.
Geen (schijn van) partijdigheid door relaties via social media van advocaat/mediator
Voorzitter Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch 15-04-2019 (zaaknr. 19-078/DB/OB, ECLI:NL:TADRSHE:2019:70, pub. 08-05-2019)
Klacht ongegrond dat advocaat/mediator via Facebook/LinkedIn bevriend was met/gelinkt was aan advocaat vrouw: is van geheel andere orde dan onderhouden van contacten in sociale leefomgeving.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 22-01-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4076
Kort geding over klachten ouders over rapport Raad voor de Kinderbescherming (geen OTS). Vonnis uiteindelijk alleen over proceskostenveroordeling. Voorzieningenrechter acht door RvdK aangeboden bedrag passend omdat enerzijds Rvdk na de eerdere zitting niet steeds voldoende zorgvuldig en voortvarend te werk gegaan, wat advocaat van de ouders noopte tot hernieuwde actie met bijbehorende kosten, maar anderzijds zijn namens ouders op de valreep ook weer nieuwe en deels onhaalbare eisen gesteld die noopten tot verweer van RvdK.
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019

(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1383
Klagers verwijten de notaris dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament en het levenstestament van de testateur. Door de neef niet te verzoeken de woonkamer te verlaten, heeft de notaris naar het oordeel van het hof onvoldoende acht geslagen op het risico van (non-verbale) beïnvloeding door derden. De notaris heeft op dit punt dan ook onvoldoende zorgvuldigheid betracht.
Gerechtshof Den Haag 26-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:842
Aansprakelijkheid notaris. Toerekenbare tekortkoming. Een in 1992 gepasseerde akte van huwelijkse voorwaarden is niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Vraag of de vordering verjaard is. Artikel 3:310 lid 1 BW; twintigjaarstermijn. Aanvangsmoment van die termijn: zes weken na datum dienstverlening. Van erkenning geen sprake. Evenmin sprake van uitzonderlijke omstandigheden zoals in de zaak Hese/De Schelde (asbest).
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5780
Kort geding. Jeugdwet. GI geeft in eerste instantie Bepaling Jeugdhulp af voor hulp van de aanbieder. Wegens slechte samenwerking en belangenverstrengeling verbreekt de GI later de samenbreking. Er zal geen nieuwe Bepaling jeugdhulp volgen. De aanbieder vordert in kort geding hervatting van de samenwerking en rectificatie. De voorzieningenrechter wijst dit af omdat van definitieve beëindiging van de samenwerking kennelijk geen sprake is en GI niet onrechtmatig heeft gehandeld door geen nieuwe Bepaling Jeugdhulp af te geven.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2953
Beroepsaansprakelijkheid notaris. In hoger beroep staan alleen het causaal verband en de omvang van de schade ter discussie. Het hof gelast een deskundigenbericht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN