ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verklaring huisarts: "Angst en nachtmerries door gedwongen omgang"
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 02-07-2019 (zaaknr. 2019-026, ECLI:NL:TGZRSGR:2019:105, pub. 02-07-2019)
KNMG-richtlijn. Oordeel over omgangsregeling is niet aan huisarts. Afgeven van medische verklaring, tot stand gekomen obv eenzijdige informatie, draagt niet bij aan welzijn van kinderen die in strijd tussen ouders zijn beland.
Notaris niet gerechtigd om uitkering van uitvaartpolis onder zich te houden
Kamer voor het Notariaat Den Haag 19-06-2019 (zaaknr. 19-03, ECLI:NL:TNORDHA:2019:14, pub. 01-07-2019)
Op verzoek van politie treedt notaris op als zaakwaarnemer nalatenschap. Erfgenaam weigert betaling nota, waarna notaris doorbetaling uitkering uitvaartpolis weigert. Waarschuwing voor notaris en € 3.500 kostenveroordeling.
Advocaat adviseerde vrouw niet adequaat bij verdeling onderneming
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-06-2019 (pub. 17-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2119
Cliënte nam genoegen met helft eigen vermogen van onderneming ex-man (boekwaarde). Advocaat aansprakelijk nu hij cliënte niet waarschuwde dat zij daarmee de stille reserves in de onderneming zou prijsgeven.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 05-06-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6667
Onrechtmatig handelen van de Raad van de Kinderbescherming in verband met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-06-2019

(pub. 17-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2119
Beroepsfout advocaat (art. 7:401 BW). Cliënte nam in de echtscheidingsprocedure genoegen met de helft van het eigen vermogen van de onderneming van de voormalige echtelieden (de boekwaarde). Niet gebleken dat de advocaat zijn cliënte ervoor heeft gewaarschuwd dat - en tot welk verloop - zij met de gekozen insteek de in de bedrijfsgebouwen aanwezige stille reserves zou prijsgeven. Verweerder heeft in deze niet gehandeld als redelijk handelend en bekwaam advocaat. Verwijzing naar schadestaatprocedure.
Gerechtshof Amsterdam 14-05-2019
(pub. 11-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1850
Klachten tegen notaris: Volmacht is onder druk van de notaris tot stand gekomen en door de notaris misbruikt. De notaris heeft haar zorgplicht geschonden. Het kantoor van de notaris heeft een omissie begaan in de akte van tweede hypotheek. De notaris heeft buiten medeweten klaagster een notarieel document, waarbij zij partij was, aan de erfgenamen heeft verstrekt. Alle onderdelen ongegrond.
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1844
Klacht tegen notaris ongegrond. Een notaris dient in beginsel zijn ministerie te verlenen aan opstellen testament. Dat de ouders een hoge leeftijd hadden en kampten met fysieke problemen, behoefde in dit geval voor de notaris geen reden te zijn om nader onderzoek naar de wil van de ouders te doen. Het is daarnaast aan de testateur om te beoordelen wie geschikt is om als afwikkelingsbewindvoerder op te treden. De notaris heeft niet de taak die geschiktheid te controleren.
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019

(pub. 31-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1777
Als uitgangspunt geldt dat het tot kernverantwoordelijkheid notaris behoort om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van testateur. Notaris dient al het nodige te doen om zich ervan te vergewissen dat testateur bij vormen en uiten van zijn of haar wil niet op ongewenste wijze is beïnvloed door (de aanwezigheid van) derde. Voornemen notaris om uitsluitend passeren testament buiten aanwezigheid derden te laten plaatsvinden geen voldoende waarborg om mogelijk ongewenste beïnvloeding tegen te gaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN