ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ouders zijn pro se aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ontspoorde zoon
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-07-2020 (pub. 07-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2026
De zoon ging de dagen voor de moord op het meisje zijn eigen gang, negeerde afspraken (MST), zette zijn ouders voor het blok en liet zich niet controleren. De ouders traden niet op; ze zijn daarom zelf aansprakelijk.
Procedureel mededelingsverbod opgeheven vanwege proces tegen advocaat
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-06-2020 (pub. 30-06-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:4778
Verbod tot doen van mededelingen over inhoud alimentatiezitting wordt opgeheven: verzoeker heeft onderbouwd dat het voor hem anders onmogelijk is de benodigde informatie in te brengen in aan te spannen procedure tegen advocaat.
Vage opdrachtbevestiging notaris leidt tot discussie in appel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-06-2020 (pub. 29-06-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:4888
Incasso onbetaalde notarisnota. De opdrachtbevestiging van het notariskantoor met opgaaf van uurtarieven is qua inhoud en financiële gevolgen "bepaald aan de vage kant", zeker voor erflater die Nederlandse taal niet goed beheerste.
Mag advocaat afgaan op informatie van cliënt?
Raad van Discipline Amsterdam 15-06-2020 (zaaknr. 20-093/A/NH, ECLI:NL:TADRAMS:2020:135, pub. 22-06-2020)
Hoewel het niet de-escalerend werkt waar dat wel geboden was, heeft advocaat niet de grenzen van hem toekomende vrijheid overschreden door verklaringen vrouw (over verkrachting door man) en dochter aan Rb over te leggen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-07-2020

(pub. 07-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2026
Aansprakelijkheid ouders pro se voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon abi art. 6:169 lid 2 BW. Ze zijn er niet in geslaagd te bewijzen dat zij de gedraging van hun zoon - de moord op de dochter (15) van geïntimeerde - niet hebben kunnen beletten; integendeel: ze hebben niet alles gedaan wat in hun vermogen lag. Kritische en afwerende houding tav hulpverlening. Zowel shockschade als materiële schade komen voor vergoeding in aanmerking; affectieschade echter niet. Geding na verwijzing door HR.ECLI:NL:HR:2017:757
Rechtbank Midden-Nederland 26-06-2020
(pub. 03-07-2020), ECLI:NL:RBMNE:2020:2358
Ambtshalve aansprakelijkstelling beschermingsbewindvoerder en vaststelling schade
Rechtbank Den Haag 17-06-2020
(pub. 02-07-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:5979
Is een erfgenaam vereffenaar, dan kan het in ernstige mate verwijtbaar tekortschieten in de vervulling van de vereffenaarstaken aansprakelijkheid met het privévermogen voor schulden van de nalatenschap met zich meebrengen (art. 4:184 lid 2 sub d BW). In dit geval is de woning van erflater (na diens overlijden) door verhuurder ontruimd vóór beneficiaire aanvaarding door erfgenaam. Verhuurder kan daarom schade niet op erfgenaam verhalen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-06-2020

(pub. 30-06-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:4778
Art. 28 Rv maakt mogelijk dat rechter geheimhoudingsplicht geheel/gedeeltelijk opheft. Hieraan kan behoefte bestaan als een partij gegevens ten aanzien waarvan geheimhouding geldt in een andere procedure wil gebruiken. Het belang van waarheidsvinding kan dan meebrengen dat de bescherming van vertrouwelijke gegevens moet wijken. In dit geval wordt verbod opgeheven, nu het verzoeker zonder opheffing onmogelijk is de benodigde informatie in te brengen in de nog aan te spannen procedure tegen de advocaat.
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019
(pub. 29-06-2020), ECLI:NL:GHAMS:2019:2701
Tussenarrest. Aansprakelijkheid (niet professionele) curatoren voor geleden schade.Beroep op redelijkheid en billijkheid. Tussen
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN