ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Volmacht om straat- en contactverbod te vorderen volstaat niet zonder verificatie
Raad van Discipline Den Haag 28-10-2019 (zaanr. 190117, ECLI:NL:TAHVD:2019:170, pub. 14-11-2019)
In de gegeven omstandigheden had advocaat bij volmachtgevers (ouders van cliënt in moeizame echtscheiding) moeten verifiëren of zij daadwerkelijk dit kort geding tegen ex-schoondochter aanhangig wilden maken.
Verkeerde erfgenaam in verklaring van erfrecht
Kamer voor het Notariaat Den Haag 18-09-2019 (zaaknr. 19-01, ECLI:NL:TNORDHA:2019:25, pub. 11-11-2019)
Berisping: verklaring van erfrecht dient foutloos te zijn. Maar bij een onjuiste verklaring van erfrecht hoeft de notaris niet toegeeflijker te zijn dan een ander en kan/moet hij de kwestie overlaten aan de verzekeraar.
Verantwoordelijkheid advocaat gaat verder dan wensen klant
Rechtbank Den Haag 09-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11032
Advocaat die voor partijen enkel echtscheidingsverzoek afhandelt met afspraak dat hij "deze overeenkomsten niet inhoudelijk zal beoordelen" toch aansprakelijk voor fouten in convenant. Schadeplichtig voor € 20.000.
Geen klachtrecht voor begunstigde van overlijdensrisicoverzekering
Klagers klagen in hoedanigheid van erfgenamen van erflaatster. Voor zover zij klagen als beoogde begunstigden op de OVR, is klacht niet behandelbaar. Klacht erfgenamen gegrond: adviseur had OVR tijdig moeten laten ingaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 26-11-2019
(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:4151
Klacht tegen (oud)notaris. Onderzoek wilsbekwaamheid testatrice. Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid. Notaris had terecht geen aanleiding om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid. Testatrice voldoende consistent in haar wensen. Geen reden om het Stappenplan te volgen. Klacht ongegrond.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-11-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9713
Hoger beroep van ECLI:RBOVE:2018:2126.Causaal verband tussen gestelde beroepsfouten deurwaarder en schade niet aannemelijk. Schuldoverneming valt onder toestemmingsvereiste echtgenoot. Artikel 1:88 lid 1 onder c BW
Gerechtshof Amsterdam 26-11-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:4163
Klacht van het BFT tegen een notaris. Het BFT verwijt de notaris dat hij bij zijn werkzaamheden in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster, in ieder geval in schijn, heeft gehandeld in strijd met de notariële onafhankelijkheid en onpartijdigheid ex artikel 17 Wna.De kamer heeft de notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Het hof is van oordeel dat de notaris met zijn handelwijze zijn kerntaken als notaris ernstig heeft veronachtzaamd. Het hof legt naast de maatregel van ontzetting uit het...
Gerechtshof Den Haag 26-11-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3032
Onrechtmatig handelen Raad voor de kinderbescherming door onzrogvuldig rapport. Immateriële schade?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-11-2019
(pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4223
De bank mocht een zakelijke lening opzeggen na echtscheiding van een ondernemersechtpaar en bedrijfsbeëindiging. Het was onzorgvuldig van de bank om daarna alleen met de man te communiceren, maar de vrouw legt niet voldoende uit dat haar situatie anders was geweest als de bank de brieven ook aan haar had gezonden. Fouten bij het verstrekken van de lening zijn niet gebleken. Wel heeft de bank een hoger bod voor de woning (het onderpand) verworpen, zonder duidelijke reden. Dat is een zorgplichtschending en de bank moet het verschil ...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN