ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bank niet aansprakelijk voor mislopen overwaarde door vrouw
Vrouw werd wel hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheeklening, maar geen mede-eigenaar van woning. Dat is een keuze van de vrouw zelf geweest en leidt er niet toe dat de bank de misgelopen overwaarde aan haar moet vergoeden.
"Overdracht woning binnen twee maanden": resultaats- of inspanningsverbintenis?
Rechtbank Limburg 13-07-2022 (pub. 20-07-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:5520
Vrouw vordert schadevergoeding, omdat woning 16 dagen na de afgesproken termijn aan man is overgedragen. Vordering afgewezen: er is sprake van een inspanningsverbintenis en man heeft daaraan voldaan.
Starten van procedure kinderalimentatie in Marokko niet onrechtmatig
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-06-2022 (pub. 19-07-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2103
Gelet op de gezamenlijke nationaliteit van pp en ingewikkeldheid van het internationale recht is de door man gestelde onbevoegdheid van de Marokkaanse rechter denkbaar, maar niet evident. KAL in Marokko wellicht hoger dan in NL.
Ziekte en vroeger bewind erflater onvoldoende voor aannemen wilsonbekwaamheid
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-02-2022 (zaaknr. C/05/394569, ECLI:NL:TNORARL:2022:25, pub. 14-07-2022)
De enkele omstandigheden dat erflater ernstig ziek was, enkele weken voor overlijden testament liet opstellen en dat zijn vermogen in 2012 korte tijd onder bewind stond, vormen onvoldoende grond om wilsonbekwaamheid aan te nemen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 06-07-2022
(pub. 29-07-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:6070
Verzoekschrift inzake het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor. Verjaring. Verzoek afgewezen.
Rechtbank Amsterdam 09-03-2022
(pub. 25-07-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:3962
Verzet na verstekvonnis. Vordering van zoon tegen moeder tot betaling van € 630.000,00 schadevergoeding wegens het veroorzaken van letsel alsnog afgewezen
Rechtbank Noord-Holland 22-06-2022
(pub. 21-07-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5414
De mentor heeft tekort geschoten in haar zorg van een goed mentor. Deze tekortkoming kan naar het oordeel van de kantonrechter deels aan de mentor worden toegerekend, met als gevolg dat de mentor een schadevergoeding aan betrokkene moet betalen van € 500,
Rechtbank Amsterdam 13-07-2022
(pub. 21-07-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:3673
Man spreekt werkgever ex-vrouw aan. Geen onrechtmatige daad werkgever door accepteren ontslag van ex-vrouw, waardoor optierechten zijn komen te vervallen.
Rechtbank Limburg 13-07-2022

(pub. 20-07-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:5520
Vrouw vordert schadevergoeding wegens niet nakoming convenant, omdat woning 16 dagen te laat is overgedragen. Rb oordeelt dat sprake is van inspanningsverbintenis, nu hij ook van derden afhankelijk was. Door extreem gespannen onroerend goed markt die bij banken, tussenpersonen en notarissen grote drukte opleverde, iets langer geduurd. Vrouw heeft daarvóór niet meegewerkt aan (ondertekenen van) conceptakte verdeling. Het heeft dus niet puur aan man gelegen dat termijn niet is gehaald. Hij heeft voldaan aan zijn verplichting.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN