ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Adviseur aansprakelijk: niet gewezen op lagere premie overlijdensrisicoverzekering
Omstandigheden in levensverzekeringsmarkt hadden aanleiding moeten geven tot actieve houding van adviseur: attenderen van consument op de premiedalingen. Adviseur aansprakelijk voor schade consument.
Adviseur had consument moeten attenderen op premiedalingen overlijdensrisicoverzekering. Geen schadevergoeding: niet aangetoond dat consument zijn verzekering tegen een lagere premie kon voortzetten.
Adviseur had cliënt moeten wijzen op fiscale gevolgen van geadviseerde hypotheekconstructie
Eindkapitaal van afgesloten spaarverzekeringen overschrijdt de fiscale vrijstelling. Adviseur had consument moeten informeren over het overschrijden van de fiscale vrijstelling en de gevolgen hiervan. Adviseur aansprakelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3374
Verzoek tot herziening van eerdere uitspraak van het hof. Niet voldaan aan de vereisten voor herziening. Het hof wijst het herzieningsverzoek af.
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3373
Eindbeslissing na tussenbeslissing (ECLI:NL:GHAMS:2018:3289). De notaris heeft naar het oordeel van het hof onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de moeder van klagers. Het hof legt de notaris de maatregel van berisping op.
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7706
een beroepsfout heeft gemaakt, althans toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar toezegging, althans in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht, althans een onrechtmatige daad heeft gepleegd, door reeds op 6 november 2017 de derdenverklaring af te leggen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7181
Beroepsfout advocaat in procedure over nalatenschap; ontbrekend causaal verband
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3271
Klacht tegen een (oud-)notaris. Klager verwijt de notaris dat hij in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder niet heeft gehandeld zoals een goed notaris betaamt. De notaris heeft de woning tegen het laagste bod gegund. Verder heeft de notaris geldende gedragsregels geschonden en is hij lichtzinnig omgegaan met procedures en voorschriften. De kamer heeft in de bestreden beslissing de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestigt de bestreden beslissing. De notaris moet zich voor zijn handelen als executeur-afwikkelingsb...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN