ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Notaris moet dossier van erflaatster afgeven aan familieleden
Rechtbank Amsterdam 17-11-2022 (pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6728
Op notaris rust zware plicht om misbruik van kwetsbare personen te signaleren. Er zijn aanwijzingen dat geheimhouder verwijtbaar en ondeskundig heeft gehandeld; geen Stappenplan wilsbekwaamheid aangetroffen. Toewijzing.
Geen onrechtmatige daad van Bureau Jeugdzorg tegenover vader
Rechtbank Overijssel 09-11-2022 (pub. 16-11-2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:3369
Geen onrechtmatig handelen door verstrekking van foute en onjuiste informatie aan andere (hulp)instanties die waren betrokken bij de OTS van de kinderen van vader. Afwijzing eis en proceskostenveroordeling ad € 4.279.
Ook in een vriendschappelijke relatie moet advocaat duidelijk zijn over zijn rol
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 04-07-2022 (zaaknr. 21-299, ECLI:NL:TADRARL:2022:281, pub. 14-11-2022)
Advocaat heeft er in nalatenschapszaak onvoldoende voor zorggedragen dat bij klager - met wie hij ook vriendschappelijk contact had - geen misverstand kon bestaan over de hoedanigheid waarin hij optrad: als advocaat van diens zuster.
Convenant van mediator niet met klaagster besproken: waarschuwing voor advocaat
Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 07-11-2022 (zaaknr. 22-456, ECLI:NL:TADRSHE:2022:154, pub. 08-11-2022)
Advocaat heeft niet nagegaan of klaagster inhoud en juridische gevolgen van het convenant begreep en daarmee instemde. Daarmee heeft zij niet die zorg in acht genomen die van een advocaat verwacht mag worden. Waarschuwing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 17-11-2022

(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6728
Een notaris moet het dossier van een inmiddels overleden vrouw afgeven aan haar familieleden.
Rechtbank Overijssel 09-11-2022

(pub. 16-11-2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:3369
Is er sprake van onrechtmatig handelen van Jeugdbescherming/jeugdbeschermer tegenover vader door verstrekking van foute en onjuiste informatie aan andere (hulp)instanties die waren betrokken bij de OTS? Eerdere klachten vader waren (deels) gegrond verklaard. Rb: nee, want eis tegen hulpverlener verjaard art. 3:310 BW. Mbt JboV is verjaring tijdig gestuit, maar geen sprake van onrechtmatig karakter handelen en dus geen onrechtmatige daad. Afwijzing eis en veroordeling vader in de proceskosten van € 4.279.
Rechtbank Oost-Brabant 09-11-2022
(pub. 15-11-2022), ECLI:NL:RBOBR:2022:4913
Geen causaal verband tussen beroepsfout accountant en schade aangetoond; eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat zijn vermogenspositie in de hypothetische situatie (zonder beroepsfout) anders zou zijn uitgevallen dan in de werkelijke situatie (met beroepsfout).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-10-2022
(pub. 09-11-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:3688
Aansprakelijkheid van een bewindvoerder op grond van artikel 1:444 BW. Bewijsrecht. Het verweer van de bewindvoerder ten aanzien van de toerekenbaarheid niet voldoende gemotiveerd weersproken.
Rechtbank Rotterdam 19-08-2022
(pub. 04-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:9085
Facturen advocaat. Geschil over uurtarief. In reconventie vordert gedaagde betaling van honorarium zijn nieuwe advocaat, vergoeding van proceskosten waartoe gedaagde eerder is veroordeeld en vergoeding van kosten van klacht bij de deken. Vordering tot betaling van facturen toegewezen, reconventionele vordering afgewezen.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN