ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Beheer nalatenschap

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9250
Verdeling nalatenschap. Broer, die zijn hele leven al in woning woont, weigert woning erflater te verlaten. Afwijzing verzoek verdeling periode uit te sluiten ex art. 3:178 lid 3 BW. Deelgenoot/broer heeft lang genoeg de tijd gehad, wil nergens aan meewerken, en moet daarom woning ontruimen. Machtiging aan zus om verkoop via makelaar te regelen met stappenplan.
Rechtbank Limburg 04-07-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6439
Executeur vordert in kort geding ontruiming pand erflater. Geschil betreft in feite een familiekwestie en niet zomaar een vordering tot ontruiming door een willekeurige derde. De echtgenoot van gedaagde (die tevens in het pand verblijft) is immers de broer van de executeur en is één van de erfgenamen in de nalatenschap van erflater. Van deze omstandigheid is in de dagvaarding ten onrechte geen melding gemaakt. Geen spoedeisend belang.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018
(pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5131
Verdeling van goederen in nalatenschap. Complicatie omdat goederen van erflaatster onder beschermingsbewind stonden, de bewindvoerder een van de erfgenamen is en de eindafrekening van de bewindvoerder niet blijkt te zijn goedgekeurd door alle andere erfgenamen. Vordering van nalatenschap wegens onjuist gevoerd bewind.
Rechtbank Midden-Nederland 21-09-2017
(pub. 29-09-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:4852
Art. 4:191 lid 2 BW: kantonrechter schrijft op verzoek erfgenaam een maatregel voor, die bestaat uit het tijdelijk opdragen van het beheer over nalatenschap. De gevraagde maatregel is proportioneel in verhouding tot de (vermoedelijke) omvang van de nalatenschap en biedt een praktische en gepaste oplossing om het erfgenamenonderzoek verder uit te kunnen voeren en in het beheer van de nalatenschap te kunnen voorzien totdat alle erfgenamen bekend zijn en zich hebben uitgesproken over al dan niet aanvaarden van nalatenschap.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Beheer nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN