Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verdeling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Schendt Hof bij verdeling het verbod op reformatio in peius?
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1211
Hof: geen verrekening waarde ondernemingen, nu deze niet kan worden vastgesteld. HR: mogelijke schending van verbod op reformatio in peius. Niet uitgesloten dat Hofuitspraak voor de man een verslechtering inhoudt.
Draagplicht bij waardedaling woning en ongelijke inbreng
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Dat inkomen van man hoger was dan van vrouw leidt er niet toe dat hij groter deel van hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Vordering man jegens vrouw.
Echtscheidingsconvenant zonder financieringsvoorbehoud
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1473
Toedeling in convenant van echtelijke woning en hypotheekschuld aan man. Man krijgt geen financiering en woning wordt verkocht. Hof: restschuld voor rekening en risico van man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2901
-Foto's auto hebben geen betrekking op waarde. -Leningen van familie en derden en bestaan van tweede Bulgaarse bankrekening. voldoende gemotiveerd betwist -evenzeer voldoende gemotiveerd betwist(e) Turks pensioen.
ALHVIP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2900
NL man, Marokkaanse (nu ook NL) vrouw gehuwd in Marokko. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 toepasselijk. Rechtskeuze? Bij beantwoording niet alleen acht slaan op artt. 3 of 6, maar ook op voorwaarden en vormvoorschriften in artt. 11 t/m 13. Geen huwelijkse voorwaarden overeegekomen. Geen gedagtekend én door partijen ondertekend schriftelijk stuk met huwelijksvermogensrechtelijke rechtskeuze (minimumvoorschrift art. 13 HHV); Marokkaanse huwelijksakte kwalificeert niet als zodanig. Dus objectieve verwijzingsregel (art. 4). Ttv ...
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2898
PartneralimentatieBijdrage jongmeerderjarigeVerdeling
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2833
Huwelijksvermogensrecht. Verdeling als bedoeld in art. 3:182 BW. Feitelijke verdeling met wederzijdse instemming en overeenstemming over de financiële consequenties die de verdeling van de goederen voor ieder van partijen heeft (het ontstaan van vorderingen uit over- en onderbedeling).
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2997
omvang huwelijksgemeenschap; vordering man versus schuld vrouw; 22 Rv
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN