Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verdeling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Aan wie komt grafrecht toe op graf overleden baby?
Rechtbank Overijssel 19-09-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3858
Grafrecht nu op naam dochter. Rb: maakt deel uit van huwelijksgemeenschap ouders en wordt alsnog toebedeeld aan moeder. Dochter moet meewerken aan overschrijven tnv moeder.
Man verbeurt aandeel in inboedel wegens valsheid in geschrifte
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5797
Herroeping beschikking uit 2015: deze berustte op valse stukken. Waarde inboedel naar redelijkheid en billijkheid bepaald op € 10.000, te betalen door man aan vrouw. Man veroordeeld in proceskosten.
€ 55.000 verzwegen tijdens mediation
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8316
Hof: uit o.m. wisselende verklaringen van man volgt dat hij bedrag van € 55.500 opzettelijk voor vrouw verborgen heeft willen houden. Man verbeurt volledige bedrag aan vrouw, met veroordeling in proceskosten.
Aflossing studieschuld door vrouw valt niet onder verrekenbeding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-07-2017 (pub. 10-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:3077
Studieschuld vrouw is afgelost uit inkomen vrouw. Inkomen in zoverre verteerd, geen sprake van investering met overgespaard inkomen, geen grond voor verrekening. Evenmin vergoedingsrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Hoge Raad 16-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2107
Art. 80a lid 1 RO. Verdeling na echtscheiding van de tussen de echtgenoten bestaande vof.
HV
Parket bij de Hoge Raad 28-09-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1141
Art. 80a lid 1 RO. Verdeling na echtscheiding van de tussen de echtgenoten bestaande vof.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3109
Verdeling. Scheiding in 1997. In het convenant zijn twee appartementen niet opgenomen. Behoren wel tot de ontbonden huwelijksgemeenschap. Rechtbank beveelt alsnog verdeling. Vrouw vraagt schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het betreffende vonnis. Criterium. Vordering afgewezen.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-11-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3063
Woning in eerdere beschikking hof onder gehoudenheid betaling overbedelingsuitkering toegescheiden aan M. Daarmee is (partieel) verdeling vastgesteld. Die verdeling heeft goederenrechtelijke werking.Inschrijving beschikking (art. 3:17 lid 1 sub e BW) voert tot overgang eigendom:levering is dan niet meer nodig.In rechtsverhouding deelgenoten is inschrijving geen constitutief vereiste voor goederenrechtelijke werking. Verschuldigdheid overbedelingsvordering. Dwangsommen niet verbeurd nu vonnis niet is betekend. Proceskosten
HV
Rechtbank Noord-Holland 31-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9652
Samenwoners: verdeling woning 3 jaar na verbreking. Voor de peildatum moet worden uitgegaan van datum verdeling. Waarde woning dient vastgesteld te worden. Indien de man op basis van de getaxeerde prijs niet in staat is de woning over te nemen zal deze moeten worden verkocht. Nominale vergoeding van de investeringen. Geen analoge toepassing van art. 1:87 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN