ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Verdeling X
meer >>

NIEUWS

Zeer ruim leven rechtvaardigt extrapolatie tabel eigen aandeel kinderkosten
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8719
Pp hebben tijdens het huwelijk "zeer ruim geleefd". Dat rechtvaardigt extrapolatie van de tabel eigen aandeel kosten kinderen. Verdere verhoging vanwege extra kosten niet aan de orde; niet voldaan aan de voorwaarden.
Rechtbank wijkt af van peildatum verdeling voor waardering woning
Rechtbank Rotterdam 28-08-2019 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
Rb hanteert peildatum echtscheiding. Tussen partijen staat namelijk vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen.
Op zitting aangegane overeenkomst is (toch) geen vaststellingsovereenkomst
Gerechtshof Den Haag 02-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Pp zijn op de zitting ten overstaan van de rechter, begeleid door hun advocaten, een overeenkomst aangegaan. Dat maakt het nog geen vaststellingsovereenkomst. Geen einde willen maken aan rechtens onzekere situatie. Verdeling.
Perikelen bij vordering tot medewerking/machtiging verkoop woning
Gerechtshof Den Haag 01-10-2019 (pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2795
Vonnis tot verkoop woning geschorst: belangenafweging in voordeel man. Hij verblijft met kinderen in woning en heeft (nog) geen alternatief. Vrouw wel. Haar belang (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid) weegt minder zwaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 13-11-2019
(pub. 19-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8995
Verdeling gemeenschap na echtscheiding. Vergoedingsrecht nominaal of beleggingsleer (artikel V lid 1 van het overgangsrecht bij artikel 1:87 BW)? Handelskamer van de rechtbank erkent verrekeningsverweer van de vrouw vanwege haar recht op partneralimentatie op basis van dringende verplichting van moraal en fatsoen.
Rechtbank Den Haag 13-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11805
Verdelingszaak tussen gewezen echtelieden. Man werkt bij het EOB. Geen verplichting voor man tot afleggen rekening en verantwoording. Pensioenverevening; man niet gehouden mee te werken aan cessie, lastgeving of volmacht om vrouw rechtstreekse aanspraak op het EOB te geven. Geen verdeling AOW-aanspraak van de vrouw.
Rechtbank Noord-Holland 23-10-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8827
Man verbeurt zijn aandeel (uit hoofde van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap) in gouden sieraden aan de vrouw op grond van artikel 3:194 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8719
Echtscheiding. Zorgregeling met man vindt plaats in echtelijke woning terwijl vrouw uitsluitend en voortgezet gebruik toegewezen krijgt. Pp hebben tijdens het huwelijk "zeer ruim geleefd". Partijen leefden van meer dan het feitelijke inkomen dat binnenkwam. Wat partijen gewend waren, dient te worden vertaald naar de behoefte van de minderjarigen. Daarom extrapoleert de Rb de behoeftetabel. Vrouw dient zich in te spannen om grotendeels in eigen levensonderhoud te voorzien gelet op omstandigheden. Stappenplan verkoop woning.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9515
Alhoewel toepasselijke huwelijksgoederenregime niet ter vrije bepaling van partijen staat, heeft ingevolge vaste rechtspraak het feit dat een in kracht van gewijsde gegaan vonnis blijkt te berusten op een onjuist rechterlijk oordeel, niet tot gevolg dat aan het vonnis geen gezag van gewijsde toekomt. Nu in de beschikking het toepasselijke huwelijksvermogensregime is bepaald, heeft dit gezag van gewijsde gekregen en moet daarvan worden uitgegaan art. 1:236 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN