ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): BOPZ X
meer >>

NIEUWS

Gesloten jeugdhulp 18+ niet geëigende maatregel; voorsorteren op BOPZ
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5534
Jongmeerderjarige moet tegen zichzelf en maatschappij beschermd worden, maar gesloten jeugdhulp 18+ is niet geëigende maatregel. BOPZ meer passend. Binnen een maand zou dat geregeld moeten worden.
Regels bij opname in tbs-kliniek, tevens psychiatrisch ziekenhuis
Hoge Raad 09-11-2018 (pub. 09-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2087
Hoge Raad geeft uiteenzetting over verhouding tussen huisregels (art. 37 Wet Bopz), dwangbehandeling (art. 38c Wet Bopz) en beperkingen o.g.v. van art. 40 Wet Bopz.
Appelverbod Bopz niet doorbroken als OvJ niet ter zitting is
Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:684
Mondelinge uitspraak buiten aanwezigheid OvJ geen grond voor doorbreking appelverbod Bopz. Kan sowieso igv spoedeisendheid (recent: HR 20 april 2018).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 15-04-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:399
Wet Bopz. Rechtbank verleent voorlopige machtiging tot opname betrokkene in psychiatrisch ziekenhuis, nadat voorlopige hechtenis van betrokkene is geschorst onder (o.m.) de voorwaarde dat hij zich laat opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Klachten over onjuiste beoordelingsmaatstaf over bereidheid tot verblijf in psychiatrisch ziekenhuis; misbruik van bevoegdheid door OvJ; niet verstrekken afschrift p-v vóór verstrijken cassatietermijn.
Rechtbank Midden-Nederland 08-04-2019
(pub. 13-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1706
Voorwaardelijke machtiging. Rechtbank verleent voorwaardelijke machtiging ondanks ernstige zorgen over het gevaar dat betrokkene veroorzaakt voor de algemene veiligheid en de openbare orde. Betrokkene heeft vanuit zijn psychotisch toestandsbeeld en wanen de gasleiding(en) van het blok woningen waarin hij woont doorgezaagd, waardoor er een hoeveelheid gas is ontsnapt, die ook buren in gevaar heeft gebracht. De rechtbank spreekt indruk uit dat bij het ontslag van de betrokkene uit de instelling met name zijn belang voorop heeft gest...
Parket bij de Hoge Raad 12-04-2019
(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:445
Wet Bopz, voorlopige machtiging. Welke arts moet de geneeskundige verklaring ondertekenen indien de patiënt is opgenomen in een niet als 'psychiatrisch ziekenhuis' aangemerkte verslavingskliniek?
Parket bij de Hoge Raad 12-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:444
Wet Bopz. Beslistermijn voor de rechtbank na cassatie en verwijzing. Beschouwingen over de termijnenproblematiek in Wet Bopz, Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang.
Rechtbank Midden-Nederland 10-04-2019
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2005
Afwijzen voorlopige machtiging ten aanzien van betrokkene met diagnose dementie. Mogelijkheden in de thuissituatie zijn nog niet uitgeput.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOPZ

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN