ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s): BOPZ X
meer >>

NIEUWS

Gesloten jeugdhulp 18+ niet geëigende maatregel; voorsorteren op BOPZ
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5534
Jongmeerderjarige moet tegen zichzelf en maatschappij beschermd worden, maar gesloten jeugdhulp 18+ is niet geëigende maatregel. BOPZ meer passend. Binnen een maand zou dat geregeld moeten worden.
Regels bij opname in tbs-kliniek, tevens psychiatrisch ziekenhuis
Hoge Raad 09-11-2018 (pub. 09-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2087
Hoge Raad geeft uiteenzetting over verhouding tussen huisregels (art. 37 Wet Bopz), dwangbehandeling (art. 38c Wet Bopz) en beperkingen o.g.v. van art. 40 Wet Bopz.
Appelverbod Bopz niet doorbroken als OvJ niet ter zitting is
Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:684
Mondelinge uitspraak buiten aanwezigheid OvJ geen grond voor doorbreking appelverbod Bopz. Kan sowieso igv spoedeisendheid (recent: HR 20 april 2018).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 04-11-2019
(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:5506
Een voorwaardelijke machtiging biedt geen rechtsgrond voor opname meer vanaf het moment dat een last tot inbewaringstelling wordt afgegeven. Artikel 14f onder c, van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (hierna: Wet Bopz) bepaalt dat artikel 14d, eerste lid, van de Wet Bopz geen toepassing vindt als er een last tot inbewaringstelling is afgegeven. De stelling van de advocaat dat opname van een patiënt op grond van artikel 14d, eerste lid, van de Wet Bopz een feitelijke handeling is en geen besluit inhoudt, v...
Parket bij de Hoge Raad 25-10-2019
(pub. 22-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1193
Wet Bopz. Voorlopige machtiging verleend, na afwijzing van het verzoek om de rapporterende psychiater te horen. Eisen waaraan een cassatiemiddel moet voldoen.
Parket bij de Hoge Raad 14-10-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1155
Wet Bopz. Machtiging voortgezet verblijf; verklaring van arts verstandelijk gehandicapten in geval van gecombineerde stoornis.; gevaar.
Rechtbank Den Haag 02-11-2019
(pub. 08-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11874
Kort geding. Proces-verbaal van mondelinge uitspraak. Het hof Amsterdam heeft bepaald dat eiseres haar voorlopige hechtenis moet ondergaan in een GGZE-kliniek. De selectiefunctionaris heeft geweigerd haar in die kliniek terug te plaatsen, omdat aldaar incidenten hebben plaatsgevonden. Bevel tot nakoming beslissing hof.
Rechtbank Oost-Brabant 31-10-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:6490
“De klachtencommissie verklaart een klacht tegen het beperken van het bezoekrecht gegrond. Het bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis is het met de inhoud van de beslissing van de klachtencommissie niet eens en weigert daar uitvoering aan te geven. De patiënt klaagt vervolgens bij de klachtencommissie over beperking van het recht op vrij telefoonverkeer, beperking van het recht op bewegingsvrijheid en (opnieuw) beperking van het bezoekrecht. De klachtencommissie verklaart alle drie de klachten ongegrond.De rechtbank verklaart de...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOPZ

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN