ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): BOPZ X
meer >>

NIEUWS

Gesloten jeugdhulp 18+ niet geëigende maatregel; voorsorteren op BOPZ
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5534
Jongmeerderjarige moet tegen zichzelf en maatschappij beschermd worden, maar gesloten jeugdhulp 18+ is niet geëigende maatregel. BOPZ meer passend. Binnen een maand zou dat geregeld moeten worden.
Regels bij opname in tbs-kliniek, tevens psychiatrisch ziekenhuis
Hoge Raad 09-11-2018 (pub. 09-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2087
Hoge Raad geeft uiteenzetting over verhouding tussen huisregels (art. 37 Wet Bopz), dwangbehandeling (art. 38c Wet Bopz) en beperkingen o.g.v. van art. 40 Wet Bopz.
Appelverbod Bopz niet doorbroken als OvJ niet ter zitting is
Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:684
Mondelinge uitspraak buiten aanwezigheid OvJ geen grond voor doorbreking appelverbod Bopz. Kan sowieso igv spoedeisendheid (recent: HR 20 april 2018).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 12-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1202
Procesrecht. Wet Bopz. Toetsing na cassatie en verwijzing van verzoek om machtiging: ex tunc of ex nunc? Kan machtiging ook worden verleend na verstrijken geldigheidsduur? Enkelvoudig horen en meervoudig beslissen: toepasselijkheid regels HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259. Bijstelling van HR 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1580. Mogelijkheid om ter zitting afstand te doen van meervoudige behandeling.
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:PHR:2019:630
Wet Bopz. Aanmerking als psychiatrisch ziekenhuis. Dwangbehandeling wegens 'extern' gevaar voortgezet na overplaatsing naar ander ziekenhuis van dezelfde zorgaanbieder.
Rechtbank Noord-Holland 25-06-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6087
BOPZ zaak, aanvraag voorlopige machtiging.Betrokkene verblijft in PPC Zaanstad. Tegelijk is aanhangig een strafzaak bij de meervoudige strafkamer en in deze zaak wordt in een Pro Justitia rapport van PBC geadviseerd betrokkene te plaatsen in een forensische kliniek met een artikel 37.Beslissing is aangehouden.
Rechtbank Midden-Nederland 28-06-2019
(pub. 08-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3044
Afwijzing machtiging voortzetting inbewaringstelling, geen onderzoek door onafhankelijke arts (ANIOS), arts is betrokken geweest bij behandeling (i.v.m. voorschrijven medicatie)
Parket bij de Hoge Raad 07-06-2019
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:605
Machtiging tot voortgezet verblijf. Vaststelling stoornis en oorzakelijk verband tussen stoornis en te duchten gevaar; geen beslissing op verzoek om second opinion.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOPZ

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN