ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Erkenning van Oekraïense alimentatiebeslissing
Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2019 (pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1621
Oekraïense beslissing genomen vóór inwerkingtreding Haags Alimentatieverdrag 2007. Verzoek erkenning toch beoordeeld ogv dit verdrag nu Oekraïne en NL partij waren bij voorafgaand Haags Verdrag 1993.
Kind woont in buitenland, ouders in NL; gevolgen voor echtscheiding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2357
Kind woont bij oma in Thailand. Ouderschapsplan niet noodzakelijk: pp niet de verzorgende ouders. De NL-rechter niet bevoegd inzake hoofdverblijf/zorgregeling; wél bevoegd inzake kinder- en partneralimentatie.
Kinderen wonen in Polen, Hof past Big Mac-index toe
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-04-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1247
Hof geeft uitleg over de Big Mac-index bij vaststelling van behoefte van kinderen in het buitenland.
Marokkaans vonnis kinderalimentatie voldoet aan Gazprom-criteria
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 03-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10970
Marokkaans vonnis in NL van rechtswege erkend omdat het voldoet aan de vier criteria van de Gazprom-uitspraak HR. Daarom geen ruimte voor eerste vaststelling kinderalimentatie, zoals door man verzocht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2019

(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1621
Exequatur ex art. 23 Haags Alimentatieverdrag 2007; Oekraïense kinderalimentatiebeslissing in NL erkend en uitvoerbaar verklaard. Voor Oekraïne geldt Alimentatieverordening niet. Oekraïne wel partij bij Haags Alimentatieverdrag 2007. Nu Oekraïne en NL partij waren bij Haags Verdrag betreffende erkenning en tenuitvoerlegging van alimentatiebeslissingen van 1973, wordt verzoek beoordeeld aan hand van Haags Alimentatieverdrag 2007 hoewel Oekraïense beslissing dateert van vóór inwerkingtreding laatstgenoemd verdrag (art. 48 HAV 2007)....
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019

(pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2357
Echtscheiding met nevenverzoeken tussen NL man en Thaise vrouw. Echtscheiding: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Ouderschapsplan niet noodzakelijk (art. 815 lid 6 Rv): kind woont in Thailand bij grootmoeder, afspraken maken tussen ouders niet mogelijk. Vaststellen hoofdverblijf en contactregeling: NL rechter onbevoegd wegens geringe verbondenheid met NL rechtssfeer (art. 4 lid 3 Rv). Kinderalimentatie: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk, maar niet gebleken wat behoefte kind is en welke bijdrage moeder lev...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-04-2019

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1247
Nevenvoorzieningen in kader echtscheiding Pools/Duitse man en Poolse vrouw, in Polen gehuwd. Kinderalimentatie: NL rechter rechtsmacht (art. 3 Alimentatieverordening), NL recht toepasselijk.ECLI:NL:PHR:2012:BV6684 Behoefte: verschil in prijspeil NL en Polen, zodat Big Mac-index toegepast. Big Mac-index ook toegepast op minimum draagkracht vrouw. Geen terugbetalingsverplichting. Afwikkeling huwelijksvermogen: NL rechter rechtsmacht (art. 4 lid 3 Rv); Pools recht toepasselijk (art. 4 aanhef, lid 2, sub 2, onder a HHV 1978).
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11114
Echtscheiding NL vrouw en Britse man, gehuwd in NL in gemeenschap van goederen. Vaststelling kinder- en partneralimentatie, verdeling huwelijksvermogen. Kinderalimentatie: NL recht toepasselijk (ECLI:NL:PHR:2015:2412, 2.3; ECLI:NL:PHR:2015:414, 2.8); kinderen vanaf meerderjarigheid geen belanghebbende in echtscheidingsprocedure (art. 827 lid 2 Rv); verzoeken vrouw om bijdrage vanaf meerderjarigheid afgewezen; vormen onderwijsfonds past niet in NL systeem. Verdeling huwelijksvermogen: NL recht toepasselijk, daarna Iers recht. Partn...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018

(pub. 03-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10970
Verzoek wijziging Marokkaanse kinderalimentatie vonnis/eerste vaststelling kinderalimentatie. Nederlandse rechter rechtsmacht. Nu Marokkaanse vonnis ex art. 431 lid 1 Rv niet ten uitvoer kan worden gelegd in Nederland, kan geding ex lid 2 opnieuw bij Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt. Echter erkenning Marokkaans vonnis ogv Gazprom-criteria.ECLI:NL:HR:2014:2838 Geen ruimte (meer) voor eerste vaststelling kinderalimentatie.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
De kosten van een expat-kind
(Mr. Marjet Groenleer, 24-04-2017)
Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN