ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ook een kortdurend huwelijk met ander brengt mee dat onderhoudsverplichting eindigt
Rechtbank Overijssel 10-12-2018 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Ook al woont man in buitenland en is daar een procedure over (de inbaarheid van) alimentatie tussen partijen aanhangig: de Nederlandse rechter is terzake bevoegd. Enkele feit dat vrouw - kort - getrouwd is geweest met ander maakt dat onderhoudsverplichting man van rechtswege is geëindigd. Verklaring voor recht.
Uitleg van begrip 'partijen' van de Alimentatieverordening
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
NL rechter heeft rechtsmacht inzake kinderalimentatie ogv art. 6 Ali-vo: vader en kind hebben gemeenschappelijke NL nationaliteit en kind kan als partij in de zin van Ali-vo worden beschouwd.
Forumshopping niet onrechtmatig
Rechtbank Midden-Nederland 17-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:6263
Vrouw heeft niet onrechtmatig jegens man gehandeld door Rb in Marokko om uitspraak te vragen over kinderalimentatie en vonnis te executeren. Forumshopping geen misbruik van (proces-)bevoegdheid.
Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVIP
Rechtbank Rotterdam 08-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1212
Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap gelast. Bepaling waarde aandelen. Partneralimentatie: moment behoefteverweer in strijd met beginselen goede procesorde; netto onderhoudsbijdrage vastgesteld, omdat onderhoudsgerechtigde is geëmigreerd naar Israël en vooralsnog wordt aangenomen dat de partnerbijdrage voor de onderhoudsgerechtigde in Israël onbelast is en voor de alimentatieplichtige in NL aftrekbaar. Draagkracht dga vastgesteld. Verzoek tot limitering afgewezen (ECLI:NL:HR:2018:695).
ALFPIP
Rechtbank Overijssel 10-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Verklaringen voor recht. Kinder- en partneralimentatie. Alimentatieplichtige woont in Turkije. NL rechter rechtsmacht (art. 1 jo. 3 AlimentatieVo). Beroep op exceptie van litispendentie faalt (art. 12 Rv). NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo. art. 3 Protocol). Voldaan aan vereisten verklaring voor recht (art. 3:302 jo. 3:303 BW). Partneralimentatieverplichting van rechtswege geëindigd (art. 1:160 BW). Vordering alimentatiegerechtigde ter zake levensonderhoud verjaard (art. 3:324 lid 3 BW). Alimentatie voor jong meerder...
ALFPIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1257
Verzoek nihilstelling kinder- en partneralimentatie met IPR-aspecten. NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo). Toepasselijk recht: NL recht (art. 3 Haags Protocol jo. art. 15 AlimentatieVo). Bijzonder regel van art. 5 Protocol niet toepasselijk: recht staat waar partijen hun laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hadden (Duitsland) niet nauwer verbonden met het huwelijk. Behoefte studerende jong meerderjarige met WSF-uitkering. Verlies draagkracht niet aangetoond. Samenloop onderhoudsverplichtingen.
ALFPIP
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie met internationale aspecten. Afwijzing vordering opheffing beslag, nu i.p.v. de man het LBIO had moeten worden gedagvaard. Eveneens afwijzing subsidiaire vorderingen, die gegrond zijn op de stelling dat de man zou samenwonen. De vrouw heeft dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid.
PEIP
Rechtbank Den Haag 05-12-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14883
Echtscheiding met nevenvoorzieningen van in Frankrijk wonende NL echtelieden. NL rechter rechtsmacht en NL recht toepasselijk: echtscheiding, hoofdverblijf, zorgverdeling, kinder- en partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen. NL rechter geen rechtsmacht t.a.v. verzoek uitsluitend gebruik in Frankrijk gelegen echtelijke woning (art. 4 lid 3 onder a Rv). In huwelijksvoorwaarden d.d. 30-09-1995: geen verrekening van de pensioenen. Rb: daarmee hebben partijen ook pensioenverevening uitgesloten (HR 19-11-2010ECLI:NL:HR:2010:B...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
De kosten van een expat-kind
(Mr. Marjet Groenleer, 24-04-2017)
Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN