Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Internationale aspecten bij alimentatie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Nederlands recht van toepassing in internationale alimentatiezaak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4500
1. Vrouw in Polen verzoekt kinderalimentatie in door man in NL aanhangig gemaakte erkenningsprocedure. Ogv art. 4 Haags Protocol 2007 is dan recht van forum van toepassing en niet recht woonplaats onderhoudsgerechtigde. 2. Omgang met kind in Polen. Bij draagkracht man wordt deels rekening gehouden met hoge omgangskosten. Niet volledig omdat tegenover deze hoge kosten lage woonlasten staan.
Forfaitaire woonlasten buiten beschouwing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018 (pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5814
Hof houdt bij vaststelling kinderalimentatie geen rekening met woonlasten man: woont tijdens huwelijk en ook nu op kazerne, hetgeen thans niet zal wijzigen. Noot: geen toets op onvoldoende draagkracht om in behoefte te voorzien.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4500
NL recht van toepassing: vrouw in Polen verzoekt kinderalimentatie in door man (wonend in NL) in NL aanhangig gemaakte erkenningsprocedure. O.g.v. art. 4 Haags Protocol 2007 is dan recht van forum van toepassing (en niet woonplaats onderhoudsgerechtigde, art. 3 Protocol) Geen correctie bij bepalen behoefte voor lagere leefkosten in Polen, nu man daarover onvoldoende heeft gesteld. Bij draagkracht man wordt deels rekening gehouden met hoge omgangskosten. Niet volledig omdat tegenover deze hoge kosten lage woonlasten staan.
ALIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018
(pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5814
Kinder- en partneralimentatie. Man is Amerikaans militair, gelegerd in Duitsland. Hof leidt NBI af uit jaaropgave en salarisspecificaties waaruit (ten dele) de fiscale aspecten van de diverse inkomensbestanddelen kunnen worden afgeleid. Bij gebrek aan informatie van de man gaat het hof uit van een effectieve totale Amerikaanse belastingdruk van 10%. Correctie draagkrachtformule ivm feit dat man geen woonlasten heeft. Geen correctie wegens schulden.
IP
Rechtbank Amsterdam 20-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4213
Echtscheidingsprocedure. Tav kinderbijdrage: NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo), Engels recht toepasselijk; berekend met Child Maintenance Service formula. Naar Engels recht wordt niet als zodanig onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogensregime, zodat deze verzoeken samen worden behandeld: NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo), Engelse recht toepasselijk op het verzoek partneralimentatie. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 toepasselijk op huwelijksvermogensregime: Engels ...
ALIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-02-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1091
Wijziging kinderalimentatie. Man woont in Turkije en ontvangt arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bepaling draagkracht adhv formule. Hof verlaagt vervolgens draagkrachtloos inkomen man door zijn overige lasten naar beneden bij te stellen tot 60% van € 890,-, te weten tot € 534,-. Dit ivm feite dat ogv de bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 de kosten van levensonderhoud in Turkije worden verondersteld 40% lager te zijn dan in Nederland.
IP
Rechtbank Noord-Holland 30-05-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:4513
Verzoek eenhoofdig gezag en kinderalimentatie. Partijen & kind: Amerikaanse nationaliteit. Gezag: NL rechter onbevoegd: Brussel IIbis geeft geen uitsluitsel over formele toepassingsgebied; kind gewone verblijfplaats in VS; artt 9, 10 en 12 Brussel IIbis niet aan de orde; Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 niet toepasselijk (niet door VS geratificeerd); geen bevoegdheid ex art. 5 Rv (onvoldoende met NL rechtssfeer verbonden). Kinderalimentatie: NL rechter onbevoegd: Alimentatieverordening universeel toepassingsgebied; kind ge...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
De kosten van een expat-kind
(Mr. Marjet Groenleer, 24-04-2017)
Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN