ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Gerechtshof of Amtsgericht: ouders moeten aangeven wie nu gaat over de kinderalimentatie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019 (pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10274
Pp procederen over KAL, maar het Amtsgericht (Dld.) maakt kenbaar dat dit al is bepaald. Pp. mogen aangeven wat volgens hen nu heeft te gelden. En man moet zich uitlaten over (aard/bestemming) letselschade-uitkering.
Vrouw dient in België alimentatieverzoek in ...
Gerechtshof Den Haag 09-10-2019 (pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3011
... en doet daarna in gezagsprocedure in NL een tegenverzoek alimentatie. NL-rechter houdt ogv Alimentatieverordening de zaak aan totdat bevoegdheid Belgische rechter vaststaat. Relevant is datum indiening alimentatie(tegen)verzoek.
Eenzijdige Egyptische echtscheidingsbeslissing in Nederland erkend?
Rechtbank Amsterdam 12-06-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Het betreft een verstoting, waarbij naar Egyptisch recht een eenzijdige verklaring van de man tot ontbinding huwelijk leidt. Geen instemming of berusting van vrouw, dus niet voldaan aan vereiste voor erkenning in Nederland.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019

(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10274
Verzoek kinderalimentatie tbv in Duitsland wonend kind. Draagkracht man in geschil. Kern geschil (besteding) door man ontvangen voorschotten ter zake letselschade; in hoeverre zijn voorschotten (mede) bestemd geweest als vergoeding voor verlies aan inkomsten? Man in gelegenheid gesteld inzicht te verschaffen. Partijen in gelegenheid gesteld zich uit te laten over verhouding beslissing Ambtsgericht Oldenburg tot kinderalimentatieverzoek.
Gerechtshof Den Haag 09-10-2019

(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3011
Litispendentie. Tussen partijen in verschillende EU-lidstaten gerechtelijke procedures aanhangig die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten. Alimentatieprocedure bij Belgische rechter eerder aanhangig gemaakt dan bij NL rechter (art. 9 Alimentatieverordening). NL rechter houdt behandeling aan totdat internationale bevoegdheid Belgische rechter vaststaat (art. 12 lid 1 Alimentatieverordening). Relevant is datum indiening alimentatie(tegen)verzoek, en niet datum aanhangig maken procedure.
Rechtbank Amsterdam 12-06-2019

(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Echtscheidingsverzoek met nevenvoorzieningen. Gehuwd in Egypte. Toen Egyptische nationaliteit gemeenschappelijk, nu ook NL. Egyptische echtscheidingsbeslissing niet erkend (art. 10:58 BW). NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Zorgregeling met ouder die regelmatig in buitenland verblijft en geen vaste verblijfplaats in NL heeft. Voortgezet gebruik woning. Kinder- en partneralimentatie; op initiatief vrouw ‘muta’ in Egypte toegewezen. Op huwelijksvermogensregime HHV 1978 toepasselijk: wagonstelsel.
Rechtbank Gelderland 10-10-2019

(pub. 14-10-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:4553
Verzoek wijziging kinderalimentatie. Vrouw en kinderen wonen in buitenland. Alimentatieverordening toepasselijk. NL rechter bevoegd (art. 3 Vo). NL recht toepasselijk. Vaststellingsovereenkomst: man betaalt 1 pond per jaar aan kinderalimentatie (man stelt: in de vso is vrouw in zeer ruime mate financieel gecompenseerd). Inkomsten ouders drastisch gedaald. Niet-wijzigingsbeding nietig, overeenkomst kan nadien gewijzigd (vgl. ECLI:NL:PHR:2019:797). Kinderalimentatie vastgesteld met inachtneming wettelijke maatstaven. Geen rekening g...
Rechtbank Amsterdam 11-07-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4971
Afwijzing van in kort geding gevorderd verbod om Marokkaans vonnis te executeren. Executiegeschil. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht (art. 2 EEX-Vo, gedaagde woont in NL). Marokkaans recht toepasselijk (art. 4 lid 1 Rome II, land waar schade zich voordoet en gestelde onrechtmatige gedragingen). Marokkaanse uitspraak heeft kennelijk in Marokko gezag van gewijsde, aannemelijk is dat gedaagde deze naar Marokkaans recht mag executeren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
De kosten van een expat-kind
(Mr. Marjet Groenleer, 24-04-2017)
Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN