Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Internationale aspecten bij alimentatie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Rechtsmacht bij vordering nakoming alimentatiebepaling in overeenkomst
Gerechtshof Amsterdam 09-10-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3725
Niet art. 4 lid 3 Rv van toepassing, maar art. 3 sub b EG-Alimentatieverordening. Rb Lb bevoegd ipv Rb A'dam. Geen verwijzingsbepaling in verordening, toch verwijzing ogv aanvullende werking Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7107
Echtscheidingsverzoek tussen NL vrouw en Britse man: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Voortgezet gebruik echtelijke woning en gebruiksvergoeding: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk. Partneralimentatie: NL rechter rechtsmacht (Alimentatieverordening); NL recht toepasselijk (Protocol). Huwelijksvermogensregime: NL rechter rechtsmacht; Duits recht toepasselijk (art. 4 lid 1 HHV 1978). Afwikkeling Zugewinngemeinschaft. Daarnaast eenvoudige gemeenschappen en gemeenschappelijke schulden.
IP
Gerechtshof Amsterdam 09-10-2018
(pub. 23-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3725
Vorderingen tot betaling kinder- en partneralimentatie. EG-Alimentatieverordening toepasselijk. Vorderingen zijn geen nevenvoorzieningen in een echtscheidingsproceure. Niet rechtbank Amsterdam bevoegd, maar rechtbank Limburg. Art. 3 sub b EG-Alimentatieverordening. EG-Alimentatieverordening bevat geen verwijzingsbepaling. Aanvullende werking Rv. Dienende functie procesrecht: vernietiging en verwijzing naar bevoegde gerecht in de staat waarin deze zich bevindt voor verdere afdoening.
IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8667
In geschil is huwelijksvermogensrechtelijke afwikkeling en (eventuele) partneralimentatie. NL rechter rechtsmacht (art. 4 lid 3 Rv). Toepasselijk recht: Turks of NL? Art. 4 lid 2 onder 3 HHV 1978: geen eerste huwelijksdomicilie, Turkse nationaliteit gemeenschappelijk, zodat ten tijde van huwelijkssluiting Turks recht toepasselijk, na 10 jaar NL recht toepasselijk (art. 7). Voor wat betreft partneralimentatie, NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo), NL recht toepasselijk. Vrouw niet aangetoond dat zij behoefte heeft.
IP
Gerechtshof Amsterdam 02-10-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3631
Echtscheiding. NL rechter rechtsmacht? Procedure zowel in Polen als in NL aanhangig. Niet in geschil dat Poolse procedure het eerst. Poolse rechter heeft zich bevoegd verklaard kennis te nemen van echtscheidingsverzoek, zodat hof zaak naar Poolse rechter verwijst (art. 19 Brussel IIbis) en Poolse rechter verzoekt zich uit te laten over bevoegdheid ten aanzien van verzoeken betreffende ouderlijk gezag, vaststellen hoofdverblijfplaats kinderen en kinderalimentatie (art. 8, lid 1 en 12, lid 1 Brussel II-bis).
IP
Parket bij de Hoge Raad 15-06-2018
(pub. 28-09-2018), ECLI:NL:PHR:2018:697
Betreft vaststelling alimentatie voor een in Bulgarije wonend kind. In het kader van het bepalen van het toepasselijk recht rijst de vraag naar de uitleg van het begrip “gewone verblijfplaats” van de onderhoudsgerechtigde. Het Alimentatieprotocol voorziet niet in een definitie. Uit het Toelichtend Rapport blijkt dat het begrip een zekere duurzaamheid impliceert. Conclusie gevolgd: HR 28-09-2018 ECLI:NL:HR:2018:1785 (art. 81 lid 1 RO).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
De kosten van een expat-kind
(Mr. Marjet Groenleer, 24-04-2017)
Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN