ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hof volgt advies van bijzondere curator over statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
BC: belangrijk voor identiteitsontwikkeling zoon (2014) om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Hof verwijst naar Sterk Huis voor maatwerktraject statusvoorlichting en mogelijkheden voor omgang.
Bijzondere curator bij onenigheid tussen ouder(s) en GI?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8509
Bijzondere curator als belangen van de kinderen ondergeschikt raken aan die van de ouder(s) of voogd(en). Niet bedoeld voor geschil over wijze waarop GI de OTS vorm geeft. Daarvoor zijn andere wegen.
'Kindperspectiefvragen' bieden duidelijkheid in verhuiskwestie
Rechtbank Gelderland 06-12-2018 (pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5738
Rb geeft huiswerk aan ouders: vragen die belang kind beogen bloot te leggen. Bijzondere curator geeft advies adhv de 4 door ouders uitgewerkte verhuisscenario's. Rb beslist cf advies dat moeder met kind mag verhuizen.
Signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kind tov andere kinderen in gezin
Rechtbank Midden-Nederland 19-12-2018 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6472
Rechter benoemt bijzondere curator voor het kind. Voor ouders ingewikkeld om tegelijkertijd zijn belangen en die van de andere kinderen in het gezin te vertegenwoordigen. Uithuisplaatsing van kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1430
Moeder tekende vlak voor dood in gezagsregister aan dat háár moeder het gezag moest krijgen. De rb belastte vader met het eenhoofdig gezag, waarop grootouders mz zich beriepen op hun blokkaderecht; hierdoor kon verblijfplaats kinderen niet zm naar vader verplaatst worden. Hierna volgde OTS en machtiging UHP voor plaatsing kinderen bij grootmoeder. Hof vernietigt de gezagsbeslissing rb ogv art. 1:253g BW en benoemt GI tot voogd. Kinderen gebaat bij status quo bij oma. GI moet wel helpen contact met vader op te bouwen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019

(pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1654
Moeder kreeg 3 x (op 14-3, 30-8 en 13-11-2018) geen verv. toestemming om met 3 kinderen 42 km verderop te verhuizen. Niettemin al in zomer 2018 eigenmachtig verhuisd. Hof willigt haar verzoek alsnog in op 6-5-19: kinderen intussen geworteld en hebben volgens de bijz. curator en GI dringend behoefte aan rust en duidelijkheid, bij terugverhuizing is onduidelijk waar ze moeten gaan wonen (zodat dan zelfs UHP dreigt) en moeder heeft sinds verhuizing uitvoering gegeven a. zorgregeling met vader, waarbij zij ook haalt en brengt.
Rechtbank Den Haag 18-04-2019

(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4075
Rb: aan randvoorwaarden parallel solo-ouderschap niet voldaan. Daarvoor oa vereist dat ouders zich strikt (kunnen) houden aan uitgeschreven plannen of gerechtelijke uitspraken en aan afspraken en beslissingen die van bovenaf worden genomen. Ook teveel contra-indicaties tegen 50/50-regeling. Wel iets ruimere regeling om toch enigszins tegemoet te komen aan de wensen vader en kind om meer contact met elkaar te hebben. Verder voortaan eenhoofdig gezag voor moeder. Minderjarige zit klem tussen ouders.
Gerechtshof Amsterdam 26-03-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1025
Ontvankelijk verklaring. Hoewel het procesdossier niet volledig voldoet aan de vereisten van het Procesreglement verzoekschriftprocedure Familiezaken Gerechtshoven, levert dit geen ernstige schending van de goede procesorde op.Benoeming bijzondere curator in de zin van artikel 1:250 BW. Het hof acht de stem van de minderjarige onderbelicht.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-12-2018
(pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10863
Afwijzing verzoek benoeming bijzondere curator. Geen sprake van wezenlijk conflict of van belangen ouder die in strijd met belangen kind zijn. Art.1:250 BW. Vader vindt het weliswaar niet verstandig om de omgangsregeling uit te breiden omdat het niet goed gaat met kind en kind het niet fijn vindt dat moeder telkens tegen hem zegt dat zij uitbreiding omgangsregeling wil, maar dat is geen wezenlijk conflict tussen minderjarige en degene die als wettelijke vertegenwoordiger met zijn verzorging en opvoeding is belast.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bijz. curator bij belangenstrijd (art. 1:250 BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN