Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vertegenwoordiging door advocaat X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Overleggen persoonlijk partijrelaas, zonder toelichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Advocaat man legt persoonlijk relaas van man over als productie. Hof laat deze buiten beschouwing, nu niet is aangegeven welke feiten e/o argumenten men daaraan wil ontlenen. Ook i.s.m. tweeconclusieregel.
Verweerschrift niet door advocaat maar door partij zelf ingediend
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1668
Verweerschrift daarom buiten beschouwing gelaten. De feitelijke informatie uit de bijlagen bij het verweerschrift wordt door Hof wel in de beoordeling betrokken.
Beroepschrift niet door advocaat ingediend - hoe te herstellen?
Hoge Raad 16-02-2018 (pub. 16-02-2018), ECLI:NL:HR:2018:219
Vader stelt beroep in tegen beschikkingen, zonder advocaat. Kan slechts worden hersteld door oorspronkelijk ingediende beroepschrift alsnog door advocaat te laten ondertekenen en indienen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3370
Hoger beroep tegen beschikking hoofdverblijf is niet ontvankelijk. Het beroep is door een buitenlandse advocaat ingediend zonder tussenkomst van een Nederlandse advocaat. Hiermee is niet voldaan aan art. 278 lid 3 Rv jo art. 362 Rv. De buitenlandse advocaat heeft de door het hof geboden gelegenheid tot herstel verzuim niet benut. Er is dus niet voldaan aan artikel 16 e van de Advocatenwet. Beroepschrift wordt niet in behandeling genomen en appellante wordt niet-ontvankelijk in haar hoger beroep verklaard.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Advocaat vd man heeft een persoonlijk relaas overgelegd. Een dergelijke productie, zonder aan te geven welke feiten e/o argumenten men daaraan wil ontlenen, is niet voldoende om hetgeen daarin aan stellingen en feiten is te vinden te beschouwen als in het geding aangevoerd en als mede aan stellingen e/o verweer ten grondslag gelegd. Ook brengt de tweeconclusieregel ex art. 437 lid 1 Rv, mee dat de rechter niet let op grieven en stellingen die na de memorie van grieven zijn aangevoerd. Brief blijft buiten beschouwing.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1668
Nihilstelling kinderalimentatie ivm WSNP. Verwijzing naar vaste rechtspraak HR over vrij te laten bedrag (VTLB). Verweerschrift in appel vd zijde vd vrouw buiten beschouwing gelaten, nu dit door haar zelf is ondertekend en ingediend en niet door een advocaat. Feitelijke informatie uit verweerschrift wordt wel meegenomen.
ALHVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-03-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2654
De advocaat van de man onttrekt zich 2,5 mnd voor mondelinge behandeling. Een dag van tevoren vraagt man aanhouding. Hof wijst af. Ter zitting trekt vrouw incidenteel appel, waartegen man nog geen verweer had gevoerd, in. Hof laat MB doorgaan, nu man niet in procesbelang wordt geschaad. Vermeerdering verzoeken door man ter zitting in strijd met goede procesorde en kan slechts door tussenkomst advocaat.
FP
Parket bij de Hoge Raad 17-11-2017
(pub. 16-02-2018), ECLI:NL:PHR:2017:1317
Vader stelt beroep in tegen beschikking toestemming verhuizing voor moeder en afwijzing zorgregeling. Het beroepschrift wordt niet ingediend door een advocaat. A-G: Herstel van dit verzuim is slechts mogelijk door een exemplaar van het oorspronkelijk ingediende beroepschrift alsnog door een advocaat te laten ondertekenen en indienen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vertegenwoordiging door advocaat

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN