ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Kracht van gewijsde

meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2017
(pub. 24-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11134
Gezag, hoofdverblijfplaats, zorg- en omgangsregeling. Geen ambtshalve (omgangs)ondertoezichtstelling. Beschikking na verwijzing Hoge Raad.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2018
(pub. 29-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2941
Hof in kg: incidentele vordering moet mede worden gezien als provisionele vordering a.b.i. art. 223 Rv. Van belang dat kinderen (9 en 6 ) in staat worden gesteld zo snel mogelijk te aarden in nieuwe omgeving. Daar hoort bij dat ze een school bezoeken in nabijheid van hun woning. Dagelijks afleggen ve enkele reisafstand van 40 kilometer om naar school te kunnen niet in hun belang. Volgt veroordeling vader om toestemming te geven voor inschrijving nw school, resp. vervang. toestemming aan moeder als hij niet meewerkt.
FPJEKI
Parket bij de Hoge Raad 05-01-2018
(pub. 09-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:10
A-G: a. een beslissing die niet wordt gedragen door de overwegingen komt geen gezag van gewijsde toe. b. dat een uitspraak over de zorgverdeling kracht van gewijsde heeft, betekent niet dat ze niet in een andere procedure (art. 1:265g BW: zorgverdeling bij OTS) gewijzigd kan worden.
FPJEKI
Hoge Raad 09-03-2018
(pub. 09-03-2018), ECLI:NL:HR:2018:315
A-G: dat een uitspraak over de zorgverdeling kracht van gewijsde heeft, betekent niet dat ze niet in een andere procedure (art. 1:265g BW: zorgverdeling bij OTS) gewijzigd kan worden. HR volgt conclusie A-G, met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2011
(pub. 25-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7392
Hof oordeelt dat de rechtbank in een eerdere beschikking de vrouw vanwege een reken-, althans redeneerfout € 31.500,- teveel heeft toegewezen. Vrouw maakt misbruik van haar bevoegdheid door € 31.150,- te executeren, ondanks het feit dat dit bij wege van kennelijk reken-, althans redeneerfout ten onrechte is toegewezen. Zij dient de man dit bedrag terug te betalen. Het beroep van de vrouw op de kracht en het gezag van gewijsde van het vonnis faalt omdat dit niet het misbruik van de executeerbevoegdheid wegneemt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kracht van gewijsde

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN